Тема: Розвиток організації в сучасних умовах
Скачати 72.97 Kb.
НазваТема: Розвиток організації в сучасних умовах
Дата конвертації02.07.2013
Розмір72.97 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Культура > Документы
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5
ТЕМА: Розвиток організації в сучасних умовах
1. Управління опором змінам.

2. Формування інноваційної організаційної культури.

3. Оцінювання економічної ефективності варіантів технологічного, організаційного, економіко-фінансового та інших видів розвитку підприємства з врахуванням опору змінам.

4. Оцінювання рівня опору змінам.

5. Розроблення рекомендацій зі зниження опору.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Аблязов Р.А., Пазурець Г.І, Дудаєва І.Б. Командний менеджмент: Навч. посіб./ За редакцією Р.А. Аблязова – К.: «Видавничий дім «Професіонал»», 2008.- С.90-109.

2. Виханский О. С. Менеджмент / О. С. Виханский, А. И. Наумов. – 3-е изд. – М.: Гардарика, 2010. 320 с.

^

3. Николаев А. Инновационное развитие и инновационная культура // Наука и наукознавство - 2001. - №2.

4. Инновационный менеджмент. Учебник / Под ред. С. Д. Ильенковой, – М.: Юнити, 1997 г. – 306 с.

^

Э.Шейн, Организационная культура и лидерство / Пер. с англ. Под ред. В.А. Спивака. – СПб: Питер, 2002. – 336 с.

5. Грошев И.В. Организационная культура: Учеб. пособ. / И.В. Грошев, И.В. Емельянов, В.М. Юрьев. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 288  с.

6. Общий менеджмент: Концепции и комментарии: Учебник / А.Н. Дятлов, М.В. Плотников, И.А. Мутовин. – М.: Альпина Бизнем Букс, 2006. – 400 с.

^

7. Туровец О.Г., Родионова В.Н. Теория организации: Учеб. пособие. Воронеж: Воронеж. гос. техн. ун-т, 2002. 118 с.
Практичні завдання для опрацювання з даної теми:
Завдання 1. Вправа для розвитку концептуальних навиків менеджера

Мета вправи: концептуальні це вміння менеджера мислити абстрактно, а діагностичні стосуються вміння швидко реагувати на зміни. Ці здібності необхідно використовувати в сукупності для кращого розуміння поведінки всіх інших працівників організації.

^ Умови вправи: Уявіть себе начальником відділу маркетингу.

Людська поведінка це завжди складний феномен, особливо, якщо йдеться про поведінку в організації. Зрозуміти, чому люди поводяться так, а не інакше, складно, однак вкрай важливо. Розглянемо, наприклад, таку ситуацію.

Наталія Петренко працює у Вашому відділі дуже багато років. Донедавна вона була взірцем: ніколи не спізнювалася, навіть приходила на роботу раніше, залишалася в разі потреби після роботи. Наталія була доброзичливою жінкою, веселою, з гарним почуттям гумору, наполегливою та працездатною. Неодноразово вона засвідчувала свою прихильність підприємству й особисто Вам як керівникові.

Приблизно півроку тому Ви помітили зміни в поведінці Вашої підлеглої: вона почала спізнюватися, не погоджувалася працювати понадурочні. Вона почала скаржитися. Інші співробітники просто уникали її, адже вона була дратівливою та завжди не в гуморі. Ви підозрюєте, що Наталія почне шукати нову роботу.

Завдання до вправи

1. Уявіть таке: Ви провели розслідування з виявлення причин того. Що сталося. Напишіть коротку розповідь
Завдання 2.

Вихідні дані

Ви – менеджер з персоналу на невеликому аграрному підприємстві. Нещодавно після закінчення вищих навчальних закладів до вас на роботу влаштувалося п’ятеро молодих людей.

^ Умова завдання

Спробуйте пояснити їм філософію організаційної культури, яка за­дає зміст існування організації і її ставлення до співробітни­ків та клієнтів.

Яку роль це відіграє в мотивації персоналу?
Завдання 3. Задача

Структура задачі:
Характеристика ситуації (вихідні дані):
Рекламно-посередницька фірма (РПФ) працює на ринку
нововведень (інновацій), займається продажем креативних
технологій, виробничих систем, обладнання.

Це приватне акціонерне товариство. За чотири роки існування Рекламне агентство «РекламаПлюс» з однопрофільних рекламного агентства, що спеціалізується на розміщенні реклами на транспорті та в транспорті, сформувалося як холдинг, що має в своїй структурі наступні напрямки: реклама на транспорті і всередині транспортних засобів; виготовлення зовнішньої реклами; розміщення зовнішньої реклами; широкоформатний друк; цифровий друк; розміщення інтер'єрної реклами; виготовлення сувенірної продукції; дизайн-студія. Фірма надає наступні послуги: поліграфічні, рекламно-посередницькі. Фірма має стабільний фінансовий стан, є прибутковою.

Чисельність персоналу на початковий період роботи фірми 41
осіб. Але надалі прогнозуються зростання обсягу робіт фірми,
поява нових функцій, для чого знадобиться додатковий
персонал.

Фірма передбачає розширити комплекс послуг, що нею
послуг, збільшити обсяг робіт. Крім того, у міру зростання фірми
та її експансії на ринку неминуче настає момент, коли потрібно
передача частини функцій, відповідальності й повноважень
новим підрозділам. Важливо заздалегідь передбачити всі ці зміни
і враховувати їх при розробці організаційної структури
фірми. З табл. 1 видно можлива еволюція організаційної
структури РПФ.

^ Таблиця 5. 1

Еволюція організаційної структури РПФ

Назва відділу

Початок діяльності РПФ

Розширення

Відділ контрактації

х
Відділ виготовлення

рекламної продукції


х
Відділ супроводження
х

Відділ технічного забезпечення
х

Відділ управління персоналом

х
Бухгалтерія
х

Відділ навчання
х


^ Завдання до вправи:

1. Розробити місію фірми.

2. Побудувати організаційну структуру РПФ та представити дерево цілей по управлінню персоналом фірми за допомогою зовнішніх та внутрішніх цілей.

Слід пам’ятати, що зовнішні цілі – це цілі, пов'язані з відносинами фірми з навколишнім середовищем (ринок праці, охорона навколишнього середовища, взаємовідносини з державними і місцевими властями, профспілками і т.п.), а внутрішні цілі – це цілі, реалізація яких спрямована на
поліпшення відносин фірми зі своїми співробітниками (участь
їх в управлінні фірмою, вдосконалення стилю керівництва,
поглиблення професійних знань, вирішення соціальних питань
і т.п.).

3. Установити, за ким у структурних підрозділах буде закріплено всі функції (нові й старі) та за якими посадовими особами.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ТЕМИ

^

1. Яким чином можна здійснювати процес управління опором змінам в організації? Які заходи необхідно здійснювати для цього вищому керівництву?

2. Яким чином необхідно підходити до процесу формування інноваційної організаційної культури?

3. Розкрити основні етапи та принципи оцінювання економічної ефективності варіантів технологічного, організаційного, економіко-фінансового та інших видів розвитку підприємства з врахуванням опору змінам.


4. Яким чином можна оцінити рівень опору змінам?

5. Наведіть приклади рекомендацій зі зниження опору в організації.


Схожі:

Тема: Розвиток організації в сучасних умовах iconСамостійна робота 6 Розвиток організації в сучасних умовах
Оцінювання економічної ефективності варіантів технологічного, організаційного, економіко-фінансового та інших видів розвитку підприємства...
Тема: Розвиток організації в сучасних умовах iconТема. Управління інноваційним розвитком організації
«Інноваційна стратегія», «інноваційний розвиток», «прогресивний інноваційний розвиток», «регресивний інноваційний розвиток», «інноваційність...
Тема: Розвиток організації в сучасних умовах icon«Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору»
Мета конференції розвиток творчої активності спеціалістів гуманітарної сфери, психолого-педагогічний розвиток особистості студента,...
Тема: Розвиток організації в сучасних умовах iconТема : Організаційні форми підприємництва
Вибрати сферу діяльності (виробництво товару, надання послуг, виконання робіт). Обґрунтувати свій вибір. Вказати переваги І недоліки...
Тема: Розвиток організації в сучасних умовах iconОсобливості перебігу висипного тифу та хвороби Брила в сучасних умовах

Тема: Розвиток організації в сучасних умовах icon7. Етика та етикет ділової суперечки
У цьому випадку виникає суперечка, під час якої кожна зі сторін відстоює свою позицію. Для кожного з нас вміння вести суперечку,...
Тема: Розвиток організації в сучасних умовах icon“Роль закладів культури І мистецтва в сучасних умовах соціокультурного розвитку України ”
Роль закладів культури І мистецтва в сучасних умовах соціокультурного розвитку України ”
Тема: Розвиток організації в сучасних умовах iconТема 1: Соціально-економічний розвиток Росії
Розвиток промисловості. Початок промислового перевороту в Росії. Розвиток міст, транспорту І торгівлі
Тема: Розвиток організації в сучасних умовах iconОсновні напрямки реформування соціально-економічної системи управління...
Основні напрямки реформування соціально-економічної системи управління підприємствами в сучасних умовах ”
Тема: Розвиток організації в сучасних умовах iconПитання для іспиту з дисципліни «гроші та кредит»
Методи управління сукупним грошовим оборотом, особливості їх використання в сучасних умовах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка