Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит”
НазваМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит”
Сторінка6/17
Дата конвертації29.06.2013
Розмір2.13 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > Культура > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Таблиця 35


^ Структура посівних площ за групами культур в господарств


Культури та групи культур

Базисний рік

Звітний рік

Площа, га

В % до підсумку

Площа, га

В % до підсумку

Зернові та зернобобові

 

 

 

 

Технічні

 

 

 

 

Картопля та овоче-баштанні

 

 

 

 

Кормові

 

 

 

 

Всього

 

100,0

 

100,0

Завдання 16. В саду площею 20 га нараховано 6880 дерев зерняткових порід і 6104 кісточкових. Крім того, встановлено випадів дерев зерняткових - 320, кісточкових - 296. Нормативна щільність посадки складає: зерняткових - 600, кісточкових - 800.

Визначити фактичну площу насаджень, ступінь використання господарством площ під багаторічними насадженнями, фактичну щільність посадки.

^ Тема 3. Статистика агротехнічних заходів
Величина врожаю сільськогосподарських культур, при інших рівних умовах, залежить від рівня агротехніки - комплексу заходів по їх вирощуванню. Студенти повинні знати статистичні показники агротехніки, показники метеорологічних умов, що враховуються при розробці агротехнічних заходів, джерела інформації та методи аналізу.
Завдання 17. Для визначення якості насіння пшениці було взято 100 г., в яких виявилось 4 г сміття. Із двохсот висіяних насінин сходи дали тільки 182. Визначити показники чистоти, схожості та господарської придатності насіння пшениці.

Завдання 18. В радгоспі є запас насіння ячменю в кількості 500 ц. Його схожість складає 92%, а чистота 97%. Визначити, чи достатньо насіння для ярої сівби ячменю на площі 250 га., якщо норма висіву – 1,9 ц на 1 га.

Завдання 18. В господарстві площа зяблевої оранки складає 1400 га., парів – 300 га. Площа посівів ярих культур – 2000 га. В тому числі по площі озимих, що загинули – 400 га.; озимих – 1200 га. Визначити показники забезпеченості посівів зябом та парами в господарстві.

^ Тема 4. Статистика врожаю та врожайності

сільськогосподарських культур
Урожай і урожайність – важливі результативні економічні показники стану і розвитку сільськогосподарського виробництва.

Студенти повинні знати як визначається розмір урожаю і урожайності за окремими культурами та групами культур, вміти аналізувати зміни в порівнянні з минулими роками і планом за рахунок окремих факторів, визначати втрати, узагальнювати передовий досвід з метою виявлення резервів підвищення врожайності сільськогосподарських культур.
Завдання 20. Індексний аналіз врожаю та врожайності.

1. Розрахувати індивідуальні індекси урожайності зернових і зернобобових культур;


2. Встановити зміну валового збору в звітному періоді в порівнянні з базисним, в тому числі за рахунок факторів: урожайності, розміру і структури посівних площ. Для цього визначити індекси:

; ; ;
3. Визначити зміну середньої врожайності зернових і зернобобових культур, в тому числі за рахунок урожайності окремих культур (агротехніки) і структури посівних площ.

; ;

Розрахунки провести у відносних та абсолютних величинах.

Показати взаємозв'язок індексів і приростів. Зробити висновки.

Необхідну інформацію взяти з додатків 10,11,12.


^ Таблиця 36

Вихідні та розрахункові дані для виконання завданняНазва культур

Посівна площа, га

Урожайність, ц з

1 га

Валовий збір, тис. т
П0

П1

у0

у1

у0П0

у1П1

у0П1

Всього

П0=

П1=

у0=

у1=

у0П0=

у1П1=

у0П1=Завдання для самостійної роботи студентів


 1. На основі даних таблиці 30 розрахувати структуру сільськогосподарських угідь за категоріями землекористувачів та видами угідь в недержавних сільськогосподарських підприємствах. Розрахунки звести в таблицю, зробити відповідні висновки.

 2. Розрахувати структуру зернових культур в господарствах усіх категорій Миколаївської області за 2 роки (визначає викладач). Розрахунки звести в таблицю, порівняти, зробити висновки. (Додаток 9).

 3. Індексний аналіз виробництва плодів.

Є такі дані про врожайність та плодоносну площу садів (таблиця 37).
^ Таблиця 37

Площа та урожайність зерняткових та кісточкових багаторічних насадженьВиди плодових насаджень

Плодоносна площа, га

Урожайність, ц з 1га

базисний період

звітний період

базисний період

звітний період

яблуня

80

100

120

100

груша

40

30

90

98

абрикоси

20

30

90

105

персики

30

30

100

95

сливи

15

20

50

40

Всього

185

210

 

 


Визначити:

 1. Середню врожайність в базисному і звітному періодах.

 2. Індекси валового збору, урожайності, розміру і структури плодоносних площ.

 3. Вплив трьох факторів на зміну валового збору плодів ( в абсолютних та відносних величинах).
 1. На склад господарства поступили три партії зерна озимої пшениці:

перша партія - 20 т з натурою 700;

друга партія - 45 т з натурою 680;

третя партія -58 т з натурою 720;

Визначте середню вагу 1 л ( натуру зерна), яке поступило на склад господарства.


 1. На тік поступило 5000 ц зерна кукурудзи з середньою вологістю 26% і 7600 ц озимої пшениці з вологістю 16%.


Визначте:

1. Вагу зерна кукурудзи і озимої пшениці з нормальною вологістю.

2. Усушку зерна на току.

 1. Планом передбачалось реалізувати 200 т кукурудзи на зерно з базисною вологістю. Фактично було продано 240 т зерна з вологістю 25%.Визначте:

1. Залікову вагу проданого зерна.

2. Процент виконання плану.


 1. В господарстві для встановлення втрат зерна при збиранні озимої пшениці на площі 900 га було накладено 30 рам-метрівок. При обмолоті одержано 390г зерна.


Визначте:

абсолютну і відносну величину втрат зерна на 1 га та всієї площі. Фактична врожайність зерна склала 35 ц з 1 га.


 1. На основі даних, приведених в додатках 10, 11, 12 встановити зміну виробництва зерна, цукрових буряків та соняшнику в звітному періоді в порівнянні з базисним (визначає викладач) за рахунок врожайності та посівної площі. Розрахунки провести у відносних та абсолютних величинах. Зробити відповідні висновки (як змінилось виробництво в цілому, в тому числі за рахунок урожайності та посівної площі).


Контрольні питания
1. Поняття земельного фонду та сільськогосподарських угідь.

2. Баланси земельних угідь.

3. Система показників ефективності використання землі.

4. Облікові категорії посівних площ.

5. Поняття агротехніки, основні показники агротехнічних заходів.

6. Поняття врожаю та врожайності, їх показники.

7. Показники багаторічних насаджень.

8. Індекси валового збору та врожайності.

Модуль 4.^ СТАТИСТИКА ТВАРИННИЦТВА

.

Модуль 4 включає теми: статистика кількості сільськогосподарських тварин і відтворення стада; продукції тваринництва і продуктивність тварин, кормової бази і кормових ресурсів.


^ Тема 5. Статистика кількості сільськогосподарських тварин

і відтворення стада
Для характеристики стану та подальшого розвитку тваринництва необхідно знати джерела інформації про кількість тварин за видами, статево-віковими групами в кожній категорії господарства, вміти визначати середнє поголів’я тварин, складати оборот стада та визначати основні показники відтворення поголів’я худоби, аналізувати зміни, що відбуваються в усіх категоріях господарств.


Завдання 21. Визначте середнє поголів’я корів за місяць згідно приведених даних

(таблиця 38).

^ Таблиця 38

Рух поголів’я за груденьПоказники

Дата

Збільшення (+) Зменшення (-) голів

Наявність на початок місяця

1.ХІ1

575

Переведено із групи телиць ст.2 років

11. XII

+7

Вимушений забій

14. XII

-1

Переведено із групи телиць ст. 2 років

22. XII

+13

Куплено

25. XII

+5

Вибракувано і поставлено на відгодівлю

28. XII

-10

Наявність на кінець місяця

31. XII

 

Завдання 22. На основі даних таблиці 39 визначити:

 1. Динаміку поголів’я за видами.

 2. Розрахувати структуру поголів’я великої рогатої худоби (корів, свиней, овець та кіз) в сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення.

Зробити відповідні висновки.

^ Таблиця 39

Поголів’я худоби в господарствах Миколаївщини на кінець року, тис. голів


 

1995 р.

2000 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

Господарства усіх категорій

Велика рогата худоба

515,3

249,4

180,6

171,4
в тому числі корови

232,6

144,7

115,1

105,0
Свині

391,9

136,8

140,2

184,0
Вівці та кози

188,5

42,5

41,0

42,4
в т.ч. вівці

163,7

20,8

22,7

24,6
Сільськогосподарські підприємства

Велика рогата худоба

390,3

103,9

37,5

33,0
в тому числі корови

140,2

44,2

13,7

11,5
Свині

240,8

62,2

68,3

84,9
Вівці та кози

154,0

16,3

9,3

14,6
Господарства населення

Велика рогата худоба

125,0

145,5

143,1

138,4
в тому числі корови

92,4

100,5

101,4

93,5
Свині

151,1

74,6

71,0

99,1
Вівці та кози

34,5

26,2

31,7

27,8

Завдання 23. На основі приведених оборотів стада розрахувати показники відтворення тварин (таблиця 40).

Вихід приплоду в розрахунку на 100 маток представляє відношення одержаного живого приплоду до маточного поголів'я на початок року.

Вихід ділового приплоду розраховується як відношення фактично одержаного приплоду без урахування того, що загинуло, до маточного поголів'я на початок року.

Вихід телят визначається як відношення кількості телят, одержаних від корів, до наявності корів на початок року.

Показник яловості для всіх видів тварин визначають діленням числа маток, що не дали приплоду, на загальне їх поголів'я, призначене для одержання приплоду, а для корів також може бути одержаний як різниця між 100% та виходом телят на 100 корів.

Показник збереження тварин є зворотнім показником до відношення загибелі, який визначають окремо за видами худоби і статево-віковими групами.

Показник загибелі приплоду представляє процентне відношення числа тварин, що загинули до приплоду в господарстві з урахуванням кількості купленого приплоду. Процент загибелі по всьому стаду представляє відношення кількості тварин, що загинули до всього поголів'я в обороті ( наявність на початок року + приплід + покупка) або до середньорічного поголів'я.

При визначені забезпеченості поголів'я ремонтним молодняком необхідно розрахувати скільки приходиться окремо телиць старше 2 років та старше 1 року на 100 корів, що нараховувалися в господарстві на початок і кінець року.

Під вибраковкою розуміють реалізацію тварин для забою на м'ясо (реалізація державі, на ринку, забій в господарстві і постановка на відгодівлю) за виключенням реалізації племінного поголів’я племоб’єднанням, реалізації та видачі молодняку працівникам господарства.

Процент вибраковки корів визначають відношенням вибракованих тварин до середньорічного поголів'я корів.

На кожні 100 корів необхідно одержувати 90-100 телят . Процент вибраковки корів повинен становити 12-14%. При наявності в стаді 40-50% корів повинно приходитися 15-17 нетелів, 18-20 телиць старше 1 року.

Одержані результати порівняти з нормативом і зробити висновки.
^ Таблиця 40

Рух поголів’я, голів


Статево-вікові групи тварин

Наявність на початок року

Надходження

Вибуття

Наявність на кінець року

Приплід

Переведено з ін. гр.

Куплено

Переведено в ін. гр.

Продано

Забій в господарстві

Загинуло

Велика рогата худоба

Корови

430

--

90

--

65

78

2

1

374

Бугаї-плідники

3

--

1

--

2

--

--

--

2

Телиці ст. 2 років

80

--

80

10

77

--

--

--

93

Молодняк народження минулих років і тварини на відгодівлі

238

--

65

--

92

52

4

2

153

Молодняк народження поточного року

х

450

--

5

--

205

3

17

230

Всього ВРХ

751

450

236

15

236

335

9

20

852

Свині

Матки основні

67

--

12

--

--

--

--

--

79

Матки-разові

62

--

--

5

12

--

--

--

55

Хряки-виробники

12

--

--

15

7

--

--

--

20

Поросята до 2-х місяців

699

948

--

--

1339

--

--

37

271

Поросята 4 міс. і ремонтний молодняк

624

--

1339

70

120

1307

186

50

370

Свині на відгодівлі

172

--

127

89

--

165

--

--

223

Всього свиней

1636

948

1478

179

1478

1472

186

87

1018


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит»...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconБ ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять
Радченко О. Д., Душкевич В. Г. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації для практичних занять для студентів 4-го курсу...
Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік в галузях народного господарства» розробили
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів спеціальності 050201, 050201 «Менеджмент...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів спеціальності 050201, 050201 «Менеджмент...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні вказівки підготували: д е н., професор Топіха І. Н., к е н., доцент Іваненко Г. М., к е н., доцент Котикова О.І., асистент...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconЗавдання для самостійної та індивідуальної роботи всіх форм навчання
...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації та завдання для виконання самостійної роботи...
Закріпити теоретичні знання студентів з податкового обліку підприємницької діяльності
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки Правова статистика
Методичні рекомендації до практичних занять І самостійної підготовки по навчальної дисципліні «правова статистика» для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка