С. Ю. Бірюченко університетська освіта
НазваС. Ю. Бірюченко університетська освіта
Сторінка1/10
Дата конвертації01.07.2013
Розмір1.16 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Культура > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Житомирський ДЕРЖАВНИЙ

технологічний УНІВЕРСИТЕТС. Ю. Бірюченко

УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійного вивчення та виконання контрольної роботи студентами денної та заочної форм навчання галузі знань

0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.030504 “Економіка підприємств”
Затверджено на засіданні

кафедри економіки ЖДТУ

протокол № відЖИТОМИР

2012
Університетська освіта: Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійного вивчення та виконання контрольної роботи студентами денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.030504 “Економіка підприємств”/ Укл. Бірюченко С. Ю. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 20с.
Рецензенти:

^ Затверджено на засіданні кафедри економіки.

Протокол № від

-------------------------------------------------------------------------------------------

Навчально-методичне видання

Світлана Юріївна Бірюченко
Методичні вказівки видано редакційно-видавничим відділом

Житомирського державного-технологічного університету

Комп’ютерний набір та верстка: Бірюченко С. Ю.

Оригінал-макет виготовлено та віддруковано на кафедрі економіки ЖДТУ: 10005, м. Житомир, вул. Черняхівського 103, кім. 404.

Зміст


1. Мета та завдання курсу “Університетська освіта”………...

4

2. Робоча програма дисципліни «Університетська освіта»….

5

3. Зміст курсу за темами……………………...………………..

7

4. Порядок проведення практичних (семінарських) занять…

9

5. Рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни ………………..……………………………………

14

5.1. План СРС……………………………...………………..

14

5.2. Вказівки щодо складання бібліографічних списків….

14

5.3. Вказівки щодо виконання рефератів ………………....

15

6. Завдання до контрольної роботи студентам заочної форми навчання………………………………………………...

17

7. Форми контролю знань студентів………………………….

19

8. Перелік питань до заліку з курсу "Університетська освіта"…………………………………………………………...

22

9. Тестовий контроль знань……………………………………

23

10. Список літератури………………………………………….

27

Додатки………………………………………………………….

32^

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ “УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА”

Утвердження України як демократичної держави є одночасно духовним, політичним, соціальним і культурним утвердженням громадян, здатних керуватись не суб`єктивними інтересами, а інтересами держави. Вища освіта в цілому і університетська зокрема набувають у даному контексті принципово нового звучання. Підготовка фахівців з вищою освітою розпочала будуватись на підставі принципово нових засад – демократизації, інтернаціоналізації, гуманізації, диверсифікації.

Освіта – частина засобу виробництва матеріального життя, яка за допомогою двох взаємопов`язаних процесів навчання та виховання здійснює цілеспрямоване формування необхідного для суспільства типу особистості. Мета освіти – інтелектуальний і моральний розвиток людини. Сучасному суспільству потрібен громадянин, який би мав самостійне, критичне мислення, вмів бачити і творчо вирішувати існуючі проблеми, був освіченим фахівцем.

У вищій освіті стає найбільш актуальним питання синтезу педагогічних та психологічних концепцій, глибоке психологічне осмислення закономірностей навчальної діяльності, принципів та методів навчання й керування навчальним процесом.

Університетська освіта – найголовніша складова вищої освіти. Університет – класичний, найстаріший та найпоширеніший тип вищого навчального закладу. Тому саме на прикладі університетської освіти вважається доцільним проаналізувати зміст, сучасні особливості та тенденції розвитку вищої освіти в цілому.

Мета: підготовка студентів до навчання в університеті відповідно до сучасних інтеграційних процесів у міжнародній освіті в контексті Болонської декларації.

Завдання: сформувати у студентів систему знань щодо суті та соціального значення вищої освіти, сучасних тенденцій її розвитку; прищепити навички самостійного й ефективного навчання в університеті з урахуванням світових освітніх тенденцій.

Предмет:організація професійної підготовки фахівців з вищою освітою.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

С. Ю. Бірюченко університетська освіта iconПлан Види освіти: загальна освіта; політехнічна освіта; професійна освіта
Тема: Види освіти. Зміст програмового матеріалу середньої освіти: державний(інваріантна складова) І шкільний (варіативна складова)...
С. Ю. Бірюченко університетська освіта iconМетодичні рекомендації включають технологію проведення студентами...
Спеціальність: фізика І математика, історія та географія; практична психологія, початкова освіта, філологія та журналістика, фізичне...
С. Ю. Бірюченко університетська освіта iconМатвеев Ю. Г. Международная охрана авторских прав
Педагогіка І методика середньої освіти. Історія", 000009 "Специфічні категорії. Управління навчальним закладом", 02030301 Українська...
С. Ю. Бірюченко університетська освіта iconМіністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих...
В. А. Прилипко – д м н., професор, зав кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності Національного університету біоресурсів...
С. Ю. Бірюченко університетська освіта iconМіжнародний проект “освіта для сталого розвитку в дії”
Близько 100 шкіл Дніпропетровщини приєдналися до всесвітнього руху зі збереження ресурсів та поширення ідей сталого стилю життя у...
С. Ю. Бірюченко університетська освіта iconМаксимович Львівський національний університет імені Івана Франка,...

С. Ю. Бірюченко університетська освіта iconО. М. Ііаренко О. О. Нєсвєгов М. О. Калаиький
Практикум: Навчальний посібник. 2-ге вид., стер. Суми: втд «Університетська книга», 2004. 400 с
С. Ю. Бірюченко університетська освіта iconПоштова адреса (відправляти тільки простим листом)
Проїзд від Південного І путИловського автовокзалів по вул. Університетська: маршрутним таксі №9а,б, 10, 25
С. Ю. Бірюченко університетська освіта iconТараса Шевченка Кафедра філософії та соціології Громадська організація...
Луганському національному університеті відбудеться університетська наукова конференція викладачів та студентів в честь 70-річчя професора...
С. Ю. Бірюченко університетська освіта iconВимоги охорони праці при використанні технічних засобів навчання
Катренко Л. А. Охорона праці в галузі освіти : [навчальний посібник] / Катренко Л. А., Пістун І. Т. – Суми : Університетська книга,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка