1 в мышечной ткани происходит интенсивный аэробный процесс накопления энергии в виде макроэргических связей атф. Этот процесс происходит при участии органелл: A
Назва1 в мышечной ткани происходит интенсивный аэробный процесс накопления энергии в виде макроэргических связей атф. Этот процесс происходит при участии органелл: A
Сторінка1/3
Дата конвертації16.06.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Химия > Документы
  1   2   3
Крок 1 Стоматологія

3.0 Гістологія

1

В мышечной ткани происходит интенсивный аэробный процесс накопления энергии в

виде макроэргических связей АТФ. Этот процесс происходит при участии органелл:

A * Митохондрий

B Гладкой ЭПС

C Лизосом

D Шероховатой ЭПС

E Клеточного центра

2

У певних клітинах дорослої людини на протязі життя не спостерігається мітоз і кількісний

вміст ДНК залишається постійним. Ці клітини:

A * Нейрони

B Ендотелію

C М’язові (гладкі )

D Епідерміс

E Кровотворні

3

Підтримка життя на будь-якому рівні зв'язано з явищем репродукції . На якому рівні

організації репродукція здійснюється на основі матричного синтезу?

A * молекулярному

B субклітинному

C клітинному

D тканинному

E рівні організму

4

Існування життя на всіх його рівнях визначається структурою нижчого рівня. Який рівень

організації передує і забезпечує існування життя на клітинному рівні:

A *Молекулярний

B Тканевий

C Організменний

D Популяційно-видовий

E Біоценотичний

5

На певному етапі онтогенезу людини між кровоносними системами матері і плоду

встановлюється фізіологічний зв’язок. Цю функцію виконує провізорний орган:

A *Плацента

B Жовтковий мішок

C Амніон

D Серозна оболонка

E Алантоіс

6

Хвора Б. 50 років скаржиться на те, що останнім часом вуха, ніс, кисті почали

збільшуватись в розмірі. Гіперфункція якої залози дасть подібні симптоми?

A *гіпофіза

B щитоподібної

C статевих

D наднирникових

E епіфіза

7

При рентгенологічному дослідженні кісток основи черепа виявлено збільшення

порожнини турецького сідла витончення передніх нахилених відростків, руйнування різних

ділянок турецького сідла. Пухлина якої ендокринної залози може спричинити таке

руйнування кісток?

A *Гіпофіз

B Вилочкова залоза

C Епіфіз

D Щитовидної залози

E Наднирники

8

У хворого порушено відчуття смаку. При цьоми загальна чутливість зберігається. Які

сосочки язика не пошкоджені?

A *Ниткоподибні

B Валикоподібні

C Грибоподбні

D Листоподібні

E Всі

9

У пацієнта після пересадки чужорідного ниркового трансплантату розвинулась реакція

відторгнення. Визначте основні ефекторні клітини, які беруть участь у даній імунологічній

реакції.

A *Т- кілери

B В-лімфоцити

C Т-лімфоцити-супресори

D Т-лімфоцити-хелпери

E Плазмоцити

10

При інфекційних захворюваннях, інтоксикаціях у часточках тимуса зростає кількість

ретикулоепітеліоцитів, тілець Гасаля, стає ширшою площа мозгової речовини. Дайте

назву цім змінам у тимусі.

A *Акцидентальна інволюція

B В-імунодефіцит

C Тиміко-лімфатичний статус

D Вікова інволюція

E Т-імунодефіцит

11

Відомо, що плазматична клітина виробляє специфічні антитіла на данний антиген. При

введенні антигену кількість плазматичних клітин збільшується. За рахунок яких клітин

крові відбувається збільшення числа плазмоцитів?

A *В-лімфоцитів.

B Еозинофілів

C Базофілів

D Т-лімфоцитів

E Моноцитів

12

В умовах експиременту в організм піддослідної тварини ввели антитіла проти гормонів

тимусу. Диференціація яких клітин порушиться в першу чергу?

A *Т-лімфоцитів

B Моноцитів

C Плазмоцитів

D Макрофагів

E В-лімфоцитів

13

У недоношеної дитини виявлено злипання стінок альвеол через відсутність сурфактанту.

Вкажіть, порушення функції яких клітин стінки альвеоли обумовлює такий стан.

A *Альвеолоцитів ІІ типу

B Фібробластів

C Альвеолоцитів І типу

D Альвеолярних макрофагів

E Секреторних клітин Клара

14

У чоловіка 66 років діагностована злоякісна епітеліальна пухлина, що походить з бронху

середнього калібру. Який епітелій є джерелом розвитку цієї пухлини?

A *Одношаровий багаторядний війчастий

B Багатошаровий незроговілий

C Багатошаровий зроговілий

D Одношаровий призматичний

E Одношаровивий багаторядний перехідний

15

На продольном шлифе зуба в дентине видны канальцы. Что содержится внутри

канальцев?

A *Отростки дентинобластов.

B Отростки энамелобластов.

C Тела дентинобластов.

D Фибробласты.

E Эластические волокна

16

Після перенесеного вірусного захворювання хворий втратив здатність чути. Які клітини

спірального органа пошкоджені?

A * рецепторні волоскові клітини

B фалангові

C зовнішні підтримуючи

D внутрішні підтримуючи

E клітини стовпи

17

Для посмугованої скелетної м’язової тканини характерні всі перераховані ознаки, крім:

A * клітинна будова

B здатність до скорочення

C наявність клітин сателітів

D наявність моторних бляшок

E наявність прошарків сполучної тканини

18

Хворий, 60 років, тривалий час лікується з приводу хронічного гастриту. При ендоскопії

шлунка спостерігаються зміни з боку епітелію слизової оболонки. Який епітелій зазнав

змін?

A *Одношаровий циліндричний залозистий

B Одношаровий циліндричний каймистий

C Одношаровий циліндричний війчастий

D Одношаровий багаторядний

E Одношаровий плоский

19

У хворого в результаті травми пошкоджені задні корінці спинного мозку. Відростки яких з

означених нижче клітин пошкоджені?

A *Чутливих нейронів

B Вставних клітин

C Моторних нейронів

D Пучкових клітин

E Асоціативних клітин

20

Один з органів ротової порожнини являє собою декілька складок слизової оболонки, у

власній пластинці якої розташовані численні лімфоїдні фолікули. Який це орган?

A *Піднебінний мигдалик

B Язик

C Привушна залоза

D Під’язикова залоза

E Підщелепна залоза

21

Відомо, що підщелепна слинна залоза має слизові кінцеві відділи, що складаються з

мукоцитів. Які ознаки характерні для цих клітин?

A *Зплощенніі ядра і світла цитоплазма

B Базофільна цитоплазма

C Округле ядро в центрі клітини

D Мікроворсинки

E Базальна посмугованість

22

Аналіз біопсійного матеріалу слизової оболонки шлунку людини, хворої гастритом

показав різке зменшення числа парієтальних клітин. Як це відображається на означених

нижче складових частинах шлункового соку?

A *Зменшення кислотності

B Збільшення кислотності

C Збільшення шлункового соку

D Зменшення шлункового соку

E Зменшення продукції слизу

23

Під час операції у хворого помилково була видалена ендокринна залоза, що призвело до

зниження кальція в крові. Яка це залоза з означених нижче?

A *Паращитовидна

B Гіпофіз

C Наднирник

D Щитовидна

E Епіфіз

24

В гистопрепарате пилорического отдела желудка представлены волокна, состоящие из

клеток веретеновидной формы, содержащие в центре цитоплазмы палочковидное ядро.

Какую ткань формироуют данные клетки?

A *Гладкую мышечную

B Рыхлую волокнистую соединительную

C Скелетную мышечную

D Эпителиальную

E Ретикулярную

25

У біоптації слизової оболонки ротової порожнини виявляються морфологічні ознаки ясен.

Які особливості будови слизової оболонки ясен можна спостерігати в нормі?

A * Нерухомо зрощена з окістям, власна пластинка утворює високі сосочки, відсутня

м'язова пластинка

B Пухко зрощена з окістям, добре виражена м'язова пластинка

C Відсутня м'язова пластинка, підслизова основа добре розвинута

D Власна та м'язова пластинки відсутні

E Вміщує багато дрібних слинних залоз

26

Деякі захворювання слинних залоз зумовлені порушенням функціонування їх вивідних

проток. Які саме типи вивідних проток розрізняють в великих слинних залозах?

A * Внутрішньо-, міжчасточкові протоки та проток залози

B Внутрішньочасточкові, посмуговані, та загальний протоки

C Вставні, посмуговані та загальний протоки

D Внутрішньо- та міжчасточкові протоки

E Внутршньочасточкові та позазалозисті протоки

27

При травмі пошкоджено ділянку ротової порожнини, яка має максилярну, проміжну та

мандибулярну зони. Який орган зазнав ушкодження?

A * Щока

B Язик

C Губа

D Тверде піднебіння

E М’яке піднебіння

28

Хворий, 53 років, скаржиться на погіршення смакової чутливості. При обстеженні лікар

помітив явища атрофії слизової оболонки деяких ділянок ротової порожнини. Де

найвірогідніше спостерігалися морфологічні зміни?

A *На верхній поверхні язика

B На нижній поверхні язика

C На корені язика

D На твердому піднебінні

E На яснах

29

В гистологическом препарате определяется образование ротовой полости, в основе

которого лежит костная ткань. Оно покрыто слизистой оболочкой, в которой виден

многослойный плоский ороговевающий эпителий. В образовании различают жировую,

железистую и краевую зоны. Во всех зонах собственной пластинки слизистой оболочки

коллагеновые волокна образуют мощные пучки, вплетающиеся в надкостницу. Какое

образование представлено в препарате?

A *Твердое небо.

B Десна.

C Губа.

D Щека.

E Язык.

30

В гистопрепарате головного конца зародыша, длиной 6 мм, на переднебоковой

поверхности шеи видны валикообразные возвышения, возникшие за счет разрастания

мезенхимы. Как называются данные образования жаберного аппарата?

A *Жаберные дуги.

B Жаберные карманы.

C Жаберные щели.

D Жаберные перепонки.

E Глоточные карманы.

31

В гистопрепарате головного конца зародыша 5-ти недель развития определяются

жаберные дуги. Укажите, что развивается из первой пары данных образований?

A *Нижнечелюстные и верхнечелюстные отростки.

B Нижнечелюстные отростки.

C Верхнечелюстные отростки.

D Наружный слуховой проход.

E Щитовидный хрящ.

32

У новорожденного ребенка обнаружена срединная расщелина губы и верхней челюсти.

Аномалия развития каких отростков вызывает данный порок?

A *Неслияние медиальных носовых отростков.

B Несращение медиальных носовых отростков с верхнечелюстными отростками.

C Несращение латеральных носовых отростков с верхнечелюстными.

D Несращение небных отростков.

E Несращение верхнечелюстных отростков.

33

В гистологическом препарате развития зуба определяется эмалевый орган в форме

“колокольчика”, в котором видны наружные кубической формы эмалевые клетки,

высокие призматические внутренние клетки и центрально расположенные отростчатые

клетки, формирующие сеть. Какой период развития зуба представлен в препарате?

A *Период формирования и дифференцировки зубных зачатков.

B Период закладки зубных зачатков.

C Период образования тканей коронки зуба.

D Период образования тканей корня зуба.

E Период прорезывания зуба.

34

В гистологическом препарате развития зуба в одной из тканей в межклеточном

веществе видны коллагеновые волокна, имеющие радиальное и тангенциальное

направление. Определите, для гистогенеза какой ткани это характерно?

A *Дентина.

B Эмали.

C Цемента.

D Пульпы.

E Плотной оформленной соединительной ткани.

35

В гистологическом препарате зубного зачатка наружная поверхность эмалевого органа

неровная, в клетках внутреннего слоя наступили изменения полярности клеток (инверсия

ядер). Определите, началу какого процесса предшествуют указанные изменения.

A *Энамелогенезу.

B Дентиногенезу.

C Пульпогенезу.

D Цементогенезу.

E Развитию периодонта.
  1   2   3

Схожі:

1 в мышечной ткани происходит интенсивный аэробный процесс накопления энергии в виде макроэргических связей атф. Этот процесс происходит при участии органелл: A iconКафка Процесс «Франц Кафка. Процесс.»
Предлагаем нашему читателю новую русскую редакцию знаменитого романа Франца Кафки «Процесс». Именно в таком виде последние пятнадцать...
1 в мышечной ткани происходит интенсивный аэробный процесс накопления энергии в виде макроэргических связей атф. Этот процесс происходит при участии органелл: A iconКак происходит заражение?
Любой эпидемический процесс, связанный с распространением инфекции в человеческом обществе зависит в первую очередь от количества...
1 в мышечной ткани происходит интенсивный аэробный процесс накопления энергии в виде макроэргических связей атф. Этот процесс происходит при участии органелл: A iconПлан Педагогический процесс как система Целостность и закономерности педагогического процесса
Он направлен на достижение заданной цели и приводит к заранее намеченному изменению состояния, преобразованию свойств и качеств воспитуемых....
1 в мышечной ткани происходит интенсивный аэробный процесс накопления энергии в виде макроэргических связей атф. Этот процесс происходит при участии органелл: A iconЭдвард де Боно Научите себя думать
Процесс мышления происходит естественно, вы учитесь ему в процессе развития. Умным людям вовсе не надо учиться мышлению для того,...
1 в мышечной ткани происходит интенсивный аэробный процесс накопления энергии в виде макроэргических связей атф. Этот процесс происходит при участии органелл: A iconМетодика рождения красивых и гениальных детей
Однако мало кто знает, каким образом повлиять на процесс формирования красивого и гениального ребёнка. Именно из-за недостатка знаний...
1 в мышечной ткани происходит интенсивный аэробный процесс накопления энергии в виде макроэргических связей атф. Этот процесс происходит при участии органелл: A iconФролов И. Т. и др. 3-е изд., перераб и доп
В XIV-XV вв в странах Западной Европы протекает процесс секуляризации … (охарактеризовать и пояснить процесс)
1 в мышечной ткани происходит интенсивный аэробный процесс накопления энергии в виде макроэргических связей атф. Этот процесс происходит при участии органелл: A iconКалендарно-тематический план по курсу «Административный процесс»
Структура административного процесса. Соотношение понятий «процесс», «процедура», «производство». Характеристика различных точек...
1 в мышечной ткани происходит интенсивный аэробный процесс накопления энергии в виде макроэргических связей атф. Этот процесс происходит при участии органелл: A iconГражданское процессуальное право (гражданский процесс)
Процессуальное правопреемство: понятие, основания. Порядок вступления в процесс правопреемника
1 в мышечной ткани происходит интенсивный аэробный процесс накопления энергии в виде макроэргических связей атф. Этот процесс происходит при участии органелл: A iconКак происходит воплощение Души, и какие причины влияют на это?
Ежели присутствует только физиологическое влечение, разврат, изнасилование и другие неблагоприятные факторы (алкоголь, наркотики),...
1 в мышечной ткани происходит интенсивный аэробный процесс накопления энергии в виде макроэргических связей атф. Этот процесс происходит при участии органелл: A iconМетодические указания по дисциплине «Уголовный процесс»
Артамонова Е. А. Уголовный процесс: метод указания. – Чита: ЗабГУ, 2012. – 124 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка