Вайшенберг З. Новинна журналістика: Навч посіб. / За заг ред. В. Ф. Іванова
Скачати 91.55 Kb.
НазваВайшенберг З. Новинна журналістика: Навч посіб. / За заг ред. В. Ф. Іванова
Дата конвертації30.06.2013
Розмір91.55 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Журналистика > Документы
Змістовий модуль І.

Основи професійної діяльності репортера.
Тема 1. Професійні стандарти репортерської діяльності

Питання для обговорення:

 1. Специфіка репортерської професії: основні складові та критерії. Творчо-виробничі аспекти сучасної репортерської діяльності.

 2. Становлення репортерства у вітчизняній журналістиці.

 3. Основні посадові обов’язки репортера.

 4. Професіоналізм репортера. Вміння та знання репортера.

Завдання:

 1. Сформулюйте основні принципи роботи та посадові обов’язки репортерів.

 2. Підберіть із ЗМІ відповідні тексти (програми), в яких чітко простежується специфіка роботи репортера. Використайте у відповідях на питання.

 3. якими рисами повинен володіти репортер. Наведіть приклади.

 4. Моделювання ситуації роботи репортера. у різних ЗМІ.

Література:

 1. Василенко М. К. Про ефективність підготовки репортерів за оновленою програмою в Інституті журналістики // Інтернет

 2. Шостак М.И. Репортер: профессианализм и этика: Учебное пособие. – М., Изд. РИП-холдинг, 2003. (Є електронна версія)

 3. Чекмишев, О. В. Основи професіональної комунікації. Теорія і практика новинної журналістики : підручник-практикум / О. В. Чекмишев. — К. : ВПЦ "Київський університет", 2004. — 129 с.


Тема 2. Професійна етика репортера

Питання для обговорення:

 1. Порушення професійних стандартів етики: перекручення та замовчування фактів, публічне викриття фактів «на для друку», втручання у приватне життя.

 2. Етика роботи з джерелами інформації. Захист анонімних джерел.

 3. Етика взаємин з колегами та учасниками подій. Захист інтересів неповнолітніх, жертв злочинів, нещасних випадків, катастроф та ін.

 4. Специфіка висвітлення специфічних тем: судових процесів, збройних конфліктів, сексуальних злочинів, суїциду.

 5. Принципи висвітлення приватного життя.

 6. Етика висвітлення кримінальних справ. Таємниця слідства. Конфіденційність.

 7. Етико-правові норми роботи репортера в режимних установах.

Завдання:

 1. Моделювання кризових ситуацій та можливих виходів з них, в які може потрапити репортер.

 2. Проаналізуйте матеріали ЗМІ на дотримання етичних норм репортера, визначте найпоширеніші порушення професійних стандартів та етики. Визначте можливі шляхи та способи уникнення цих порушень у репортерській практиці.

Література:


 1. Бойко О. Порушення прав дитини засобами сучасної теле-, відео комунікації / О.Бойко // Теле- та радіожурналістика: зб. наук. пр. – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2010. – Вип.9. – Ч. 1. – С. 152-156.

 2. Вайшенберг З. Новинна журналістика: Навч. посіб. / За заг. ред. В. Ф. Іванова. – К.: Академія Української преси, 2004. – 262 с.

 3. Добрынин С. А. Тележурналист и документальный герой: взаимодействие на экране и съемочной площадке / С. А. Добрынин. — М. : Ин-т повыш. квалиф. работников телевидения и радиовещания, 2008. — 199 с.

 4. Дорош Марина. Хто налякає папараці?// http://osvita.mediasapiens.kiev.ua/material/4351

 5. Журналістська етика у висвітленні питань кримінально-виконавчої системи : [матеріали тренінгу] / Швейцар.-укр. проект «Підтримка пенітенціарної реформи в Україні». — К. : Біарт-центр, 2010. — 72 с

 6. Засоби масової інформації: професійні стандарти, етика та законодавчі норми: наук.видання / Укл.: Петрів Т., Сафаров  А., Сюмар В., Чекмишев О., – К.: Ніч лава, 2006. – 100 с.

 7. Кузнецов Г. В. ТВ–журналистика: критерии профессионализма / Г. В. Кузнецов. — М. : РИП–холдинг, 2004. — 220 с.

 8. Куляс І. Ефективне виробництво теленовин: стандарти інформаційного мовлення. Професійна етика журналіста–інформаційника : практ. посіб. для журналістів / Ігор Куляс, Олександр Макаренко. — К. : Інтерньюз Україна, 2006. — 120 с.

 9. Лазутина Г. В. Профессиональная этика журналиста : учеб. пособие по журналистике / Г. В. Лазутина. — М. : Аспект Пресс, 2000. — 240 с.

 10. Медіа–право : для студ. ф–тів/від–нь журналістики / [упоряд. Наталія Петрова, В’ячеслав Якубенко]. — К. : Київ. типографія, 2007. — 280 с.

 11. Пашніна О. Відповідальність журналіста під час висвітлення військових конфліктів (на прикладі інформування про війну в Іраку телемережею CNN) / О. Пашніна // Теле- та радіожурналістика : зб. наук. пр. — Львів : Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2010. — Вип.9. — Ч. 1. — С. 232-236.

 12. Право і мас–медіа: судові позови до ЗМІ та журналістів : матеріали Міжнар. наук.–практ. конф., 11 лип. 2006 р. / за ред. В. П. Паліюка, Т. С. Шевченка. — К., 2007. — 176 с.

 13. Путівник ретельного журналіста / В. Ар’єв [та ін.]. — К. : Ін–т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2007. — 176 с.

 14. Романюк Оксана. Про папараці і справжніх репортерів// http://www.mediaosvita.com.ua/material/1325

 15. Стівенс М. Виробництво новин: телебачення, радіо, Інтернет / Мітчел Стівенс ; [пер. з англ. Н. Єгоровець]. — К. : Києво–Могилян. акад., 2008. — 407 с.

 16. Телебачення спецоперацій. Маніпулятивні технології в інформаційно-аналітичних програмах українського телебачення : моніторинг, методи визначення та засоби протидії : рекомендації щодо принципів відкритої редакційної політики телеканалів / Лігачова Н. Л., Черненко С. М., Іванов В. Ф. — К. : Телекритика, 2003. — 266 с.

 17. Телекритика [Електронний ресурс] : Web–сайт. — Електрон. дані та прогр. — Режим доступу: http://www.telekritika.ua. — Назва з екрану.

 18. Фінклер Ю. Мас–медіа та влада: технологія взаємин. — Львів : Аз–Арт, 2003. — 212 с.

 19. Халер М. Пошук і збір інформації : навч. посіб. / Міхаель Халер ; за заг. ред. В. Ф. Іванова та А. Коль. — К. : АУП : Центр Вільної Преси, 2006. — 308 с.

 20. Шостак М. И. Репортер: профессионализм и этика / М. И. Шостак. — М. : РИП–холдинг, 2002. — 164 с.Тема 3. Організація роботи репортера.

Питання для обговорення:

 1. Поліпрофесійність репортера. Специфіка роботи репортера у:

а) друкованих ЗМІ;

б) радіо;

в) телебаченні.

 1. Методика планування та організації творчо-виробничої діяльності репортера.

 2. Репортер і редакційна політика. Етапи виконання редакційного завдання.

 3. Майстерність репортера: запис (записник, диктофон, телефон, зйомка, монтаж). Організація робочого місця.

Завдання:

 1. Сформулюйте основні позиції роботи репортера у різних ЗМІ.

 2. Назвіть та проаналізуйте етапи виконання репортером редакційного завдання.

Література:

 1. Ким М.Н. Журналистика: методология профессионального творчества. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2004. – 495 с.

 2. Ким М.Н. Новостная журналистика: базовый курс: учебник. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005. – 349 с.

 3. Шостак М.И. Репортер: профессианализм и этика: Учебное пособие. – М., Изд. РИП-холдинг, 2003. (Є електронна версія).Змістовий модуль ІІ

Джерельна база новинної журналістики.
Тема 1. Пошук та збір інформації.

Питання для обговорення:

 1. Методи збору інформації: законні, незаконні та неофіційні.

 2. Шляхи та способи збору інформації у звичайних умовах. Стандарти поведінки репортера.

 3. Збір інформації та стандарти поведінки репортера в екстремальних умовах. Безпека життєдіяльності репортера.

 4. Робота із інформаційними джерелами. Власні інформаційні джерела репортера.

 5. Принципи класифікації та відбору інформації.

 6. Інтернет як джерело інформації та специфіка роботи із інтернетівською інформацією.

Завдання:

 1. Знайти (придумати) інформацію для журналістського матеріалу, визначити жанр майбутнього тексту, побудувати сюжетну лінію, враховуючи принципи класифікації та відбору інформації, підготувати модель тексту.

Література:

 1. Лизанчук В.В., Кузнецова О.Д. Методи збирання і фіксації інформації в журналістиці: Навч. посібник. - К.: НМК ВО при Мінвузі УРСР, 1991.

 2. Здоровега В.Й Теорія і методика журналістської творчості. – 2-е вид., пераб. і допов. – Львів: ПАІС, 2004. – с.87-101.

 3. Недопитанський М. І., Карась М. А., Ільченко В. І. Уроки з журналістської практики. Практичний посібник. — К.: Україна молода, 2010. — 120 с. (є електронна версія)

 4. Инджиев А.А.Универсальный справочник начинающего журналиста [Текст] / А.А. Инджиев. – М. : Феникс, 2007. – с. 169-226.Тема 2. Прес-служба: організаційна модель та діяльність

Питання для обговорення:

 1. Принципи діяльності прес-служб:

а) демократичність та транспарентність (прозорість);

б) законність та відповідальність;

в) надійність, достовірність;

г) оперативність та актуальність.

 1. Функції прес-служб:

а) інформаційно-роз’яснювальна;

б) комунікативно-регулятивна;

в) представницька;

г) реагувальна;

д) упереджувальна.

 1. Форми роботи прес-служб. Заходи (прес-конференції, брифінги, прес-тури). Методика їх проведення.

 2. Специфіка роботи репортера із прес-службами.

 3. Інформаційно-аналітичні матеріали для ЗМІ:

а) прес-реліз як найпоширеніша форма письмового і інформаційного матеріалу. Правила написання прес-релізу, вимоги до інформації, структурні елементи, стилістика.

Завдання:

 1. Змоделювати організацію та проведення прес-конференції, брифінгу, прес-туру.

 2. Написати інформаційне повідомлення на проведений захід.

 3. Підготувати зразок прес-релізу.

Література:

 1. Даниленко С.І. Прес-служба: основи організації та діяльності. – К., 2006.

 2. Тертичный А. Пресс-релиз – сверые для журналиста // Журналист. – 2001. – №8. – с.75-76.

 3. Кочеткова А.В., Тарасов А.С. Современная пресс-служба – М. : Эксмо, 2009. – 269 с.

 4. Почепцов Г.Г. Информация и дезинформация. – К.: Ника-Центр, 2001. – с.352.

 5. PR в системі інформаційних відносин. – К., 2001.

 6. Ворошилов В.В. Журналистика: учебник: – М.: КНОРУС, 2009. – с.344-402.

 7. Моисеев В. Журналистика и журналисты. – М.: Дакер, 2002. – с.116-134.Тема 3. Інформаційні агентства у системі мас-медіа.

Питання для обговорення:

 1. Визначення функцій інформаційних агентств. Історія виникнення.

 2. Класифікація інформаційних агентств за характером розповсюджувальної інформації: про свою країну для вітчизняної преси; про свою країну для закордонної преси; про інші країни для преси своєї країни; про інші країни для преси інших країн.

 3. Світові інформаційні агентства. Їх характеристика.

 4. Інформаційні агентства України: Інтерфакс-Україна, УНІАН, Українські новини. конкуренція на ринкові інформаційних послуг.

 5. Правові засади функціонування інформаційних агентств в Україні.

 6. Особливості роботи журналіста інформаційного агентства (вміння працювати у жорсткому темпі, швидко і логічно мислити, добувати інформацію у складних умовах, оперативність, об’єктивність, інформаційна насиченість).

 7. Стандарти підготовки інформаційних повідомлень.

Завдання:

 1. Ознайомитися та підібрати по 5-6 прикладів новин із сайтів інформаційних агентств України. Проаналізувати їх, з’ясувати специфіку побудови.

 2. Підготувати з довільно обраної теми три варіанти повідомлень інформагентства за стандартами.

 3. 3’ясувати питання роботи регіональних (місцевих) інформаційних агентств.

Література:

 1. Вайшенберг З. Новинна журналістика: Навч. посіб. / За заг. ред. В. Ф. Іванова. – К.: Академія Української преси, 2004. – 262 с.

 2. Сучасна агенцій на журналістика: довідкове видання для студентів./ Упорядник Миронченко В.Я. – К., 2010. (є електронна версія)

 3. Інформаційний простір України: Словник-довідник законодавчих термінів: довідково-навчальне видання / автор-укладач Я.О.Чепуренко; Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – К. : Освіта України,2008. – 544 с.

 4. Ворошилов В.В. Журналистика: учебник: – М.: КНОРУС, 2009. – с.344-402.

 5. Моисеев В. Журналистика и журналисты. – М.: Дакер, 2002. – с.116-134.

Схожі:

Вайшенберг З. Новинна журналістика: Навч посіб. / За заг ред. В. Ф. Іванова iconПалеха Ю.І. Іміджологія: навч посіб. / Ю.І. Палеха; за заг ред. З.І. Тимошенко
Палеха Ю.І. Іміджологія: навч посіб. / Ю.І. Палеха; за заг ред. З.І. Тимошенко. – К.: Європ ун-т, 2005. – 324 с
Вайшенберг З. Новинна журналістика: Навч посіб. / За заг ред. В. Ф. Іванова iconПалеха Ю.І. Іміджологія: навч посіб. / Ю.І. Палеха; за заг ред. З.І. Тимошенко
Палеха Ю.І. Іміджологія: навч посіб. / Ю.І. Палеха; за заг ред. З.І. Тимошенко. – К.: Європ ун-т, 2005. – 324 с
Вайшенберг З. Новинна журналістика: Навч посіб. / За заг ред. В. Ф. Іванова iconПалеха Ю.І. Іміджологія: навч посіб. / Ю.І. Палеха; за заг ред. З.І. Тимошенко
Палеха Ю.І. Іміджологія: навч посіб. / Ю.І. Палеха; за заг ред. З.І. Тимошенко. – К.: Європ ун-т, 2005. – 324 с
Вайшенберг З. Новинна журналістика: Навч посіб. / За заг ред. В. Ф. Іванова iconПалеха Ю.І. Іміджологія: навч посіб. / Ю.І. Палеха; за заг ред. З.І. Тимошенко
Палеха Ю.І. Іміджологія: навч посіб. / Ю.І. Палеха; за заг ред. З.І. Тимошенко. – К.: Європ ун-т, 2005. – 324 с
Вайшенберг З. Новинна журналістика: Навч посіб. / За заг ред. В. Ф. Іванова iconМвс україни
Ш 42 Економічна безпека суб’єктів господарювання: навч метод посіб. / За заг ред док юрид наук, доцента М. Л. Шелухіна. – Донецьк:...
Вайшенберг З. Новинна журналістика: Навч посіб. / За заг ред. В. Ф. Іванова iconПроекту
Гринда І. Г. Технологія формних процесів [Текст] : навч посіб. / І. Г. Гринда, С. О. Лемик, П. Л. Пашуля, Л. С. Предко, Ю. Т. Сидоряк,...
Вайшенберг З. Новинна журналістика: Навч посіб. / За заг ред. В. Ф. Іванова iconПалеха Ю.І. Іміджологія: навч посіб. / Ю.І. Палеха; за заг ред. З.І. Тимошенко
Емоціоналізація. Форматування. Вербалізація. Деталізація. Акцентування інформації. Архаїзація. Заміна цілей. Подання суперечливих...
Вайшенберг З. Новинна журналістика: Навч посіб. / За заг ред. В. Ф. Іванова iconПалеха Ю.І. Іміджологія: навч посіб. / Ю.І. Палеха; за заг ред. З.І. Тимошенко
Жести. Положення рук. Положення пальців рук. Положення долонь. Положення ніг. Типи ходи. Постава та поза. Взаємозв’язок сприйняття...
Вайшенберг З. Новинна журналістика: Навч посіб. / За заг ред. В. Ф. Іванова iconПолітологія : [навч посіб для вузів / упоряд та ред. М. І. Сазонов]....

Вайшенберг З. Новинна журналістика: Навч посіб. / За заг ред. В. Ф. Іванова iconПолітологія : [навч посіб для вузів / упоряд та ред. М. І. Сазонов]....

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка