Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» міжнародний інститут бізнес-освіти
Скачати 77.31 Kb.
НазваДвнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» міжнародний інститут бізнес-освіти
Дата конвертації18.06.2013
Розмір77.31 Kb.
ТипРегламент
mir.zavantag.com > Культура > Регламент

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕС-ОСВІТИ

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
Інформаційне повідомлення
Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі в роботі Міжнародної конференції «Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток»
Конференція відбудеться 3-5 жовтня 2012 року в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». В рамках проведення конференції передбачене засідання Підкомісії з управління персоналом та економіки праці Науково-методичної комісії з економіки та підприємництва Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
^ Тематичні напрями роботи конференції:

 • Трансформація праці в умовах інноваційного розвитку: організаційно-економічні та соціальні аспекти

 • Управління працею: організаційно-економічні та соціокультурні домінанти, інноваційні форми та механізми

 • Розвиток трудового потенціалу: соціально-економічні пріоритети, демоекономічні процеси та моделі регулювання

 • Ринок праці в умовах інноваційного розвитку: економічні, соціальні орієнтири та інституційні засади розвитку

 • Нова роль служби персоналу і сучасні технології управління людськими ресурсами

 • Інвестування в людський капітал: прийняття управлінських рішень та оцінювання їх ефективності

 • Соціально-трудова сфера: глобальні виклики, інституційні засади управління, стратегії та механізми розвитку

 • Соціальна відповідальність бізнесу: пріоритети та технології забезпечення

 • Інноваційні домінанти забезпечення стійкої соціальної динаміки

 • Соціальний вимір інноваційного розвитку


За тематичними напрямами роботи конференції планується проведення круглих столів.

Орієнтовна програма роботи конференції:

03.10.2012 р.

8.00 – 10.00: Заїзд та реєстрація учасників конференції

10.00 – 13.00: Пленарне засідання конференції

13.00 – 14.00: Обідня перерва

14.00 – 17.00: Круглі столи

19.00: Неформальне спілкування
04.10.2012 р.

10.00 – 13.00: Продовження пленарного засідання та підведення підсумків

13.00 – 14.00: Обідня перерва

14.00 – 17.00: Культурно-просвітницькі заходи (ознайомлення з навчальною базою ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», оглядова екскурсія).
05.10.2012 р.

10.00 – 13.00: Засідання Підкомісії з управління персоналом та економіки праці

13.00 – 14.00: Обідня перерва

14.00: Від’їзд учасників конференції

Регламент виступів на конференції:

 • доповідь на пленарному засіданні – 20 хв.

 • повідомлення на круглому столі – 10 хв.

Рішення про включення виступів у програму конференції буде прийняте Оргкомітетом і повідомлене учасникам до 15 вересня 2012 року.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська
^ Умови участі у конференції:

Для участі у конференції необхідно вислати до 1 липня 2012 року:

 • заявку на участь у конференції (відомості про автора);

 • статтю в паперовому варіанті та її електронну версію (диск, E-mail);

 • копію платіжного документа про сплату організаційного внеску.


Фінансові умови участі:

До початку роботи конференції планується видання збірника наукових праць «Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. вип. Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток», що входить до переліку фахових видань. Для публікації статті необхідно до 1 липня 2012 року сплатити організаційний внесок за участь у конференції у розмірі 300 гривень. Фінансування проїзду та проживання здійснюється за рахунок учасників конференції.

Банківські реквізити для перерахунку організаційних внесків з поміткою «Організаційний внесок за участь в конференції»:

^

Отримувач : ТОВ «Міжнародний інститут бізнес-освіти КНЕУ ім.В.Гетьмана»

Код ЄДРПОУ 32961034

р/р 260050398600 (грн.) в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» м. Київ

МФО 300249.

Призначення платежу: за участь у конференції «Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток» ________________(вказати прізвище учасника). В т/ч ПДВ 20 % (50 грн).^ Вимоги до оформлення статті:

 1. Набір тексту виконується у редакторі Word 1997-2003, шрифт Times New Roman; розмір кегля – 14; міжрядковий інтервал – 1,5. Розміри: абзацу – 1,0 см; поля з усіх сторін – 2,0 см; від верхнього та нижнього зрізу колонтитула – 1,25 см.; нумерація сторінок по середині під текстом.

При наборі формул використовується вмонтований в Word 1997-2003 редактор формул.

 1. Стаття може бути написана українською мовою, російською або англійською мовами й оформлена відповідними чином:

 • ліворуч від середини аркуша індекс УДК;

 • праворуч від середини аркуша друкуються прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи автора статті;

 • нижче, через 1 інтервали по середині аркуша друкується назва статті великими літерами (14 кегль, жирний);

 • після назви статті друкується анотація (12 кегль, курсив) українською, російською та англійською мовами, через 1 інтервал ключові слова (українською, російською та англійською мовами);

 • через 1 інтервал друкується текст статті з відображенням в ній обов’язкових елементів згідно з вимогами ВАК України до наукових статей (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1): постановка проблеми; аналіз останніх джерел чи публікацій; виклад основного матеріалу дослідження; висновки з проведеного дослідження (14 кегль, жирний);

 • в кінці статті, через 1 інтервал вказується бібліографічний список (не менше 8 джерел), оформлений відповідно до стандартів (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

 1. Обсяг статті – 8-10 сторінок.


Контактна інформація:

Адреса:

03680, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кафедра управління персоналом та економіки праці, кім. 319

Е-mail: kaf_utr@ukr.net (Тема: «КОНФЕРЕНЦІЯ»)

Контактні телефони:

тел. (044) 456-56-10 (кафедра управління персоналом та економіки праці),

тел. (044) 455-59-91 (заступник завідувача кафедри управління персоналом та економіки праці – к.е.н., проф. Петюх Василь Миколайович)

моб. тел. 0962855517 (відповідальний секретар оргкомітету – к.е.н., доц. Щетініна Людмила Валеріївна).
^ УВАГА! Статті, що надіслані пізніше вказаного терміну або без дотримання вимог, будуть повернуті авторам.

^

Заявка
учасника Міжнародної конференції
«Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток»


Прізвище, ім’я, по-батькові

______________________________________________

Країна проживання

______________________________________________

Місце роботи

______________________________________________

Назва кафедри

______________________________________________

Науковий ступінь

______________________________________________

Вчене звання

______________________________________________

Посада

______________________________________________

Домашня адреса (з індексом)

______________________________________________

Моб. телефон

______________________________________________

E-mail особистий

______________________________________________

E-mail кафедри

______________________________________________

Назва доповіді

______________________________________________

Бажаю виступити

 • на пленарному засіданні

 • в обговоренні на круглому столі

Потреба в готелі (потрібне підкреслити)

ТАК/НІ

^ Приклад оформлення статті

УДК ______

Прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи автора статті


НАЗВА СТАТТІ
Анотація.

Аннотация.

Annotation.
Ключові слова:

Ключевые слова:

Key words:
Постановка проблеми_____________________________

Аналіз останніх джерел чи публікацій_______________

Виклад основного матеріалу дослідження___________

Висновки з проведеного дослідження_______________
Список використаних джерел:

Схожі:

Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» міжнародний інститут бізнес-освіти iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Б. М. Одягайло д е н., професор, (Криворізький економічний інститут двнз «Київський Національний економічний університет імені Вадима...
Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» міжнародний інститут бізнес-освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський...

Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» міжнародний інститут бізнес-освіти iconДвнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
«Розвиток міжнародного страхового бізнесу в Україні (на прикладі Американська страхова компанія „Alico aig life“)»
Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» міжнародний інститут бізнес-освіти iconДвнз «київський національний економічний університет імені Вадима...
Вкажіть, чому фірма з більш низьким рівнем змінних витрат може бути зацікавлена в зниженні ціни
Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» міжнародний інститут бізнес-освіти iconДержавного вищого навчального закладу «київський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для поточного контролю знань з дисципліни „Фінанси” (для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей)....
Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» міжнародний інститут бізнес-освіти iconДвнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» ухвалено
Цей Порядок запроваджується з метою удосконалення чинної технології оцінювання знань студентів та адаптації її до загальноєвропейських...
Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» міжнародний інститут бізнес-освіти iconДвнз «київський національний економічний університет імені вадима...
Матеріали для підготовки до державного іспиту з дисциплін психолого-педагогічного циклу (2011/2012 навчальний рік) для студентів...
Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» міжнародний інститут бізнес-освіти iconДержавний Вищий Навчальний Заклад «Київський національний економічний...
Міжнародна конкурентоспроможність підприємств та компаній, пов'язана передусім із їх сильними позиціями на світовому ринку та стратегічними...
Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» міжнародний інститут бізнес-освіти iconД ержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний...
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» міжнародний інститут бізнес-освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі — кнеу) з метою унормування процесу організації ліквідації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка