1 у клітині хвороботворної бактерії відбувається процес транскрипції. Матрицею для синтезу однієї молекули і-рнк при цьому служить: A
Скачати 396.92 Kb.
Назва1 у клітині хвороботворної бактерії відбувається процес транскрипції. Матрицею для синтезу однієї молекули і-рнк при цьому служить: A
Дата конвертації16.06.2013
Розмір396.92 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Химия > Документы
Крок 1 Стоматологія

1.0 Біологія

1

У клітині хвороботворної бактерії відбувається процес транскрипції. Матрицею для

синтезу однієї молекули і-РНК при цьому служить:

A *Ділянка одного з ланцюгів ДНК

B Уся молекула ДНК

C Цілком один з ланцюгів молекули ДНК

D Ланцюг молекули ДНК, позбавлений інтронів

E Ланцюг молекули ДНК, позбавлений екзонів

2

При цитологічних дослідженнях було виявлено велику кількість різних молекул т-РНК, які

доставляють амінокислоти до рибосоми. Чому буде дорівнювати кількість різних типів

т-РНК у клітині?

A * Кількості триплетів, що кодують амінокислоти

B Кількості нуклеотидів

C Кількості амінокислот

D Кількості білків, синтезованих у клітині

E Кількості різних типів і-РНК

3

У лейкоцитах хворого хлопчика з каріотипом 46. ХУ виявлена вкорочена 21 хромосома. Така мутація призводить до виникнення:

A * Хронічного білокрів'я

B Синдрому Шерешевського-Тернера

C Хвороби Тея-Сакса

D Синдрому " крик кішки"

E Фенілкетонурії

4

У населеному пункті, розташованому на березі Дніпра, виявлені випадки опісторхозу. З

метою профілактики, санстанція зобов'язана попередити жителів про необхідність:

A * Добре проварювати і прожарювати рибу

B Кип'ятити питну воду

C Достатньо проварювати свинину

D Достатньо проварювати яловичину

E Обдавати овочі і фрукти окропом

5

Зареєстровано народження дитини з аномаліями: розщеплення верхньої губи і

піднебіння, дефекти серцево-судинної системи, мікроцефалія. Каріотип дитини: 2n=46.

При вивченні історії хвороби породіллі з'ясувалося, що в період вагітності вона

перехворіла коревою краснухою. Ця патологія дитини може бути прикладом:

A * Фенокопії

B Трисомії з 18-й хромосоми

C Моносомії

D Трисомії з 21-ї хромосоми

E Трисомії з 13-й хромосоми

6

Хворий звернувся до стоматолога з симптомами запалення в ротовій порожнині. У

мазках, взятих з поверхні зубів та ясен, виявлені найпростіші з непостійною формою

тіла, яка змінюється внаслідок утворення псевдоніжок. Розмір тіла від 6 до 30 мкм.

Вкажіть вид найпростішого.

A *Ротова амеба

B Кишкова амеба

C Дизентерійна амеба

D Кишкова трихомонада

Кишкова трихомонада

E Лямблія

7

У гетерозиготних батьків з ІІ (А) і ІІІ (В) групами крові за системою АВ0 народилась

дитина. Яка ймовірність наявності у неї І (0) групи крові?

A *25%

B 100%

C 75%

D 50%

E 0%

8

В медико-генетичну консультацію звернулись батьки новонародженого з порушенням

щелепно-лицьового апарату ( мікрогнатія, мікростомія, коротка верхня губа). Лікар

запідозрів що це хромосомна хвороба. Який метод необхідно використати для

уточнення діагнозу?

A *Цитогенетичний

B Біохімічний

C Генеалогічний

D Дерматогліфічний

E Імуногенетичний

9

У медико-генетичну консультацію звернувся чоловік з приводу безпліддя. В ядрах

більшості клітин епітелію слизової оболонки щоки було виявлено одне тільце Барра.

Причиною патологічного стану може бути:

A *Синдром Клайнфельтера

B Синдром Шерешевського -Тернера

C Трипло-Х

D Синдром Дауна

E Трипло-У

10

До лікаря звернулась жінка 22 років із скаргою на безпліддя. При обстеженні виявлено:

каріотип 45, Х0, зріст 145 см, на шиї крилоподібні складки, недорозвинуті вторинні статеві

ознаки. Про яке захворювання свідчить даний фенотип:

A *Синдром Шерешевського-Тернера

B Синдром Клайнфельтера

C Синдром Патау

D Трипло-Х

E Трипло-У

11

Дитина народилась з багатьма вадами розвитку: незаростання верхньої губи і

піднебіння, мікрофтальмія, синдактилія, вади серця, нирок. Вона померла у віці одного

місяця. При каріотипуванні у неї виявлено: 47, 13 +. Який вид мутації спричинив це

захворювання?

A *Трисомія

B Дуплікація

C Транслокація

D Інверсія

E Поліплоідія

12

У мешканців Закарпаття внаслідок дефіциту йоду в харчових продуктах часто

зустрічається ендемічний зоб. Який вид мінливості спричиняє таке захворювання?

A *Модифікацйна

B Мутаційна

C Комбінативна

D Онтогенетична

E Співвідносна

13

При дегельмінтизації у хворого вийшлиі довгі фрагменти гельмінта, що мають

почленовану будову. Ширина окремих члеників перевищує довжину, в центрі членика

виявлено розеткоподібної форми матку. Визначте вид гельмінта:

A *Стьожак широкий

B Ціп’як озброєний

C Ціп’як неозброєний

D Ехінокок

E Карликовий ціп’як

14

Гіпоплазія емалі зумовлена домінантним геном, локалізованим в Х-хромосомі. Мати має

нормальну емаль зубів, а у батька спостерігається гіпоплазія емалі. У кого з дітей буде

виявлятися ця аномалія?

A *Тільки у дочок

B У всіх дітей

C Тільки у синів

D У половини дочок

E У половини синів

15

У порожнині каріозних зубів знайдені паразитичні найпростіші. Встановлено, що вони

належать до класу Саркодових. Цими одноклітинними є:

A *Entamoeba gingivalіs

B Entamoeba coli

C Entamoeba histolуtica

D Аmoeba proteus

E Lamblia intestinalis

16

Мужчина гомозиготен по домианантному гену темной эмали зубов, а у его жены - зубы

имеют нормальную окраску. У их детей проявится закономерность:

A *Единообразие гибридов первого поколения

B Расщепление гибридов

C Неполное сцепление

D Независимое наследование

E Полное сцепление

17

У человека изучалось развитие зубов в эмбриональный и постэмбриональный период.

Было установлено, что они являются производными:

A * Эктодермы и мезодермы.

B Энтодермы и мезодермы

C Только мезодермы

D Только эктодермы

E Эктодермы и энтодермы

18

На прием к врачу пришла больная с жалобами на расстройство пищеварения, на

разлитые боли в животе. При обследовании врач обнаружил резко выраженное

снижение содержания гемоглобина в крови. Из опроса выяснилось, что живя на

Дальнем Востоке, она часто употребляла в пищу малосольную рыбью икру. Аналогичное

состояние отмечено у некоторых родственников, проживающих с ней. Какое

заболевание диагностировал врач у этой женщины ?

A * Дифилоботриоз.

B Эхинококкоз.

C Тениоз.

D Трихинеллез.

E Аскаридоз.

19

К врачу обратилось несколько пациентов с аналогичными жалобами: слабость, боли в

кишечнике, расстройство желудочно-кишечного тракта. После исследования фекалий

выяснилось, что срочной госпитализации подлежит один из пациентов, у которого были

обнаружены цисты с четырьмя ядрами. Для какого простейшего характерны такие цисты?

A *Для дизентерийной амебы.

B Для балантидия.

C Для кишечной амебы.

D Для трихомонады.

E Для лямблии.

20

Мать обнаружила у 5-летней дочки на перианальных складках белых “червячков”,

которые вызывали у нее зуд и беспокойство, и доставила их в лабораторию. При

осмотре врач увидел белых гельминтов 0,5-1 см длиной, нитевидной формы с

заостренными концами, у некоторых они закручены. Какой диагноз можно поставить?

A * Энтеробиоз.

B Дифилоботриоз.

C Тениоз.

D Аскародоз

E Описторхоз.

21

У жінки народилася мертва дитина з багатьма видами аномалій розвитку. Яке

протозойне захворювання могло спричинити внутрішньоутробну загибель плоду?

A *Токсоплазмоз

B Амебіаз

C Трихомоніаз

D Лямбліоз

E Балантідіаз

22

У немовля присутня мікроцефалія. Лікарі вважають, що це зв’язано з застосуванням

жінкою під час вагітності актіноміцину D. На які зародкові листки подіяв цей тератоген?

A *Ектодерма

B Ентодерма

C Мезодерма

D Ентодерма та мезодерма

E Усі листки

23

У генетично здорової жінки, яка під час вагітності перенесла вірусну кореву краснуху,

народилася глуха дитина із розщілиною верхньої губи і піднебіння. Це є проявом:

A *фенокопії

B генних мутацій

C генокопії

D комбінативної мінливості

E хромосомної аберації

24

Мати і батько здорові. Методом амніоцентезу визначено каріотип плода: 45, ХО. Який

синдром можна передбачити у дитини після народження?

A * Шершевського-Тернера

B Едвардса

C Патау

D котячого крику

E "супержінка"

25

До лікарні поступив хворий із скаргами на головний біль, біль у м’язах під час руху, біль

при ковтанні, жуванні та обертанні очей, слабкість, температуру, набрякання повік та

обличчя. При обслідуванні хворого з’ясувалось, що він їв свинину, куплену у приватних

осіб. Який вид гельмінтозу можна припустити:

A *Трихінельоз

B Аскаридоз

C Трихоцефальоз

D Ентеробіоз

E Анкілостомоз

26

У медико-генетичну консультацію звернулася хвора дівчина з попереднім діагнозом

“синдром Шерешевського-Тернера”. Яким генетичним методом можна уточнити діагноз?

A * Визначення статевого хроматину

B Генеалогічний

C Гібридологічний

D Біохімічний

E Дерматогліфіка

27

У генетично здорових батьків народилася дитина, хвора на фенілкетонурію

(аутосомно-рецесивне спадкове захворювання). Які генотипи батьків?

A *Аа х Аа

B АА х АА

C АА х Аа

D Аа х аа

E аа х аа

28

У хворого кров’яні випорожнення, 3-10 і більше разів на добу. Яке протозойне

захворювання це може бути?

A *Амебіаз

B Лейшманіоз

C Трипаносомоз

D Трихомоноз

E Малярія

29

У лікарню поступив хворий з попереднім діагнозом “трихінельоз”. Вживання якої їжі могло

спричинити це захворювання?

A * Свинини

B Воловини

C Риби

D Раків і крабів

E Немитих овочів і фруктів

30

При мікроскопії мазка фекалій виявлені чотирьохядерні цисти. Якому паразиту із

Найпростіших вони належать?

A * Дизентерійна амеба

B Балантидій

C Лямблія

D Трихомонада

E Токсоплазма

31

При всіх формах розмноження (статевому та нестатевому) елементарними дискретними

одиницями спадковості є:

A *один ген

B одна пара нуклеотидів

C один ланцюг молекули ДНК

D один нуклеотид

E два ланцюги молекули ДНК

32

У людини діагностована спадкова моногенна звороба. Це буде

A *гемофілія

B гіпертонія

C виразкова хвороба шлунку

D поліомієліт

E гіменолепідоз

33

Известно, что клеточный цикл включает в себя несколько следующих друг за другом

преобразований в клетке. На одном из этапов происходят процессы, подготавливающие

синтез ДНК. В какой период жизни клетки это происходит?

A * Пресинтетический

B Синтетический

C Собственно митоз

D Премитотический

E Постсинтетический

34

В наслідок порушення розходження хромосом при мейозі утворилися: яйцеклітина тільки

з 22 аутосомами і полярне тільце з 24 хромосомами. Який синдром можливий у дитини

при заплідненні такої яйцеклітини нормальним сперматозооном (22+Х)?

A *Синдром Шерешевського-Тернера

B Синдром Клайнфельтера

C Трисомія Х

D Синдром Дауна

E Синдром Едвардса

35

Відомо, що старіючі епітеліальні клітини відмирають. Процес перетравлення та виділення

рештків забезпечують органели:

A *Лізосоми

B Рибосоми

C Мітохондрії

D Клітинний центр

E Комплекс Гольджі

36

При мікроскопії зіскобу з переанальних складок виявлені безбарвні яйця, що мають

форму несиметричних овалів, розміром 50x23 мкм. Про який вид гельмінту йде мова?

A *Гострик

B Аскарид

C Кривоголовка

D Волосоголовець

E Карликовий ціп’як

37

Відомо, що деякі гельмінти в личинковій стадії паразитують в м’язах риби. Вкажіть назву

гельмінтозу, яким може заразитися людина, вживаючи рибу:

A *Дифілоботріоз

B Теніоз

C Теніарінхоз

D Трихінельоз

E Дикроцеліоз

38

У більшості клітин епітелію слизової оболонки ротової порожнини чоловіка виявлене

одне тільце статевого Х-хроматину. Це характерно для синдрому:

A * Клайнфельтера

B Шерешевського -Тернера

C Трипло-Х

D Дауна

E Трипло-У

39

У клітину потрапив вірус грипу. Трансляція при біосинтезі вірусного білка у клітині буде

здійснюватись:

A *На полірибосомах

B У ядрі

C У лізосомах

D На каналах гладкої ендоплазматичної сітки

E У клітинному центрі

40

При електронно-мікроскопічному вивченні клітини виявлені кулясті пухирці, які обмежені

мембраною і місять безліч різноманітних гідролітичних ферментів Відомо, що ці органели

забезпечують внутрішньоклітинне травлення, захисні реакції клітини і являють собою:

A * Лізосоми

B Центросоми

C Ендоплазматичну сітку

D Рибосоми

E Мітохондрії

41

У людини діагностовано галактоземію – хворбу накопичення. Цю хворобу можливо

діагностувати при допопмозі слідуючого методу:

A *Біохімічного

B Цитогенетичного

C Популяційно-статистичного

D Близнюкового

E Генеалогічного

42

Одна з форм рахіту успадковується за домінантним типом. Хворіють і чоловіки і жінки. Це

захворювання є наслідком

A *Генної

B Геномної

C Хромосомної

D Поліплоідії

E Анеуплоідії

43

При яких групах крові батьків за системою резус -фактор можлива резус-конфліктна

ситуація під час вагітності?

A *Жінка Rh–, чоловік Rh+ (гомозигота)

B Жінка Rh+, чоловік Rh+ (гомозигота)

C Жінка Rh+, чоловік Rh+ (гетерозигота)

D Жінка Rh–, чоловік Rh–

E Жінка Rh+(гетерозигота), чоловік Rh+ (гомозигота)

44

У пологовому будинку народилась дитина з численними порушеннями, як зовнішніх так і

внутрішніх органів – серця, нирок, травної системи. Був встановлений попередній діагноз

– синдром Дауна. Яким методом можливо підтвердити цей діагноз?

A *Цитогенетичним

B Популяційно-статистчним

C Близнюковим

D Генеалогічним

E Біохімічним

45

Рибосоми являють собою органели, які здійснюють зв’язування амінокислотних залишків

у поліпептидний ланцюг. Кількість рибосом в клітинах різних органів неоднакова і

залежить від функції органу. Вкажіть, в клітинах якого органу кількість рибосом буде

найбільшою:

A *Секреторні клітини підшлунковоі залозилози;

B Сечового міхура;

C Епітелію канальців нирок;

D Верхнього шару клітин епідермісу шкіри;

E Епітелію тонкого кишечника.

46

Деякі триплети і-РНК (УАА, УАГ, УГА) не кодують амінокислоти, а є термінаторами в

процесі зчитування інформації, тобто здатні припинити транскрипцію. Ці триплети мають

назву:

A * Стоп-кодони

B Оператори

C Антикодони

D Екзони

E Інтрони

47

В пресинтетичному періоді мітотичного циклу синтез ДНК не відбувається, тому молекул

ДНК стільки ж, скільки й хромосом. Скільки молекул ДНК має соматична клітина людини

в пресинтетичному періоді?

A * 46

B 92

C 23

D 69

E 48

48

У лікарню потрапив хворий з високою температурою, маренням, розчухами на голові. На

голові виявлені комахи, сірого кольору, довжиною 3 мм, із сплощеним у

дорзовентральному напрямі тілом і трьома парами кінцівок. Даний стан хворого виник

внаслідок:

A *Педикульозу

B Скабієсу

C Ураження шкіри клопами

D Алергії

E Демодекозу

49

У медико-генетичну консультацію звернувся юнак з приводу відхилень у фізичному і

статевому розвитку. При мікроскопії клітин слизової оболонки рота виявлене одне тільце

Барра. Вкажіть найбільш вірогідний каріотип юнака:

A *47, ХХУ;

B 45, Х0;

C 47, 21+

D 47, 18+

E 47, ХУУ.

50

Згідно правила сталості числа хромосом кожний вид більшості тварин має певне і стале

число хромосом. Механізмом, що підтримує цю сталість при статевому розмноженні

організмів є :

A *Мейоз

B Шизогонія

C Амітоз

D Регенерація

E Регенерація

51

Для вивчення локалізації біосинтезу білка в клітині мишам ввели мічені амінокислоти

аланін і триптофан. Біля яких органел спостерігається накопичення мічених амінокислот:

A * Рибосоми

B Гладенька ЕПС

C Клітинний центр

D Лізосоми

E Апарат Гольджі

52

Анализируются дети в одной семье. Один из родителей гомозиготен по домианантному

гену полидактилии, а второй - здоров ( гомозиготен по рецессивному гену). В этом

случае у детей проявится закон:

A *Единообразие гибридов первого поколения

B Расщепления гибридов

C Независимого наследования

D Чистоты гамет

E Сцепленное наследование

53

При ревматизмі у хворої людини спостерігається руйнування та порушення функцій

клітин хрящів. В цьому процесі приймає участь одна з клітинних органел, це:

A *Лізосома.

B Клітинний центр.

C Мікротрубочки

D Комплекс Гольджі.

E Рибосома.

54

Студенти першого курсу на засіданні студентського наукового гуртка вирішили дослідити

свій каріотип методом вивчення статевого хроматину. Який матеріал найчастіше

використовують для цих досліджень

A *епітелій ротової порожнини

B еритроцити

C епідерміс шкіри

D нервові клітини

E статеві клітини

55

Після виривання зуба у 40-річного чоловіка утворилася ранева поверхня, де відбулася

активна регенерація. Враховуючи функції органел клітини, визначте, які з них

забезпечили в першу чергу регенерацію

A *Рибосоми

B Лізосоми

C Пероксисоми

D Центросоми

E Мітохондрії

56

У мисливця, який вживав м’ясо дикого кабана, через 10 днів піднялася температура,

сильно набрякло обличчя, з’явилася ригідність жувальних м’язів, внаслідок чого він не міг

звести щелепи. При біопсії литкових м’язів були виявлені спірально закручені личинки,

вкриті капсулами. Про яке захворювання йдеться

A *Трихінельоз

B Гіменолепідоз

C Ентеробіоз

D Трихоцефальоз

E Стронгілоїдоз

57

До лікаря звернувся пацієнт з приводу сильної сверблячки шкіри, особливо між пальцями

рук, у пахових западинах. на нижній частині живота. При огляді шкіри хворого виявлено

звивисті ходи білувато-брудного кольору. Який діагноз міг передбачити лікар?

A *Скабієс.

B Педикульоз.

C Дерматотропний лейшманіоз.

D Демодекоз (вугрова залозниця).

E Міаз.

58

В популяциях человека у некоторых людей в течение жизни наблюдается не две, а три

генерации зубов. Это проявление закона:

A *Биогенетического

B Независимого наследования

C Харди-Вайнберга

D Гомологических рядов наследственной изменчивости

E Эмбриональной индукции

59

У здорових батьків народився син з фенілкетонурією, але завдяки спеціальній дієті

розвивався нормально. З якими формами мінливості пов’язані його хвороба і одужання?

A *Хвороба - з рецесивною аутосомною мутацією, одужання - з модифікаційною

мінливістю.

B Хвороба - з рецесивною мутацією, одужання - з комбінативною мінливістю.

C Хвороба - з хромосомною мутацією, одужання - з фенотиповою мінливістю.

D Хвороба - з домінантною мутацією, одужання - з модифікаційною мінливістю.

E Хвороба - з комбінативною мінливістю, одужання - з фенокопією.

^ 60

У деяких регіонах України поширилися місцеві випадки малярії. З якими комахами це

пов'язано?

A * комарі роду Anofeles

B москіти роду Phlebotomus

C мошки роду Simullium

D мокреці родини Ceratopogonidae

E гедзі родини Tabanidae

61

До приймальної медико-генетичної консультації звернулась пацієнтка. При огляді

виявились слідуючи симптоми: трапецевидна шийна складка (шия “сфінкса”); широка

грудна клітка, широко розставлені, слабо розвинені соски молочних залоз. Який

найбільш ймовірний діагноз пацієнтки?

A *Синдром Шерешевського-Тернера.

B Синдром Патау.

C Синдром Мориса

D Синдром Клайнфельтера

E Синдром “крику кішки”

62

У хворого виявлена короткочасна пневмонія. Міграція личинок якого гельмінта може

призвести до цієї хвороби?

A * Аскарида

B Волосоголовець

C Гострик

D Карликовий ціп’як

E Альвеокок

63

У людей один из вариантов окраски зубной эмали определяется взаимодействием двух

аллельных генов по типу неполного доминирования. Эти гены образуют и определяют:

A *Три генотипа и три фенотипа.

B Три генотипа и четыре фенотипа

C Четыре генотипа и четыре фенотипа.

D Шесть генотипов и четыре фенотипа

E Шесть генотипов и шесть фенотипов

64

В клітині, яка мітотично ділиться спостерігається розходження дочірніх хроматид до

полюсів клітини. На якій стадії мітотичного циклу знаходиться клітина:

A *Анафази

B Метафази

C Телофази

D Профази

E Інтерфази

65

У человека зарегистрирована клиническая смерть. При этом прекратились следующие

жизненно важные функции:

A *Отсутствие сердцебиения и дыхания

B Самообновление клеток

C Процессы метаболизма

D Репликация ДНК

E Отсутствие подвижности

66

Мати і батько здорові. Методом амніоцентезу у клітинах епітелію плода визначено

каріотип 45 ХО. Поставте діагноз?

A * Синдром Шерешевського-Тернера

B Синдром Едвардса

C Синдром Патау

D Синдром “котячого крику”

E синдром “трисомія Х”

67

При вивченні родоводу сім'ї, в якій спостерігається гіпертрихоз (надмірне оволосіння

вушних раковин) виявлена ознака трапляється в усіх поколіннях тільки у чоловіків і

успадковується від батька до сина. Визначте тип успадкування гіпертрихозу:

A * Зчеплений з Y-хромосомою

B Аутосомно-рецесивний.

C Аутосомно-домінантний

D Зчеплений з Х-хромосомою рецесивний

E Зчеплений з Х-хромосомою домінантний

68

В фекаліях хворого з хронічним колітом (запаленням товстої кишки) виявлені кулеподібні

цисти діаметром 10 мкм з 4 ядрами. Цисти якого найпростішого выявлені?

A * дизентерійної амеби

B кишкової амеби

C ротової амеби.

D лямблії.

E балантидія

69

У мітозі розрізняють чотири фази. В якій фазі клітина людини має 92 однохроматидні

хромосоми?

A *Анафаза

B Телофаза

C Метафаза

D Профаза

E Інтерфаза

70

У 50-х роках у Західній Європі від матерів, які приймали в якості снотворного талідомід,

народилося кілька тисяч дітей з відсутністю або недорозвиненням кінцівок, порушенням

будови скелета, іншими вадами. Яка природа даної патології?

A *Фенокопія

B Трисомія

C Моносомія

D Триплоїдія

E Генна мутація

71

Під час дослідження клітин букального епітелію слизової оболонки щоки у пацієнта

чоловічої статі виявлені 2 тільця Барра. Можливий діагноз:

A * Синдром Клайнфельтера

B Синдром Шерешевського-Тернера

C Синдром Патау

D Синдром "трисомія Х".

E Синдром "полісомія У".

72

При деяких спадкових хворобах, які раніше вважались невиліковними, з розвитком

медичної генетики виникла можливість одужання за допомогою замісної дієтотерапії. В

даний час це найбільше стосується:

A * Фенілкетонурії

B Анемії

C Муковісцидозу

D Цистинурії

E Ахондроплазії

73

При біохімічному дослідженніі клітинних органел в них виявлені травні ферменти. Цими

органелами є:

A * Лізосоми

B Пластинчастий комплекс

C Ендоплазматичний ретикулюм

D Мітохондрії

E Рибосоми

74

Каріотип чоловіка 47 хромосом, в ядрі соматичної клітини виявлене тільце Барра.

Спостерігається ендокринна недостатність: недорозвиток сім’яників, відсутність

сперматогенезу. Про яке захворювання свідчить даний каріотип?

A *Синдром Клайнфельтера

B Синдром Патау

C Синдром Едвардса

D Синдром Шерешевського-Тернера

E Синдром Дауна

75

Відомо, що ген, відповідальний за розвиток груп крові з системи MN, має два аллельних

стани. Якщо ген М вважати вихідним, то поява аллельного йому гена N відбулася

внаслідок:

A *Мутації.

B Комбінації генів.

C Репарації ДНК.

D Реплікації ДНК.

E Кросинговеру.

76

Под мышками у человека обнаружены мелкие (1-1,5мм), сплющенные в

спинно-брюшном направлении, бескрылые кровососущие насекомые. Их личинки

развивались здесь же. Эти насекомые являются возбудителями:

A *Фтириоза

B Сонной болезни.

C Болезни Чагаса.

D Чумы

E Возвратного тифа.

77

Жінка під час вагітності хворіла на вірусну краснуху. Дитина у неї народилась з вадами

розвитку – незрощення губи і піднебіння. Генотип у дитини нормальний. Ці аномалії

розвитку є проявом:

A *Модифікаційної мінливості

B Поліплоїдії

C Комбінативної мінливості

D Хромосомної мутації

E Анеуплодії

78

Після ретельного обстеження хворого, який повернувся із Середньої Азії до України,

було установлено попередній діагноз: весняно-літній енцефаліт. Через укус якого

членистоногого збудник міг потрапити до організму?

A *Собачого кліща.

B Тайгового кліща.

C Селищного кліща.

D Коростяного свербуна.

E Москіта.

79

Хворому було поставлено попередній діагноз парагонімоз. Ця хвороба спричиняється

легеневим сисуном. Яким шляхом збудник потрапив до організму хворого?

A * При вживанні в їжу напівсирих раків і крабів.

B При вживанні в їжу немитих овочів.

C Під час контакту з хворою кішкою.

D При вживанні в їжу напівсирої чи в’яленої риби.

E Під час пиття сирої води з відкритих водойм.

80

Під впливом іонізуючого опромінення, або при авітамінозі Е в клітині спостерігається

підвищення проникності мембран лізосом. До яких наслідків може призвести така

патологія?

A * До часткового чи повного руйнування клітини

B До інтенсивного синтезу білків

C До інтенсивного синтезу енергії

D До відновлення цитоплазматичної мембрани

E До формування веретена поділу

81

При лікуванні хворого на спадкову форму імунодефіциту було застосовано метод

генотерапії: ген фермента був внесений у клітини пацієнта за допомогою ретровірусу.

Яка властивість генетичного коду дозволяє використовувати ретровіруси у якості

векторів функціональних генів?

A * Універсальність

B Специфічність

C Колінеарність

D Непереривність

E Надмірність

Схожі:

1 у клітині хвороботворної бактерії відбувається процес транскрипції. Матрицею для синтезу однієї молекули і-рнк при цьому служить: A iconЗадача №1
Яку послідовність нуклеотидів матиме і-рнк, що синтезуватиметься на цьому ланцюзі
1 у клітині хвороботворної бактерії відбувається процес транскрипції. Матрицею для синтезу однієї молекули і-рнк при цьому служить: A icon1. Одразу після народження вміст кишечнику новонародженої дитини...
Рофлора. Вкажіть, які бактерії переважають при вигодовуванні дитини сумішшю “Малютка”?
1 у клітині хвороботворної бактерії відбувається процес транскрипції. Матрицею для синтезу однієї молекули і-рнк при цьому служить: A iconТема Управління доходами та фінансовими результатами – 2 год. / 4 год
При цьому, враховуючи різні аспекти та горизонти планування діяльності підприємства, найважливішим є процес управління прибутком,...
1 у клітині хвороботворної бактерії відбувається процес транскрипції. Матрицею для синтезу однієї молекули і-рнк при цьому служить: A iconТема 5
Перелив фінансових ресурсів із однієї країни в іншу відбувається здебільшого у формі інвестицій, позик І кредитів
1 у клітині хвороботворної бактерії відбувається процес транскрипції. Матрицею для синтезу однієї молекули і-рнк при цьому служить: A iconСтоматологічний факультет Ферменти І біологічне окиснення
Дослідженнями останніх десятиріч встановлено, що безпосередніми «виконавцями» апоптозу в клітині є особливі ферменти каспази. В утворенні...
1 у клітині хвороботворної бактерії відбувається процес транскрипції. Матрицею для синтезу однієї молекули і-рнк при цьому служить: A iconБактер
Такий вигляд мають бактерії під звичайним мікроскопом при не дуже значному збільшенні
1 у клітині хвороботворної бактерії відбувається процес транскрипції. Матрицею для синтезу однієї молекули і-рнк при цьому служить: A iconДо теми № Психологія слідчих дій Слідча дія цілеспрямований процес...
Суттєвим у діяльності слідчо­го при попередньому розслідуванні є її нормативний характер: закон не тільки регламентує окремі слідчі...
1 у клітині хвороботворної бактерії відбувається процес транскрипції. Матрицею для синтезу однієї молекули і-рнк при цьому служить: A icon4 До якої температури повинен бути нагрітий дейтерій для того, щоб...
Оцінити енергію, що виділяється при симетричному поділі важкого ядер (енергетичний вихід реакції поділу)
1 у клітині хвороботворної бактерії відбувається процес транскрипції. Матрицею для синтезу однієї молекули і-рнк при цьому служить: A iconВ процесі проходки свердловини талева система виконує різні операції....
Для забезпечення високої ефективності при цих різноманітних роботах підйомна система має два види швидкостей підйомного крюка: технічну...
1 у клітині хвороботворної бактерії відбувається процес транскрипції. Матрицею для синтезу однієї молекули і-рнк при цьому служить: A icon7. Етика та етикет ділової суперечки
У цьому випадку виникає суперечка, під час якої кожна зі сторін відстоює свою позицію. Для кожного з нас вміння вести суперечку,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка