Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит”
НазваМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит”
Сторінка7/17
Дата конвертації29.06.2013
Розмір2.13 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > Культура > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
Тема 6. Статистика продукції тваринництва і продуктивності тварин

Продукція тваринництва в натуральному виразі складається з двох частин:

1. Продукція, яку одержують в результаті господарського використання тварин (молоко, вовна, мед, тощо).

2. Продукція вирощування худоби, птиці та інших сільськогосподарських тварин.

Необхідно вміти визначати загальний вихід продукції тваринництва, продуктивність тварин, аналізувати зміни в обсягах виробництва та продуктивності.
Завдання 24. На молочній фермі господарства поголів'я корів становило:

1.01.200_ р. - 296 гол.; 1.04.200_ р. - 325 гол.;

1.02.200_ р. - 290 гол.; 1.05.200_ р. - 328 гол.;

1.03.200_ р. - 305 гол.; 1.06.200_ р. - 323 гол.;
1.07.200_ р. - 310 гол.; 1.10.200_ р. - 340 гол.;

1.08.200_ р. - 320 гол.; 1.11.200_ р. - 333 гол.;

1.09.200_ р. - 318 гол.; 1.12.200_ р. - 310 гол.;

1.01.200_ р. - 300 гол.;

Надоєно молока за 200_ р. - 9200 ц.

Продано - 7000 ц

із них 4000 ц жирністю 3,0%

2500 ц жирністю 3,2%

500 ц жирністю 3,6%

Визначити:

 1. Середнє поголів'я корів за рік, за І півріччя та за III квартал;

 2. Середній надій на 1 корову за рік;

 3. Середній % жирності реалізованого молока.

 4. Кількість реалізованого молока з урахуванням базисної жирності (3,4%)

Завдання 25. Використовуючи дані за останні 2 роки, визначити виробництво молока на 100 га сільськогосподарських угідь і встановити основні причини різних показників (таблиця 41).

^ Таблиця 41

Вихідні і розрахункові дані для аналізу виходу молока на 100 га с.г. угідь в господарствіПоказники

Базисний рік

Звітний рік

Звітний рік в % до базисного

І. Вихідні дані

24600

21800

 

Валовий надій молока, ц

Площа с.г. угідь, га

5975

5111

 

Середньорічне число корів, голів

700

600

 

Витрати кормів на молочне стадо, ц к.од.

40100

32400

 

II. Розрахункові дані

 

 

 

Виробництво молока на 100 га с.г. угідь, ц

Щільність корів на 100 га с.г. угідь, голів

 

 

 

Надій молока на 1 середньорічну корову, кг

 

 

 

Витрати кормів на 1 голову, ц к. од.

 

 

 

Окупність кормів(вихід молока на 1 ц к.од), ц

 

 

 


Виробництво молока на 100 га сільськогосподарських угідь є складним статистичним показником і залежить від щільності поголів'я корів і їх продуктивності. Ця залежність може бути представлена в вигляді такого співвідношення:
:

Виробництво молока на 100 га с.г. угідь

=

Щільність поголів'я корів

Х

Продуктивність однієї коровиЩоб доказати цю рівність, представимо всі показники в розгорнутому вигляді:Валовий надій молока

=

Середньорічне число корів

Х

Валовий надій молока

Сільгоспугіддя

Сільгоспугіддя

Середньорічне число корівВ результаті скорочення одержимо:Валовий надій молока

=

Валовий надій молока

Сільгоспугіддя

Сільгоспугіддя


Продуктивність корів в свою чергу залежить від багатьох факторів, з яких важливу роль відіграють умови годівлі. Рівень годівлі може бути охарактеризований показниками забезпеченості кормами і бути представлений таким співвідношенням:Продуктивність однієї корови

=

Забезпеченість кормами (витрати кормів на 1 голову в ц к.од.)

Х

Окупність кормів (вихід молока на 1 ц корм. од.)


Щоб доказати цю рівність, представимо всі показники в розгорнутому вигляді:Валовий надій молока, ц

=

Витрати кормів в ц корм. од.

Х

Валовий надій молока

Середньорічне поголів'я корів

Середньорічне поголів'я корів

Витрати кормів в ц корм. од.


В результаті скорочення одержимо:

Валовий надій молока, ц

=

Валовий надій молока, ц

Середньорічне поголів'я корів

Середньорічне поголів'я корів


Таким чином, розклавши складний показник на більш прості складові цього показника, виясняємо, за рахунок чого різне виробництво молока на 100 га сільськогосподарських угідь в окремі роки.
Завдання 26. За даними таблиці 42 проаналізувати вплив віку корів на валовий надій молока. Для цього розкласти індекс валового надою на три індекси: індекс продуктивності корів, індекс чисельності та вікової структури стада корів.

^ Таблиця 42

Поголів'я корів та їх продуктивність за лактаціямиЛактації

Базисний період

Звітний період

поголів'я корів,.гол.

Продуктивність 1 голови, кг

поголів'я корів, гол.

Продуктивність 1 голови, кг

 

 

 

 

І

182

3004

189

2926

II

167

3273

161

3055

III

90

3646

127

3597

IV

136

3554

98

2465

V

40

3072

52

2187

VI

29

2814

40

2005

VII і більше

9

2890

21

1648

Всього

653

X

688

X


; ; ;

- загальна зміна валового надою молока
1) - за рахунок продуктивності корів

2) - за рахунок структури стада

3) - за рахунок кількості корів
Завдання 27. За даними таблиці 42 встановити зміну середньої продуктивності корів, в тому числі за рахунок продуктивності окремих корів та зміни структури стада
І серед. продукт. перем. складу = ;

І прод. пост. складу = ;

І стр. = .
Зробити висновки, як змінився валовий надій молока та середня продуктивність корів.
Тема 7. Статистика кормової бази і кормових ресурсів
Корми – одна з важливих матеріальних умов і вирішальних факторів розвитку тваринництва.

Сільськогосподарська статистика займається питаннями розробки методики визначення обсягів та складу кормових ресурсів; виходу кормів з одиниці площі; визначення забезпеченості тварин кормами; складанням балансів кормів у господарствах, регіонах і в країні в цілому; визначенням економічної ефективності використання кормів. Студенти повинні навчитися самостійно вирішувати дані питання.
Завдання 28. Аналіз використання кормів.

Індексним методом встановити зміну витрат кормів на виробництво молока, приросту великої рогатої худоби та свиней, в тому числі за рахунок кількості виробленої продукції та витрат кормів на одиницю продукції.

Зробити висновки про ефективність використання кормів. Для цього фактичні дані порівняти з нормативними (на 1 ц молока - 1-1,2 ц. кормових одиниць; приросту ВРХ - 7-8 ц, свиней - 5-6 ц)
Порядок виконання завдання:

1. Вихідні дані занести в таблицю 43.

^ Таблиця 43
Вихідні дані для аналізу ефективності використання кормівВиди продукції

Базисний рік

Звітний рік

Кількість продукції, ц

Витрати кормів на 1 ц, ц к.од.

Кількість продукції, ц

Витрати кормів на 1 ц, ц. к. од.

 

q0

k0

q1

k1

Молоко

 

 

 

 

Приріст великої рогатої худоби

 

 

 

 

Приріст свиней

 

 

 

 2.Розрахувати індекси.

; ; ;
де, k0, k1 - витрати кормів на 1 ц продукції, ц корм. од.

q0, q1- кількість виробленої продукції, ц.

3. Встановити взаємозв'язок між індексамиЗавдання для самостійної роботи
1. Є дані про виробництво молока в господарстві (таблиця 44).
^ Таблиця 44

Щомісячне виробництво молока в господарстві за два рокиМісяці

Виробництво молока, ц

Місяці

Виробництво молока, ц

базисний

звітний

базисний

звітний

Січень

1600

910

Липень

2100

1580

Лютий

1650

995

Серпень

2050

1321

Березень

1700

1120

Вересень

2000

1304

Квітень

1800

1315

Жовтень

1900

1200

Травень

1900

1300

Листопад

1800

910

Червень

2000

1480

Грудень

1750

750


Визначити показники сезонності виробництва молока, коефіцієнти варіації. Результати показати графічно, зробити висновки.
2. Аналіз залежності продуктивності корів від рівня годівлі та яловості.

За даними таблиці 45 визначити вплив рівня годівлі та яловості корів на їх продуктивність. З цією метою розв'язати рівняння кореляційної залежності. Визначити коефіцієнти кореляції і детермінації.

^ Таблиця 45

Вихідні дані для розрахунку впливу факторів на продуктивність корівГосподарства

Удій молока на 1 корову, ц

Витрати кормів на 1 корову, ц к. од.

Яловість корів, %

 

y

x1

x2

1

20,5

31,0

18,0

2

19,2

27,0

19,0

3

35,0

41,0

10,0

4

25,1

34,0

15,0

5

21,2

31,0

17,0

6

24,0

35,0

20,0

7

24,2

31,0

12,0

8

27,2

34,0

9,0

9

36,1

42,0

13,0

10

35,1

40,0

8,0

11

21,0

30,0

10,0

12

22,1

29,0

17,0

13

36,4

42,0

7,0

14

26,4

33,0

10,0

15

34,8

40,0

9,0


3. Аналіз зміни виробництва вовни.

^ Таблиця 46

Показники продуктивності овець та виробництво вовни в сільськогосподарських підприємствах МиколаївщиниПоказники

Базисний рік

Звітний рік

Валовий настриг вовни, ц

570

640

Середній настриг вовни на одну вівцю, кг

3,3

3,4


Проаналізуйте зміну валового настригу вовни. Для цієї мети використайте індексний метод. Покажіть взаємозв'язок індексів і приростів. Зробіть відповідні висновки.
4. По одному із господарств за останні 2 роки (таблиця 47) перевести всю худобу в умовне поголів'я та визначити витрати кормів на одну умовну голову. Зробити висновки про рівень годівлі тварин в господарстві за останні 2 роки, порівняти з нормативними показниками (нормативна потреба кормів на умовну голову складає 40 - 45 кормових одиниць).

^ Таблиця 47

Розрахунки умовного поголів'я худоби та витрат кормівПоказники

Коефіцієнт переведення в умовне поголів'я

Середньорічне поголів'я , гол.

Умовне поголів'я, гол.

Витрати кормів, ц к. од.

Базисний рік

Звітний рік

Базисний рік

Звітний рік

Базисний рік

Звітний рік

1

2

3

4

5

6

7

8

Корови, бугаї-виробники, воли

1,0

700

600

 

 

40100

32400

 

 

 

 

 

 

 

 

Інша велика рогата худоба

0,6

2338

2100

 

 

23605

13300

 

 

 

 

 

 

 

 

Свині

0,3

1213

1300

 

 

11400

13100

Вівці і кози

0,1

 

 

 

 

 

 

Коні

1,0

 

 

 

 

 

 

Птиця всяка

0,02

86000

54500

 

 

48800

36800

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього худоби в перерахунку на умовне поголів'я

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрачено кормів, ц к. од.

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

Витрати кормів на 1 умовну голову, ц к. од.

Х

Х

Х

Х

Х

 

 


Контрольні питання


 1. Показники чисельності та складу поголів'я худоби.

 2. Показники відтворення поголів'я.

 3. Поняття продукції тваринництва, її показники.

 4. Показники продуктивності сільськогосподарських тварин.

 5. Показники сезонності виробництва продукції і продуктивності худоби.

 6. Показники забезпеченості поголів’я худоби кормами та використання кормів.

 7. Показники виробництва продукції тваринництва на 100 га земельних угідь.

 8. Індекси виробництва продукції, продуктивності худоби та використання кормів.


Модуль 5.^ СТАТИСТИКА ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

Схожі:

Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит»...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconБ ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять
Радченко О. Д., Душкевич В. Г. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації для практичних занять для студентів 4-го курсу...
Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік в галузях народного господарства» розробили
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів спеціальності 050201, 050201 «Менеджмент...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів спеціальності 050201, 050201 «Менеджмент...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні вказівки підготували: д е н., професор Топіха І. Н., к е н., доцент Іваненко Г. М., к е н., доцент Котикова О.І., асистент...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconЗавдання для самостійної та індивідуальної роботи всіх форм навчання
...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації та завдання для виконання самостійної роботи...
Закріпити теоретичні знання студентів з податкового обліку підприємницької діяльності
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки Правова статистика
Методичні рекомендації до практичних занять І самостійної підготовки по навчальної дисципліні «правова статистика» для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка