План семінарського заняття №1
Скачати 152.52 Kb.
НазваПлан семінарського заняття №1
Дата конвертації07.07.2013
Розмір152.52 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Культура > Документы
ПЛАН

семінарського заняття №1
З дисципліни Історія зарубіжної літератури ІІ пол. ХХ ст.

Для спеціальності Англійська мова та література

Тема заняття: Поетика постмодернізму у новелі Х.Л.Борхеса "Вавілонська бібліотека"
Питання для обговорення


 1. Поетика заголовку новели. Характер алюзій.

 2. Принципи "гри", "класифікації", "лабірінту" у тексті новели

  1. Які асоціативні семантичні плани містить сплучення слів-образів "Вавілонська" та "бібліотека"?

  2. Який тематичний початок запроваджується крізь епіграф з "Анатомії меланхолії" Р.Бертона?

  3. Чи є схожі елементи між структурою бібліотеки, ризомою та лабіринтом?

  4. Яким чином змінюються та взаємодіють у новелі мотиви Книги, Дзеркала та Лабіринту?

 3. Концептуальна метафора Всесвіту як бібліотеки та її семантичне поле.

 4. Філософська проблематика новели. Метафорична природа тексту.Теми рефератів:


 1. Концепція філософії та історії культури у творчості Борхеса.

 2. Метафори космосу та культури у новелі Х.Л.Борхеса "Вавілонська бібліотека".

 3. Інтертекстуальність у новелах Борхеса.Література

Основна:


 1. Левин Ю. Повествовательная структура как генератор смысла. Текст в тексте у Х.Л.Борхеса // Текст в тексте: Труды по знаковым системам. - Тарту, 1981

 2. Степанов Г. Поучительный эксперимент у Х.Л.Борхеса // Степанов Г. Язык. Литература. Поэтика. - М., 1988.

 3. Фейен Дж. Неоднозначности в поисках симметрии: Борхес и другие // Узоры симметрии. - М., 1980

 4. Ямпольский М.Б. Метафора Борхеса // Латинская Америка. - 1989. - №6.

 5. Ильин И. Постмодернизм: Словарь терминов. - М.: Интрада, 1999

 6. Енциклопедія постмодернізму /за ред. Ч.Е.Вінквіста, В.Е.Тейлора. - К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2003.Додаткова: 1. Барт Р. S/Z. - М.: Аd Marginem, 1994

 2. Визель М.Я. Сад расходящихся хокку // Литературная газета. - 1997. - № 46.

 3. Кнабе Г. Местоимения постмодерна. - М.: РГГУ, 2004

 4. Мак-Люэн М. Галактика Гуттенберга: Сотворение человека печатной культуры. - М.: Ника-центр, 2003

 5. Павич М. Роман как держава. - М.: ZebraE, 2004

 6. Постмодернизм. Энциклопедия. - Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2001.

 7. Руднев В. Словарь культуры ХХ в. - М.: Аграф, 1997

 8. Эко У. Заметки на полях "Имени розы". - С-Пб.: Симпозиум, 2003

 9. Hassan, Ihab. Making sense: the triumph of postmodern discourse // New literary history. - 1987. - vol. 18. - №2. - Р. 445-446

 10. Landow G. P. Hypertext.Text.Theory. - Baltimore: John Hopkins Press, 1992.


ПЛАН

семінарського заняття №2
З дисципліни Історія зарубіжної літератури ІІ пол. ХХ ст.

Для спеціальності Англійська мова та література

Тема заняття: Алюзивний код у романі Д.Фаулза "Волхв"
Питання для обговорення


 1. Постмодерністський код письма у романі Д. Фаулза "Волхв". Семантика назви роману та її розгортання у тексті.

 2. Специфіка організації художнього простору роману. Семантика хронотопу.

 3. Особливості характеристики художнього простору крізь систему алюзивних порівнянь. Співвіднесення алюзивного ланцюгу Фраксос - Едем - Рай - Тартар із еволюцією світосприйняття головного героя.

 4. Алюзія як тип інтелектуальної гри. Способи створення алюзивної іронії в тексті роману. Функції домінантних, локальних, наскрізних алюзій.

а. Яким чином організують змістовний план роману такі домінантні алюзії як:

 • Моріс Кончіс - волхв;

 • Ніколас Ерф - Тезей;

 • Лілія - Аріадна;

 • Пані де Сейтас - Деметра, Астарта?

  1. Проаналізуйте вплив локальних (ситуативних) алюзій на розкриття образів героїв: Ніколас - Тантал, Сізіф; Лілія - Персефона etc.

  2. Яку функцію виконує у романі наскрізна алюзія-лейтмотив (образ Посейдона як ідея зв'язку часів etc.) ?

  3. Охарактеризуйте роль алюзій у створенні міфологічного часу у романі.


Теми рефератів:


 1. Д.Фаулз - засновник британського постмодернізму

 2. Функції вікторіанської стилізації у романі Д.Фаулза "Жінка французького лейтенанта"

 3. Міфологема лабіринту у романі Д.Фаулза "Волхв"Література

Основна:


 1. Бушманова Н. Дерево и чайка в открытом окне. Беседа с Джоном Фаулзом // Вопросы литературы. - 1994. - №1

 2. Павлычко С. Игра в действительность. Философское содержание магического театра в творчестве Джона Фаулза. - К., 1985

 3. Ильин И. Постмодернизм: Словарь терминов. - М.: ИНТРАДА, 1999

 4. Кормилов С.И. Аллюзия // Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А.Николюкина. - М.: НПК "Интелвак", 2003. - С. 28

 5. Ковтун Е. Поэтика необычайного: художественные миры фантастики, сказки, утопии, притчи и мифа. - М.: Изд-во МГУ, 1999.

 6. Тухарели М.Д. Функции аллюзии в литературном произведении // Литературное произведение и литературный процесс в аспекте исторической поэтики. - Кемерово, 1988

 7. Intertextuality, allusion and quotation / Ed. U.J.Hebel. - N.Y., 1989


Додаткова:


 1. Еко У. Роль читача: Дослідження з семіотики текстів. - Львів: Літопис, 2004

 2. Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч.Вінквіста, В.Тейлора. - К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2003

 3. Казанова П. Мировая республика литературы. - М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003

 4. Курганов Е. Анекдот. Символ. Миф: Этюды по теории литературы. - С-Пб.: Звезда, 2002

 5. Павличко С. Роман Джона Фаулза "Деніел Мартін" і традиції англійської романтичної прози. - К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001. - С.511-539

 6. Павличко С. Роман як інтелектуальна провокація. - К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2002. - С. 641-653

 7. Постмодернизм: Энциклопедия. - Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2001.

 8. Руднев В. Прочь от реальности. - М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2001.

 9. Хейзинга Й. Homo Ludens. - М.: АСТ, 2004

 10. Эко У. Открытое произведение. - С-Пб.: Академический проект, 2004


ПЛАН

семінарського заняття №3
З дисципліни Історія зарубіжної літератури ІІ пол. ХХ ст.

Для спеціальності Англійська мова та література

Тема заняття: Поетика постмодернізму у романі У.Еко "Ім'я троянди"


Питання для обговорення


 1. Концепція відкритого твору у теоретичних працях У.Еко ("Відкритий твір", "Роль читача", "Lector in fabula")

 2. Роман "Ім'я рози" як космологічна структура. Жанрова своєрідність роману. Стратегія подвійного кодування.

  1. Визначте семантику назви роману та простежте її розгортання у тексті

  2. Охарактеризуйте функціонування у тексті жанрових кліше детективу, авантюрного та історичного роману.

  3. Окресліть алюзивний код роману. Чи можна вважати Вільяма Баскервільського та Адсона інтертекстуальними цитаціями?

 3. Проблема оповідача: поняття та функції "авторської маски".

 4. Лабіринт як уособлення ризомного простору. Бібліотека як концептуальна метафора Космосу та культури.


Теми рефератів:


 1. Концепція "відкритого твору" У.Еко

 2. Функції "авторські маски" у романах У.Еко "Ім'я Рози" та "Баудоліно"

 3. Міфологема Лабіринту у літературі ХХ ст. (Д.Джойс, Х.Л.Борхес, У.Еко)Література

Основна:


 1. Еко У. Роль читача: Дослідження з семіотики текстів. - Львів: Літопис, 2004

 2. Эко У. Заметки на полях "Имени Розы". - С-Пб.: Symposium, 2003

 3. Эко У. Шесть прогулок в литературных лесах. - С-Пб.: Symposium, 2002

 4. Эко У. Открытое произведение. - С-Пб.: Академический проект, 2004

 5. Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике. - С-Пб.: Алетейя, 2003

 6. Ильин И. Постмодернизм: Словарь терминов. - М.:Интрада, 1999Додаткова:


 1. Барт Р. Основы семиологии / Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. - М.: Прогресс, 2000

 2. Барт Р. Империя знаков. - М.: Праксис, 2004

 3. Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч.Вінквіста, В.Тейлора. - К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2003

 4. Казанова П. Мировая республика литературы. - М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003

 5. Курганов Е. Анекдот. Символ. Миф: Этюды по теории литературы. - С-Пб.: Звезда, 2002

 6. Павличко С. Роман як інтелектуальна провокація. - К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2002. - С. 641-653

 7. Постмодернизм: Энциклопедия. - Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001.

 8. Руднев В. Прочь от реальности. - М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2001.

 9. Смирнов И. Смысл как таковой.- С-Пб.: Академпроект, 2001

 10. Хейзинга Й. Homo Ludens. - М.: АСТ, 2004

 11. Эко У. Отсутствующая структура: Введение в семиологию. - С-Пб.: Симпозиум, 2004


ПЛАН

семінарського заняття №4
З дисципліни Історія зарубіжної літератури ІІ пол. ХХ ст.

Для спеціальності Англійська мова та література

Тема заняття: Поетика постмодерністської притчі у романі Д.Барнса "Як усе було"
Питання для обговорення


 1. Генезіс та поетика традиційної притчі. Притчевість як домінантна тенденція у літературі ХХ ст.

 2. Ознаки традиційної притчевої поетики у романі Д.Барнса

a. Чи можна вважати роман Д.Барнса притчею і чому?

b. Поясніть семантику заголовку та функцію епіграфу. Чи є в тексті ознаки присутності автора?

c. Назвіть жанрові кліше, використані автором у романі. Із якою метою їх застосовано?

d. Проведіть паралелі між нелінійною побудовою роману та популярним жанром talk show. Чому, на вашу думку, автор організує оповідання саме в такий спосіб?

 1. Функціонування постмодерністського коду письма у притчевому просторі роману: інтертекстуальність, стратегія подвійного кодування, іронічний модус оповіді, нелінійна побудова, ризомна структура

 2. Роман Д.Барнса як "відкритий твір" (У.Еко)Теми рефератів:


 1. Особливості ризомної побудови роману Д.Барнса "Історія світу в 10 1/2 главах"

 2. Д.Барнс - "хамелеон британської літератури"

 3. Переосмислення біблійних мотивів в романі Д.Барнса "Історія світу в 10 1/2 главах"Література

Основна:


 1. Аверинцев С. Притча // Краткая литературная энциклопедия: В 8 т. Т. 6. - М.: Сов. энциклопедия, 1971. - С. 19-21.

 2. Горбачева М. Разные тропинки через лес // Иностранная литература. - 2002. - №7. - С. 277 - 281

 3. Ильин И. Постмодернизм: Словарь терминов. - М.:Интрада, 1999

 4. Клим'юк Ю.К. Про естетичну природу притчі // Слово і час. - 1993. - №5

 5. Тарасова Е. Хамелеон британской литературы // Иностранная литература. - 2002. - №7. - С. 265 - 269

 6. Эко У. Открытое произведение. - С-Пб.: Академический проект, 2004


Додаткова:


 1. Гаспаров М.Л. Парабола // Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А.Николюкина. - М.: НПК "Интелвак", 2003. - С.717

 2. Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч.Вінквіста, В.Тейлора. - К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2003

 3. Казанова П. Мировая республика литературы. - М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003

 4. Курганов Е. Анекдот. Символ. Миф: Этюды по теории литературы. - С-Пб.: Звезда, 2002

 5. Лавский В. Притчи человечества. - М.: Золотое колесо, 1993

 6. Павличко С. Роман як інтелектуальна провокація. - К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2002. - С. 641-653

 7. Постмодернизм: Энциклопедия. - Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001.

 8. Руднев В. Прочь от реальности. - М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2001.

 9. Тюпа В.И. Три стратегии нарративного дискурса // Дискурс. - 1997. - №3-4.

 10. Fokkema D.W. The semantic and syntactic organization of postmodernist texts // Approaching postmodernism. - Amsterdam; Philadelphia, 1986.


ПЛАН

семінарського заняття №5
З дисципліни Історія зарубіжної літератури ІІ пол. ХХ ст.

Для спеціальності Англійська мова та література

Тема заняття: Функції гіпертексту в романі М.Павіча "Хазарський словник"
Питання для обговорення


 1. Поняття гіпертексту. Засоби організації гіпертекстуального оповідання

 2. Специфіка нелінійного письма у романі М.Павича "Хазарський словник"

 3. Авторська маска та літературна містіфікація як ознаки постмодерністської поетики у романі

 4. Інтерактивність як обов'язкова складова гіпертекстуальної прози на прикладі роману М.Павича "Хазарський словник"

  1. Чи згодні ви із висловом "Гіпертекст - література майбутнього"? Обгрунтуйте відповідь.

  2. Яким чином відбивається у "Хазарському словнику" - як на змістовному, так і на формальному рівні - фундаментальний постмодерний концепт світу як тексту і світу як хаосу?

  3. Знайдіть збіги та відмінності між "автоматичним письмом сюрреалістів" та письменницькою технікою М.Павіча.


Теми рефератів:


 1. Традиції гіпертекстуальної побудови оповідання у сучасній літературі (Х.Л.Борхес, К.Воннегут, Д.Коупленд)

 2. Фольклор та міфологія у романі М.Павіча "Зворотня сторона вітру"

 3. Поетика постмодерністської притчі у романі М.Павіча "Зворотня сторона вітру"Література

Основна:


 1. Ильин И. Постмодернизм: Словарь терминов. - М.: Интрада, 1999

 2. Енциклопедія постмодернізму /за ред. Ч.Е.Вінквіста, В.Е.Тейлора. - К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2003.

 3. Постмодернизм. Энциклопедия. - Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2001.

 4. Павич М. Роман как держава. - М.: ZebraE, 2004

 5. Кнабе Г. Местоимения постмодерна. - М.: РГГУ, 2004

 6. Корнев С. Сетевая литература и завершение постмодерна // Новое литературное обозрение. - 1998. - №32. - С.29-47


Додаткова:


 1. Визель М. Le citta invisibili. "Невидимые города" online: Опыты проявления художественного гипертекста // Русский журнал. - 9.09.2000

 2. Емелин В.К. Глобальная сеть и киберкультура. - http://emeline.narod.ru/hipertext.htm

 3. Кузнецов М.М. Виртуальная реальность: взгляд с точки зрения философа // Виртуальная реальность:Философские и психологические аспекты. – М., 1997. - С. 87.

 4. Купер И.Р. Гипертекст как способ коммуникации. - http://www.nir.ru/socio/scipubl/sj/sj1-2-00kuper.html

 5. Мак-Люэн М. Галактика Гуттенберга: Сотворение человека печатной культуры. - М.: Ника-центр, 2003

 6. Руднев В. Словарь культуры ХХ в. - М.: Аграф, 1997

 7. Эко У. От Интернета к Гуттенбергу: текст и гипертекст // НЛО. - 1998. - №32. - С.5-14

 8. Эко У. Под Сетью // Искусство кино. - 1997. - №9. - С. 133

 9. Bernstein M. Patterns of hypertext // Proceedings of Hypertext. - NY: ACM, 1998.

 10. Hassan, Ihab. Making sense: the triumph of postmodern discourse // New literary history. - 1987. - vol. 18. - №2. - Р. 445-446

 11. Landow G. P. Hypertext.Text.Theory. - Baltimore: John Hopkins Press, 1992.


ПЛАН

семінарського заняття №6
З дисципліни Історія зарубіжної літератури ІІ пол. ХХ ст.

Для спеціальності Німецька, англійська мова та література

Тема заняття: Концептуальна метафора у романі П.Зюскінда "Парфумер"
Питання для обговорення


 1. Метафора у системі наукового знання та літературному дискурсі сьогодення. Метафоричність мислення як провідна ознака доби постмодерну.

 2. Концептуальні метафори в історії літератури: хвороба Адріана Леверкюна у "Докторі Фаустусі" Т.Манна, магічний театр у "Степовому вовку" та гра в бісер в однойменному романі Г.Гессе, лабіринт у "Імені Троянди" У.Еко та ін.

 3. Концептуальна метафора пахощів та її функції у романі П.Зюскінда "Парфумер".

 4. Космогонія роману: специфіка організації часово-просторових відносин, поетика подвійного кодування, алюзивний код

а. Які жанрові структури використовує у романі автор? Чому не можна віднести роман до жодної з них у чистому вигляді?

b. Яким чином відбиваються у тексті роману його притчеві засади?

c. Із якою метою використовує автор стильові коди письменників класичного реалізму та романтизму?

d. Чи згодні ви із тією оцінкою, яку надає роману Д.Затонський у роботі "Модернізм та постмодернізм"?
Теми рефератів:


 1. "Вічне питання" сумісності генія та злочину у постмодерністському інтер'єрі роману П.Зюскінда "Парфумер"

 2. Головний герой роману П.Зюскінда "Парфумер" як колаж та інтертекстуальна цитація

 3. Кафкіанські мотиви у повісті П.Зюскінда "Голубка"


Література

Основна:


 1. Дарк О. Художник и его натурщицы // Литературное обозрение. - 1993. - №7-8

 2. Затонский Д. Модернизм и постмодернизм: мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств. - Харьков: Фолио; М.: АСТ, 2000.

 3. Зверев А. Преступление страсти: вариант Зюскинда. // Иностранная литература. - 2001. - №7. - С. 68 - 73

 4. Ильин И. Постмодернизм: Словарь терминов. - М.: Интрада, 1999

 5. Якимович А. Пансион мадам Гайяр или Безумие разума // ИЛ. - М., 1992. - №4. - C. 226 - 236

 6. Kaiser J. Das Süskind-Syndrom // Süddeutsche Zeitung. - 26.10.1991

 7. Stadelmeier G. Lebens-Riechlauf eines Duftmorders. // Die Zeit. - 15.03. - 1985Додаткова:


  1. Арнольд И.В. Читательское восприятие интертекстуальности и герменевтика / Интертекстуальные связи в художественном тексте. Межвузовский сборник научных трудов. - СПб., 1993. - C. 98

  2. Енциклопедія постмодернізму /за ред. Ч.Е.Вінквіста, В.Е.Тейлора. - К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2003.

  3. Затонский Д. Постмодернизм в историческом интерьере // Вопросы литературы. - 1996. - №3. - C. 52 - 67

  4. Зенкин С. Писатель в маске монстра // ИЛ. - М., 1993. - №1. - C. 138 - 144

  5. Постмодернизм. Энциклопедия. - Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2001.

  6. Руднев В. Словарь культуры ХХ в. - М.: Аграф, 1997

  7. Hassan, Ihab. Making sense: the triumph of postmodern discourse // New literary history. - 1987. - vol. 18. - №2. - Р. 445-446

  8. Michaelsen S. Patrik Süskind - Das Versteck des Phantoms // Stern, 1991. - №41. - S. 40 - 50

  9. Reich-Ranicki M. Des Morders betorender Duft. - Frankfurter Allgemeine Zeitung, 02.03.1985

  10. Wallman J.P. Der Duft der grossen kleinen Geines // Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt. - 14.04.- 1985

Схожі:

План семінарського заняття №1 iconПлан семінарського заняття №9

План семінарського заняття №1 iconПлан семінарського заняття

План семінарського заняття №1 iconПлан семінарського заняття з дисципліни Цивільний захист для студентів юридичного факультету
Заняття прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах зараження
План семінарського заняття №1 iconПлан семінарського заняття №12 Тема 1 Доходи, витрати І прибуток страховика

План семінарського заняття №1 iconПлан семінарського заняття №13 Тема 1 Фінансова надійність страхової компанії

План семінарського заняття №1 iconПлан семінарського заняття №1
Біоекологія (аутекологія, синекологія, демекологія, екосистемологія, біосферологія)
План семінарського заняття №1 iconПлан семінарського заняття №8
Особливості страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
План семінарського заняття №1 iconПлан семінарського заняття №4
Знайти фабулу справи І скласти постанову про доручення призначити адвоката. (шаблон додається)
План семінарського заняття №1 iconПлан семінарського заняття зі спецкурсу
«Злочини проти життя І здоров’я» для студентів денної форми навчання кримінально-правової спеціалізації
План семінарського заняття №1 iconПлан семінарського заняття з теми
Випишіть, принаймні 5 статей, що містяться у розділах І, ш-хх особливої частини кк, які охоплюють умисне заподіяння смерті іншій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка