Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс?
НазваМетодами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс?
Сторінка9/9
Дата конвертації19.07.2013
Розмір0.89 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Химия > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Епітеліальною тканиною

 • ^ Пухкою сполучною тканиною

  1. Гладкою м'язовою тканиною й. Щільною сполучною тканиною Е. Ретикулярною тканиною.Внаслідок побутової травми (різаної рани) ушкоджена шкіра За. рахунок яких клітинних шарів буде відновлюватись зпідерміс шкіри?

  ^ А Базального та блискучого

  В Зернистого та блискучого С Базального та остистого 0 Базального та зернистого Е Блискучого та рогового.

  1. У хворого порушена видільна функція ни­рок Як це може відобразитись на функціях

  шкіри?

  А Збільшиться кількість меланоцитів В Збільшиться кількість клітин Лангерганса С Активізується діяльність потових залоз

  1. ^ Активізується діяльність сальних залоз Е Проліферація епідермісу.

  1. На препараті шкіри на межі сітчастого шару та підшкірної жирової клітковини видно кінцеві відділи залоз, які мають трубчасту форму. Які це залози?

  ^ А Молочні і сальні В Молочні С Препуціальні

  О Потові Е. Сальні.

  1. Захисні властивості епідермісу шкіри зна­чною мірою зумовлені істотним вмістом білка, який робить його непроникливим для води, стійким до дії хімічних, електричних та термі­чних чинників. Визначте, які білки переважа- . ють в роговому шарі епідерміса шкіри.

  1. Меланін

  2. Кератогіалін

  3. Елеїдин О. Кератин

  Е. Фібронектин.

  1. Для судової медичної експертизи необ­хідно проаналізувати два гістологічних пре­парати товстої та тонкої шкіри. По наявності або відсутності якого шару епідермісу їх мож­на диференціювати?

  1. Рогового

  2. Базального

  3. Остистого 0. Блискучого Е. Зернистого.

  1. На мікропрепараті кори великих півкуль головного мозку видно пошарове розта­шування нейроцитів Один з шарів скла­дається з переважно веретеноподібних клітин

  з довгими горизонтальними дендритами та низхідними аксонами. що утворюють горизонтальні колатералі Яку назву має цей шар?

  А Зовнішній зернистий

  1. Пірамідний

  2. Молекулярний

  0. Внутрішній зернистий

  Е. Гангліонарний.

  1. На шостому-сьомому тижні ембріонального * розвитку стадію трьох мозкових пухирів змінює стадія п’яти мозкових пухирів. З якого

  2. них утворюється середній мозок?

  1. З першого

  2. З другого

  3. З третього О. З четвертого

  Е. З п’ятого.

  • У людини порушена функція регуляції рухів

  і положення тіла у просторі. Який різновид інтерорецепторів зазнав ушкодження?

  1. Терморецептори

  2. Пропріорецептори

  3. Механорецептори О. Ноціорецептори

  Е. Барорецептори.

  • На мікропрепараті сполучної тканини біля розгалужень нервового закінчення, яке втра­тило мієлінову оболонку, видно скупчення видозмінених нейролемоцитів, навкруги яких розташовані концентричні нашарування кола­генових волокон, що утворюють пластинки, розділені фібробластами. Яку назву має цей рецептор?

  1. Тільце Барра

  2. Тільце Гольджі-Маццоні

  3. Тільце Мейснера

  Р. Тільце Фатера-Пачіні

  Е. Кінцева колба Краузе.

  • У хворого з механічною травмою хребта спостерігається ураження клітин грудного ядра спинного мозку. Функція яких провідних шляхів при цьому порушується?

  1. Дорсального спіномозочкового шляху

  2. Переднього спіномозочкового шляху

  3. Ретикулоспінального шляху

  О. Переднього кортикоспінального шляхуЕ. Ретикулоспінального кортикоспінального! шляху.

  1. Внаслідок вірусної інфекції було пош коджено нейрони передніх рогів Сірої ре новини спинного мозку Порушення функції яких структур слід очікувати7

  1. Волокон вегетативної нервової системи

  2. Канатиків білої речовини спинного мозку

  3. Передніх канатиків білої речовини спинно­го мозку

  О. Екстрафузальних нервових волокон ске­летних м'язів

  Е. Інтрафузальних нервових волокон скелет­них м'язів.

  1. У задньому канатику білої речовини спинного мозку при оперативному втручанні за клінічними показаннями перерізані нейрити пучкових клітин, розташованих побпизу сірої речовини. Функція яких провідних шпяхів при цьому порушується?

  1. Задніх спіно-спінальних шляхів

  2. Спіноталамічних шляхів

  3. Спіноцеребелярних шляхів

  Р. Переднього кортикоспінапьного шпяху

  Е. Ретикулоспінального шляху.

  1. При обстеженні у пацієнта виявпено ураження спинного мозку, яке поєднується з порушенням функції рухового апарату Деструкцією яких нейронів можна пояснити це явище?

  1. Асоціативних нейронів заднього рогу

  2. Чутливих нейронів спінального ганглія

  3. Мотонейронів переднього рогу

  О. Асоціативних нейронів бокових рогів

  Е. Вставних нейронів губчастого шару задніх рогів.

  1. У хворого пошкоджені нейроцити власного ядра заднього рогу спинного мозку. Функція яких провідних шляхів порушена?

  1. Переднього спинномозочкового і спіно- таламічного шляхів

  2. Дорсального спіномозочкового шляху

  3. Ретикулоспинального шляху

  О. Переднього кортикоспінального шляху

  Е. Ретикулоспинального та переднього кор­тикоспінального шляхів.

  1. При експериментальному дослідженні кори великих півкуль викликано порушення рухових функцій кори мозку. З якими клітинами пов'язані ці функції?

  1. Кошиковими

  2. Біполярними

  3. Пірамідними

  й Грушоподібними Е Псевдоуніпопярними.

  1. У хворого в зв'язку з менінгітом (запа­лення мозкової оболонки) пошкоджені нейрони в молекулярному шарі кори великих півкупь головного мозку. Які з перепічених кпітин зазнапи ушкоджень?

  ^ А Шишкові кпітини

  В. Мат пірамідні клітини С Веретеноподібні, горизонтально орієн­товані клітини

  й Середні пірамідні клітини

  Е. Великі пірамідні клітини.

  1. При експериментапьному дослідженні мі­кроманіпулятором було пошкоджено клітини зовнішнього зернистого шару кори великих півкупь Функція яких клітин постраждапа?

  А Веретеноподібних

  • Шипікових дифузного типу

  • Великих пірамідних 0. З аксонною китичкою

  Е. Мапих зірчастих.

  1. У хворого з черепно-мозковою травмою виявпено пошкодження твердої мозкової оболонки. Яка тканина буде приймати участь в регенерації пошкодження?

  1. Пухка вопокниста сполучна тканина

  2. Щільна сполучна тканина

  3. Сполучна тканина зі спеціапьними власти- востями

  й. Одношаровий ппоский епітелій ангіо- дермального типу

  Е. Багатошаровий плоский епітелій епен- димогліального типу.

  1. У чоловіка 46 років внаслідок крововиливу в ліву півкулю головного мозку порушена функція 3-го, 5-го і 6-го шарів кори рухової зони. Функція яких провідних шляхів при цьому порушиться?

  1. Вестибуло-спінального

  2. Руброспінального

  3. Пірамідного

  й. Спіноталамічних

  Е. Оливоспінального.

  1. У хворого внаслідок крововиливу по­шкоджені гігантські пірамідні клітини Беца. У якому шарі кори великих півкуль головного мозку відбувся крововилив?

  1. У зовнішньому зернистому шарі

  2. У пірамідному шарі

  3. У внутрішньому зернистому шарі й. У гангліозному шарі

  Е. У шарі поліморфних клітин.
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9

  Схожі:

  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconСплав ― це система, яка складається принаймні з двох компонентів, з яких хоча б один є металом

  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconгомогенна термодинамічна система змінного складу, яка складається...
  При цьому розрізняють два поняття: дисперсна фаза та дисперсійне середовище. Дисперсна фаза – це диспергована речовина, тобто та...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? icon1. Міська культура в Україні від Київської Русі до епохи Постмодерну
  Жителів за розмірами І виглядом часто нагадують села І села. Рівень культури жителів тут трохи відрізняється від села. Чим вище ступінь...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconПлан Напрямки І джерела аналізу. Аналіз складу, структури, руху І...
  ...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconПлан Напрямки І джерела аналізу. Аналіз складу, структури, руху І...
  ...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconЦикл розвитку підприємства складається з таких основних стадій
  Кризові фактори в залежності від такої класифікаційної ознаки як “наслідки виявлення окремих факторів” поділяються на
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconРис. Інструменти та пристрої для влаштування рулонних покрівель
  Рис. 13. Структура металевого покриття: / — пластизоль (поліестерове покриття); 2 — первинний шар (клей); 3 пасивний шар; 4 шар цинку;...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconХарактеристика основних методів вимірювання реального виконання робіт у процесі контролю
  Менеджмент часто розглядають І як вид професійної діяльності. З цієї точки зору для розуміння сутності менеджменту важливо знати,...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconТема засоби логіко-емоційної виразності мовлення
  Під поняттям «засоби логіко-емоційної виразності мовлення» розуміють сукупність органічно пов'язаних між собою компонентів виразності,...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconАнкета для визначення тілесного типу людини
  Дана анкета складається з трьох розділів, кожен з яких містить по 20 тверджень. Прочитайте кожне твердження, що відноситься до Вати-доша,...
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Школьные материалы


  База даних захищена авторським правом © 2013
  звернутися до адміністрації
  mir.zavantag.com
  Головна сторінка