Джефкінс Ф. Реклама: Практ посіб.: Пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна
Скачати 100.68 Kb.
НазваДжефкінс Ф. Реклама: Практ посіб.: Пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна
Дата конвертації21.07.2013
Розмір100.68 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Маркетинг > Документы
Практичні заняття з курсу "Управління рекламними та ПР-проектами"

для 4 курсу спеціальності "Реклама та зв'язки з громадськістю"
Практичне заняття №1.

Загальні засади управління PR-процесом

1. ПР та управління.

2. Особливості теорії управління процесом паблик рілейшнз.

3. Складові процесу управління

4. Підходи до процесу управління у сфері PR.
Основна навчальна література

1. Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посіб.: Пер. з 4-го англ.. вид. / Доповнення і редакція Д. Ядіна. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2008.

2. Рекламна діяльність в Україні. Нормативна база /Упор. Роїна О.М.К.: КНТ, 2005.

3. Лебедев-Любимов А. Психология рекламы. – СПб.: Питер, 2004.

4. Фред И. Хан. Библия рекламы /Пер. с англ. Власенко Г.В. – М.: НТ Пресс, 2006.

5. Королько В.Г., Некрасова О.В. Звязки з громадськістю: наукові основи, методика, практика. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», - 2009.

6. Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшнз. Теория и практика. – М., 2000.

7. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг. Настольная книга по исследованию рынка: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999.

8. Акіншина І.М. Основи реклами та зв'язки з громадськістю. – Луганськ: навчальна книга, 2008.

9. Геращенко Л.Л. Азбука рекламы. – М.: ООО Издательский дом «Диаграмма», 2005.

10. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Шахурин В.Г. Рекламная деятельность: Учебник. – 7-е изд., пере раб. и доп.М: Издательско-торговая корпорація „Дашков и К”, 2004.

Додаткова навчальна література

1. Бове К.Л., Аренс В.Ф. Современная реклама. – М.: Довгань, 1995.

2. Борисов Б.Л. Реклама и Паблик рилейшнз. Алхимия власти. – М.: РИП-Холдинг, 1998.

3. Бороноева Т.А. Современный рекламный менеджмент: Учебное пособие. – М.: Аспект-Пресс, 2003.

4. Головкіна Н.В. Європейський досвід регулювання маркетингових комунікацій: короткий огляд // Маркетинг в Україні. – 2002. – № 2. – С. 20 – 24.

5. Головкіна Н.В. Оманлива реклама: Світова практика контролю // Маркетинг в Украине. – 2003. – № 1. – С. 11 – 15.

6. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг: Учеб. пособие: Пер. с нем. – М.: Высшая школа; ИНФРА - М, 1996.

7. Иванова К.А. Копирайтинг: секреты составления рекламних и PR-текстов. – СПб.: Питер, 2005.

8. Имшинецкая И. Креатин в рекламе. – М.: РИП-холдинг, 2004.

9. Комаров Е.И., Маковеев Н.П. Эффективное издательство. Менеджмент и маркетинг в издательской деятельности: Учебно-методическое пособие для системы повышения квалификации. – М.: Логос: МГУ печати, 2000.

10. Назайкин А. Рубричная реклама: практическое пособие. – М.: РИП-холдинг, 2003.

11. Пазуха М.Д., Ігнатович М.В. Реклама у підприємницькій діяльності: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.


^

Практичне заняття № 2. Планування проекту


1. Класифікація проектів.

2. Учасники й оточення проекту.

3. Життєвий цикл проекту

4. Ризики.

Основна навчальна література

1. Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посіб.: Пер. з 4-го англ.. вид. / Доповнення і редакція Д. Ядіна. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2008.

2. Рекламна діяльність в Україні. Нормативна база /Упор. Роїна О.М.К.: КНТ, 2005.

3. Лебедев-Любимов А. Психология рекламы. – СПб.: Питер, 2004.

4. Фред И. Хан. Библия рекламы /Пер. с англ. Власенко Г.В. – М.: НТ Пресс, 2006.

5. Королько В.Г., Некрасова О.В. Звязки з громадськістю: наукові основи, методика, практика. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», - 2009.

6. Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшнз. Теория и практика. – М., 2000.

7. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг. Настольная книга по исследованию рынка: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999.

8. Акіншина І.М. Основи реклами та зв'язки з громадськістю. – Луганськ: навчальна книга, 2008.

9. Геращенко Л.Л. Азбука рекламы. – М.: ООО Издательский дом «Диаграмма», 2005.

10. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Шахурин В.Г. Рекламная деятельность: Учебник. – 7-е изд., пере раб. и доп.М: Издательско-торговая корпорація „Дашков и К”, 2004.

Додаткова навчальна література

1. Бове К.Л., Аренс В.Ф. Современная реклама. – М.: Довгань, 1995.

2. Борисов Б.Л. Реклама и Паблик рилейшнз. Алхимия власти. – М.: РИП-Холдинг, 1998.

3. Бороноева Т.А. Современный рекламный менеджмент: Учебное пособие. – М.: Аспект-Пресс, 2003.

4. Головкіна Н.В. Європейський досвід регулювання маркетингових комунікацій: короткий огляд // Маркетинг в Україні. – 2002. – № 2. – С. 20 – 24.

5. Головкіна Н.В. Оманлива реклама: Світова практика контролю // Маркетинг в Украине. – 2003. – № 1. – С. 11 – 15.

6. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг: Учеб. пособие: Пер. с нем. – М.: Высшая школа; ИНФРА - М, 1996.

7. Иванова К.А. Копирайтинг: секреты составления рекламних и PR-текстов. – СПб.: Питер, 2005.

8. Имшинецкая И. Креатин в рекламе. – М.: РИП-холдинг, 2004.

9. Комаров Е.И., Маковеев Н.П. Эффективное издательство. Менеджмент и маркетинг в издательской деятельности: Учебно-методическое пособие для системы повышения квалификации. – М.: Логос: МГУ печати, 2000.

10. Назайкин А. Рубричная реклама: практическое пособие. – М.: РИП-холдинг, 2003.

11. Пазуха М.Д., Ігнатович М.В. Реклама у підприємницькій діяльності: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.


Практичне заняття № 3. Складові проекту

1. Проект, його задум і зміст

2. Проведення інформативної рекламної кампанії нової веб-студії WEB-BEES

3. Рекламна кампанія: моделі проведення.

4. Управління якістю.
Основна навчальна література

1. Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посіб.: Пер. з 4-го англ.. вид. / Доповнення і редакція Д. Ядіна. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2008.

2. Рекламна діяльність в Україні. Нормативна база /Упор. Роїна О.М.К.: КНТ, 2005.

3. Лебедев-Любимов А. Психология рекламы. – СПб.: Питер, 2004.

4. Фред И. Хан. Библия рекламы /Пер. с англ. Власенко Г.В. – М.: НТ Пресс, 2006.

5. Королько В.Г., Некрасова О.В. Звязки з громадськістю: наукові основи, методика, практика. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», - 2009.

6. Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшнз. Теория и практика. – М., 2000.

7. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг. Настольная книга по исследованию рынка: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999.

8. Акіншина І.М. Основи реклами та зв'язки з громадськістю. – Луганськ: навчальна книга, 2008.

9. Геращенко Л.Л. Азбука рекламы. – М.: ООО Издательский дом «Диаграмма», 2005.

10. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Шахурин В.Г. Рекламная деятельность: Учебник. – 7-е изд., пере раб. и доп.М: Издательско-торговая корпорація „Дашков и К”, 2004.

Додаткова навчальна література

1. Бове К.Л., Аренс В.Ф. Современная реклама. – М.: Довгань, 1995.

2. Борисов Б.Л. Реклама и Паблик рилейшнз. Алхимия власти. – М.: РИП-Холдинг, 1998.

3. Бороноева Т.А. Современный рекламный менеджмент: Учебное пособие. – М.: Аспект-Пресс, 2003.

4. Головкіна Н.В. Європейський досвід регулювання маркетингових комунікацій: короткий огляд // Маркетинг в Україні. – 2002. – № 2. – С. 20 – 24.

5. Головкіна Н.В. Оманлива реклама: Світова практика контролю // Маркетинг в Украине. – 2003. – № 1. – С. 11 – 15.

6. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг: Учеб. пособие: Пер. с нем. – М.: Высшая школа; ИНФРА - М, 1996.

7. Иванова К.А. Копирайтинг: секреты составления рекламних и PR-текстов. – СПб.: Питер, 2005.

8. Имшинецкая И. Креатин в рекламе. – М.: РИП-холдинг, 2004.

9. Комаров Е.И., Маковеев Н.П. Эффективное издательство. Менеджмент и маркетинг в издательской деятельности: Учебно-методическое пособие для системы повышения квалификации. – М.: Логос: МГУ печати, 2000.

10. Назайкин А. Рубричная реклама: практическое пособие. – М.: РИП-холдинг, 2003.

11. Пазуха М.Д., Ігнатович М.В. Реклама у підприємницькій діяльності: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.
Практичне заняття № 4.

Менеджмент паблік рілейшнз: чотири основних етапи

(формула race)
1. Загальна структура ПР-механізму та основні складові процесу управління.

2 Перший етап (research): визначення проблеми іпостановка завдання

3. Другий етап (action): планування п програмування.

4 Третій етап (commtjisication): дія і комунікація.
Основна навчальна література

1. Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посіб.: Пер. з 4-го англ.. вид. / Доповнення і редакція Д. Ядіна. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2008.

2. Рекламна діяльність в Україні. Нормативна база /Упор. Роїна О.М.К.: КНТ, 2005.

3. Лебедев-Любимов А. Психология рекламы. – СПб.: Питер, 2004.

4. Фред И. Хан. Библия рекламы /Пер. с англ. Власенко Г.В. – М.: НТ Пресс, 2006.

5. Королько В.Г., Некрасова О.В. Звязки з громадськістю: наукові основи, методика, практика. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», - 2009.

6. Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшнз. Теория и практика. – М., 2000.

7. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг. Настольная книга по исследованию рынка: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999.

8. Акіншина І.М. Основи реклами та зв'язки з громадськістю. – Луганськ: навчальна книга, 2008.

9. Геращенко Л.Л. Азбука рекламы. – М.: ООО Издательский дом «Диаграмма», 2005.

10. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Шахурин В.Г. Рекламная деятельность: Учебник. – 7-е изд., пере раб. и доп.М: Издательско-торговая корпорація „Дашков и К”, 2004.

Додаткова навчальна література

1. Бове К.Л., Аренс В.Ф. Современная реклама. – М.: Довгань, 1995.

2. Борисов Б.Л. Реклама и Паблик рилейшнз. Алхимия власти. – М.: РИП-Холдинг, 1998.

3. Бороноева Т.А. Современный рекламный менеджмент: Учебное пособие. – М.: Аспект-Пресс, 2003.

4. Головкіна Н.В. Європейський досвід регулювання маркетингових комунікацій: короткий огляд // Маркетинг в Україні. – 2002. – № 2. – С. 20 – 24.

5. Головкіна Н.В. Оманлива реклама: Світова практика контролю // Маркетинг в Украине. – 2003. – № 1. – С. 11 – 15.

6. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг: Учеб. пособие: Пер. с нем. – М.: Высшая школа; ИНФРА - М, 1996.

7. Иванова К.А. Копирайтинг: секреты составления рекламних и PR-текстов. – СПб.: Питер, 2005.

8. Имшинецкая И. Креатин в рекламе. – М.: РИП-холдинг, 2004.

9. Комаров Е.И., Маковеев Н.П. Эффективное издательство. Менеджмент и маркетинг в издательской деятельности: Учебно-методическое пособие для системы повышения квалификации. – М.: Логос: МГУ печати, 2000.

10. Назайкин А. Рубричная реклама: практическое пособие. – М.: РИП-холдинг, 2003.

11. Пазуха М.Д., Ігнатович М.В. Реклама у підприємницькій діяльності: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.
Практичнее заняття № 5.

Управління суспільними відносинами (паблік рилейшнз) в умовах кризи

1. Типологія криз

2. Запобігання кризи за допомогою управління проблемами

3. Управління в умовах кризи
Основна навчальна література

1. Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посіб.: Пер. з 4-го англ.. вид. / Доповнення і редакція Д. Ядіна. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2008.

2. Рекламна діяльність в Україні. Нормативна база /Упор. Роїна О.М.К.: КНТ, 2005.

3. Лебедев-Любимов А. Психология рекламы. – СПб.: Питер, 2004.

4. Фред И. Хан. Библия рекламы /Пер. с англ. Власенко Г.В. – М.: НТ Пресс, 2006.

5. Королько В.Г., Некрасова О.В. Звязки з громадськістю: наукові основи, методика, практика. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», - 2009.

6. Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшнз. Теория и практика. – М., 2000.

7. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг. Настольная книга по исследованию рынка: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999.

8. Акіншина І.М. Основи реклами та зв'язки з громадськістю. – Луганськ: навчальна книга, 2008.

9. Геращенко Л.Л. Азбука рекламы. – М.: ООО Издательский дом «Диаграмма», 2005.

10. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Шахурин В.Г. Рекламная деятельность: Учебник. – 7-е изд., пере раб. и доп.М: Издательско-торговая корпорація „Дашков и К”, 2004.

Додаткова навчальна література

1. Бове К.Л., Аренс В.Ф. Современная реклама. – М.: Довгань, 1995.

2. Борисов Б.Л. Реклама и Паблик рилейшнз. Алхимия власти. – М.: РИП-Холдинг, 1998.

3. Бороноева Т.А. Современный рекламный менеджмент: Учебное пособие. – М.: Аспект-Пресс, 2003.

4. Головкіна Н.В. Європейський досвід регулювання маркетингових комунікацій: короткий огляд // Маркетинг в Україні. – 2002. – № 2. – С. 20 – 24.

5. Головкіна Н.В. Оманлива реклама: Світова практика контролю // Маркетинг в Украине. – 2003. – № 1. – С. 11 – 15.

6. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг: Учеб. пособие: Пер. с нем. – М.: Высшая школа; ИНФРА - М, 1996.

7. Иванова К.А. Копирайтинг: секреты составления рекламних и PR-текстов. – СПб.: Питер, 2005.

8. Имшинецкая И. Креатин в рекламе. – М.: РИП-холдинг, 2004.

9. Комаров Е.И., Маковеев Н.П. Эффективное издательство. Менеджмент и маркетинг в издательской деятельности: Учебно-методическое пособие для системы повышения квалификации. – М.: Логос: МГУ печати, 2000.

10. Назайкин А. Рубричная реклама: практическое пособие. – М.: РИП-холдинг, 2003.

11. Пазуха М.Д., Ігнатович М.В. Реклама у підприємницькій діяльності: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

Схожі:

Джефкінс Ф. Реклама: Практ посіб.: Пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна iconДжефкінс Ф. Реклама: Практ посіб.: Пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна
Джефкінс Ф. Реклама: Практ посіб.: Пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна. – К.: Т-во „Знання”, коо, 2008
Джефкінс Ф. Реклама: Практ посіб.: Пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна iconДжефкінс Ф. Реклама: Практ посібник: пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна
Бугрим В. В., Компанець Т. М. Український споживач І реклама// Телерадіовісник України.– 1997.– № – С. 30–31
Джефкінс Ф. Реклама: Практ посіб.: Пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна iconДжефкінс Ф. Реклама: Практ посібник: пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна
Реклама І ціннісні орієнтації суспільства. Місце ціннісної орієнтації в соціалізації особистості
Джефкінс Ф. Реклама: Практ посіб.: Пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна iconДжефкінс Ф. Реклама: Практ посібник: пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна
Підготувати приклади пр-технологій, які використовувались під час останніх президентських передвиборчих кампаній
Джефкінс Ф. Реклама: Практ посіб.: Пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна iconКнига I. Перевод с английского Роман Тихонов (главы 1-6) Наталия Рябова (главы 7-14) Пер с англ
Пер с англ под ред. А. Костенко. — К.: «София». М.: Ид «Гелиос», 2001. — 336 с
Джефкінс Ф. Реклама: Практ посіб.: Пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна iconЯлом И. Д. Лечение от любви и другие психотерапевтические новеллы Пер с англ. А. Б. Фенько
Пер с англ. А. Б. Фенько. — М.: Независимая фирма «Класс», 1997. — 288 с. — (Библиотека психологии и психотерапии)
Джефкінс Ф. Реклама: Практ посіб.: Пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна iconДэвид А. Рекламный менеджмент: Пер с англ. 5-е изд. М.; Спб
Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: навч посіб. / В. Г. Герасимчук. К: Кнеу, 2000. — 360...
Джефкінс Ф. Реклама: Практ посіб.: Пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна iconВладимирська Г. О., Владимирський П. О. Реклама : навч посіб
Владимирська Г. О., Владимирський П. О. Реклама : навч посіб. – К.: Кондор, 2006. – 334 с
Джефкінс Ф. Реклама: Практ посіб.: Пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна iconЛекція. Основні засоби поширення реклами 1 Реклама в пресі. Реклама...
...
Джефкінс Ф. Реклама: Практ посіб.: Пер з 4-го англ вид. / Доповнення І редакція Д. Ядіна iconЯлом И. Я 51 Лжец на кушетке / Пер с англ. М. Будыниной
Я 51 Лжец на кушетке / Пер с англ. М. Будыниной. — М.: Изд-во Эксмо, 2004. — 480 с. — (Практическая психотерапия)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка