Анкета учасника
Скачати 78.12 Kb.
НазваАнкета учасника
Дата конвертації06.07.2013
Розмір78.12 Kb.
ТипАнкета
mir.zavantag.com > Культура > Анкета


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Інститут філології та журналістики

Кафедра видавничої справи та редагування і журналістики
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні викладачі, аспіранти, здобувачі, студенти!

Запрошуємо вас взяти участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих науковців «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи», яка відбудеться 16–17 травня 2013 р. в Інституті філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк).

Програма конференції передбачає пленарне засідання та роботу в секціях.

^ ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • Актуальні проблеми теорії та історії комунікації

 • Міжкультурна комунікація

 • Медіаосвіта

 • Медіавпливи на аудиторію

 • Особливості сучасного українського медіатексту

 • Жанрова палітра сучасного медіадискурсу

 • Регіональні ЗМІ: реалії та перспективи розвитку

 • Мова ЗМІ в соціокультурному просторі України

 • Культура видання: теоретичні аспекти та практичне втілення

Мова конференції: українська, російська, англійська.

Для участі у конференції потрібно до ^ 28 лютого 2013 р. в одному листі надіслати анкету учасника (взірець додано), тези та/або наукову статтю (студентські статті подавати у співавторстві з керівниками) за адресою: VNU_VSR@ukr.net.

^ Тезові повідомлення плануємо опублікувати у збірнику матеріалів конференції до початку її роботи. Наукові статті учасників, надіслані в оргкомітет, будуть опубліковані у науково-практичному журналі «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи» після роботи конференції упродовж року. Збірник матеріалів конференції та науково-практичний журнал буде надіслано на адресу (домашню або службову), вказану Вами в анкеті (вартість розсилки включено в суму оргвнеску).

Проїзд, харчування та перебування – коштом учасників. ^ Організаційний внесок – 80 грн. (включає витрати на канцтовари, публікацію програмки конференції, розсилку збірника тез та науково-практичного журналу) надсилають усі учасники конференції після повідомлення про прийняття матеріалів до друку (реквізити на оплату оргкомітет повідомить у листі-відповіді).

Студенти та аспіранти СНУ ім. Лесі Українки оплачують оргвнесок – 20 грн. – безпосередньо на конференції.
^ АНКЕТА УЧАСНИКА

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, учене звання, посада

Організація

Науковий керівник (для студентів, магістрів, аспірантів):

прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання

Службова адреса

Домашня адреса

E-mail

Телефони

Назва публікації (тези і/чи наукова стаття)

Секція

Потреба у проекторі

Можливість виступу на пленарному засіданні

Участь у конференції (очна чи заочна)

Потреба у житлі (готель чи гуртожиток; кількість діб проживання)

Дата

Упродовж 2 днів після відправлення анкети на участь у конференції, тез та наукової статті на Ваш e-mail буде надіслано звітне повідомлення «Матеріали прийнято» Якщо звіт на підтвердження Вам не надійде, відправте листа ще раз або зателефонуйте.
Вимоги до оформлення тезових повідомлень

Рукопис необхідно надсилати в електронному варіанті у режимі doc або rtf, версії word 1997–2003 та роздрукованому варіанті, завіреному підписом автора, на адресу оргкомітету. Текст тезових повідомлень (до 3 сторінок формату А4) повинен бути відредагований автором. Вартість публікації тез – 25 грн. Реквізити на оплату публікації тезових повідомлень оргкомітет повідомить після прийняття матеріалів до друку.

Назву тез потрібно друкувати жирним шрифтом, кегль 14, над нею праворуч звичайними літерами (напівжирним курсивом) – прізвище, ім’я, по батькові автора, його науковий статус, навчальний заклад, місто. Основний текст рукопису друкувати через інтервал 1,5 без переносів, 14 кеглем, Times New Roman, інтервал 1,5, поля: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Покликання в тексті подавати так: [1, с. 4]. Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире ( – ), а також використання лапок («текст»). Тези мають містити такі положення:

 • постановку наукової проблеми та її значення;

 • короткий аналіз досліджень цієї проблеми;

 • мету і завдання розвідки;

 • виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;

 • висновки.

Завершує тези Список використаної літератури, який необхідно подавати в кінці статті за абеткою з дотриманням діючого стандарту. Тези, оформлені з порушенням вимог, не будуть розглянуті.
Вимоги до оформлення статей

Рукопис потрібно надсилати в електронному варіанті у режимі doc або rtf, версії word 1997–2003 та роздрукованому варіанті, завіреному підписом автора, на адресу оргкомітету. Текст публікації (від 8 до 12 сторінок формату А4) повинен бути відредагований автором.

Назву статті потрібно друкувати жирним шрифтом, кегль 14, над нею праворуч звичайними літерами (напівжирним курсивом) – прізвище, ім’я, по батькові автора, його науковий статус, кегль 12. УДК проставляти ліворуч – навпроти відомостей про автора. Далі подавати три розширені анотації (не менше 850 знаків кожна) та ключові слова українською, російською та англійською мовами, кегль 12. В англійській та російській анотації потрібно вказати прізвище, ім’я, по батькові автора, його науковий статус, навчальний заклад та назву статті. Для всіх учасників конференції, крім докторів наук, обов’язкова рецензія фахівця на наукову статтю (надсилати відсканований варіант рекомендації із підписом рецензента та печаткою навчального закладу, де він працює, та її роздрукований варіант разом з іншими матеріалами).

Основний текст рукопису необхідно друкувати через інтервал 1,5 без переносів, 14 кеглем, Times New Roman, інтервал 1,5, поля: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Покликання в тексті подавати так: [1, с. 4]. Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире ( –  ), а також використання лапок («текст»). Стаття має містити такі положення:

 • постановку наукової проблеми та її значення;

 • аналіз досліджень цієї проблеми;

 • мету і завдання статті;

 • виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;

 • висновки та перспективи подальшого дослідження.

Завершує публікацію Список використаної літератури, яка потрібно подавати в кінці статті за абеткою з дотриманням діючого стандарту, та Адреса для листування. Статті, оформлені з порушенням вимог, не будуть розглянуті.

Вартість публікації наукової статті та реквізити на оплату оргкомітет повідомить після прийняття матеріалів до друку (орієнтовна вартість – 20 грн. за сторінку). Одноосібні статті докторів наук публікуємо безкоштовно.

Копію квитанції прохання надсилати на електронну адресу VNU_VSR@ukr.net.

Учасники конференції можуть продублювати текст своєї наукової статті англійською мовою. ^ Англомовну розвідку буде вміщено на сайті бібліотеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (технічні вимоги – ті ж самі, що й до україномовних текстів).
Зразок оформлення тез:
^

Кравченко Світлана Іванівна – доктор наук із соціальних комунікацій,

професор кафедри видавничої справи та редагування і журналістики

Східноєвропейського національного університету

імені Лесі Українки


^ Програмні засади діяльності літературної групи та часопису «Żagary» («Жагари») (Вільно, 1933–1939)

Текст тезових повідомлень

Список використаної літератури

 1. Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації : навч. посібн. / А. О. Капелюшний. – Львів : ПАІС, 2005. – 304 с.

 2. Різун В. В. Літературне редагування : підручник / В. В. Різун. – К. : Либідь, 1996. – 240 с.

 3. Энциклопедия книжного дела / Ю. Ф. Майсурадзе, А. Э. Мильчин, Н. П. Маковеев и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристь, 2004. – 634 с.


Зразок оформлення статті:
^

УДК 821.162.1

Кравченко Світлана Іванівна – доктор наук із соціальних комунікацій,

професор кафедри видавничої справи та редагування і журналістики

Східноєвропейського національного університету

імені Лесі Українки


^ Програмні засади діяльності літературної групи та часопису «Żagary» («Жагари») (Вільно, 1933–1939)
Анотація українською (не менше 850 знаків).

Ключові слова українською.
Прізвище, ім’я, по батькові автора, його науковий статус, навчальний заклад та назва статті російською мовою.

Анотація російською (не менше 850 знаків).

^ Ключові слова російською.
Прізвище, ім’я, по батькові автора, його науковий статус, навчальний заклад та назва статті англійською мовою.

Анотація англійською (не менше 850 знаків).

^ Ключові слова англійською.
Текст статті

Список використаної літератури

 1. Антонова С. Г. Редактирование : общий курс : учеб. / С. Г. Антонова, В. И. Соловьев, К. Т. Ямчук. – М. : Изд-во МГУП, 1999. – 255 с.

 2. Волкотруб И. Т. Основы художественного конструирования / И. Т. Волкотруб. – К. : Вищ. шк., 1988. – 192 с.

 3. Гавенко С. Ф. Стандарти у видавничо-поліграфічній галузі : навч. посіб. / С. Ф. Гавенко, О. В. Мельников. – Львів : УАД, 2006. – 133 с.

 4. Гришаев С. П. Интеллектуальная собственность : учеб. пособ. / С. П. Гришаев. – М. : Юристь, 2004. – 238 с.

 5. Дэвис Джилл. Отбор и оценка рукописей / Джил Дэвис ; науч. ред. и пер. Н. Г. Николаюк, О. В. Коланькова. – М. : Изд. дом «Университетская книга», 2008. – 227 с.

 6. Закон України «Про захист суспільної моралі» (вiд 20.11.2003  № 1296–IV). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1296-15


Адреса для листування:


.
За додатковою інформацією звертатися:

Завідувач кафедри видавничої справи та редагування і журналістики – доктор наук із соціальних комунікацій, професор Кравченко Світлана Іванівна (з приводу доповідей на пленарному засіданні) – роб. тел.: 0332247097, моб. тел: 0508080292;

канд. філол. наук, ст. викладач Зінчук Руслана Степанівна (з приводу поселення) – моб. тел.: 0502238356;

канд. наук із соціальних комунікацій, доц. Рожило Марія Андріївна (з приводу публікацій у науково-практичному журналі «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи») – моб. тел.: 0506747841;

канд. філол. наук, ст. викладач Шульська Наталія Миколаївна (з приводу формування збірника тезових повідомлень) – моб. тел.: 0669105420.
Наша адреса:

Кафедра видавничої справи та редагування і журналістики,

Інститут філології та журналістики

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки,

вул. Винниченка, 30 а, каб. 209–210,

м. Луцьк,

43021
Дякуємо за співпрацю!

Схожі:

Анкета учасника iconАнкета учасника
Анкета учасника ініціативної групи Янголи поруч при філософському факультеті пну ім. В. Стефаника
Анкета учасника iconРеєстраційна анкета учасника ІІ всеукраїнської науково-практичної...
Реєстраційна анкета надсилається разом з електронним варіантом тез на адресу: nauk conf2012@rambler ru
Анкета учасника iconРеєстраційна анкета учасника ІІ всеукраїнської науково-практичної...
Реєстраційна анкета надсилається разом з електронним варіантом тез на адресу: nauk conf2012@rambler ru
Анкета учасника iconАнкета учасника

Анкета учасника iconАнкета учасника

Анкета учасника iconАнкета учасника конкурсу

Анкета учасника iconАнкета учасника конкурсу

Анкета учасника iconАнкета учасника студії квн

Анкета учасника iconАнкета учасника конкурсу «урок казки»

Анкета учасника iconАнкета учасника конкурсу «Новітній інтелект України»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка