Оскар вальд “портрет доріана грея”
Скачати 126.42 Kb.
НазваОскар вальд “портрет доріана грея”
Дата конвертації16.10.2013
Розмір126.42 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Культура > Документы
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

МОРІС МЕТЕРЛІНК “СИНІЙ ПТАХ”

1. Бельгійський Шекспір. Моріс Метерлінк – батько символістської драми.

2. Філософсько-естетичний задум “Синього птаха”. Його втілення в художній формі.

  1. Конфлікт, сюжет і композиція драми.

  2. Основні мотиви твору, що забезпечують розвиток дії.

  3. Образи драми-феєрії.

  4. Вивчення твору в шкільному курсі.

ЛІТЕРАТУРА

- Вознюк О. Розшифрувати символіку драми – означає осягнути естетику та етику митця: Два уроки за драмою “Синій птах” // Всесвітн. літ. в середніх навч. закладах України. – 2003. – № 4. – С. 34 – 35.

- Градовський А. “Людина – найвище божество”. До уроку за феєрією Моріса Метерлінка “Синій птах”. 10 клас // Заруб. літ. в навч. закладах – 2004. – №3 – С. 39 – 41.

- Грисенко Л. Феєрія про вищі цінності буття: Урок-роздум за п’єсою М. Метерлінка “Синій птах”, 10 клас // Всесвітня літ. і культура в навч. закл. України. – 2002. – № 5. – С. 25 – 28.

- Назарець В. Н., Васильєв Є. М., Пелех Ю. В. Оновлення європейської драми: п’єси Чехова та Метерлінка („Вишневий сад” і „Синій птах”) // Заруб. літ в шк. України. – 2005. – № 5. – С. 7 - 13.

- Чайка Т. Сказка о счастье: Изучение пьесы М. Метерлинка «Синяя птица» .VІІІ класс // Уроки литературы. – 2003. – № 6. – С. 4 – 14.

^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

ОСКАР ВАЛЬД “ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ”

1. Місце творчої спадщини Оскара Вальда в англійській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття. Своєрідність творчого методу письменника.

2. Реалізація естетичних принципів Оскара Вальда в романі “Портрет Доріана Грея”.

3. Особливості сюжету й композиції твору. Як вони допомагають в розкритті проблеми “взаємозв’язок життя й мистецтва”.

4. Чи дотримуєтесь ви думки, що в романі один герой – сам Вальд? Дайте характеристику основним героям твору, закцентувавши увагу на їх значенні.

5. Що символізує портрет у творі? Чим поясняються його надзвичайні властивості?

6. Які моральні проблеми, актуальні для сучасного читача, можна визначити в романі? Чи можна їх назвати вічними? Випишіть афоризми, які найбільше сподобались.

7. Які твори зарубіжної і української літератури можна взяти для компаративного аналізу з романом О. Вальда “Портрет Доріана Грея”?

Завдання: випишіть афоризми Оскара Вальда спочатку такі, що імпонують вам і, можливо, відповідають вашим уявленням про життя, а потім такі, що обурюють вас. Поясніть ваш вибір.

ЛІТЕРАТУРА

- Андронік А. “Портрет Доріана Грея”: прочитання зблизька. Матеріали до вивчення роману // Заруб. літ. – 2002. – № 7. – С. 1 – 31.

Афанащенко Л. Формула смысла жизни Оскара Уальда // Руская словесность в школах Украины. – 1998. – № 3.

- Бабенко К. Замах на красу: Вивчення роману О. Уальда “Портрет Доріана Грея” у зіставленні з повістю М. Гоголя “Портрет”. 10 клас // Заруб. літ. в навч. закладах. – 1998. – № 10. – С. 28 – 32.

- Бабенко К. Злочин проти Краси: Роман Оскара Уальда “Портрет Доріана Грея”. 10 клас // Заруб. літ. в навч. закладах – 2003. – №12 – С. 30 – 31.

- Градовський А. “Порок – це витрата життєвих сил”: Урок-літературознавчий аналіз з елементами бесіди за романом Оскара Вальда “Портрет Доріана Грея”. 10 клас // Заруб. літ. в навч. закладах – 2002. – №1 – С. 39 – 42.

- Гриханова И. Воплощение идеи. К 100-летию со дня выхода в свет романа Оскара Уальда “Портрет Дориана Грея” // Библиотекарь. – 1991. – № 11. – С. 27.

Єременко О.В. Власна доля митця як ключ до осягнення його твору // Всесвітня літ. в середніх навч. закл. України. – 2000. – № 3. – С. 54 – 57.

- Кузьменчук І. Парадокси Оскара Вальда // Заруб. літ. – 2004. – № 9. – С. 16.

- Міщук В. В. Своєрідність естетизму Оскара Уальда і його роман “Портрет Доріана Грея”… // Відродження. – 1994. – №8. – С. 21 – 27.

- Назарець В.Н. та ін. Оскар Вальд і мораль Доріана Грея // Заруб. літ. в школах України – 2005. – № 4. – С. 5 – 9.

- Новик С. Уайльд и его роман “Портрет Дориана Грея”. 10 класс // Заруб. літ. в навч. закладах – 2003. – №6 – С. 34.

- Пронкович О., Ситченко А. Трагедія краси і насолоди: О. Уальд. 11 клас // Заруб. літ. в навч. закладах – 1996. – №3 – С. 15 – 21.

- Свічкарьова І. Вчимося інтерпретації художнього тексту: Урок-дослідження за романом О. Вальда “Портрет Доріана Грея” // Всесвітня літ. в середніх навч. закл. України. – 2003. – № 12. – С. 30 – 31.

- Соколянский М. Оскар Уальд. Очерк творчества. – К., 1990.

- Солдатова К. “А вы и не рождалисью, о мистер Дориан. Трансформация тем в творчестве М. Кузьмина и Оскара Уальда // Рус. словесность в школ. Украины. – 1999. – №1. – С. 47 – 50.

- Удовиченко Л.М. Афоризми письменника як засіб осмислення його творчості: Підсумковий урок за романом О. Вальда „Портрет Доріана Грея” // Всесвітня література в навчальних закладах України. – 2005. – № 3. – С. 19 – 22.

Шахова К. Оскар Вальд // Заруб. літ. – 2004. – № 6–7. – С. 29 – 35.

^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

ОСКАР ВАЛЬД «ХЛОПЧИК-ЗІРКА»

1. Філософічність як основна риса „fairy tales” Оскара Вальда.

2. Спільне та відмінне в казках Оскара Вальда та Ганса Крістіана Андерсена.

3. Казка «Хлопчик-зірка»:

- сюжет і композиція, головний конфлікт;

- характеристика образів;

- моральні й естетичні проблеми твору;

- значення закінчення твору для розуміння естетичних засад Оскара Вальда;

  • художні паралелі.

4. На прикладах з казки розкрити питання: «Художня деталь – яскрава ознака творів Оскара Вальда».

5. Особливості мови твору.

6. Вивчення твору в школі. Використання технології ейдетики для кращого сприйняття твору учнями.

7. Завдання: використовуючи технологію ейдетики, зашифруйте один з епізодів твору.

ЛІТЕРАТУРА

  • Соколянский М. Оскар Уайльд: Очерк творчества. – К., 1990. – 199с.

  • Скобельська О. Шлях до справжньої краси. Система уроків за казкою О.Вайльда „Зоряний хлопчик” // Зарубіжна література. – 2004 – №2 – С.35 – 39

  • Варвич О. Сповнені любові та милосердя... Казки Андерсена та Оскара Уальда. 5 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах України. 1998. – №3 – С. 25 – 27

  • Урнов М. Оскар Уайльд // Урнов М. на рубеже веков. – М., 1970. – С.149 – 171.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

ГЕНРІК ІБСЕН “ЛЯЛЬКОВИЙ ДІМ (НОРА)”

Потрібно, щоб сталося чудо із чудес, щоб співжиття насправді стало шлюбом

(Г.Ібсен „Ляльковий дім).

1. Г.Ібсен – засновник „нової драми”. Оцінка творчих здобутків драматурга Б.Шоу.

2. П’єса „Ляльковий дім (Нора)” у творчому надбанні письменника.

3. Особливості композиції п’єси. Драматичний конфлікт і розвиток дії.

4. Образи твору:

а) образи-символи у творі (ялинка, мигдалеве печиво, образ Крогстада, образ тарантели та ін.);

б) боротьба мрій і прагнень особистості із застарілими законами суспільства в образі Нори;

в) засудження облуди, лицемірства, штучності суспільної моралі в образі Хельмера;

г) дати характеристику персонажів за наведеною схемою:

Христина Крогстад
Нора

Ранк Торгвальд
5. Як ви розумієте слова, винесені в епіграф заняття? Наведіть приклади сімейних стосунків з інших творів літератури. У чому, на вашу думку, полягає сімейне щастя?

6. Значення останніх слів Нори для розуміння основного змісту п’єси.

7. Сценічна доля п’єси. Твори Г.Ібсена на українській сцені, українські переклади п’єс митця.

8. Леся Українка й Наталя Кобринська про „Нору” Г.Ібсена.

Завдання: письмово дати відповідь на питання про значення мотиву Різдва у п’єсі „Ляльковий дім”, згадавши інші твори зарубіжної та української літератури в яких наявний цей же мотив.
ЛІТЕРАТУРА

- Адмони В. Генрик Ибсен: Очерк жизни и творчкства. – М.: Худ. лит., 1956. – 272 с.

- Градовський А. Картковий дім Торвальда: Вивчення п’єси Г. Ібсена “Ляльковий дім (Нора)”. 10 клас // Заруб. літ. в навч. закладах – 2001. – № 2. – С. 34 – 36.

- Кобринська Н. Про „Нору” Ібсена // Всесвітня література в навч закл. України. – 1997. – № 3. – С. 35 – 37.

- Курганська К.Ф. Театр приходить у клас... підсумковий урок по вивченню драми Генріка Ібсена „Ляльковий дім” // Заруб. літ. В навч закладах. – 1996. – № 12. – С. 17 – 18.

- Мігальчинська В.М. „Питання, а не відповідь...” До вивчення творчості Г.Ібсена // Всесвітня літ. та культура в навч. закладах України – 2005. – № 5. – С. 18 – 19.

- Олексієнко О. Розгляд твору на концептуальному рівні допомагає осучаснити п’єсу на прикладі “Лялькового дому” Г. Ібсена // Всесвітня літ. в навч. закл. України. – 2000. – № 4. – С. 46 – 47.

Палій Н.І. „Бо ти на землі людина”: Урок-компаративний аналіз за творами Г.Ібсена „Ляльковий дім” та О.Кобилянської „Людина”. 10 клас // Заруб. літ. в шк. України. – 2005. – № 2. – С. 23 – 26.

- Понімаш Г. Жіноче питання у драматургії кінця ХІХ – початку ХХ століття // Заруб. літ. в навч. закладах – 2003. – № 9 – С. 52 – 61 (53 – 55).

- Свербилова Т. Кто они – обитатели “Кукольного дома”. К изучению пьесы Г. Ибсена // Рус. словесность в шк. Украины. – 2002. – С. 43 – 48.

- Українка Леся. Європейська соціальна драма в кінці ХІХ ст. // Українка Леся. Зібрання творів: У 12 т. – Т. 8. – К., 1977.

- Ціко І. Г. Показ шляху становлення особистості в долі Нори: Урок за драмою Г.Ібсена „Ляльковий дім”. 10 клас // Заруб. літ. в навч. закладах. – 2004. – № 7. – С. 37 - 38.

- Шиндлєр М.Л. Її називали жахливою матірю”: Урок за драмою Г.Ібсена „Ляльковий дім” // Всесвітня літ. та культура в навч. закладах України – 2005. – № 5 – С. 19 – 20.

- Шульга Н. Рани совісті ніколи не зарубцюються... Конспект уроку по вивченню новітньої драми (Г.Ібсен „Ляльковий дім”, А.Чехов „Вишневий сад”) 10 кл. // Заруб. літ. в навч. закладах. – 1998. – № 7. – С. 26.
Генріх Ібсен

***

В этом доме они тихо жили вдвоём

И осенней и зимней порою.

Но случился пожар. И рассыпался дом,

И склонились они над золою.
Там, под нею хранился ларец золотой,

Несгораемо прочный, нетленный.

Рыли землю лопатой, дробили киркой,

Чтобы клад отыскать драгоценный.
И находят они, эти двое людей,

Ожерелье, подвески, запястья, –

Не найти лишь ей веры сгоревшей своей.

А ему – его прежнее счастье.

1892 рік

(Пер. А.Ахматової).

^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

ДЖЕК ЛОНДОН “ЛЮБОВ ДО ЖИТТЯ”

1. Джек Лондон як особистість.

2. Розкажіть про Північ Джека Лондона на прикладі оповідань із циклу “Північні оповідання”.

  1. Оповідання “ Любов до життя”:

- сюжет і композиція;

- характеристика образів;

- гуманістичні та естетичні засади твору;

- художні паралелі.

4. Особливості стилю Джека Лондона.

ЛІТЕРАТУРА

- Богословський В. Джек Лондон. М., 1964

- Весельская Н. В. Джек Лондон. Северные рассказы: Урок-поиск // Заруб. лит. в шк. Украины. – 2005. – № 2. – С.37 – 40.

- Вершина Л., Горб О. Є воля до життя – є людина (Матеріали до вивчення оповідань Джека Лондона у зіставленні з оповіданням Олександра Довженка) // Всесвітн. літ. в середніх навч. закладах України. – 1999. – № 2. – С. 13 – 14.

- Сердюк Г. А. Бути людиною – значить бути борцем: Конспект уроку за оповіданням Джека Лондона „Любов до життя”. 8 клас // Заруб. літ. в навч. закладах. – 2004. – № 2 – С. 44 – 45.

- Слободська А. М. Тремтячи від власної відваги... Вивчення „Північних оповідань” Джека Лондона // Всесвітня літ. і культура в навч. закладах України. – 2004. – № 2 – С. 44 – 45.

- Удовиченко Л. Людину роблять людиною не гроші: Урок-бесіда з елементами коментоаваного читання за оповіданням Джека Лондона “Любов до життя” // Всесвітн. літ. в середніх навч. закладах України. – 2003. – № 5. – С. 10 –13.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

ПОЕТИЧНИЙ СВІТ ІСІКАВА ТАКУБОКУ

1. Особливості розвитку літератури Сходу в кінці ХІХ століття. Нова форма віршування “сінтайсі”.

2. Найважливіші сторінки життєвого шляху Ісікава Такубоку.

3. Улюблений поетичний жанр митця.

4. Збірка “Жменя піску”. “Сумні іграшки” поета. Основні образи поезій.

5. Роль читача в осмисленні образної системи поезій Ісікава Такубоку.

6. Підберіть або виконайте самостійно ілюстрації до поезій японського письменника. Поясніть свій вибір.

Література

Рекомендовані підручники.

Тексти поета українською мовою // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1998. – № 6. – С. 16 – 17.

Гаврик І.П. 8 клас. Ісікава Такубоку – видатний майстер стародавнього жанру японської поезії – танка. Спадщина Ісікава Такубоку і сучасний світ // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2003. – № 2. – С. 31 – 32.

Гнатюк Л.Н. Аналізувати текст відповідно до законів, за якими він створений. Два уроки за творчістю Ісікава Такубоку // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. – № 1. – С. 27 – 32.

Горбасенко Г.І. Через кольористику та звукопис до осягнення глибини змісту. До аналізу художніх особливостей танка Ісікава Такубоку // Всесвітня література в середніх навчальних закладах Україи. – 2003. – № 2. – С. 28 – 29.

Дишлюк В.М. 8 клас. Уроки “Простота, що народжена великим майстром”. Ісікава Такубоку – новатор танка // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – № 3. – С. 22 – 24.

Зварич В.З. Ісікава Такубоку. Танка: у пошуках методичних варіантів. Сумні забавки, що стали весною японської поезії. До вивчення життя і творчості поета // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – № 2. – С. 25 – 27.

Наумова Н.С., Наумова Ю.С. Мої сумні іграшки. Ісікава Такубоку: танка. 10 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2000. – № 3. – С. 43 – 49.

Орлова О.В. “Яка вона важка, ця намистина – моя сльоза!” Зерна вічності поезії Ісікава Такубоку // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1999. – № 10. – С. 35 – 38.

^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7

КНУТ ГАМСУН – СПІВЕЦЬ КОХАННЯ

1. Життєвий і творчий шлях письменника. Що вплинуло на формування літературного таланту К.Гамсуна?

2. Роман “Голод” – літературний дебют норвезького письменника:

а) жанрова специфіка твору;

б) автобіографічність твору;

в) образ оповідача;

3. Роман “Пан”:

а) своєрідність композиції;

б) сенс назви твору, роль міфологічного підтексту;

в) особливості трактування теми кохання (образи Глана, Едварди, Єви, Мака, лікаря й барана). Сутність протиставлення кохання Едварди та Єви.

г) природа й людина в романі; функції пейзажу; імпресіоністична техніка письма; неоромантичні мотиви твору.

3. Роман “Вікторія”:

а) сюжетна основа твору;

б) основні мотиви твору;

в) образи твору;

г) значення листа Вікторії.

4. Кнут Гамсун і українська література: контактно-генетичні зв’язки й типологічні паралелі.

ЛІТЕРАТУРА

Рекомендовані підручники.

Головченко Н. Структурно-стильові домінанти імпресіоналізму. До вивчення творів Гамсуна “Пан”, Коцюбинського “Цвіт яблуні”, Буніна “Легке дихання” // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2005. – № 5. – С. 13 – 19.

Градовський А. В. Під знаком Ероса і Танатоса. Урок-компаративістське дослідження з елементами бесіди за творами К.Гамсуна “Пан” і М.Коцюбинського “Тіні забутих предків”. 11 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. – № 1. – С. 31 – 34.

Гурдуз А.І. Мета герой романів Кнута Гамсуна: динаміка пантеїстичного світосприймання. Образи Нагеля (“Містерії”, 1892), Глана (“Пан”, 1894) та Ісака (“Соки землі”, 1917) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – № 2. – С. 54 – 56.

Дереза Л. “Коли руйнуються любовні стосунки – руйнується світ”. Матеріали до вивчення роману Кнута Гамсуна “Пан”. 11 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. – № 8. – С. 13 – 16.

Ісаєва О. “Любов-покірність чи любов-боротьба?” Узагальнюючий урок-семінар за романом Кнута Гамсуна “Пан” // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1999. – № 1. – С. 41 – 43.

Ковбасенко Ю., Ковбасенко Л. Письменники про письменництво. Ліна Костенко. “Високий норвежець, фіорди чистого розуму...” // Тема. – 2000. – № 2. – С. 95 – 96.

Кузнєцов Ю. Б. Літературний імпресіонізм Кнута Гамсуна. Природа і людина в його творчості (романи “Пан” і “Голод”) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах. – 1998. – № 9. – С. 54 – 56.

Пона Л. “Я – син лісу...” Матеріали до уроків за романом Кнута Гамсуна “Пан”. 11 клас // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2002. – № 1. – С. 18 – 19.

Сучков Б. Кнут Гамсун // Сучков Б. Лики времени. – М., 1976. – Т. 2. – С. 100 – 138.

Таранік-Ткачук К. В. Застосування елементів стилістичного аналізу під час вивчення модерністського твору. Урок-бесіда за романом Кнута Гамсуна “Пан” // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. – № 7. – С. 52 – 56.

Чечетіна Л. А. “Мені пощастило побачити на своїм віку зоряний дощ...” Використання українознавства на уроці з вивчення роману К.Гамсуна “Пан” // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2005. – № 9. – С. 22 – 25.

Схожі:

Оскар вальд “портрет доріана грея” iconУ айльдівські парадокси (за романом «Портрет Доріана Грея»)
Роман О. Уайльда «Портрет Доріана Грея» незвичайний уже тим, що схожий на реалістичний, але не є таким. Цей твір — втілення естетизму...
Оскар вальд “портрет доріана грея” iconОскар Уайлд Портрет Дориана Грея Уайлд Оскар Портрет Дориана Грея
Критик это тот, кто способен в новой форме или новыми средствами передать свое впечатление от прекрасного
Оскар вальд “портрет доріана грея” iconОскар Уайлд Портрет Дориана Грея Уайлд Оскар Портрет Дориана Грея
Критик это тот, кто способен в новой форме или новыми средствами передать свое впечатление от прекрасного
Оскар вальд “портрет доріана грея” iconПортрет Дориана Грея Оскар Уайльд Портрет Дориана Грея Оскар Уайльд
Критик — это тот, кто способен в новой форме или новыми средствами передать свое впечатление от прекрасного
Оскар вальд “портрет доріана грея” iconОскар Уайлд Портрет Дориана Грея Уайлд Оскар
Критик это тот, кто способен в новой форме или новыми средствами передать свое впечатление от прекрасного
Оскар вальд “портрет доріана грея” iconОскар Уайлд Портрет Дориана Грея Уайлд Оскар
Критик это тот, кто способен в новой форме или новыми средствами передать свое впечатление от прекрасного
Оскар вальд “портрет доріана грея” iconОскар Уайлд. Портрет Дориана Грея
Те, кто в прекрасном находят дурное, люди испорченные, и притом испорченность не делает их привлекательными. Это большой грех
Оскар вальд “портрет доріана грея” iconОскар Уайльд Портрет Дориана Грея
Критик — это тот, кто способен в новой форме или новыми средствами передать свое впечатление от прекрасного
Оскар вальд “портрет доріана грея” iconДориана Грея «Портрет Дориана Грея»

Оскар вальд “портрет доріана грея” iconИстец: Закрытое акционерное общество «Оскар»
Нашего Закрытого акционерного общества «Оскар» в 2011 году был построен гараж по адресу: г. Донецк, ул. Осипова, 20, на участке,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка