Методичні рекомендації І завдання: Опрацювати рекомендовану літературу до теми. Зробити виписки до кожного пункту плану. Написати нарис про одного із полтавських журналістів. Виготовити схему «Головні складові основ професіоналізму журналіста»
Скачати 92.42 Kb.
НазваМетодичні рекомендації І завдання: Опрацювати рекомендовану літературу до теми. Зробити виписки до кожного пункту плану. Написати нарис про одного із полтавських журналістів. Виготовити схему «Головні складові основ професіоналізму журналіста»
Дата конвертації25.06.2013
Розмір92.42 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > Журналистика > Методичні рекомендації
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Факультет філології та журналістики

Кафедра журналістики

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ

МЕТОДИКА ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

Для студентів V курсу, групи − 51,52

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки: 60.20.20.3.Філологія.Українська мова та література

Спеціалізація – «редактор літературних та освітніх видань»

Курс навчання V: Семестр: 9

Укладач – канд. філол. наук, проф. Семенко С.В.

^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1
Тема: ЖУРНАЛІСТИКА ЯК ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
План


 1. Ознаки журналістики як професійної діяльності.

 2. Головні складові основ професіоналізму журналіста.

 3. Об’єктивні та суб’єктивні чинники становлення журналістської майстерності.

 4. Основні фази професійної журналістської творчості.


^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ І ЗАВДАННЯ:

 1. Опрацювати рекомендовану літературу до теми.

 2. Зробити виписки до кожного пункту плану.

 3. Написати нарис про одного із полтавських журналістів.

 4. Виготовити схему «Головні складові основ професіоналізму журналіста»Рекомендована література:


 1. Владимиров Владимир. Теория и методика журналистского творчества: Учебн. пособие. – Луганск, 1997.

 2. Гід журналіста. – К., 1999.

 3. Грищенко О., Кривошея Г, Шкляр В. Основи теорії журналістської діяльності. – К., 2000.

 4. Здоровега Володимир. Теорія і методика журналістської творчості. –Львів, 2000.

 5. Іванов В. Соціологія масової комунікації: Навч. посіб. – К., 1999.

 6. Карпенко Віталій. Основи професіональної комунікації. – К., 2002.

 7. Москаленко АЗ. Вступ до журналістики. – К., 1998.

 8. Москаленко АЗ. Теорія журналістики: Навч. посіб. – К., 2002.

 9. Москаленко АЗ., Губернський Л. В., Іванов В. Ф., Вергун В. А. Масова комунікація. – К., 1997.

 10. Шкляр В. Журналістська майстерність: поетика журналістського твору; Конспект лекцій. – К, 1999.

 11. Шкляр В. Теорія і практика журналістської творчості: Конспект лекцій. –К., 1999.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2
Тема: ОСНОВНІ СКЛАДОВІ І ДЖЕРЕЛА ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ
План.

 1. Цікавість як одна з конститутивних складових рис журналістики.

 2. Цікавість факту і цікавість думки.

 3. Цікавість і сенсаційність.

 4. Об’єктивність відображення – посутній атрибут журналістики.

 5. Гуманізація журналістики.

 6. Етика журналістської діяльності.


Методичні рекомендації і завдання:


 1. Переглянути відповідний матеріал підручника.

 2. Опрацювати рекомендовану літературу до теми.

 3. Зробити необхідні нотатки.

 4. Дібрати приклади з роботи відомих вітчизняних журналістів, які б ілюстрували основні теоретичні положення практичного заняття.

 5. Написати міні-повідомлення до 6 пункту практичного заняття.


Рекомендована література


 1. Владимиров Владимир. Теория и методика журналистского творчества: Учебн. пособие. – Луганск, 1997.

 2. Гід журналіста. – К., 1999.

 3. Грищенко О., Кривошея Г, Шкляр В. Основи теорії журналістської діяльності. – К., 2000.

 4. Здоровега Володимир. Теорія і методика журналістської творчості. –Львів, 2000.

 5. Іванов В. Соціологія масової комунікації: Навч. посіб. – К., 1999.

 6. Карпенко Віталій. Основи професіональної комунікації. – К., 2002.

 7. Москаленко АЗ. Вступ до журналістики. – К., 1998.

 8. Москаленко АЗ. Теорія журналістики: Навч. посіб. – К., 2002.

 9. Москаленко АЗ., Губернський Л. В., Іванов В. Ф., Вергун В. А. Масова комунікація. – К., 1997.

 10. Шкляр В. Журналістська майстерність: поетика журналістського твору; Конспект лекцій. – К, 1999.

 11. Шкляр В. Теорія і практика журналістської творчості: Конспект лекцій. –К., 1999.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3
ТЕМА: Методика створення журналістського твору
ПЛАН
1.Журналістський твір: тема, задум, ідея.

2.Методи збору і обробки первинної інформації.

3.Факт як основа журналістського твору.

5.Розгортання факту в різних жанрах журналістики.
^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ І ЗАВДАННЯ:

 1. Опрацювати рекомендовану літературу до теми.

 2. Зробити виписки до кожного пункту плану.

 3. Дібрати із сучасної періодики приклади для ілюстрації теоретичних положень.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Владимиров Владимир. Теория и методика журналистского творчества: Учебн. пособие. – Луганск, 1997.

 2. Здоровега Володимир. Вступ до журналістики: Текст лекцій. – Львів, 1998.

 3. Здоровега Володимир. Теорія і методика журналістської творчості. –Львів, 2000.

 4. Карпенко Віталій. Основи професіональної комунікації. – К., 2002.

 5. Основи творческой деятельности журналиста / Ред.–сост. С. Г. Корко–носенко. – СІЖ, 2000.

 6. Прилюк Д.М. Теорія і практика журналістської творчості. – К., 1983.

 7. Шкляр В. Журналістська майстерність: поетика журналістського твору; Конспект лекцій. – К, 1999.

 8. Шкляр В. Теорія і практика журналістської творчості: Конспект лекцій. –К., 1999.

. ^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4

ТЕМА: Композиційна побудова журналістського твору

ПЛАН

1.Поняття елементарних виразних засобів журналістики – матеріалу для втілення теми і ідеї журналістського твору, для виразу журналістської інформації.

2.Образний ряд елементарних виразних засобів. Поняття про засоби організації журналістського твору.

3.Композиція і монтаж як засоби організації, їх функціональні відмінності. Типи композиційних форм.

4.Журналістський образ як засіб організації тексту. Природа журналістського образу, його функції і механізм формування в матеріалах для преси, радіо і телебачення.

5. Структурна організація інформаційних жанрів.

6. Структурна організація аналітичних жанрів.

7. Структурна організація художньо-публіцистичних жанрів.

^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ І ЗАВДАННЯ:

 1. Опрацювати рекомендовану літературу до теми.

 2. Зробити виписки до кожного пункту плану.

 3. Дібрати із сучасної періодики, радіо та телепрограм приклади для ілюстрації теоретичних положень.

 4. Зробити схему «Жанрологія сучасної журналістики»

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Владимиров Владимир. Теория и методика журналистского творчества: Учебн. пособие. – Луганск, 1997.

 2. Здоровега Володимир. Вступ до журналістики: Текст лекцій. – Львів, 1998.

 3. Здоровега Володимир. Теорія і методика журналістської творчості. –Львів, 2000.

 4. Карпенко Віталій. Основи професіональної комунікації. – К., 2002.

 5. Основи творческой деятельности журналиста / Ред.–сост. С. Г. Корко–носенко. – СІЖ, 2000.

 6. Прилюк Д.М. Теорія і практика журналістської творчості. – К., 1983.

 7. Шкляр В. Журналістська майстерність: поетика журналістського твору; Конспект лекцій. – К, 1999.

 8. Шкляр В. Теорія і практика журналістської творчості: Конспект лекцій. –К., 1999.


Практичне заняття №5
ТЕМА : Редакторський аналіз журналістського твору
План

 1. Професійний аналіз журналістського твору. Місце професійного аналізу тексту в структурі діяльності журналіста.

 2. Методика аналізу. Шляхи виявлення основних характеристик твору (його теми, ідеї, структурно-композиційних особливостей).

 3. Оцінка якості ідейно-тематичного і структурно-композиційного рішень матеріалу відповідно до певних критеріїв.

 4. Критерії оцінки журналістського твору: новизна, достовірність її відтворення і обґрунтованість інтерпретації; масштаб і значущість проблеми, під кутом зору якої розглядається реальна конкретна ситуація; оперативність матеріалу; конструктивність і переконливість ідеї; чіткість і вмотивованість монтажно-композиційного рішення твору; смислова точність, яскравість, журналістського образу; логічна і лексико-стилістична письменність матеріалу.

^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ І ЗАВДАННЯ:

 1. Опрацювати рекомендовану літературу до теми.

 2. Зробити виписки до кожного пункту плану.

 3. Зробити ґрунтовний аналіз журналістського тесту на основі критеріїв, зазначених у пункті 4.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Владимиров Владимир. Теория и методика журналистского творчества: Учебн. пособие. – Луганск, 1997.

 2. Здоровега Володимир. Вступ до журналістики: Текст лекцій. – Львів, 1998.

 3. Здоровега Володимир. Теорія і методика журналістської творчості. –Львів, 2000.

 4. Карпенко Віталій. Основи професіональної комунікації. – К., 2002.

 5. Основи творческой деятельности журналиста / Ред.–сост. С. Г. Корко–носенко. – СІЖ, 2000.

 6. Прилюк Д.М. Теорія і практика журналістської творчості. – К., 1983.

 7. Шкляр В. Журналістська майстерність: поетика журналістського твору; Конспект лекцій. – К, 1999.

 8. Шкляр В. Теорія і практика журналістської творчості: Конспект лекцій. –К., 1999.


Практичне заняття №6
ТЕМА: Організаційна робота журналіста

План


 1. Планування масових інформаційних потоків як творчий процес. Форми участі журналіста у цьому процесі.

 2. Організаторська робота журналіста: залучення до співпраці із засобами масової інформації представників різних секторів громадськості і різних областей творчої діяльності.

 3. Забезпечення вираження в ЗМІ думок широких шарів аудиторії з актуальних проблем дійсності; участь в масових заходах, в підтримці і зміцненні зворотного зв'язку з аудиторією (зокрема через редакційну пошту).

 4. Читацький і глядацький інтерес як фактор ставлення до ЗМІ

 5. Автор – ЗМІ – читач і глядач: проблеми взаємодії.


^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ І ЗАВДАННЯ:

 1. Опрацювати рекомендовану літературу до теми.

 2. Зробити виписки до кожного пункту плану.

 3. Дібрати із сучасної періодики приклади для ілюстрації


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Владимиров Владимир. Теория и методика журналистского творчества: Учебн. пособие. – Луганск, 1997.

 2. Здоровега Володимир. Вступ до журналістики: Текст лекцій. – Львів, 1998.

 3. Здоровега Володимир. Теорія і методика журналістської творчості. –Львів, 2000.

 4. Карпенко Віталій. Основи професіональної комунікації. – К., 2002.

 5. Основи творческой деятельности журналиста / Ред.–сост. С. Г. Корко–носенко. – СІЖ, 2000.

 6. Прилюк Д.М. Теорія і практика журналістської творчості. – К., 1983.

 7. Шкляр В. Журналістська майстерність: поетика журналістського твору; Конспект лекцій. – К, 1999.

 8. Шкляр В. Теорія і практика журналістської творчості: Конспект лекцій. –К., 1999.

Схожі:

Методичні рекомендації І завдання: Опрацювати рекомендовану літературу до теми. Зробити виписки до кожного пункту плану. Написати нарис про одного із полтавських журналістів. Виготовити схему «Головні складові основ професіоналізму журналіста» iconПрактичне заняття №3 Фанфікшн у сучасній медіакультурі План
Опрацювати рекомендовану літературу. Зверніть увагу, що джерело в списку літератури з позначкою (Бібліотека) є в електронному варіанті...
Методичні рекомендації І завдання: Опрацювати рекомендовану літературу до теми. Зробити виписки до кожного пункту плану. Написати нарис про одного із полтавських журналістів. Виготовити схему «Головні складові основ професіоналізму журналіста» iconМетодичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма...
Шановні студенти, подані матеріали, необхідні вам для самостійного оволодіння навчальним матеріалом курсу "Історія української культури",...
Методичні рекомендації І завдання: Опрацювати рекомендовану літературу до теми. Зробити виписки до кожного пункту плану. Написати нарис про одного із полтавських журналістів. Виготовити схему «Головні складові основ професіоналізму журналіста» iconМетодичні рекомендації: Під час підготовки до семінарського заняття...
Перші державні об'єднання східнослов'янських племен. Їхній суспільний устрій, господарство, звичаї, вірування
Методичні рекомендації І завдання: Опрацювати рекомендовану літературу до теми. Зробити виписки до кожного пункту плану. Написати нарис про одного із полтавських журналістів. Виготовити схему «Головні складові основ професіоналізму журналіста» iconМетодичні рекомендації з курсу «Соціологія»
При написанні відповідей на кожне з питань слід використовувати рекомендовану літературу. Зважаючи на неможливість внесення до цього...
Методичні рекомендації І завдання: Опрацювати рекомендовану літературу до теми. Зробити виписки до кожного пункту плану. Написати нарис про одного із полтавських журналістів. Виготовити схему «Головні складові основ професіоналізму журналіста» iconМетодичні рекомендації Вивчення цієї теми передбачає отримання студентами...
Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації І завдання: Опрацювати рекомендовану літературу до теми. Зробити виписки до кожного пункту плану. Написати нарис про одного із полтавських журналістів. Виготовити схему «Головні складові основ професіоналізму журналіста» iconРозподіл балів, які отримують студенти
Підібрати літературу до теми (на вибір) «В’язнична лірика І. Світличного», «В’язнична лірика І. Калинця». Написати тези орієнтовної...
Методичні рекомендації І завдання: Опрацювати рекомендовану літературу до теми. Зробити виписки до кожного пункту плану. Написати нарис про одного із полтавських журналістів. Виготовити схему «Головні складові основ професіоналізму журналіста» iconТема: Загальні методи виховання
Опрацюйте рекомендовану літературу та матеріали лекції, підготуйтесь до обговорення питань заняття
Методичні рекомендації І завдання: Опрацювати рекомендовану літературу до теми. Зробити виписки до кожного пункту плану. Написати нарис про одного із полтавських журналістів. Виготовити схему «Головні складові основ професіоналізму журналіста» iconТеми для виконання індивідуального завдання
Сформулюйте мету дослідження І, виходячи з мети та враховуючи специфіку матеріалу дослідження, сформулюйте завдання та сформуйте...
Методичні рекомендації І завдання: Опрацювати рекомендовану літературу до теми. Зробити виписки до кожного пункту плану. Написати нарис про одного із полтавських журналістів. Виготовити схему «Головні складові основ професіоналізму журналіста» iconКурсової роботи 4
Як написати та захистити курсову роботу з соціальної педагогіки та психології : методичні рекомендації / [укл. М. І. Миколайчук]....
Методичні рекомендації І завдання: Опрацювати рекомендовану літературу до теми. Зробити виписки до кожного пункту плану. Написати нарис про одного із полтавських журналістів. Виготовити схему «Головні складові основ професіоналізму журналіста» iconМетодичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального...
Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Бюджетна система» для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка