1. «Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних аналізаторів»
Назва1. «Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних аналізаторів»
Сторінка5/11
Дата конвертації18.06.2013
Розмір0.77 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Химия > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
^

6. Дослідження суб'єктивного контролю


Мета дослідження: визначення локусу суб'єктивного конт­ролю.

Матеріал та обладнання: тест-опитувальник, розроблений Є. Ф. Бажіним та ін. на основі шкали локусу контролю Дж. Роттера, бланк для відповідей, ручка.

^ Процедура дослідження. Методика дослідження дозволяє порівняно швидко й ефек­тивно визначити рівень сформованості суб'єктивного контролю як в однієї, так і в кількох осіб. Кожного досліджуваного нале­жить забезпечити індивідуальним текстом опитувальника і блан­ком для відповідей з нумерацією тверджень, яка відповідає тексту опитувальника.

Інструкція досліджуваному: «Запропонований Вам опитувальник має 44 твердження. Прочитайте їх і дайте відповідь, чи згодні Ви з даним твердженням, чи ні. Якщо згодні, то в бланку для відповідей перед відповідним номером поставте знак «+», якщо ні — знак «-». Пам'ятайте, що в тесті немає «правильних» і «непра­вильних» відповідей. Свою думку висловлюйте відверто. Нада­вайте перевагу тій відповіді, яка перша спала Вам на думку».

Опитувальник


1. Просування по службових сходинках більше залежить від успішного збігу обставин, ніж від здібностей людини.

2. Більшість розлучень виникає через те, що люди не захотіли пристосовуватися один до одного.

3. Хвороба — справа випадку: якщо маєш захворіти, то вже нічим не зарадиш.

4. Люди стають самотніми тому, що самі не виявляють інтересу і дружнього ставлення до оточуючих.

5. Здійснення моїх бажань часто залежить від удачі.

6. Даремно докладати зусиль для того, щоб завоювати симпатії інших людей.

7. Зовнішні обставини (батьки, добробут) впливають на сімейне щастя не менше, ніж стосунки подружжя.

8. Я часто відчуваю, що мало впливаю на те, що відбувається зі мною.

9. Як правило, керівництво виявляється більш ефективним, коли повністю контролює дії підлеглих, а не покладається на їхню самостійність.

10. Мої оцінки в школі часто залежали від випадкових обставин (наприклад, від настрою вчителя), а не від моїх власних зусиль.

11. Коли я планую, то, здебільшого, вірю, що зможу втілити свої плани.

12. Те, що багатьом людям здається успіхом чи удачею, насправді є результатом тривалих цілеспрямованих зусиль.

13. Думаю, що правильний спосіб життя може більше допомогти здоров'ю, ніж лікарі та ліки.

14. Якщо люди не пасують один одному, то, як би вони не намага­лися налагодити сімейне життя, вони все одно не зможуть цього зробити.

15. Те добре, що я роблю, звичайно буває гідно оцінено іншими.

16. Діти виростають такими, якими їх виховують батьки.

17. Думаю, що випадок чи доля не відіграють великої ролі в моєму житті.

18. Я намагаюся не планувати наперед, тому що багато залежить від того, як складуться обставини.

19. Мої оцінки в школі залежали переважно від моїх зусиль і від ступеня підготовки.

20. У сімейних конфліктах я частіше відчуваю провину за собою, ніж за протилежною стороною.

21. Життя більшості людей залежить від збігу обставин.

22. Я надаю перевагу такому керівництву, при якому можна само­стійно визначати, що і як робити.

23. Думаю, що мій спосіб життя жодним чином не є причиною моїх хвороб.

24. Як правило, саме невдалий збіг обставин заважає людям досяг­нути успіху в своїх справах.

25. Урешті-решт, за погане керівництво відповідають самі люди, які працюють в установі.

26. Я часто відчуваю, що нічого не можу змінити в стосунках, що склалися в сім'ї.

27. Якщо я дуже захочу, то зможу привернути до себе будь-кого.

28. На підростаюче покоління впливає так багато всіляких обста­вин, що зусилля батьків у вихованні часто виявляються не результативними.

29. Те, що зі мною трапляється, — це справа моїх власних рук.

30. Важко буває зрозуміти, чому керівники діють так, а не інакше.

31. Людина, яка не змогла досягти успіху у своїй роботі, швидше за все, не доклала достатньо зусиль для цього.

32. Найчастіше я можу домогтися від членів моєї сім'ї того, чого я захочу.

33. У неприємностях і невдачах, які траплялися в моєму житті, більше були винні інші люди, ніж я.

34. Дитину завжди можна вберегти від застуди, якщо за нею догля­дати і правильно її одягати.

35. У складних обставинах я вважаю за краще зачекати, доки проблема розв'яжеться сама по собі.

36. Успіх — це результат наполегливої праці, і він мало залежить від випадку чи від удачі.

37. Я відчуваю, що від мене більше, ніж від інших, залежить щастя моєї сім'ї.

38. Мені завжди було важко зрозуміти, чому я подобаюсь одним людям і не подобаюсь іншим.

39. Я завжди надаю перевагу прийняттю рішень і самостійним діям, а не сподіваюся на допомогу інших людей чи на долю.

40. На жаль, заслуги людини часто залишаються не визнаними, незважаючи на всі її намагання.

41. У сімейному житті бувають такі ситуації, які неможливо змі­нити навіть за найбільшого бажання.

42. Здібні люди, які не зуміли реалізувати свої можливості, мають звинувачувати в цьому тільки самих себе.

43. Багато моїх успіхів були можливі тільки завдяки допомозі інших людей.

44. Більшість невдач у моєму житті були від невміння, від незнання або від лінощів і мало залежали від удачі чи від невдачі.
^

Опрацювання результатів.


Мета оброблення результатів: отримання показника локусу суб'єктивного контролю, тобто показника загальної інтернальності Іо. Це — сума збігів відповідей досліджуваного з відповід­ями, які наведено в ключі.

Ключ.

Відповідь

Номери запитань

+ згоден

2, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 42, 44

- не згоден

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 38, 40, 41, 43


^ Аналіз результатів. Локус контролю — це характеристика вольової сфери людини, яка відображає її нахил приписувати відповідальність за резуль­тати своєї діяльності зовнішнім силам або власним здібностям і зусиллям. Приписування відповідальності за результати своєї діяльності зовнішнім силам називається екстернальним, або зовнішнім, локусом контролю, а приписування відповідальності власним здібностям і зусиллям — інтернальним, або внутрішнім локусом контролю.

Таким чином, можливі два полярних типи особистостей залежно від локалізації контролю: екстернальний та інтернальний. Будь-якій людині властива певна позиція на континіумі від екстернального до інтернального типу.

Отриманий у процесі оброблення результатів показник локусу контролю (Іо) розшифровується так:

Величина Іо

Локус контролю

0-21

Екстернальний

22-44

Інтернальний

У цілому, чим більша величина інтернальності, тим менша екстернальність.

Локус контролю, характерний для людини, є універсальним стосовно будь-яких типів подій і ситуацій, з якими їй доводиться стикатися. Один і той же тип контролю проявляється як у разі невдач, так і в разі успіхів, причому це спостерігається в різних сферах життєдіяльності суб'єкта.

Для певного рівня локусу контролю користуються такими межами шкали інтернальності:

Показник інтернальності (То)

Рівень локусу контролю

0-11

Низький рівень інтернальності

12-32

Середній рівень інтернальності

33-44

Високий рівень інтернальності

При низькому рівні інтернальності люди майже не бачать зв'язку між своїми діями і важливими для них подіями життя. Вони не вважають себе здатними контролювати розвиток таких подій і гадають, що більшість їх є результатом випадку чи вчинків інших людей. Тому «екстернали» емоційно нестійкі, схильні до неформального спілкування і поведінки, слабкокомунікабельні, у них поганий самоконтроль і висока напруженість.

^ Високий рівень інтернальності відповідає високому рівню суб'єктивного контролю над будь-якими значущими подіями. Люди, які мають такий локус контролю, вважають, що більшість важливих подій у їхньому житті — результат власних дій, що вони можуть ними керувати і відчувають відповідальність і за ці події, і за те, як складається їхнє життя в цілому. «Інтернали» з висо­кими показниками суб'єктивного контролю мають емоційну ста­більність, вони вперті, рішучі, відрізняються комунікабельністю, значним самоконтролем і стриманістю.

^ Середній рівень інтпернальності властивий більшості людей. Особливості їхнього суб'єктивного контролю можуть дещо зміню­ватися залежно від того, чи здасться людині ситуація складною чи простою, приємною чи неприємною тощо. Хоча їхня поведінка і психологічне почуття відповідальності за неї залежать від конкрет­них соціальних ситуацій, усе ж можна і в них встановити перевагу того чи іншого локусу контролю.

Таким чином, суб'єктивний локус контролю пов'язаний з від­чуттям людиною своєї сили, відповідальності за те, що відбува­ється в її житті, із самоповагою, із соціальною зрілістю і самостій­ністю особистості. Тому, складаючи рекомендації для самовдосконалення, потрібно враховувати, що:

  • конформна, поступлива поведінка більшою мірою прита­манна людям з екстернальним локусом контролю; інтернали менш схильні підкорятися тискові (думкам, емоціям та ін. інших людей);

  • людина з інтернальним локусом контролю краще працює на самоті;

  • інтернали більш активно шукають інформацію, як правило, більше ознайомлені із ситуацією, ніж екстернали;

  • в інтерналів більш активна, ніж в екстерналів, позиція щодо свого здоров'я.

Дослідження показало: інтернали більш популярні, займа­ють сприятливу позицію в системі міжособистісних стосунків. Вони більш бажані для суспільства, впевненіші в собі й тер­пиміші.

Особи з інтернальним локусом контролю надають перевагу недирєктивним методам виховання і психокорекції. А в роботі з екстерналами важливо звертати увагу на тривожність та депресію.

^

7. Виявлення типологічних особливостей особистості (за К. Г. Юнгом)Інструкція: «На кожне запитання дається два варіанти відпо­відей. Необхідно вибрати відповідь, яка підходить вам найбільше. Відповідний номер та літеру потрібно записати».

1. Кому ви надаєте перевагу?

а) невеликій компанії близьких друзів;

б) великій товариській компанії.

2. Яким книгам ви надаєте перевагу?

а) з цікавим сюжетом;

б) з розкриттям переживань героїв.

3. Що ви скоріше всього можете допустити у своїй роботі?

а) запізнення;

б) помилку.

4. Якщо ви здійснюєте поганий вчинок, то:

а) гостро переживаєте;

б) гострих переживань немає.

5. Як ви сходитесь з людьми?

а) швидко, легко;

б) повільно, обережно.

6. Чи вважаєте ви себе людиною вразливою?

а) так;

б) ні.

7. Чи схильні ви сміятися від душі?

а) так;

б) ні.

8. Чи вважаєте ви себе:

а) мовчазним;

б) говірким?

9. Ви відверті чи скритні?

а) відвертий;

б) скритний.

10. Чи любите ви займатися аналізом власних переживань?

а) так;

б) ні.

11. Коли буваєте у компанії, то надаєте перевагу тому, щоб:

а)говорити;

б) слухати?

12. Чи часто відчуваєте незадоволення собою?

а) так;

б) ні.

13. Чи любите ви що-небудь організовувати?

а) так;

б) ні.

14. Чи хотілося б вам вести інтимний щоденник?

а) так;

б) ні.

15. Чи швидко ви переходите від рішення до виконання?

а) так;

б) ні.

16. Чи легко змінюється ваш настрій?

а) так;

б) ні.

17. Чи любите ви переконувати інших, нав'язувати свою думку?

а) так;

б) ні.

18. Ваші рухи:

а) швидкі;

б) повільні?

19. Ви сильно хвилюєтеся через можливі неприємності?

а) часто;

б) рідко.

20. У складних випадках:

а) звертаєтеся за допомогою до інших;

б) не любите звертатися.
^

Опрацювання результатів тесту


Показники екстраверсії: 16, 2а, 36, 46, 5а, 66, 7а, 86, 9а, 106 11а 126,13а,146, 15а, 16а, 17а, 18а, 196, 20а.

Порахуйте кількість Ваших відповідей, що збігаються з клю­чем і помножте на 5.

Бали: 0-35 - інтроверсія; 36-65 - амброверсія; 66-100 - екстраверсія.

Екстраверти (вивернутий назовні) - легкі у спілкуванні, у них високий рівень агресивності, мають тенденцію до лідерства, люблять бути у центрі уваги, легко зав'язують контакти, імпуль­сивні, відкриті, контактні (оскільки серед контактів можуть бути і корисні), судять людей за зовнішнім виглядом, не заглядають усе­редину; холерики, сангвініки.

Інтроверти (звернений всередину): спрямовані на світ влас­них переживань, малоконтактні, мовчазні, важко заводять нові знайомства, не люблять ризик, переживають розрив старих зв'язків, не розглядають варіантів програшу і виграшу, мають високий рівень тривожності і ригідності; флегматики/мелан­холіки.

Амброверти (поєднання): володіють обома якостями, доміну­вання якоїсь залежить від того, наскільки сильний вплив із-зовні (екстраверсія) або настрій (інтроверсія).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

1. «Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних аналізаторів» iconТема: Дослідження сприймання часу та визначення домінуючого типу...

1. «Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних аналізаторів» iconКочнев Ф. П., Акулиничев В. М., Макарочкин А. И. Организация движения...
Управління експлуатаційною роботою та якістю перевезень” – Методичні вказівки до виконання курсового проекту ”Управління експлуатаційною...
1. «Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних аналізаторів» iconАнкета для визначення тілесного типу людини
Дана анкета складається з трьох розділів, кожен з яких містить по 20 тверджень. Прочитайте кожне твердження, що відноситься до Вати-доша,...
1. «Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних аналізаторів» iconЗріз листка бузку через центральну жилку
Б, в — формування стебла перехідного типу; Г, Ґ — формування стебла пучкового типу
1. «Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних аналізаторів» iconУправління експлуатаційною роботою це система засобів по організації...
Управління експлуатаційною роботою – це система засобів по організації поточного процесу перевезень залізниці, які спрямовані на...
1. «Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних аналізаторів» iconХарактеристика методів організації І здійснення навчально-пізнавальної...
Тема: Характеристика методів організації І здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів: за джерелом передачі І сприймання...
1. «Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних аналізаторів» icon1. Зобразити основну схему невузлової дільничної станції поперечного...
Рисунок 1 – Схема невузлової дільничної станції поперечного типу на одноколійній лінії
1. «Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних аналізаторів» icon1. Зобразити основну схему невузлової дільничної станції поперечного...
Рисунок 1 – Схема невузлової дільничної станції поперечного типу на одноколійній лінії
1. «Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних аналізаторів» icon1. Зобразити основну схему невузлової дільничної станції поперечного...
Рисунок 1 – Схема невузлової дільничної станції поперечного типу на одноколійній лінії
1. «Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних аналізаторів» iconКалендарний план
Психічні процеси: відчуття І сприймання, пам’ять, мислення, мовлення, увага, уява
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка