Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит”
НазваМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит”
Сторінка9/17
Дата конвертації29.06.2013
Розмір2.13 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > Культура > Методичні рекомендації
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
Тема 9. Статистика енергетичного і виробничого устаткування
Забезпеченість енергетичним і виробничим устаткуванням, ефективне їх використання значно впливає на розвиток і рівень сільськогосподарського виробництва.

Завдання студентів зводяться до вивчення кількості та складу устаткування, його потужності, технічного стану, рівня використання.
Завдання 32. Енергетична потужність на 1 січня складає: двигуни тракторів, включаючи трактори, на яких змонтовані меліоративні та інші машини – 5650 к.с.; двигуни комбайнів – 770 к.с.; електродвигуни і електроустановки - 800 кВт. Крім того, в господарстві є 38 робочих коней.

Визначте:

- сумарну енергетичну потужність;

- структуру енергетичних потужностей;

- коефіцієнт механізації і електрифікації енергетичних потужностей.
Сумарна енергетична потужність визначається в кінських силах або кіловатах. Перерахунок потужностей з к.с. в кВт здійснюється за допомогою коефіцієнта 0,736, а з квт в к.с. - 1,36.
1 голова коней - 0,55 кВт, або 0,75 к.с.;

1 голова волів - 0, 37 кВт, або 0,50 к.с.


Процент механізації енергоресурсів

=

Потужність механічних і електричних двигунів

х

100

Сумарна потужність енергетичних ресурсів, к.с.
Процент електрифікації енергоресурсів

=

Потужність електричних двигунів

х

100

Сумарна потужність енергетичних ресурсів, к.с.


Завдання 33. Визначити енергозабезпеченість і енергоозброєність, а також показники використання енергетичних потужностей в сільськогосподарських підприємствах Миколаївщини за 2 роки. Показники порівняти і зробити відповідні висновки.

Вихідні і розрахункові показники занести в таблиці 52 і 53.

^ Таблиця 52

Вихідні дані для виконання завданняПоказники

2005 р. 

2006 р. 

Площа сільськогосподарських угідь, тис. га

1063,5

1068,9 

Середньорічна кількість працівників, зайнятих в с.г. виробництві, тис. чоловік

39,7

 38,2

Вартість валової продукції, млн. грн.

1229,8

 1446,3

Енергетичні потужності, тис. к.с.

2018,6

 2003,3

Прибуток, тис. грн.

 134291

 136716


^ Таблиця 53

Показники забезпеченості енергетичними потужностями і їх використання


Показники

 2005 рік

 2006 рік

Енергозабезпеченість, к.с.

 

 

Енергоозброєність, к.с.

 

 

Одержано на 1 к.с.

 

 

валової продукції

 

 

прибутку

 

 Енергозабезпеченість

=

Сумарна потужність енергетичних ресурсів, к.с.

Площа с.-г. угідь, га
Енергоозброєність

=

Сумарна потужність енергетичних ресурсів, к.с.

Середньорічна кількість працівників, чоловік


Завдання 34. Аналіз показників використання тракторного парку
В двох господарствах є дані про фізичних та еталонних тракторів, відпрацьованих машино-днів, обсяг виконаних робіт і наявність механізаторів. Необхідно провести порівняльний аналіз використання тракторного парку (табл. 54).

^ Таблиця 54

Вихідні дані для виконання завдання


Показники

Господарства

1

2

Середньорічна кількість тракторів:- фізичних

23

35

- еталонних

21

32

Відпрацьовано еталонними тракторами:- машино-днів

3717

5591

- машино-змін

4200

7249

Обсяг виконаних тракторних робіт, еталонних га

28993

51510

Кількість механізаторів, чоловік

26

47
Середньорічній виробіток на 1 еталонний трактор

=

Обсяг тракторних робіт,

еталонних га

Середньорічна кількість

еталонних тракторів
Кількість відпрацьованих машино-днів на 1 еталонний трактор

=

Відпрацьовано машино-днів

Середньорічне число еталонних тракторівКоефіцієнт змінності

=

Відпрацьовано машино-змін

Відпрацьовано машино-днів
Коефіцієнт використання часу перебування в господарстві (або процент)

=

Відпрацьовано машино-днів

Машино-дні перебування в господарстві


Машино-дні перебування в господарстві визначаються шляхом множення середньорічного числа еталонних тракторів на 365.


Середньозмінний виробіток

=

Обсяг тракторних робіт, еталонних га

Відпрацьовано машино-змін
Середньоденний виробіток

=

Обсяг тракторних робіт, еталонних га

Відпрацьовано машино-днів


Середньорічний виробіток на один умовний трактор залежить від таких показників:

1. Кількості відпрацьованих машино-днів за рік на один трактор.

2. Коефіцієнта змінності.

3. Середньозмінного виробітку.
Середньорічний виробіток на один умовний трактор і дані показники знаходяться в такому співвідношенні:

Середньорічний виробіток на 1 умовний трактор, умов. ет. га

=

Відпрацьовано днів в середньому одним еталонним трактором

х

Коефіцієнт змінності

х

Середньозмінний виробіток,

умов. ет. га


^ Тема 10. Статистика трудових ресурсів та продуктивності праці

у сільському господарстві
На сучасному етапі розвитку необхідність істотного поліпшення використання трудових ресурсів в сільському господарстві , в основному, визначається двома факторами: рівнем здатності працездатного населення і демографічними особливостями - значним скороченням природного приросту трудових ресурсів. Завдання статистики зводяться до вивчення чисельності, руху та відтворення трудових ресурсів, основних показників продуктивності праці.

Середньоспискову кількість працівників за той чи інший період визначають діленням загальної суми спискової кількості працівників за всі дні, включаючи вихідні та святкові дні, на календарну тривалість періоду. При цьому кількість працівників за вихідні або святкові дні приймається рівною списковому числу за попередній робочий день.
Середньорічну чисельність визначають шляхом ділення суми чисельності працюючих щомісячно (незалежно від кількості відпрацьованих днів) протягом року на 12.

Рух робочої сили характеризується показниками обороту робочої сили за кількістю прийнятих І вибулих та показником плинності робочої сили.
Показник обороту робочої сили за кількістю прийнятих на роботу обчислюють як відношення чисельності осіб, прийнятих за певний період, до середньорічної чисельності.
Показник обороту робочої сили за кількістю вибулих - як відношення чисельності працівників які вибули, до середньорічної чисельності.
Показник плинності робочої сили - як відношення чисельності працівників, які вибули за власним бажанням і яких звільнили за порушення трудової дисципліни, до середньорічної чисельності.

Для характеристики продуктивності праці в сільському господарстві використовується система показників: прямі і обернені, натуральні і відносні, повні і неповні та побічні.

Завдання 35. Визначте показники обороту робочої сили за кількістю прийнятих на роботу, вибулих та плинність робочої сили за даними таблиці 55.

^ Таблиця 55

Відомості про рух робочої сили протягом рокуКвартал

Прийнято чоловік, всього

Вибуло чоловік

Середньоспискова чисельність працівників

Всього

В т.ч. за власним бажанням та порушенням трудової дисципліни

І

18

23

15

780

II

15

12

8

804

ІІІ

20

27

18

803

IV

24

З0

20

777

Всього за рік

 

 

 

 


Завдання 36. Індексний аналіз продуктивності праці.
За основними видами продукції рослинництва і тваринництва проаналізувати зміну продуктивності праці за два останні роки. Для цього необхідно визначити:

1. Індивідуальні індекси продуктивності праці.

2. Загальні індекси продуктивності праці.

3. Вирахувати економію (перевитрати) праці в звітному році в порівнянні з базисним в результаті зміни її продуктивності.

Розрахунки занести в таблицю 56.

Індивідуальні індекси розрахувати за формулами:
; .

Загальні індекси:

трудовий:

середньоарифметичний (натуральний): .

Визначити економію ( перевитрати) праці від зміни продуктивності:Розрахувати вартісний індекс продуктивності праці, встановити роль факторів в її зміні, розклавши його на індекси фізичного обсягу продукції і витрат праці.

Для цього використати порівнянні ціни 2005 року.

Індекс вартісний -

Індекс фізичного обсягу продукції -

Індекс витрат праці - ;

Показати взаємозв'язок індексів:

Висновки.

^ Таблиця 56

Вихідні і розрахункові дані для аналізу продуктивності праціНазва продукції

Порівнянні ціни 2005 р. за 1 ц продукції, грн.

Базисний рік

Звітний рік

Умовні витрати праці, тис. люд.-год.

Вироблено продукції, ц

Прямі затрати праці на виробництво,

тис. люд.-год.

Працемісткість 1 ц, люд.-год.

Вироблено продукції на 1 люд.-год., кг

Вироблено продукції, ц

Прямі затрати праці на виробництво,

тис. люд.-год.

Працемісткість 1 ц, люд.-год.

Вироблено продукції на люд-год, кг

р

q0

t0q0

t0

v0

q1

t 1q1

t 1

v1

t0q1

Зерно 

 

  

 

 

Соняшник 

 

  

 

 

Молоко 

 

  

 

 

Приріст ВРХ 

 

  

 

 

Разом

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

Схожі:

Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит»...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconБ ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять
Радченко О. Д., Душкевич В. Г. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації для практичних занять для студентів 4-го курсу...
Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік в галузях народного господарства» розробили
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів спеціальності 050201, 050201 «Менеджмент...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів спеціальності 050201, 050201 «Менеджмент...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні вказівки підготували: д е н., професор Топіха І. Н., к е н., доцент Іваненко Г. М., к е н., доцент Котикова О.І., асистент...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconЗавдання для самостійної та індивідуальної роботи всіх форм навчання
...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації та завдання для виконання самостійної роботи...
Закріпити теоретичні знання студентів з податкового обліку підприємницької діяльності
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки Правова статистика
Методичні рекомендації до практичних занять І самостійної підготовки по навчальної дисципліні «правова статистика» для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка