1. «Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних аналізаторів»
Назва1. «Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних аналізаторів»
Сторінка11/11
Дата конвертації18.06.2013
Розмір0.77 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Химия > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11^ 11.Тест «Чи здатні ви впливати на інших?»
Інструкція: тест на знання відмінностей між чоловічою та жіночою психологією.

1. Двоє людей розгортають обгортку цукерки. Одна людина відразу кладе цукерку до рота, а інша надкушує, щоб дізнатися, яка в ній начинка. Хто надкусив — чоловік чи жінка?

2.У гурті людей хтось говорить, що людина більше не полетить на Місяць. Один із присутніх погоджується з ним і, на підтверд­ження, наводить результати опитування суспільної думки на тему необхідності таких польотів. Інший не погоджується з такою пози­цією і повідомляє: «Я зовсім не вважаю, що це правильно. Мені, наприклад, хотілось би полетіти!» Хто висловлює це судження?

3.Чоловік з дружиною після вечері сидять і читають, а в сусід­ній кімнаті спить їхня хвора дитина. Один із подружжя піднімає голову від книги і говорить: «На мою думку ти хвилюєшся, чи не так? Не хвилийся, адже лікар сказав, що син скоро видужає!» Хто помітив стурбованість іншого?

4.Чоловік і дружина обідають у ресторані. Один із них замовив багато екзотичних страв, інший надав перевагу стандартним, звичним стравам. Хто з них любить «розгадувати гастрономічні задачі» в меню?

  1. Подружжя входить до магазину промтоварів. На окремій вітрині виставлені товари-новинки, а на прилавку лежать товари стандартного асортименту. Хто з подружжя першим зверне увагу на вітрину з новинками?

  2. Подружжя заходить до магазину одягу для того, щоб обно­вити свій гардероб. Один із них просить у продавця чітко визна­чений вид одягу, вказуючи навіть фасон і колір. Другий говорить, що хотів би купити щось, але сам до кінця не уявляє що. Хто пере­буває в сумнівах?

  3. Стрілка на панелі легкового автомобіля, в якому їдуть чоло­вік і дружина, показує, що бензин вже закінчується. Попереду на дорозі — автозаправка. Один із подружжя пропонує зупинитися там і заправитись. Другий же пропонує їхати на іншу автоза­правку, де, зазвичай, і черга менша, і персонал симпатичніший. Хто із подружжя готовий ризикувати?

  4. Подружжя приїхало в незнайоме місто і заблукало. Один з них пропонує іншому запитати дорогу в перехожих, а інший запевняє, що вони самі скоро вийдуть на потрібну вулицю. Хто з подружжя не хоче запитувати дороги у перехожих?

  5. На червоне світло світлофора на лінії «СТОП» зупинилися три легкових автомобілі, зайнявши всі три смуги руху транспорту. Коли на світлофорі загорілося зелене світло, один із водіїв стартував пер­шим, щоб обігнати двох інших. Хто він — чоловік чи жінка?

^ Додаткове запитання. У кіно показують дуже проникливу картину. Хто із подружжя буде витирати сльозинки з очей?

Опрацювання результатів тесту

Ситуація 1, 2,4,6 — жінки; 3, 5, 7, 8, 9 — чоловіки; 10 — обоє. За кожну правильну відповідь ви отримуєте 1 бал (ситуація 1-9) і 2 бали — за додаткове запитання (ситуація 10)

Інтерпретація

Менше 3 балів. Ви дуже мало розумієтеся на психологічних відмінностях людей різної статі.

^ Від 4 до 7 балів. Ви достатньо чітко розумієтесь на думках та почуттях інших.

8 та більше. Ви відмінний психолог. І навряд чи хтось зможе вас здивувати своїм неочікуваним вчинком.
^

12. Тест «Неіснуюча тварина»


Метод дослідження побудований на теорії психомоторного зв'язку. Для реєстрації стану психіки використовується дослід­ження моторики (зокрема, моторики малюючої домінантної руки, зафіксованої у вигляді графічного сліду руху, малюнка) За І. М. Сєченовим, будь-яке уявлення, що виникає в психіці, будь-яка тен­денція, пов'язана з цим уявленням, закінчується рухом.

За своїм характером тест «Неіснуюча тварина» належить до проективних. Для статистичної перевірки або стандартизації, результат аналізу може бути поданий в описових формах. За своїм складом даний тест — орієнтовний, і як єдиний метод дослідження не використовується, тому вимагає поєднання з іншими мето­дами, як комплексний інструмент дослідження.

Інструкція: «Вигадайте і намалюйте НЕІСНУЮЧУ тварину і назвіть її НЕІСНУЮЧОЮ назвою».

Показники та інтерпретація

Розміщення малюнка на аркуші. У нормі малюнок розташо­ваний по середній вертикальній лінії паперу. Папір краще взяти білий або злегка кремовий, не глянцевий. Малювати олівцем серед­ньої м'якості (ручкою і фломастером користуватися не можна).

^ Розміщення малюнка ближче до верхнього краю (чим ближче, тим більше виражена якість) трактується як висока самооцінка, як незадоволеність своїм статусом у соціумі, недостатність визнання оточуючими, як претензія на просування і визнання, тенденція до самоствердження.

^ Розміщення малюнка в нижній частині — зворотна тенден­ція: невпевненість у собі, низька самооцінка, пригніченість, нері­шучість, незацікавленість у своєму статусі в соціумі, у визнанні, відсутність тенденції до самоствердження.

^ ЦЕНТРАЛЬНА СМИСЛОВА ЧАСТИНА ФІГУРИ (голова або замінююча її деталь). Голова повернена вправо — стійка тенден­ція до діяльності, дієвості: майже все, що планується — здійсню­ється або, принаймні, починає здійснюватися (якщо навіть і не доводиться до кінця). Досліджуваний активно переходить до реа­лізації своїх планів, нахилів.

Голова повернена вліво — тенденція до рефлексії, до розду­мів. Це не людина дії: лише незначна частина її задумів реалі­зується або хоча б починає реалізовуватися. Нерідко їй прита­манний страх перед активними діями і нерішучість (чи це відсутність прагнення до дії, чи боязнь активності — слід вирі­шити додатково).

Положення «анфас», тобто голова на того, хто малює (на себе), трактується як егоцентризм.

На голові розташовані деталі, що відповідають органам чуття - вуха, рот, очі. Значення деталей «вуха» — пряме: зацікав­леність в інформації, вагомість думки оточуючих про себе. Додат­ково за іншими показниками і їх поєднанням визначається, чи робить досліджуваний що-небудь для завоювання позитивної оцінки чи тільки продукує на оцінки оточуючих відповідні емо­ційні реакції (радість, гордість, образа, смуток), не змінюючи своєї поведінки. Відкритий рот, у поєднанні з язиком, за відсутності про­мальовування губ, трактується як велика мовна активність (бала­кучість), в поєднанні з промальовуванням губ — як чуттєвість; іноді і те, й інше разом. Відкритий рот без промальовування язика і губ, особливо закритий, трактується як легкість виникнення побоювань і страхів, недовір'я. Рот із зубами — вербальна агресія, у більшості випадків — захисна (огризається, задирається, гру­біян у відповідь на звертання до нього. Для дітей і підлітків харак­терний малюнок закритого рота округлої форми (боязливість, тривожність).

Особливе значення надається очам. Це — символ властивого людині переживання страху: підкреслюється різким промальову­ванням райдужки. Слід звернути увагу на наявність або відсут­ність вій. Вії — істероїдно-дємонстративні манери поведінки; але для чоловіків жіночні риси вдачі з промальовуванням зіниці і райдужки збігаються рідко. Вії — також зацікавленість в захо­пленні оточуючих зовнішньою красою і манерою одягатися, надання цьому великого значення.

Збільшений (у порівнянні з фігурою) розмір голови говорить про те, що досліджуваний цінує раціональний початок (можливо, і ерудицію) в собі і оточуючих.

На голові також можуть бути розташовані додаткові деталі: наприклад, роги — захист, агресія. Визначити у поєднанні іншими ознаками — кігтями, щетиною, голками — характер цієї агресії: спонтанна або захисна, у відповідь. Пір'я — тенденція до самовиправдання, до демонстративності. Грива, шерсть, подібність зачіски — чуттєвість, підкреслення своєї статі і іноді орієнтація на свою сексуальну роль.

^ НЕСУЧА, ОПОРНА ЧАСТИНА ФІГУРИ (ноги, лапи, іноді -постамент). Розглядається розмір цієї частини по відношенню до всієї фігури і форми:

а) масивність цієї частини тіла свідчить про ґрунтовність, обду­маність, раціональність ухвалень рішення, шляху до висно­вків, формування-думки, опора на істотні положення і зна­чущу інформацію;

б) слабка вираженість або відсутність опорної частини фігури — про поверховість думок, легковажність у виснов­ках і безпідставність думок, іноді імпульсивність в ухва­ленні рішень.

Звернути увагу на характер з'єднання ніг з корпусом: точне, ретельне або недбале, ноги слабо сполучені або не сполучені зовсім — це характер контролю за своїми міркуваннями, висновками, рішен­нями. Однотипність і односпрямованість форми ніг, лап, будь-яких елементів опорної частини — конформність думок і установок в ухваленні рішень, їх стандартність, банальність. Різноманітність у формі і положенні цих деталей — своєрідність установок і думок, самостійність, і небанальність; іноді навіть творче начало (відповідно незвичної форми) або нестандартність думок (ближче до патології).

^ ЧАСТИНИ, ЩО ПІДІЙМАЮТЬСЯ НАД РІВНЕМ ФІГУРИ. Можуть бути функціональними або прикрашаючими: крила, додаткові ноги, щупальця, деталі панцира, пір'я, бантики на зразок завитих кучерів, квітково-функціональні деталі — пояснюється як енергія охоплення різних галузей людської діяльності, впевненість у собі, «саморозповсюдження» з неделікатним і нерозбірливим утиском оточуючих або допитливість, бажання брати участь у якомога більшому числі справ оточуючих, завоювання собі місця під сонцем, захопленість своєю діяльністю, сміливість підприємців (відповідно значенню деталі-символу — крил або щупалець і т. д.). Деталі, що прикрашають вказують на демонстративність, схиль­ність привертають до себе увагу оточуючих, манірність (наприклад, кінь або її неіснуюча подібність в сутані з павиного пір'я).

ХВОСТИ. Виражають відношення до власних дій, рішень, висновків, до своєї вербальної продукції, судячи з того, куди повер­нені ці хвости: вправо (на листку) або вліво.

Хвости повернені вправо — відношення до своїх дій і пове­дінки. Вліво — відношення до своїх думок, рішень; до втрачених можливостей, до власної нерішучості. Позитивне або негативне забарвлення цього відношення виражене напрямком хвостів угору (впевнено, позитивно, бадьоро) або вниз (незадоволеність собою, сумнів у власній правоті, жаль про зроблене, сказане, роз­каяння і т. п.). Слід звернути увагу на хвости, що складаються з декількох, іноді повторюваних, ланок, на особливо пишні хвости, довгі й розгалужені.

^ КОНТУРИ ФІГУРИ. Аналізуються за наявністю виступів (шипів, панцирів, голок тощо), промальованістю і затемненням лінії контура. Це захист від оточуючих, агресивність — якщо вона має гострі кути; страх і тривога — якщо має затемнення, «зафарбовування» контурної лінії; побоювання, підозрілість — якщо поставлені щити, «заслони», лінія подвоєна. Спрямованість такого захисту — відповідно до просторового розташування: верх­ній контур фігури — проти вищестоящих, проти осіб, що мають можливість накласти заборону, обмеження, здійснити примус, тобто проти старших за віком, батьків, учителів, керівників; ниж­ній контур — захист проти глузувань, невизнання, відсутність авторитету у підлеглих, молодших за віком, боязнь осуду; бокові контури — недиференційована боязкість і готовність до будь-якого самозахисту і в різних ситуаціях; те ж саме — елементи «захисту», розташовані не по контуру, а всередині контура, на самому корпусі тварини. Справа — стосовно процесу діяльності (реальної), зліва — більше своїх думок, переконань, смаків.

^ ЗАГАЛЬНА ЕНЕРГІЯ. Оцінюється кількість зображених дета­лей — чи їх тільки необхідна кількість, щоб дати уявлення про вигадану неіснуючу тварину (тіло, голова, кінцівки або тіло, хвіст, крила і т. п.): із заповненим контуром, без штрихування і додатко­вих ліній і частин, просто примітивний контур, — або має місце щедре зображення не тільки необхідних, але й «ускладнюючих конструкцію додаткових деталей. Чим більше складових частин і елементів, тим вища енергія. В іншому випадку — економія енер­гії, астенічність організму, хронічне соматичне захворювання. Те ж саме підтверджується характером лінії — слабка павутиноподібна лінія, «возить олівцем по паперу», не натискаючи на нього. Протилежний же характер ліній — жирна з натиском — не є полярним: це не енергія, а тривожність. Слід звернути увагу на різко продавлені лінії, видимі навіть на зворотньому боці листа (судорожний, високий тонус м'язів малюючої руки) — різка три­вожність. Звернути увагу також на те, яка деталь, який символ виконаний таким чином (тобто до чого прив'язана тривога).

^ ОЦІНКА ХАРАКТЕРУ ЛІНІЇ (дубляж лінії, недбалість, неаку­ратність з'єднань, «острівці» з ліній, що заходять один на одного, заштриховані частини малюнка, «забруднення», відхилення від вертикальної осі, стереотипності ліній і т. д.). Оцінка здійснюється так само, як і при аналізі піктограми. Те ж саме стосується фраг­ментарності ліній і форм, незавершеності, обірваності малюнка.

Тематично тварини діляться на загрозливих і нейтральних (поді­бних до лева, бегемота, вовка або птаха, равлика, мурашки, або білки, собаки, кішки). Це — відношення до власної персони і до свого «Я», уявлення про своє становище у світі, ідентифікація себе по зна­чущості (із зайцем, комашкою, слоном, собакою і т. д.). У даному випадку мальована тварина — представляє того, хто малює.

Уподібнення мальованої тварини людині, починаючи з поста­новки тварини на дві лапи замість чотирьох або більше, і закінчу­ючи одяганням тварини в людський одяг (штани, спідниці, банти, пояси, плаття), включаючи схожість морди на обличчя, ніг і лап на руки, — свідчить про інфантильність, емоційну незрілість, від­повідно до ступеня вираженості «олюднення» тварини. Механізм схожий (і паралельний) алегоричному значенню тварин і їх харак­терів у казках, притчах і т. п.

Ступінь агресивності виражений кількістю, розташуванням і характером кутів у малюнку, незалежно від їх зв'язку з тією чи іншою деталлю зображення. Особливо вагомі в цьому відношенні прямі символи агресії — кігті, зуби, дзьоби. Слід звернути увагу також на наголошенні на сексуальних ознаках — вимені, сосках, грудях при людиноподібній фігурі та ін. Це відношення до статі, аж до фіксації на проблемі сексу.

Фігура круга (особливо нічим не заповненого) символізує і виражає тенденцію до потайливості, замкнутість, закритість свого внутрішнього світу, небажання давати звіт про себе оточуючим, нарешті, небажання піддаватися тестуванню. Такі малюнки зви­чайно дають дуже обмежену кількість даних для аналізу.

Необхідно звертати увагу на випадки вмонтування механічних частин у тіло тварини — постановка тварини на постамент, трак­торні або танкові гусениці, треножник; прикріплення до голови пропелера, гвинта; вмонтування в око електролампи, в тіло і кін­цівки тварини — рукояток, клавіш і антен. Це часто спостеріга­ється у хворих на шизофренію і глибоких шизоїдів.

Творчі можливості звичайно виражені кількістю елементів, що поєднуються у фігурі: банальність, відсутність творчого начала набирають форми «готової», існуючої тварини (людини, коня, собаки, свині, риби), до якої приєднується теж «готова», існуюча деталь, щоб намальована тварина стала неіснуючою — кішка з крилами, риба з пір'ям, собака з ластами і т. п. Оригінальність вияв­ляється у формі побудови фігури з елементів, а не цілих заготовок.

Назва може виражати з'єднання змістовних частин («заєць, що літає», «бегекот», «мухожер» і т. п.). Інший варіант — словотво­рення з книжно-науковим, іноді латинським суфіксом або закін­ченням («ратолетиус» і т. п.). Перше свідчить про раціональність, конкретну установку при орієнтуванні й адаптації; друге — про демонстративність, спрямовану головним чином на показ влас­ного розуму, ерудиції, знань. Зустрічаються назви поверхнево-звукові без жодного осмислення («лялие», «лиошана», «гратекер» тощо), що знаменують легковажне ставлення до оточуючих, невміння враховувати сигнал небезпеки, наявність афектних кри­теріїв в основі мислення, перевагу естетичних елементів у думках над раціональними.

Спостерігаються іронічно-гумористичні назви («риночурка», «пузиренд» і т. п.) — при відповідно іронічно-поблажливому став­ленні до оточуючих. Інфантильні назви мають елементи, що зви­чайно повторюються («тру-тру», «лю-лю», «кускус» і т. ін.). Схиль­ність до фантазування виражена звичайно подовженими назвами («аберосинотиклирон», «гулобарниклета-миешиния» тощо).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

1. «Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних аналізаторів» iconТема: Дослідження сприймання часу та визначення домінуючого типу...

1. «Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних аналізаторів» iconКочнев Ф. П., Акулиничев В. М., Макарочкин А. И. Организация движения...
Управління експлуатаційною роботою та якістю перевезень” – Методичні вказівки до виконання курсового проекту ”Управління експлуатаційною...
1. «Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних аналізаторів» iconАнкета для визначення тілесного типу людини
Дана анкета складається з трьох розділів, кожен з яких містить по 20 тверджень. Прочитайте кожне твердження, що відноситься до Вати-доша,...
1. «Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних аналізаторів» iconЗріз листка бузку через центральну жилку
Б, в — формування стебла перехідного типу; Г, Ґ — формування стебла пучкового типу
1. «Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних аналізаторів» iconУправління експлуатаційною роботою це система засобів по організації...
Управління експлуатаційною роботою – це система засобів по організації поточного процесу перевезень залізниці, які спрямовані на...
1. «Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних аналізаторів» iconХарактеристика методів організації І здійснення навчально-пізнавальної...
Тема: Характеристика методів організації І здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів: за джерелом передачі І сприймання...
1. «Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних аналізаторів» icon1. Зобразити основну схему невузлової дільничної станції поперечного...
Рисунок 1 – Схема невузлової дільничної станції поперечного типу на одноколійній лінії
1. «Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних аналізаторів» icon1. Зобразити основну схему невузлової дільничної станції поперечного...
Рисунок 1 – Схема невузлової дільничної станції поперечного типу на одноколійній лінії
1. «Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних аналізаторів» icon1. Зобразити основну схему невузлової дільничної станції поперечного...
Рисунок 1 – Схема невузлової дільничної станції поперечного типу на одноколійній лінії
1. «Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних аналізаторів» iconКалендарний план
Психічні процеси: відчуття І сприймання, пам’ять, мислення, мовлення, увага, уява
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка