Лизанчук В. В., Кузнецова О. Д. Методи збирання І фіксації інформації в журналістиці: Навч посібник
Скачати 161.15 Kb.
НазваЛизанчук В. В., Кузнецова О. Д. Методи збирання І фіксації інформації в журналістиці: Навч посібник
Дата конвертації30.06.2013
Розмір161.15 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Журналистика > Документы
Змістовий модуль ІІ

Джерельна база новинної журналістики.
Тема 1. Пошук та збір інформації.

Питання для обговорення:

 1. Методи збору інформації: законні, незаконні та неофіційні.

 2. Шляхи та способи збору інформації у звичайних умовах. Стандарти поведінки репортера.

 3. Збір інформації та стандарти поведінки репортера в екстремальних умовах. Безпека життєдіяльності репортера.

 4. Робота із інформаційними джерелами. Власні інформаційні джерела репортера.

 5. Принципи класифікації та відбору інформації.

 6. Інтернет як джерело інформації та специфіка роботи із інтернетівською інформацією.

Завдання:

 1. Знайти (придумати) інформацію для журналістського матеріалу, визначити жанр майбутнього тексту, побудувати сюжетну лінію, враховуючи принципи класифікації та відбору інформації, підготувати модель тексту.

Література:

 1. Лизанчук В.В., Кузнецова О.Д. Методи збирання і фіксації інформації в журналістиці: Навч. посібник. - К.: НМК ВО при Мінвузі УРСР, 1991.

 2. Здоровега В.Й Теорія і методика журналістської творчості. – 2-е вид., пераб. і допов. – Львів: ПАІС, 2004. – с.87-101.

 3. Недопитанський М. І., Карась М. А., Ільченко В. І. Уроки з журналістської практики. Практичний посібник. — К.: Україна молода, 2010. — 120 с. (є електронна версія)

 4. Инджиев А.А.Универсальный справочник начинающего журналиста [Текст] / А.А. Инджиев. – М. : Феникс, 2007. – с. 169-226.Тема 2. Прес-служба: організаційна модель та діяльність

Питання для обговорення:

 1. Принципи діяльності прес-служб:

а) демократичність та транспарентність (прозорість);

б) законність та відповідальність;

в) надійність, достовірність;

г) оперативність та актуальність.

 1. Функції прес-служб:

а) інформаційно-роз’яснювальна;

б) комунікативно-регулятивна;

в) представницька;

г) реагувальна;

д) упереджувальна.

 1. Форми роботи прес-служб. Заходи (прес-конференції, брифінги, прес-тури). Методика їх проведення.

 2. Специфіка роботи репортера із прес-службами.

 3. Інформаційно-аналітичні матеріали для ЗМІ:

а) прес-реліз як найпоширеніша форма письмового і інформаційного матеріалу. Правила написання прес-релізу, вимоги до інформації, структурні елементи, стилістика.

Завдання:

 1. Змоделювати організацію та проведення прес-конференції, брифінгу, прес-туру.

 2. Написати інформаційне повідомлення на проведений захід.

 3. Підготувати зразок прес-релізу.

Література:

 1. Даниленко С.І. Прес-служба: основи організації та діяльності. – К., 2006.

 2. Тертичный А. Пресс-релиз – сверые для журналиста // Журналист. – 2001. – №8. – с.75-76.

 3. Кочеткова А.В., Тарасов А.С. Современная пресс-служба – М. : Эксмо, 2009. – 269 с.

 4. Почепцов Г.Г. Информация и дезинформация. – К.: Ника-Центр, 2001. – с.352.

 5. PR в системі інформаційних відносин. – К., 2001.

 6. Ворошилов В.В. Журналистика: учебник: – М.: КНОРУС, 2009. – с.344-402.

 7. Моисеев В. Журналистика и журналисты. – М.: Дакер, 2002. – с.116-134.Тема 3. Інформаційні агентства у системі мас-медіа.

Питання для обговорення:

 1. Визначення функцій інформаційних агентств. Історія виникнення.

 2. Класифікація інформаційних агентств за характером розповсюджувальної інформації: про свою країну для вітчизняної преси; про свою країну для закордонної преси; про інші країни для преси своєї країни; про інші країни для преси інших країн.

 3. Світові інформаційні агентства. Їх характеристика.

 4. Інформаційні агентства України: Інтерфакс-Україна, УНІАН, Українські новини. конкуренція на ринкові інформаційних послуг.

 5. Правові засади функціонування інформаційних агентств в Україні.

 6. Особливості роботи журналіста інформаційного агентства (вміння працювати у жорсткому темпі, швидко і логічно мислити, добувати інформацію у складних умовах, оперативність, об’єктивність, інформаційна насиченість).

 7. Стандарти підготовки інформаційних повідомлень.

Завдання:

 1. Ознайомитися та підібрати по 5-6 прикладів новин із сайтів інформаційних агентств України. Проаналізувати їх, з’ясувати специфіку побудови.

 2. Підготувати з довільно обраної теми три варіанти повідомлень інформагентства за стандартами.

 3. 3’ясувати питання роботи регіональних (місцевих) інформаційних агентств.

Література:

 1. Вайшенберг З. Новинна журналістика: Навч. посіб. / За заг. ред. В. Ф. Іванова. – К.: Академія Української преси, 2004. – 262 с.

 2. Сучасна агенцій на журналістика: довідкове видання для студентів./ Упорядник Миронченко В.Я. – К., 2010. (є електронна версія)

 3. Інформаційний простір України: Словник-довідник законодавчих термінів: довідково-навчальне видання / автор-укладач Я.О.Чепуренко; Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – К. : Освіта України,2008. – 544 с.

 4. Ворошилов В.В. Журналистика: учебник: – М.: КНОРУС, 2009. – с.344-402.

 5. Моисеев В. Журналистика и журналисты. – М.: Дакер, 2002. – с.116-134.


Змістовий модуль ІІІ

Оперативно-новинні тексти
Тема 1. Замітка як жанр.

Питання для обговорення:

 1. Факт і його осмислення в замітці журналістського твору. Поняття про факт.

 2. Поняття про первинні і вторинні факти. Соціальне значення факту.

 3. Жанрове призначення та особливості замітки. Жанрові особливості замітки.

 4. Внутрішньожанрові типи замітки: тверда і м’яка.

Завдання:

 1. Із газетних видань підібрати 5-6 різнотипних взірців замітки та проаналізувати її жанрові особливості, структуру.


Тема 2. Архітектоніка жанру.

Питання для обговорення:

 1. Правило «перевернутої піраміди».

 2. Заголовок: пошук влучного виразу змісту. Типи і функції заголовку.

 3. Лід та його типи у замітці.

 4. Специфіка моделювання головної частини.

 5. Узагальнення та його типи.

Завдання:

 1. Визначте у підібраних взірцях замітки структурні складові тексту. Проаналізуйте, як будується замітка.

Тема 3. Різновиди заміток.

Питання для обговорення:

 1. Хронікальна замітка. Призначення та жанрові особливості.

 2. Коротка інформаційна замітка. Структура та місце у ЗМІ.

 3. Розширена інформаційна замітка. Жанрова специфіка.

Завдання:

 1. Підготувати письмовий аналіз хронікальної, короткої та розширеної замітки. вкажіть на їх жанрові особливості.Тема 4. Технологія написання замітки.

Питання для обговорення:

 1. Етапи роботи над написанням замітки.

 2. Структура замітки. Специфіка моделювання реалій.

 3. Особливості техніки написання. Стиль замітки.

Завдання:

 1. Змоделюйте три своїх варіанти тексту замітки.Література до змістового модуля ІІІ:

 1. Тертичный А. А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. — М.: Аспект Пресс, 2000. – 320 с. (є електронна версія)

 2. Смелкова З., Ассунрова Л. и др. Риторические основы журналистики. Работа над жанрами газеты. – М., 2002. (є електронна версія)

 3. Ким М.Н. Новостная журналистика: базовый курс: учебник. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005. – 349 с.

 4. Ким М.Н. Основы творческой деятельности журналиста: Учеб. для вузов. – СПб, 2011. – 400 с.

 5. Самарцев, О. Р. Творческая деятельность журналиста : очерки теории и практики: учеб. пособие. – М., 2007. – 528 с.

 6. Лазутина Г.В. Технология и методика журналисткого творчества. – М., 1985.

 7. Мельник Г.С., Тепляшина А.Н. Основы творческой деятельности журналиста. – СПб., 2008. – 272 с. (є електронна версія)

 8. Основы творческой деятельности журналиста /Под ред. С.Г.Корконосенко. – СПб., 2000 – 272 с.

 9. Григораш Д.С. Журналистістика у термінах і виразах. – Львів: Вища школа., 1974. – 295 с.

 10. Вайшенберг З. Новинна журналістика: Навч. посіб. / За заг. ред. В. Ф. Іванова. – К.: Академія Української преси, 2004. – 262 с.Змістовий модуль ІV

Оперативно-дослідницькі тексти
Тема 1. Звіт. (4 год.)

Питання для обговорення:

 1. Поняття про звіт як інформаційне повідомлення про роботу та перебіг заходу.

 2. Призначення та жанрові особливості звіту.

 3. Внутрішньожанрові типи звіту:

 • звіт-хроніка;

 • аналітичний звіт;

 • тематичний звіт;

 • проблемний звіт.

 1. Вимоги до написання звіту.

 2. Методика підготовки звіту.

Завдання:

 1. Аналіз взірців звітів.

 2. Змоделювати два звіти (тематичний та проблемний) про відвіданий захід.

 3. Порівняйте тексти замітки та звіту. З’ясуйте їх відмінність.


Література:

 1. Тертичный А. А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. — М.: Аспект Пресс, 2000. – 320 с. (є електронна версія)

 2. Смелкова З., Ассунрова Л. и др. Риторические основы журналистики. Работа над жанрами газеты. – М., 2002. (є електронна версія)

 3. Ким М.Н. Новостная журналистика: базовый курс: учебник. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005. – 349 с.

 4. Ким М.Н. Основы творческой деятельности журналиста: Учеб. для вузов. – СПб, 2011. – 400 с.

 5. Самарцев, О. Р. Творческая деятельность журналиста : очерки теории и практики: учеб. пособие. – М., 2007. – 528 с.

 6. Лазутина Г.В. Технология и методика журналисткого творчества. – М., 1985.

 7. Мельник Г.С., Тепляшина А.Н. Основы творческой деятельности журналиста. – СПб., 2008. – 272 с. (є електронна версія)

 8. Основы творческой деятельности журналиста /Под ред. С.Г.Корконосенко. – СПб., 2000 – 272 с.

 9. Григораш Д.С. Журналістика у термінах і виразах. – Львів: Вища школа., 1974. – 295 с.

 10. Вайшенберг З. Новинна журналістика: Навч. посіб. / За заг. ред. В. Ф. Іванова. – К.: Академія Української преси, 2004. – 262 с.


Тема І. Інтерв’ю: специфіка та різновиди

Питання для обговорення:

 1. Визначення поняття інтерв’ю та історія його виникнення. Історія становлення як жанру у журналістиці.

 2. Особливості функціонування інтерв’ю у сучасних ЗМІ та його специфічні особливості.

 3. Інтерв’ю як метод одержання інформації та його форми (інформаційне інтерв’ю, оперативне, бліцопитування, інтерв’ю-розслідування, інтерв’ю-портрет, креативне інтерв’ю (бесіда, діалог).

 4. Класифікація інтерв’ю. Основні різновиди.

Завдання:

 1. Віднайти у ЗМІ текст інтерв’ю, визначити у ньому новинність, проаналізуйте специфіку моделювання реалій та суджень.

 2. Змоделюйте інтерв’ю із цікавою для Вас людиною.


Тема ІІ. Інтерв’ю як жанр журналістики

Питання для обговорення:

 1. Основні текстові категорії в інтерв’ю (інформативність, зв’язність та цілісність).

 2. Етапи підготовки інтерв’ю. Драматургія інтерв’ю.

 3. Композиційні складові жанру:

 • лід;

 • заключна частина.

 1. Питання у структурі інтерв’ю. Специфіка та сучасні стандарти.

Завдання:

 1. Продумати та підготувати питання для інтерв’ю із відомим політиком (на вибір).

 2. Аналіз запитань колег. Класифікуйте їх.

 3. Проаналізуйте початок та кінцівку підібраного інтерв’ю із друкованих ЗМІ з оригінальним лідом та кінцівкою.


Тема ІІІ. Специфіка роботи інтерв’юера у різних ЗМІ

Питання для обговорення:

 1. Професійно-особистісні якості інтерв’юера. Інтерв’юер та співрозмовник.

 2. Складники успіху інтерв’юера. Психологічна підготовка до інтерв’ювання.

 3. Специфічні особливості підготовки інтерв’ю для друкованих ЗМІ. редагування, формулювання заголовка, ліда, заключної частини.

Завдання:

 1. За схемою проаналізувати 3різновиди інтерв’ю, підібраних із друкованих ЗМІ.

 2. Змоделювати власне інтерв’ю для друкованих ЗМІ.Тема ІV. Радіоінтерв’ю.

Питання для обговорення:

 1. Специфічні особливості радіоінтерв’ю.

 2. Структурні складові радіоінтерв’ю.

 3. Різновиди радіоінтерв’ю.

Завдання:

 1. Проаналізувати радіоінтерв’ю. З’ясувати специфіку та етапи підготовки радіоінтерв’ю.Тема V. Телеінтерв’ю.

Питання для обговорення:

 1. Інтерв’ю у тележурналістиці. Різновиди телеінтерв’ю. Специфічні особливості.

 2. Журналіст і співрозмовник.

 3. Основні складники телеінтерв’ю. Етапи підготовки.

 4. техніка жанру телеінтерв’ю. Журналіст і оператор та режисер.

Завдання:

 1. Ознайомитися із жанровими особливостями телевізійного інтерв’ю на прикладі телепередач.

 2. Зробити аналітичний огляд телепрограм одного регіонального і всеукраїнського каналів з метою визначення питомої ваги та різновидів у них інтерв’ю.


Схема аналізу інтерв’ю.

 1. Яка мета інтерв’ю? У чому полягає авторський задум?

 2. Тема та адресат жанру.

 3. Як реалізується у тексті категорія інформативності? Яка інформація поміщена у тексті?

 4. Із яких складових сформовано текст? Назвіть їх.

 5. Чи є логіка у запитаннях? Чому вони мають таку послідовність? Чи пов'язаний запитальний блок із відповідями, як вони пов’язані з лідом та кінцівкою?

 6. Чи відповідає текст інтерв’юера змісту та задуму? Доведіть.

 7. Специфіка мовного оформлення.

 8. Чи досяг автор своєї мети в інтерв’ю? У чому це полягає?

Література:

 1. Белановский С. Методика и техника фокусированного інтервью / С.Белановский. – М.: Наука, 1993. – 352 с.

 2. Борецький Р.А. Журнатист ТВ: за кадром и в кадре / Р.А.Борецкий, Г.В.Кузнецов. – М.: Искусство, 1990. – 143 с.

 3. Бугрим В.В., Мащенко І.Г. Телебачення прямого ефіру. – К.: Либідь, 1991.– 200 с.

 4. Бурковская М. О. Учебное пособие по интервьюированию (опросу) клиента : руководство для студентов / М. О. Бурковская, Г. А. Егошина, М. И. Суслопарова. — М. : Статут, 2001. — 102 с.

 5. Еверетт Д. Навчальний посібник репортера / Девід Еверетт. – К : ПроМедіа, 2002. – 26 с.

 6. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : підручник / В. Й. Здоровега. – 2-е вид., перероб. і допов. – Львів : ПАІС, 2004. – 268 с.

 7. Зубков Г. Глядя прямо в глаза / Г. Зубков. – М. : Искусство, 1970. – 276 с.

 8. Искусство разговаривать и получать информацию : хрестоматия / Под ред. Б. Н. Лозовского. – М. : Просвещение, 1993. – 294 с.

 9. Кемарская И. Н. Телевизионный редактор : мастер-класс / И. Н. Кемарская. – М. : Аспект Пресс, 2009. — 191 с.

 10. Плешаков Л. Интервью : проход по минному полю / Л. Плешаков // Профессия журналист. — 2001. — № 3. – С.45—48.

 11. Лукина М. Технология интервью : учебное пособие для вузов /М. Лукина. – М. : Аспект Пресс, 2003. — 191 с.

 12. Мартиненко Ю. Я. Документальное киноискусство / Ю. Я. Мартыненко. – М. : Знание, 1979. – 112 с.

 13. Медынский С. Е. Синхронная киносъемка в документальном фильме : учеб. пособие / С. Е. Медынский. – М. : ВГИК, 1985. – 63 с.

 14. Мельник Г. С. Общение в журналистике : секреты майстерства / Г. С. Мельник. — 2-е изд., доп. – СПб. : Питер, 2008. — 235 с.

 15. Михайлин І. Л. Основи журналістики : підручник / І. Л. Михайлин. — 5-е вид., доповн. і доопрац. – К. : ЦНЛ, 2011. – 496 с.

 16. Муратов С. А. Пристрастная камера : учебное пособие для студентов вузов / С. А. Муратов. — 2-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2004. — 187 с.

 17. Муратов С. А. Телевизионное общение в кадре и за кадром / С. А. Муратов. – М. : Аспект Пресс, 2003. — 202с.

 18. Орлова В. В. Глобальные телесети новостей на информационном рынке / В. В. Орлова. – М. : РИП-холдинг, 2003. — 168 с.

 19. Корконосенко С. Г. Основы творческой деятельности журналиста : учеб. / С. Г. Корконосенко. — СПб. : Знание, СПб ИВЭСЭП, 2000. — 272 с.

 20. Розенталь А. Создание кино и видеофильмов от А до Я ; пер. с англ. / Алан Розенталь. — М. : ТРИУМФ, 2004. — 352 с.

 21. Саруханов В. А. Азбука телевидения / В. А. Саруханов. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 223 с.

 22. Сыченко В. В. Интервью-портрет в системе современных публицистических жанров / В. В. Сыченко // Вестник Московского университета. – Сер. 10. Журналистика. – 2005. – № 2 — С. 108–114.

 23. Кузнецов Г. В. Телевизионная журналистика : учебник / Г. В. Кузнецов, В. Л. Цвик, А. Я. Юровский. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Изд-во МГУ, 2005. — 368 с.


Допоміжна

 1. Аграновский В. А. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике : учебник / В. А. Аграновский. — М. : Вагриус, 1999. – 415 с.

 2. Аграновский В. А. Ради единого слова / В. А. Аграновский. – М. : Мысль, 1978. — 168 с.

 3. Азарин В. Л. От замысла до экрана / В. Л. Азарин. – М. : МНЭПУ, 1995. — 304 с.

 4. Багиров Э. Г. Очерки теории телевидения / Э. Г. Багиров. – М. : Искусство, 1978. – 151 с.

 5. Баранник Д. Х. Мова радіо і телебачення / Д. Х. Баранник. – К., 1979. – 212 с.

 6. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. — М. : Искусство, 1986. — 445 с.

 7. Богданов Н. Г. Справочник журналиста / Н. Г. Богданов, Б. А. Вяземский. — 3-е изд., перераб. и доп. — Л. : Лениздат, 1971. — 688 c.

 8. Богомолова Н. Н. Массовая коммуникация и общение / Н. Н. Богомолова. — М. : Знание, 1988. — 78 с.

 9. Богомолова Н. Н. Социальная психология печати, радио и телевидения / Н. Н. Богомолова. — М. : МГУ, 1991. — 126 с.

 10. Большаков В. Ю. Эволюционная теория поведения / В. Ю. Большаков. – СПб. : Изд-во С.-Петербургского университета, 2001. — 496 с.

 11. Борецкий Р. А. Осторожно, телевидение! / Р. А. Борецкий. – М. : ИКАР, 2002. — 260 c.

 12. Вакуров В. Н. Стилистика газетных жанров / Н. В. Вакуров, Н. Н. Кохтев, Г. Я. Солганик. — М.: Знание, 1978. – 183 с.

 13. Вартанов А. Телевизионные зрелища / А. Вартанов. – М. : Знание, 1986. – 68 с.

 14. Вартанов А. С. Актуальные проблемы телевизионного творчества. На телевизионных подмостках / А. С. Вартанов. — М. : КДУ, Высшая школа, 2003. — 320 с.

 15. Васильева И. И. Психологические особенности диалога : дисс. канд. психол. Наук / И. И. Васильева. — М., 1984. — 181 с.

 16. Вильчек В. Я. Под знаком ТВ / В. Я. Вильчек. – М. : Знание, 1987. – 214 с.

 17. Винокур Т. В. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения / Т. В. Винокур. – М. : Наука, 1993. – 212 с.

 18. Вересень М. Без табу про “Без табу” / М. Вересень, С. Пиркало, Т. Ворожко. – К. : Джерела М, 2003. – 208 с.

 19. Ворошилов В.В. Журналистика : ученик / В.В. Ворошилов. — 4-е издание. – СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2002. – 656 с.

 20. Голанова Е.И. Публичный диалог вчера и сегодня (коммуникативно-речевая эволюция жанра интервью) / Е.И. Голанова // Русский язык сегодня. М., 2000. — С. 251-259.

 21. Голдовская М.Е. Человек крупным планом : заметки теледокументалиста / М. Е. Голдовская. — М. : Искусство, 1981. — 215с.

 22. Голядкин Н.А. Краткий очерк становления и развития отечественного и зарубежного телевидения / Н.А.Голядкин. – М. : ИПК работников телевидения и радиовещания, 1996. – 124 с.

 23. Грабельников А. А. Работа журналиста в прессе: учебное пособие / А. А. Грабельников. — М. : РИП-Холдинг, 2001. — 273 с.

 24. Гришина Н.В. Давайте договоримся : практическое пособие для тех, кому приходится разрешать конфликты / Н.В. Гришина – СПб. : Сова, 1993. – 83 с.

 25. Дзялошинский И.М. Манипулятивные технологии в масс-медиа / И. М. Дзялошинский. // Вестник Московского университета. Сер. 10, Журналистика. — 2005. — N 1. — С. 29-54.

 26. Дубровский Э.А. Остановись, мгновение! : очерки драматургии неигрового фильма / Э.А. Дубровский ; предисл. Е.Суркова. — М. : Искусство, 1982. — 150 с.

 27. Егоров В.В. Телевидение между прошлым и будущим / В.В. Егоров – М. : Воскресенье, 1999. — 416 с.

 28. Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения / М.Н. Ким. – СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2001. – 320 с.

 29. Копылова Р.Д. Контакт: заметки о феномене телевизионности / Р.Д. Копылова. — М. : Искусство, 1974. — 135 с.

 30. Копылова Р. Что такое ,,телевизионный диалог”? / Р. Копылова. // Телевидение вчера, сегодня, завтра. – М.: Искусство, 1984. – Вып.4. – С.61–78.

 31. Кузин В.И. Психологическая культура журналиста: учеб. пос. / В.И. Кузин. — СПб. : СПбГУ, 1998. — 130с.

 32. Кузнецов Г.В. Так работают журналисты ТВ / Г.В. Кузнецов. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 2004. — 400с.

 33. Лазарева Э. А. Системно-стилистические характеристики газеты / Э. А. Лазарева. — Екатеринбург : Изд. уральского университета, 1993. — 165 с.

 34. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста : учебник для вузов / Г.В. Лазутина. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 240 с.

 35. Леонтьев А.А. Психология общения / А.А. Леонтьев. — М. : Смысл, 1997. — 351 с.

 36. Мартыненко Ю. Я. Проблемы теории документального фильма : учеб. пособие / Ю. Я. Мартыненко ; Всесоюз. гос. ин-т кинематографии ; Кафедра киноведения. – М. : [Б. и.], 1976 (вып. дан. 1977). – 77 с.

 37. Парфенов Л. Нам возвращают наш портрет: заметки о телевидении / Л. Парфенов, Е. Чекалова. – М. : Искусство, 1990. – 207с.

 38. Саппак В. Телевидение и мы. Четыре беседы / В. Саппак. — 3-е изд. – М. : Искусство, 1988. — 166 с.

 39. Стрельцов Б.В. Основы публицистики. Жанры: учеб. пособие / Б.В. Стрельцов. – Минск : Университетское издательство, 1990. — 240 с.

 40. Фенетто Э. Интервью и опросник: формы, процедуры, результаты / Э. Фенетто. — СПб : Питер, 2004. - 160 с.

 41. Фихтелиус Э. Десять заповедей журналистики / Э. Фихтелиус. — Стокгольм, 1999. — 155 с.

 42. Фрейлих С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского / С.И. Фрейлих. — М. : Академический проект; Фонд «Мир», 2008. — 512 с.

 43. Цвик, В.Л. Телевизионная журналистика: история, теория, практика / В.Л. Цвик. - М.: Аспект-Пресс, 2004. - 382 с.

 44. Ширман Р. Телевізійна режисура. Майстер-клас / Р. Ширман. – К. : Телерадіо-кур'єр, 2004. — 200 с.

 45. Шостак М.И. Журналист и его произведение: практическое пособие / М.И. Шостак. – М. : ТОО «Гендальф», 1998. – 96 с.

 46. Шумилина Т. В. «Не могли бы вы рассказать...» : метод интервью в журналистике / Т. В. Шумилина. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1976. – 136 с.

 47. Юровский А. Телевидение — поиски и решения / А. Юровский. — М.: Искусство, 1983. — 370с.
Схожі:

Лизанчук В. В., Кузнецова О. Д. Методи збирання І фіксації інформації в журналістиці: Навч посібник iconОрганізація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу...

Лизанчук В. В., Кузнецова О. Д. Методи збирання І фіксації інформації в журналістиці: Навч посібник iconЄжова Л. Ф. Інформаційний маркетинг: Навч посібник
Пінчук Н. С., Галузинський Г. П., Орленко Н. С. Інформаційні системи І технології в маркетингу: Навч посібник. К.: Кнеу, 1999. С....
Лизанчук В. В., Кузнецова О. Д. Методи збирання І фіксації інформації в журналістиці: Навч посібник iconШендрика С. М., Черепанової С. О. Львів: Світ, 1994. 496 ст. Матвєєва...
Гончарук Т. В. Культурологія: Навч посібник. – Тернопіль: Карт-блашн, 2004. – 213 ст
Лизанчук В. В., Кузнецова О. Д. Методи збирання І фіксації інформації в журналістиці: Навч посібник iconЛекція №4 формалізоване подання економічної Інформації
Література: Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч посібник. 2-ге вид.,...
Лизанчук В. В., Кузнецова О. Д. Методи збирання І фіксації інформації в журналістиці: Навч посібник iconПсихологія: Навч посібник -к.: Либідь
Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч посібник —К.: Либідь, 2005. 400 с. [кПедПсих-Власова-05 z Psycholog] 725000 197 str ukr...
Лизанчук В. В., Кузнецова О. Д. Методи збирання І фіксації інформації в журналістиці: Навч посібник iconПлан Класифікація економічної інформації: Класифікація економічної...
Література: Шквір В. Д., Загородній А. Г., Височан О. С. Інформаційні системи І технології в обліку: Навч посіб. 3-тє вид., перероб....
Лизанчук В. В., Кузнецова О. Д. Методи збирання І фіксації інформації в журналістиці: Навч посібник icon1 Поняття, завдання, предмет І об’єкт криміналістики
Науково-технічні методи та прийми збирання доказів, їх попереднього експертного дослідження
Лизанчук В. В., Кузнецова О. Д. Методи збирання І фіксації інформації в журналістиці: Навч посібник icon8. програмні запитання з криміналістики
Сліди ніг та взуття людини. Особливості їх фіксації Сліди знарядь злому та інструментів. Особливості їх фіксації
Лизанчук В. В., Кузнецова О. Д. Методи збирання І фіксації інформації в журналістиці: Навч посібник iconСемінару 9
Агафонов С. А. Основи римського приватного права [Текст] : навч посібник для студ вищ навч закладів / С. А. Агафонов; Європейський...
Лизанчук В. В., Кузнецова О. Д. Методи збирання І фіксації інформації в журналістиці: Навч посібник iconЕкологіч на психологія навчальний посібник
Льовочкіна А. М. Екологічна психологія у постчорнобильську епоху: Навч посібник. – К., 2003
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка