Тема 1
Скачати 63.94 Kb.
НазваТема 1
Дата конвертації10.07.2013
Розмір63.94 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Культура > Документы
Тема 1. Історія релігієзнавчої думки. Зміст, методологія, періодизація.

Історія релігієзнавчої думки як предмет вивчення. Методологічні засади викладання курсу. Етапи становлення релігієзнавчої думки.

Тема 2. Накопичення теоретичних і емпіричних знань про релігію в античності та середньовіччі.

Елементи релігієзнавчої думки в античності (Ксенофан, Емпедокл, Крітій, Евгемер, Плутарх, Павсаній). Елементи релігієзнавчої думки в дослідженнях представників патристики (Лактанцій, Євсевій Кесарійський). Пробудження релігієзнавчої думки на грунті мусульманської традиції (ан-Наубахті, аль-масуді, ал-Мусаббіхі, ал-Багдаді, Ашарі, аль-Біруні, аш-Шахристані). Релігієзнавчі пошуки схоластиків (Петро Достоштивий, Робер Ретинський, Вольфрам фон Ешенбах, Пєр Абеляр, Іоан Солсберійський).

Тема 4. Вчення про релігію Б.Спінози.

Оцінка релігієзнавчого здобутку Б. Спінози. Раціоналізм в пізнанні релігії та його наслідки. Критика Біблії. Концепція всезагальної релігії. Концепція філософського Бога. Загальна характеристика праці Б.Спінози «Богословсько-політичний трактат»

Тема 5. Становлення релігієзнавчої думки англійського Просвітництва.

Сутність просвітительського підходу до релігії. Характерні особливості розвитку релігієзнавчої думки англійського Просвітництва. Огляд творчого здобутку представників релігієзнавчої думки аристократичного етапу (Герберт з Чербері, Т.Гоббс, Р.Кедворт, У. Робертсон, Е.Гіббон). Радикалізм Дж.Толанда і Е.Коллінза в питаннях релігії. Основні положення релігієзнавчої концепції Д.Юма.

Тема 6. Історія релігієзнавчої думки французького Просвітництва

Характерні особливості релігієзнавчої думки французького Просвітництва. Релігієзнавчий здобуток вчених-просвітителів (Б. де Фонтенель, Н. Фрере, Н.Плюш, Н.Буланже, Ш. де Брос). Питання релігії у висвітленні Ш.Монтеск’є і Вольтера. Релігієзнавча концепція Ж.-Ж. Руссо і руссоїзм. Релігієзнавчий доробок представників радикального крила французького Просвітництва. Ж. де Ламетрі, Д.Дідро, К. Гельвецій, П.Гольбах, Вольней, Ш.Дюпюі, С.Марешаль, Л.Дешан).

Тема 7. Релігієзнавча думка німецького Просвітництва.

Характерні особливості релігієзнавчої думки німецького Просвітництва. Релігієзнавчий здобуток представників містико-пієтичного напрямку (Г.Арнольд, Й. Землер). Питання релігії в тлумаченнях німецьких радикалів (Г.С. Реймарус, К. Мейнерс, К. Бардт, Г.Е. Лессінг, Й.Г. Гердер). Просвітницьке бачення релігії І.Кантом. Проблема релігії в розумінні Й.В. Гьоте.

Тема 8. Становлення релігієзнавчої думки епохи Просвітництва в Росії.

Характерні особливості просвітительського руху в Росії. Елементи релігієзнавчого підходу у «Філософічних пропозиціях» Я.Козельського. Релігієзнавчий здобуток Д.Анічкова. Ідеї релігієзнавчого кшталту у творі С.Десницького «Юридичні міркування про речі священні, святі та прийняті до благочестя».

Тема 9. Релігієзнавча думка німецького романтизму.

Сутність пост просвітительського романтизму. Відношення романтиків до релігії. Релігієзнавчий здобуток представників йєнського романтизму (Ф.Шлегель, А.В. Шлегель, Новаліс). Вчення Ф.В.Й. Шеллінга про релігію. Релігієзнавчий здобуток представників гейдельберзького романтизму (Й.Гьоррес, Л.Уланд, Я.Грімм, В.Грімм, Л.Арнім). Теорія символу Й.Ф.Крейцера, її значимість в історії релігієзнавчої думки.

Тема 10. Релігієзнавчий здобуток Г.В.Ф.Гегеля.

Оцінка теоретичного доробку Гегеля з питань релігії. Етико-релігійні дослідження раннього Гегеля: від романтизму до його подолання. Основні положення релігієзнавства релігії Гегеля. Проблема сприйняття гегелівської релігієзнавчої спадщини. Релігійне підґрунтя розколу гегельянства.

Тема 11. Релігієзнавчі пошуки представників ліберальної теології ХІХст.

Причини та наслідки вивчення релігії протестантами-лібералами. Вчення про релігію Ф.Шлейермахера. Церковно-історичні дослідження А.Неандера, їх значимість в історії релігієзнавчої думки. А.Рітчиль про етичне тлумачення релігії. Історико-релігійні дослідження А.фон Гарнака.

Тема 12. Релігієзнавчі дослідження представників Тюбінгенської теологічної школи. Особливості функціонування Тюбінгенської теологічної школи. Визначальні напрямки досліджень її представників. Релігієзнавчі дослідження Ф.Бауера. Аналіз праць Д.Штрауса з історії раннього християнства. Радикалізм Б.Бауера в питаннях релігії.


    1. ^ Змістовий модуль 2 ( 22 год)

Тема 13. Міфологічна школа в релігієзнавстві.

Особливості появи та функціонування міфологічної школи в релігієзнавстві. Міфологічні розвідки П.Форхгаммера і А.Куна. Релігієзнавчі пошуки М.Мюллера: аналіз його основних концепцій. Огляд теорій «нижчої міфології» (В.Шварц, В.Маннгардт). Поширення ідей міфологічної школи в Росії. Релігієзнавчі пошуки Ф.Буслаєва, О.Афанасьєва, О.Міллера, О.Потебні.

Тема 14. Історична школа в релігієзнавстві.

Особливості функціонування історичної школи в релігієзнавстві. Релігієзнавчий здобуток К. – О. Мюллера. Релігієзнавча концепція К. Тіле. Основні ідеї його праці «Основні принципи науки про релігію». Історико-релігійні дослідження П. Шантепі де ла Соссе. Розробка ним методологічних питань вивчення релігії.

Тема 16. Позитивізм в релігієзнавстві.

Позитивістське тлумачення релігії О.Контом і його концепція «релігії людства». Релігієзнавча концепція Е.Ренана. Релігійний контизм в Бразилії. Релігієзнавчі пошуки Д.Писарева. Питання релігії у творчості П.Лаврова.

Тема 17. Еволюціонізм в релігієзнавстві.

Концепція «лінійного еволюціонізму» Г.Спенсера. Етнологічний еволюціонізм Е. Тайлора в питаннях релігії. Ідеї еволюціонізму в працях Дж.Леббока і Ю.Ліпперта. класичний еволюціонізм в релігієзнавчій спадщині Дж.Фрезера. Питання релігії у творчості А.Гранта.

Тема 18. Критичний еволюціонізм в релігієзнавстві.

Релігієзнавчий здобуток Е.Ленга. Концепція динамізму Р.Маретта, сутність його пре анімістичної теорії походження релігії. Релігієзнавчі пошуки К.Прейса і А. Фіркандта.

Тема 20. Соціологізм в релігієзнавстві.

Релігія в соціологічній концепції Е.Дюркгейма. Релігієзнавчі пошуки представників французької соціологічної школи (М.Мосс, А.Юбер, С.Бугле, М.Хальбвакс). Теорія «прелогізму» Л.Леві-Брюля, її значимість для релігієзнавства. Релігієзнавчі розвідки А. ван Геннепа.

Тема 21. Економізм в релігієзнавстві.

Причини появи економічного підходу до вивчення релігії. Питання релігії у творчості К.Маркса. Особливості марксистського бачення проблем релігії. Праці Ф.Енгельса з історії раннього християнства. Питаня релігії і церкви у творчості К.Каутського. проблеми становлення релігії і її соціальної ролі у творчості
П.Лафарга. Економічний радикалізм Ж.Молінарі у вивченні релігії. Релігієзнавчий доробок Г.В. Плеханова.

Тема 22. Питання релігії у творах представників «релігієзнавства життя».

Можливості та особливості ірраціонального підходу у вивченні релігійних явищ. Питання релігії у творчості А.Шопенгауера. Релігія у філософських пошуках Ф.Ніцше. Релігієзнавча концепція А.Бергсона. Ідеї Г.Зіммеля про релігію як «життєвий світ» культури.

Тема 24. Психоаналітичні теорії в релігієзнавстві.

Принципові положення психоаналітичного бачення проблем релігії. Релігія у психоаналітичній теорії З.Фрейда. Релігієзначі пошуки К.-Г.Юнга. Проблеми релігії у творчості Е.Фромма.

Тема 25. Феноменологічна школа в релігієзнавстві.

Сутність феноменологічного підходу в дослідженні релігійних явищ. Феноменологія релігії Р.Отто. концепція феноменології релігії Г. ван дер Леува. Релігієзнавчі пошуки Ф. Хайлера.

Тема 26. Російська школа індології та буддології.

Особливості появи та становлення сходознавчої школи в Росії. Загальна характеристика ідейного здобутку засновників школи: І.П. Мінаєва, В.П. Васильєва, С.Ф. Ольденбурга. Серія «Бібліотека Буддіка», її роль у розгортанні буддологічних досліджень в Росії та СРСР. Виклад основоположень буддології Ф.І.Щербатського.

    1. ^ Змістовий модуль 3 ( 20 год)

Тема 27. Культурно-історична школа в релігієзнавстві.

Особливості появи та функціонування культурно-історичної школи, її теоретичні передумови. Теорія «культурних кіл» Ф.Гребнера. Теорія «культурної морфології» Л. Фробеніуса і його міфологічні розвідки. Релігієзнавчий здобуток В.Шмідта – засновника віденської клерикальної школи. Релігієзнавчі дослідження представників Віденської клерикальної школи (В.Копперс, Й.Гекель, К.Бет, П.Шебеста).

Тема 28. Структуралізм в релігієзнавстві.

Тема 29. Функціоналістська школа в сучасному релігієзнавстві.

Сутність функціонального підходу у вивченні релігійних явищ. Становлення функціоналі стичної школи в релігієзнавстві. Релігієзнавчий здобуток Б.Малиновського. Релігієзнавчі пошуки А. Редкліфф-Брауна і Е. Еванс-Прітчарда. Теорія трифункціональності Ж.Дюмізіля.

Тема 30. Символізм у сучасному релігієзнавстві.

Тема 32. Релігієзнавча концепція М.Еліаде.

Життєдіяльність і творча спадщина М.Еліаде. Загальна характеристика релігієзнавчого здобутку М.Еліаде. Визначальні положення його історико-релігійної концепції. Сутність міфу про вічне повернення. М.Еліаде в його ставленні до християнської традиції.

Тема 35. Поява та становлення релігієзнавчої думки в США.

Еллер Дж. та антропологія релігії.

Тема 37. Поява та становлення релігієзнавчої думки в Великій Британії.

М. Брайєн та дослідження релігії в ХХст. М.Пеггі та Дж. Хардінг про дослідження вільнодумства.

Тема 38. Релігієзнавчі пошуки французьких дослідників.

Творчість Л. Шантепі де ла Соссе. Аналітичне релігієзнавство Ф.Швейцера.

Тема 40. Становлення релігієзнавчої думки в Італії.

Дж.Кейл та К.Мерфі – академічне релігієзнавство у Римі.

Схожі:

Тема 1 iconПромотекст тм тёма
В данный момент проходит программа лояльности, При покупке любой единице тм тёма вы получаете скидку 10 %, с чеком подходите к администратору...
Тема 1 iconТема Вступ до економічної теорії Тема Економічні цілі І проблеми...
Зародження економіко-теоретичних знань. Економіка як об'єкт вивчення економічної теорії. Загальні засади економічного розвитку. Мікроекономіка....
Тема 1 iconТема дисципліни
Тема заняття: порядок розслідування професійних захворювань та оформлення документації
Тема 1 iconТема дисципліни
Тема заняття: порядок розслідування нещасного випадку на виробництві та оформлення документації
Тема 1 iconЛекція 4 Тема 4
Тема 4: Державна влада в Україні. Територіальний устрій України та місцеве самоврядування
Тема 1 iconТема Вступ. Предмет, мета та завдання курсу «Політологія». Тема Політика...

Тема 1 iconТематичний план дисципліни Тема Підприємство в сучасній системі господарювання...
Передмова
Тема 1 iconТема Наука як об’єкт філософського пізнання
Тема 14. Філософські проблеми екології. формування ноосферного мислення
Тема 1 iconЛекція №1 Тема 1
Тема Місце І роль економічного аналізу господарської діяльності в інформаційній системі управління
Тема 1 iconТема вивчається самостійно
Тема 8: Обсяг витрат та калькулювання собівартості продукції в гірничо рудній промисловості
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка