Курс «Історія української літератури (20-30 рр. ХХ ст.)» Основна література: Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. К., 1998
Скачати 114.77 Kb.
НазваКурс «Історія української літератури (20-30 рр. ХХ ст.)» Основна література: Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. К., 1998
Дата конвертації07.07.2013
Розмір114.77 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Культура > Документы
Курс «Історія української літератури (20-30 рр. ХХ ст.)»
Основна література:
1.Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. – К., 1998.

2.Білецький О. Твори: В 5 т. – К., 1965 – 1966.

3.Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. – К., 2001.

4.Гром’як Р. Що доведено життям: Актуальні проблеми літератури та літературної критики. – К., 1988.

5.Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1995.

6.Єфремов С. Літературно-критичні статті. – К., 1993.

7.Жулинський М. Із забуття в безсмертя: Сторінки призабутої спадщини. - К., 1990.

8.З порога смерті: Письменники України – жертви сталінських репресій. – К., 1991.

9.Зеров Микола. Твори: У 2 т. – К., 1990.

10.Ільєнко І. У жорнах репресій: Оповіді про українських письменників. – К., 1995.

11.Ільницький М. Від «Молодої Музи» до «Празької школи» . – Львів, 1995.

12.Ільницький М. Українська повоєнна еміграційна поезія. – Львів, 1995.

13.Історія української літератури ХХ ст.: У 2 кн. За редакцією В.Г.Дончика. – К., 1998.

14.Історія української літератури: В 2 т. – Т. 2. – К., 1988.

15.Ковалів Ю. Романтична стильова течія в українській поезії 20--30-х років. – К., 1988.

16.Кононенко П. Українська література: Проблеми розвитку. – К., 1997.

17.Костюк Г. Зустрічі і прощання: У 2 кн. – Едмонтон, 1987 – 2000.

18.Кузякіна Н. Нариси української радянської драматургії: У 2 частинах. – К., 1958, 1963.

19.Лавріненко Ю. Розстріляне відродження. – Париж, 1959.

20.Матеріали до вивчення історії української літератури: У 5 т. – Т. 5. – Кн. 1, 2. – К., 1963, 1966.

21.Мишанич О. Повернення: Літературно-критичні статті і нариси. – К., 1993.

22.Новиченко Л. Вибрані праці: В 2 т. – К., 1984.

23.Павлишин М. Канон та іконостас: Літературно-критичні статті. – К., 1997.

24.Панченко В. Магічний кристал: Сторінки історії українського письменства. – К., 1995.

25.Смолич Ю. Мої сучасники: Літературно-портретні нариси. – К., 1978.

26.Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.: У 3 кн. (4-а додаткова). – К., 1994 –1995. Друге видання: У 4 кн. -- К., 2001.
Додаткова література:

1.Агеєва В. Українська імпресіоністична проза. – К., 1994.

2.Адельгейм Є. Микола Бажан. – К., 1974.

3.Андрієві Головку: Зб. – К., 1958.

4.Антонечко-Давидович Б. На шляхах і роздоріжжях: Спогади, невідомі твори. – К., 1999.

5.Антонич Богдан Ігор. Поезії. – К., 1989.

6.Антонич Богдан Ігор. Твори. – К., 1998.

7.Багряний І. Публіцистика. – К., 1996.

8.Бажан М. Думи і спогади. – К., 1982.

9.Бажан М. Твори: В 4 т. – К., 1984 – 1985.

10.Барабаш Ю. Довженко: Некоторые вопросы эстетики и поэтики. – Москва, 1968.

11.Барабаш Ю. Чисте золото правди. – К., 1962.

12.Барабаш Ю.Вопросы эстетики и поэтики. – Москва, 1983.

13.Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. – К., 1998.

14.Білецький О. Літературно-критичні статті. – К., 1990.

15.Білецький О. Твори: В 5 т. – К., 1965 – 1966.

16.Бойко Ю. Вибране: У 4 т. – Гайдельберг, 1972 – 1990.

17.Брюховецький В. Микола Зеров: Літературно-критичний нарис. – К., 1990.

18.Брюховецький В.С. Ліна Костенко: Нарис творчості. – К., 1990.

19.Буряк Б. Художній ідеал і характер. – К., 1967.

20.Вакуленко Д. Сучасна українська драматургія: основні тенденції розвитку. – К, 1976.

21.Вервес Г. В інтернаціональних літературних зв’язках. – К., 1983.

22.Вервес Г. Максим Рильський у колі слов’янських поетів. – К., 1972.

23.Весни розспіваної князь: Слово про Антонича. – Львів, 1989.

24.Вишня О. Твори: В 7 т. – К., 1963 – 1965.

25.Вишня Остап. Фейлетони. Гуморески. Усмішки. Щоденникові записи. – К., 1984.

26.Вічна загадка любові: Літературна спадщина Григора Тютюнника. Спогади про письменника. – К., 1988.

27.Войчишин Юлія. «Ярий крик і біль тужавий...»: Поетична особистість Євгена Маланюка. – К., 1993.

28.Волинський К. Літературне сьогодення. – К., 1982.

29.Галан Я. Твори: В 4 т. – К., 1977 – 1980.

30.Гальченко С. Текстологія поетичних творів П.Тичини. – К., 1990.

31.Головко А. Твори: В 5 т. – К., 1976 – 1977.

31.Голос ніжності і правди: Спогади про Володимира Сосюру. – К., 1968.

33.Голубєва З. Іван Кочерга. Літературний портрет. – К., 1981.

34.Голубєва З. Нові грані жанру. – К., 1978.

35.Гончар О. Майстер суворий і ніжний: [Вступна стаття] // Яновський Ю. Твори: В 5 т. – Т. 1. – К., 1982.

36.Гончар О. Письменницькі роздуми. – К., 1980.

37.Гончар О. Твори: В 6 т. – К., 1978 – 1979.

38.Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка. – К., 1997.

39.Гроно нездоланих співців: Навчальний посібник. – К., 1997.

40.Грузман З. Павло Тичина – літературознавець і критик. – К., 1975.

41.Губар О. Остап Вишня сміється. – Сімферополь, 2000.

42.Губар О. Павло Тичина: Літературно-критичний нарис. – К., 1981.

43.Губар О. Сучасні українські письменники Криму. – Сімферополь, 1997.

44.Губар О.І., Чернець Л.М. Павло Тичина: Семінарій. – К., 1984.

45.Двадцяті роки: Літературні дискусії, полеміки. – К., 1991.

46.Дем’янівська Л. Андрій Малишко: Життя і творчість. – К., 1985.

47.Дзюба І. Бо то не просто мова, звуки... – К., 1990.

48.Довженко в воспоминаниях современников. – Москва, 1982.

49.Довженко і світ: Творчість О.П.Довженка в контексті світової культури. – К., 1984.

50.Довженко О. Господи, пошли мені сили: Щоденник, кіноповісті, оповідання; фольклорні записи, листи, документи. – Харків, 1994.

51.Довженко О. Твори: В 5 т. – К., 1983 – 1985.

52.Домонтович В. Доктор Серафікус. Без ґрунту: Романи. – К., 1999.

53.Дончик В. Грані сучасної прози. – К., 1987.

54.Дончик В. Петро Панч. Літературний портрет. – К., 1981.

55.Дончик В. Український радянський роман. – К., 1987.

56.Драй-хмара Михайло. Вибране. – К., 1989.

57.Драй-Хмара Михайло. Вибране: Поезії та переклади. – К., 1969.

58.Драч І. Вибрані твори: У 2 т. – К., 1986.

59.Драч І. Драматичні поеми. – К., 1982.

60.Драч І. Духовний меч: Літературно-критичні статті та есе. – К., 1983.

61.Друзь І.М. Остап Вишня: Нарис про творчість. – К., 1989.

62.Живий Остап Вишня: Зб. Спогадів про письменника. – К., 1966.

63.Жулинський М. Микола Хвильовий // Літературна Україна. – 1988. – 7 квітня.

64.Жулинский Н. Человек в литературе. – К., 1983.

65.Журавський А. Ніколи не сміявся без любові: Сторінки життя і творчості Остапа Вишні. – К., 1983.

66.Загребельний П. Неложними устами. – К., 1981.

67.Зборовська Ніла. «Танцююча зірка» Тодося Осьмачки. – К., 1996.

68.Зеров Микола. Вибране. – К., 1966.

69.Зеров Микола. Твори: У 2 т. – К., 1990.

70.Зуб І Остап Вишня. – К., 1989.

71.Зуб І.В. Остап Вишня: Нарис життя і творчості. – К., 1989.

72.Ільницький М. Богдан Ігор Антонич: Нарис життя і творчості. – К., 1991.

73.Ільницький М. Дмитро Павличко: Нарис творчості. – К., 1985.

74.Ільницький М. Енергія слова. – К., 1978.

75.Ільницький М. Ключем метафори відімкнені вуста...: Поезія Ігоря Калинця. – Париж – Львів – Цвікау, 2001.

76.Ільницький М. Людина в історії: Сучасний український історичний роман. – К., 1989.

77.Історія української літератури: В 2 т. – Т. 2. – К., 1988.

78.Калинець Ігор. Слово триваюче: Поезії. – Харків, 1997.

79.Клен Юрій. Вибране. – К., 1991.

80.Клочек Г. «Душа моя сонця намріяла...»: Поетика «Сонячних кларнетів» П.Г.Тичини. – К., 1986.

81.Коваленко Л. Мовами світу. – К., 1984.

82.Коваленко Л. Поет Андрій Малишко. – К., 1957.

83.Коваль В. «Собор» і навколо собору. – К., 1989.

84.Коваль В. Сталінський вирок М.Хвильовому // Літературна Україна. – 1988. – 8 грудня.

85.Кононенко П. В пошуках суті. – К., 1981.

86.Кононенко П. Ю.Яновський і питання романтизму // В пошуках суті. – К., 1981.

87.Корнійчук О. Твори: В 5 т. – К., 1968 – 1970.

88 Косинка Г. Гармонія. – К., 1988.

89.Костенко Ліна. Берестечко: Історичний роман. – К., 1999.

90.Костенко Ліна. Вибране. – К., 1989.

91.Костенко Ліна. Маруся Чурай. – К., 1979.

92.Костенко Н. Поетика Миколи Бажана. – К., 1971.

93.Кочерга І. П’єси. - К., 1990.

94.Кочерга І. Твори: В 3 т. – К., 1956.

95.Кошелівець І. Сучасна література в СРСР. – Нью-Йорк, 1964.

96.Крижанівський С. Максим Рильський. – К., 1985.

97.Крижанівський С. Художні відкриття. – К., 1965.

98.Кузякіна Н. Драматург Іван Кочерга. – К., 1968.

99.Кузякіна Н. Драматург Микола Куліш. – К., 1962.

100.Кузякіна Н. П’єси Миколи Куліша: Літературна і сценічна історія. – К., 1970.

101.Куліш М. П’єси. Листи. – К., 1969.

102.Куліш М. Твори: У 2 т. – К., 1990.

103.Курбас Лесь. Березіль: Із творчої спадщини. – К., 1988.

104.Лист у вічність: Спогади про Юрія Яновського. – К., 1980.

105.Маланюк Є. Земна мадонна: Вибране. – Братіслава – Пряшів, 1991.

106.Маланюк Є. Невичерпаність: Поезії, статті. – К., 2001.

107.Маланюк Є. Поезії. – К., 1992.

108.Маланюк Є. Поезії. – Львів, 1992.

109.Малиновська М. Любов до життя: Нотатки критики. – К., 1968.

110.Малишко А. Вибрані твори: У 2 т. – К., 1982.

111.Малишкові дороги: Спогади про Андрія Малишка. – К., 1975.

112.Матеріали до вивчення історії української літератури: У 5 т. – Т. 5. – Кн. 1, 2. – К., 1963, 1966.

113.Мельник В. Суворий аналітик доби: Валер’ян Підмогильний в ідейно-естетичному контексті української прози першої половини ХХ ст. – К., 1994.

114.Микитенко і. Твори: В 2 т. – К., 1982 – 1983.

115.Мишанич О. Повернення: Літературно-критичні статті і нариси. – К., 1993.

116.Моренець В. Володимир Сосюра: Нарис життя і творчості. – К., 1990.

117.Мороз Л. Григір Тютюнник: Нарис життя і творчості. – К., 1991.

118.Наєнко М. Григорій Косинка: Літературно-критичний нарис. – К., 1989.

119.Наєнко М. П’ятиліття українського роману. – К., 1985.

120.Наш Михайло Стельмах: Літературно-критичні статті, етюди, есе. – К., 1982.

121.Не відлюбив свою тривогу ранню...: Василь Стус – поет і людина. – К., 1993.

122.Неділько В. Вивчення творчості Андрія Малишка. – К., 1977.

123.Незабутній Максим Рильський. – К., 1968.

124.Новиченко Л. Вибрані праці: В 2 т. – К., 1984.

125.Новиченко Л. Поезія і революція: Книга про Павла Тичину. – К., 1979.

126.Новиченко Л. Поетичний світ Максима Рильського (1910 – 1941). – К., 1980.

127.Новиченко Л. Світ боротьби і любові // Головко А. Твори. В 5 т. – К., 1976.

128.Ольжич О. Незнаному Воякові: Заповідане живим. – К., 1994.

129.Ольжич О. Цитаделя духа. – Братіслава – Пряшів, 1991.

130.Орлик П. Андрій Головко. Літературний портрет. – К., 1986.

132.Острик М. П’єса “97” та її автор. [Передмова] // Куліш Микола. “97”. – К., 1966.

132.Осьмачка Тодось. Поезії. – К., 1991.

133.Павличко Д. Над глибинами. – К., 1983.

134.Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1999.

135.Павловський І. Поетова пісня в школі: Вивчення творчості Володимира Сосюри. – К., 1971.

136.Панч П. Твори: В 6 т. – К., 1981 – 1983.

137.Панченко В. Юрій Яновський: Життя і творчість. – К., 1988.

138.Первомайський Л. Твори: В 7 т. – К., 1985 – 1986.

139.Підмогильний Валер’ян. Оповідання, повість, романи. – К., 1991.

140.Плачинда С. Олександр Довженко: бібліографічний роман. – К., 1980.

142.Плачинда С. Юрій Яновський. Біографічний роман. – К., 1986.

143.Плужник Євген. Змова у Києві: Роман, п’єси. – К., 1992.

144.Плужник Євген. Поезії. - К., 1988.

145.Погрібний А. Осягнення сутності. – К., 1985.

146.Полум’яне життя: Спогади про Олександра Довженка. – К., 1973.

147.Про Андрія Головка. Спогади. Статті. – К., 1980.

148.Про Григорія Косинку: Спогади. – К., 1969.

149.Про Леоніда Первомайського. – К., 1978.

150.Про Миколу Бажана: Літературно-критичні статті, есе. – К., 1984.

151.Про Михайла Стельмаха: Спогади. – К., 1987.

152.Про Олександра Білецького: спогади, статті. – К., 1984.

153.Про Олеся Гончара: Літературно-критичні статті, листи, етюди. – К., 1978.

154.Про Остапа Вишню: Спогади. – К., 1989.

155.Про Петра Панча. Спогади. Роздуми. – К., 1981.

156.Про Юрія Смолича. Спогади, статті, листи. – К., 1980.

157.Процюк С. Лицарі стилосу та кав’ярень: Есе про дев’ятдесятників. – К., 1996.

158.Радченко Є. Володимир Сосюра. – К., 1967.

159.Рильський М. Зібрання творів: В 20 т. – К., 1983 – 1987.

160.Рильський М. Статті про літературу. – К., 1980.

162.Руденко-Десняк А . Верность герою: Размышления о прозе М. Стельмаха. – Москва, 1980.

162.Салига Т. Високе літо: Літературно-критичні статті. – Львів – Мюнхен, 1994.

163.Салига Т. Микола Вінграновський: Літературно-критичний нарис. – К., 1989.

164.Салига Т. Продовження: Літературно-критичні студії. –К., 1991.

165.Світличний І. Серце для куль і для рим. – К., 1990.

166.Світличний Іван. У мене – тільки слово. – Харків, 1994.

167.Семенко Михайль. Поезії. – К., 1985.

168.Семенчук І. Життєпис Олександра Довженка. – К., 1991.

169.Семенчук І. Зачаровані красою. – К., 1988.

170.Семенчук І. Мистецтво композиції і характер. – К.,1974.

171.Семенчук І. Олесь Гончар – художник слова. – К., 1986.

172.Семенчук І. Юрій Яновський: Життя і творчість. – К., 1990.

173.Семенчук I. Михайло Стельмах: Нарис творчості. – К., 1982.

174.Семенюк Г.Ф. Українська драматургія 20-х років. – К., 1993.

175.Сивіцький М.К. Богдан Лепкий: Життя і творчість. – К., 1993.

176.Сидоренко Г. Від класичних нормативів до верлібру. – К., 1980.

177.Симоненко В. Берег чекань. – Мюнхен, 1973.

178.Симоненко В. Лебеді материнства: Поезія, проза. – К., 1981.

179.Симоненко В. Поезії. – К., 1966.

180.Симоненко В. Поезії. – К., 1984.

181.Сиротюк М. Іван Микитенко: Життя і творчість. – К., 1959.

182.Сиротюк М. Український історичний роман. – К., 1962.

183.Скирда л. Сучасна українська поезія. – К., 1983.

184.Скирда Л. Сучасна українська поема. – К., 1991.

185.Скирда Л.М. Євген Плужник. – К., 1989.

186.Слабошпицький М. Василь Земляк: Нарис життя і творчості. – К., 1994.

187.Слабошпицький М. Роман Іванчук: Літературно-критичний нарис. – К., 1989.

188.Слово про Олеся Гончара: Нариси, статті, листи, есе, дослідження. – К., 1988.

189.Смолич Ю. Вапліте і я // Літературна Україна. – 1987. – 24 вересня – 1 жовтня.

190.Смолич Ю. Твори: В 8 т. – К., 1983 – 1986.

191.Соловей Е. Поезія пізнання: Філософська лірика в сучасній літературі. – К., 1991.

192.Сом М. З матір’ю на самоті: Повість-діалог про Василя Симоненка. – К., 1990.

193.Сонячні гони. Спогади про Івана Микитенка. – К., 1967.

194.Сосюра В. Вибрані твори: У 2 т. – К., 2000.

195.Сосюра В. Твори: В 4 т. – К., 1986 – 1987.

196.Стельмах М. Твори в 7 т. – К., 1982 – 1984.

197.Стус В. Твори: У 4 т., 6 кн. (т. 5, т. 6 – кн. 1, 2 – додаткові). – Львів, 1994 – 1997.

198.Суровцев Ю. Микола Бажан. – Москва, 1970.

199.Таран Л. Енергія пошуку: Літературно-критичні статті. – К., 1988.

200.Теліга О. Збірник. – К., 1994.

201.Теліга О. Збірник. -- Детройт – Нью-Йорк – Париж, 1977.

202.Тельнюк С. Павло тичина. Біографічна повість. – К., 1979.

203.Тичина П. Зібрання творів: В 12 т. – К., 1983 – 1987.

204.Тичина П. Про літературу і мистецтво. – К., 1981.

205.Ткаченко А. Василь Симоненко: Нарис життя і творчості. – К., 1990.

206.Ткаченко А. Іван Драч: Нарис творчості. – К., 1988.

207.Ткаченко А. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства. – К., 1998.

208.Тютюнник Григір. Твори: У 2 т. – К., 1984 – 1985.

209.Фашенко В. Новела і новелісти: Жанрово-стильові питання. – К., 1978.

210.Фащенко В. Відкриття нового і діалектика почуттів. – К., 1977.

211.Фащенко В. У глибинах людського буття: Етюди про психологізм літератури. – К., 1981.

212.Фащенко В. Характеры и ситуации. – Москва, 1982.

213.Филипович П. Літературно-критичні статті. – К., 1991.

214.Фролова К. Розвиток образної свідомості в українській радянській ліриці. 1917 – 1967. – Дніпропетровськ, 1970.

215.Хвильовий М. Твори: У 2 т. – К., 1990.

216.Хитрик В. Василь Мисик: Нарис життя і творчості.

217.Шаховський С. Критика і літературний процес. – К., 1976.

218.Шерех Ю. Друга черга. – К., 1978.

219.Шерех Ю. Третя сторожа. – К., 1993.

220.Шерех Ю.Не для дітей: Літературно-критичні статі і есеї. – Нью-Йорк, 1964.

221.Яновський Ю. Твори: В 5 т. – К., 1982 – 1983.

222.Яновський Ю. Чотири шаблі: Романи, оповідання. – К., 1990.

Схожі:

Курс «Історія української літератури (20-30 рр. ХХ ст.)» Основна література: Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. К., 1998 iconМетодичні рекомендації та завдання для самостійної роботи до навчального...
«Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література» із урахуванням “Програми педагогічних інститутів. Історія...
Курс «Історія української літератури (20-30 рр. ХХ ст.)» Основна література: Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. К., 1998 iconІсторія української літератури та критики 2-10 Гуменна В. Ю

Курс «Історія української літератури (20-30 рр. ХХ ст.)» Основна література: Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. К., 1998 iconЗатверджено
Сулм, вступ до мовознавства, історична граматика, українська діалектологія, стилістика української мови) та літературознавчих (історія...
Курс «Історія української літератури (20-30 рр. ХХ ст.)» Основна література: Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. К., 1998 iconЗ курсу “Історія української літератури”
Розвиток освіти та культури в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст як важливі чинники становлення нової української літератури
Курс «Історія української літератури (20-30 рр. ХХ ст.)» Основна література: Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. К., 1998 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Спеціальність: Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література. Освітньо-кваліфікаційний рівень: 7010103 «Спеціаліст»...
Курс «Історія української літератури (20-30 рр. ХХ ст.)» Основна література: Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. К., 1998 iconПолітологія ауд. 401 Історія української літератури
Мова та література (польська)”, “Видавнича справа та редагування”, “Журналістика”
Курс «Історія української літератури (20-30 рр. ХХ ст.)» Основна література: Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. К., 1998 iconМетодика проведення інтегрованого уроку літератури Інтегрований урок з української літератури
Особливості компаративного вивчення шкільного курсу української літератури
Курс «Історія української літератури (20-30 рр. ХХ ст.)» Основна література: Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. К., 1998 iconМ етодичні аспекти викладання історико-літературних дисциплін
Дисципліна “Історія української літератури ” є нормативною навчальною дисципліною циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін....
Курс «Історія української літератури (20-30 рр. ХХ ст.)» Основна література: Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. К., 1998 iconІсторія української літератури першої половини ХХ ст
Тематичні й жанрово-стильові особливості української поезії першої половини ХХ ст
Курс «Історія української літератури (20-30 рр. ХХ ст.)» Основна література: Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. К., 1998 iconЛітературно-естетичні погляди І. Нечуя-Левицького (1838-1918) Іван...
«Афонському пройдисвіті», він виявляє близькість своїх поглядів до гоголівських, до естетики української байки Григорія Сковороди...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка