Джефкінс Ф. Реклама: Практ посібник: пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна
Скачати 73.29 Kb.
НазваДжефкінс Ф. Реклама: Практ посібник: пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна
Дата конвертації21.07.2013
Розмір73.29 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Маркетинг > Документы
Практичні заняття з курсу «Соціологія рекламної та ПР-діяльності»

Практичне заняття № 1

Реклама в соціальному просторі. Реклама і ціннісні орієнтири суспільства

1. Реклама в соціальному просторі. Сфера виробництва як фактор появи реклами.

2. Реклама в історичному контексті: інформаційний супровід обміну.

3. Топографія пропозиції: інформація про неї та реклама.

4. Реклама: дистанційне звернення до потенційного споживача.

5. Реклама і ціннісні орієнтації суспільства. Місце ціннісної орієнтації в соціалізації особистості.

6. Ціннісні орієнтації: соціологічний зріз реклами.

7. Індивідуальне як рекламована цінність.

8. Реклама: інформація про цінності суспільства.

9. Реклама в мінливому світі: дослідження окремого випадку
Рекомендована література

 1. Батра Р., Майерс Дж., Аакер Д. Рекламный менеджмент: 5-е изд. – М.-СПб.-К.: Вильямс, 1999. – 780 с.

 2. Бердников И. П., Стрижова А. Ф. ПР-коммуникаци: практ. пособ.. – М., 2010. – 208 с.

 3. Бернацкая Ю. С. Основы рекламы: учеб. пособ. – М., 2005. – 190 с.

 4. Бове К. Л., Аренс У. Ф. Современная реклама: Пер. с англ. – Тольятти: Изд.-й дом "Довгань", 1995. – 661 с.

 5. Бугрим В. В., Компанець Т. М. Український споживач і реклама// Телерадіовісник України.– 1997.– № 5.– С. 30–31.

 6. Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посібник: пер. з 4-го англ. вид. / Доповнення і редакція Д. Ядіна. – К.: Знання; КОО, 2001. – 456 с.

 7. Джулер А. Д., Дрюниани Б. Л. Креативные стратегии в рекламе: Пер. с англ. Под. ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2003. – 384 с.

 8. Катлип С.М., Сентер А.Х.. Брум Г. М. Паблик рилейшнз: Теория и практика/8-е изд.-е. Пер. с англ. М.: ИД "Вильямс", 2000.

 9. Королько В. Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика/Підручник.2-е вид.-я, доп.– К.: ВД "Скарби", 2001.

 10. Ньюсом Д., Терк Д., Крукеберг Д. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз.7-е изд.-е / Пер. с англ.-М.: ИНФРА-М, 2001.

 11. Савруцкая Е. П. Связи с общественностью. Вводный курс. – СПб., 2010. – 186 с.

 12. Федотова Л. Н. Социология рекламной деятельности. – М., 2005. – 289 с.


Практичне заняття № 2

Реклама і ціннісні орієнтири суспільства

1. Місце ціннісних орієнтацій у соціалізації особистості.

2. Ціннісні орієнтації: соціологічний зріз реклами.

3. Реклама та цінності інновацій. Реклама – подолання інерції.

4. Реклама і міжкультурна комунікація.
Рекомендована література

 1. Батра Р., Майерс Дж., Аакер Д. Рекламный менеджмент: 5-е изд. – М.-СПб.-К.: Вильямс, 1999. – 780 с.

 2. Бердников И. П., Стрижова А. Ф. ПР-коммуникаци: практ. пособ.. – М., 2010. – 208 с.

 3. Бернацкая Ю. С. Основы рекламы: учеб. пособ. – М., 2005. – 190 с.

 4. Бове К. Л., Аренс У. Ф. Современная реклама: Пер. с англ. – Тольятти: Изд.-й дом "Довгань", 1995. – 661 с.

 5. Бугрим В. В., Компанець Т. М. Український споживач і реклама// Телерадіовісник України.– 1997.– № 5.– С. 30–31.

 6. Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посібник: пер. з 4-го англ. вид. / Доповнення і редакція Д. Ядіна. – К.: Знання; КОО, 2001. – 456 с.

 7. Джулер А. Д., Дрюниани Б. Л. Креативные стратегии в рекламе: Пер. с англ. Под. ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2003. – 384 с.

 8. Катлип С.М., Сентер А.Х.. Брум Г. М. Паблик рилейшнз: Теория и практика/8-е изд.-е. Пер. с англ. М.: ИД "Вильямс", 2000.

 9. Королько В. Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика/Підручник.2-е вид.-я, доп.– К.: ВД "Скарби", 2001.

 10. Ньюсом Д., Терк Д., Крукеберг Д. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз.7-е изд.-е / Пер. с англ.-М.: ИНФРА-М, 2001.

 11. Савруцкая Е. П. Связи с общественностью. Вводный курс. – СПб., 2010. – 186 с.

 12. Федотова Л. Н. Социология рекламной деятельности. – М., 2005. – 289 с.


Практичне заняття № 3

Соціальна реклама

1. Соціальна реклама. Особливості соціальної реклами.

2. Соціальна реклама в національних межах: приклади різних країн.

Рекомендована література

 1. Батра Р., Майерс Дж., Аакер Д. Рекламный менеджмент: 5-е изд. – М.-СПб.-К.: Вильямс, 1999. – 780 с.

 2. Бердников И. П., Стрижова А. Ф. ПР-коммуникаци: практ. пособ.. – М., 2010. – 208 с.

 3. Бернацкая Ю. С. Основы рекламы: учеб. пособ. – М., 2005. – 190 с.

 4. Бове К. Л., Аренс У. Ф. Современная реклама: Пер. с англ. – Тольятти: Изд.-й дом "Довгань", 1995. – 661 с.

 5. Бугрим В. В., Компанець Т. М. Український споживач і реклама// Телерадіовісник України.– 1997.– № 5.– С. 30–31.

 6. Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посібник: пер. з 4-го англ. вид. / Доповнення і редакція Д. Ядіна. – К.: Знання; КОО, 2001. – 456 с.

 7. Джулер А. Д., Дрюниани Б. Л. Креативные стратегии в рекламе: Пер. с англ. Под. ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2003. – 384 с.

 8. Катлип С.М., Сентер А.Х.. Брум Г. М. Паблик рилейшнз: Теория и практика/8-е изд.-е. Пер. с англ. М.: ИД "Вильямс", 2000.

 9. Королько В. Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика/Підручник.2-е вид.-я, доп.– К.: ВД "Скарби", 2001.

 10. Ньюсом Д., Терк Д., Крукеберг Д. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз.7-е изд.-е / Пер. с англ.-М.: ИНФРА-М, 2001.

 11. Савруцкая Е. П. Связи с общественностью. Вводный курс. – СПб., 2010. – 186 с.

 12. Федотова Л. Н. Социология рекламной деятельности. – М., 2005. – 289 с.


Практичне заняття № 4

Реклама в політичній комунікації.

1. Реклама в політичній комунікації. Модернізаційний контекст сучасної політичної комунікації.

2. Місце реклами в політичній діяльності.

3. Форми політичної комунікації.

4. Політичний лідер і ЗМК.

5. Особливості політичної реклами.

6. Реклама та інформація ЗМК: Дослідження окремих випадків (case study).

Рекомендована література

 1. Батра Р., Майерс Дж., Аакер Д. Рекламный менеджмент: 5-е изд. – М.-СПб.-К.: Вильямс, 1999. – 780 с.

 2. Бердников И. П., Стрижова А. Ф. ПР-коммуникаци: практ. пособ.. – М., 2010. – 208 с.

 3. Бернацкая Ю. С. Основы рекламы: учеб. пособ. – М., 2005. – 190 с.

 4. Бове К. Л., Аренс У. Ф. Современная реклама: Пер. с англ. – Тольятти: Изд.-й дом "Довгань", 1995. – 661 с.

 5. Бугрим В. В., Компанець Т. М. Український споживач і реклама// Телерадіовісник України.– 1997.– № 5.– С. 30–31.

 6. Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посібник: пер. з 4-го англ. вид. / Доповнення і редакція Д. Ядіна. – К.: Знання; КОО, 2001. – 456 с.

 7. Джулер А. Д., Дрюниани Б. Л. Креативные стратегии в рекламе: Пер. с англ. Под. ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2003. – 384 с.

 8. Катлип С.М., Сентер А.Х.. Брум Г. М. Паблик рилейшнз: Теория и практика/8-е изд.-е. Пер. с англ. М.: ИД "Вильямс", 2000.

 9. Королько В. Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика/Підручник.2-е вид.-я, доп.– К.: ВД "Скарби", 2001.

 10. Ньюсом Д., Терк Д., Крукеберг Д. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз.7-е изд.-е / Пер. с англ.-М.: ИНФРА-М, 2001.

 11. Савруцкая Е. П. Связи с общественностью. Вводный курс. – СПб., 2010. – 186 с.

 12. Федотова Л. Н. Социология рекламной деятельности. – М., 2005. – 289 с.

Практичне заняття № 5

Місце реклами в маркетинговій діяльності.

1. Реклама і маркетингова діяльність.

2. Реклама в суспільстві: ефект та ефективність.

Рекомендована література

 1. Батра Р., Майерс Дж., Аакер Д. Рекламный менеджмент: 5-е изд. – М.-СПб.-К.: Вильямс, 1999. – 780 с.

 2. Бердников И. П., Стрижова А. Ф. ПР-коммуникаци: практ. пособ.. – М., 2010. – 208 с.

 3. Бернацкая Ю. С. Основы рекламы: учеб. пособ. – М., 2005. – 190 с.

 4. Бове К. Л., Аренс У. Ф. Современная реклама: Пер. с англ. – Тольятти: Изд.-й дом "Довгань", 1995. – 661 с.

 5. Бугрим В. В., Компанець Т. М. Український споживач і реклама// Телерадіовісник України.– 1997.– № 5.– С. 30–31.

 6. Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посібник: пер. з 4-го англ. вид. / Доповнення і редакція Д. Ядіна. – К.: Знання; КОО, 2001. – 456 с.

 7. Джулер А. Д., Дрюниани Б. Л. Креативные стратегии в рекламе: Пер. с англ. Под. ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2003. – 384 с.

 8. Катлип С.М., Сентер А.Х.. Брум Г. М. Паблик рилейшнз: Теория и практика/8-е изд.-е. Пер. с англ. М.: ИД "Вильямс", 2000.

 9. Королько В. Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика/Підручник.2-е вид.-я, доп.– К.: ВД "Скарби", 2001.

 10. Ньюсом Д., Терк Д., Крукеберг Д. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз.7-е изд.-е / Пер. с англ.-М.: ИНФРА-М, 2001.

 11. Савруцкая Е. П. Связи с общественностью. Вводный курс. – СПб., 2010. – 186 с.

 12. Федотова Л. Н. Социология рекламной деятельности. – М., 2005. – 289 с.


Практичне заняття № 6

Соціологічне забезпечення рекламної кампанії

1. Визначення готовності суспільства до продукту, що просувається.

2. Вибір рекламоносія.

Рекомендована література

 1. Батра Р., Майерс Дж., Аакер Д. Рекламный менеджмент: 5-е изд. – М.-СПб.-К.: Вильямс, 1999. – 780 с.

 2. Бердников И. П., Стрижова А. Ф. ПР-коммуникаци: практ. пособ.. – М., 2010. – 208 с.

 3. Бернацкая Ю. С. Основы рекламы: учеб. пособ. – М., 2005. – 190 с.

 4. Бове К. Л., Аренс У. Ф. Современная реклама: Пер. с англ. – Тольятти: Изд.-й дом "Довгань", 1995. – 661 с.

 5. Бугрим В. В., Компанець Т. М. Український споживач і реклама// Телерадіовісник України.– 1997.– № 5.– С. 30–31.

 6. Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посібник: пер. з 4-го англ. вид. / Доповнення і редакція Д. Ядіна. – К.: Знання; КОО, 2001. – 456 с.

 7. Джулер А. Д., Дрюниани Б. Л. Креативные стратегии в рекламе: Пер. с англ. Под. ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2003. – 384 с.

 8. Катлип С.М., Сентер А.Х.. Брум Г. М. Паблик рилейшнз: Теория и практика/8-е изд.-е. Пер. с англ. М.: ИД "Вильямс", 2000.

 9. Королько В. Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика/Підручник.2-е вид.-я, доп.– К.: ВД "Скарби", 2001.

 10. Ньюсом Д., Терк Д., Крукеберг Д. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз.7-е изд.-е / Пер. с англ.-М.: ИНФРА-М, 2001.

 11. Савруцкая Е. П. Связи с общественностью. Вводный курс. – СПб., 2010. – 186 с.

 12. Федотова Л. Н. Социология рекламной деятельности. – М., 2005. – 289 с.


Практичне заняття № 7.

1. Принципи розташування реклами в часі і просторі.

2. Ідея рекламного повідомлення.

Рекомендована література

 1. Батра Р., Майерс Дж., Аакер Д. Рекламный менеджмент: 5-е изд. – М.-СПб.-К.: Вильямс, 1999. – 780 с.

 2. Бердников И. П., Стрижова А. Ф. ПР-коммуникаци: практ. пособ.. – М., 2010. – 208 с.

 3. Бернацкая Ю. С. Основы рекламы: учеб. пособ. – М., 2005. – 190 с.

 4. Бове К. Л., Аренс У. Ф. Современная реклама: Пер. с англ. – Тольятти: Изд.-й дом "Довгань", 1995. – 661 с.

 5. Бугрим В. В., Компанець Т. М. Український споживач і реклама// Телерадіовісник України.– 1997.– № 5.– С. 30–31.

 6. Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посібник: пер. з 4-го англ. вид. / Доповнення і редакція Д. Ядіна. – К.: Знання; КОО, 2001. – 456 с.

 7. Джулер А. Д., Дрюниани Б. Л. Креативные стратегии в рекламе: Пер. с англ. Под. ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2003. – 384 с.

 8. Катлип С.М., Сентер А.Х.. Брум Г. М. Паблик рилейшнз: Теория и практика/8-е изд.-е. Пер. с англ. М.: ИД "Вильямс", 2000.

 9. Королько В. Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика/Підручник.2-е вид.-я, доп.– К.: ВД "Скарби", 2001.

 10. Ньюсом Д., Терк Д., Крукеберг Д. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз.7-е изд.-е / Пер. с англ.-М.: ИНФРА-М, 2001.

 11. Савруцкая Е. П. Связи с общественностью. Вводный курс. – СПб., 2010. – 186 с.

 12. Федотова Л. Н. Социология рекламной деятельности. – М., 2005. – 289 с.

Схожі:

Джефкінс Ф. Реклама: Практ посібник: пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна iconДжефкінс Ф. Реклама: Практ посіб.: Пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна
Джефкінс Ф. Реклама: Практ посіб.: Пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна. – К.: Т-во „Знання”, коо, 2008
Джефкінс Ф. Реклама: Практ посібник: пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна iconДжефкінс Ф. Реклама: Практ посіб.: Пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна
Джефкінс Ф. Реклама: Практ посіб.: Пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна. – К.: Т-во „Знання”, коо, 2008
Джефкінс Ф. Реклама: Практ посібник: пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна iconДжефкінс Ф. Реклама: Практ посібник: пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна
Бугрим В. В., Компанець Т. М. Український споживач І реклама// Телерадіовісник України.– 1997.– № – С. 30–31
Джефкінс Ф. Реклама: Практ посібник: пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна iconДжефкінс Ф. Реклама: Практ посібник: пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна
Підготувати приклади пр-технологій, які використовувались під час останніх президентських передвиборчих кампаній
Джефкінс Ф. Реклама: Практ посібник: пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна iconКнига I. Перевод с английского Роман Тихонов (главы 1-6) Наталия Рябова (главы 7-14) Пер с англ
Пер с англ под ред. А. Костенко. — К.: «София». М.: Ид «Гелиос», 2001. — 336 с
Джефкінс Ф. Реклама: Практ посібник: пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна iconЯлом И. Д. Лечение от любви и другие психотерапевтические новеллы Пер с англ. А. Б. Фенько
Пер с англ. А. Б. Фенько. — М.: Независимая фирма «Класс», 1997. — 288 с. — (Библиотека психологии и психотерапии)
Джефкінс Ф. Реклама: Практ посібник: пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна iconЛекція. Основні засоби поширення реклами 1 Реклама в пресі. Реклама...
...
Джефкінс Ф. Реклама: Практ посібник: пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна iconЯлом И. Я 51 Лжец на кушетке / Пер с англ. М. Будыниной
Я 51 Лжец на кушетке / Пер с англ. М. Будыниной. — М.: Изд-во Эксмо, 2004. — 480 с. — (Практическая психотерапия)
Джефкінс Ф. Реклама: Практ посібник: пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна iconБлаватская Е. П. Напутствие бессмертным. Пер с англ
Напутствие бессмертным. – Пер с англ. – М.: Сфера, 2004. – 480 с. – (Серия "Елена Блаватская – потомкам")
Джефкінс Ф. Реклама: Практ посібник: пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна iconВитакер К. Полуночные размышления семейного терапевта /Пер с англ. М. И. Завалова
Полуночные размышления семейного терапевта /Пер с англ. М. И. Завалова. – М.: Независимая фирма “Класс”, 1998. – 208 с. – (Библиотека...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка