Регламент: доповіді на пленарному засіданні до 20 хвилин
НазваРегламент: доповіді на пленарному засіданні до 20 хвилин
Дата конвертації11.02.2014
Розмір62.7 Kb.
ТипРегламент
mir.zavantag.com > География > Регламент
Міністерство аграрної політики та продовольства України

Міністерство освіти і науки України

Міністерство екології та природних ресурсів України

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації

Обласна рада народних депутатів

Всеукраїнська екологічна ліга

Українське товариство охорони природи

Дніпропетровський державний аграрний університет (ДДАУ)

Еколого-меліоративний факультет ДДАУ

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища ДДАУ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Природний заповідник «Дніпровсько-Орільський»

Інститут водних та екологічних проблем Далекосхідного відділення Російської академії наук (м. Хабаровськ, Росія)

Центр природного землеробства ДДАУ

Науково-дослідна лабораторія екологічного ґрунтознавства ДДАУ

^ Міжнародна науково-практична конференція
«збереження біологічного різноманіття природних і аграрних ландшафтів та розбудова заповідних територій степового Придніпров’я»

Дніпропетровськ, 22–24 квітня 2014 року
^ Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Збереження біологічного різноманіття природних і аграрних ландшафтів та розбудова заповідних територій степового Придніпров’я», яка відбудеться 22–24 квітня 2014 року в Дніпропетровському державному аграрному університеті.

Початок роботи конференції 22 квітня 2014 року о 10 годині в аудиторії 341.
Регламент:

доповіді на пленарному засіданні – до 20 хвилин;

доповіді на секціях – до 10 хвилин;

виступи при обговоренні доповідей – до 5 хвилин.
^ Проїзд до Дніпропетровського державного аграрного університету (вул. Ворошилова, 25):

 • від центрального залізничного вокзалу та автовокзалу – маршрутним таксі № 132 або трамваєм № 1 до зупинки «Парк ім. Шевченка»;

 • від аеропорту – маршрутним таксі № 60 до зупинки «Парк ім. Шевченка».


^ Мета конференції: наукове обговорення проблем збереження біологічного різноманіття природних і антропогенних територій степового Придніпров’я, необхідності розширення мережі територій природно-заповідного фонду та роль у вирішені цих проблем наукової спільноти та громадських організацій.
Секції конференції:

 1. Створення заповідних територій як необхідний крок до євроінтеграції України.

 2. Біологічне і ландшафтне різноманіття природних територій та його охорона.

 3. Екологічно безпечне функціонування агропромислового комплексу.

 4. Біологічне і ландшафтне різноманіття аграрних територій як основа стійкого розвитку агросфери.

 5. Природне землеробство як шлях до відновлення біологічного різноманіття.

 6. Роль екологічної освіти та громадськості в охороні природи.

 7. Роль засобів масової інформації та новітніх медіа у вирішені проблем охорони довкілля.


^ Умови участі в конференції та публікації матеріалів:

Матеріали конференції будуть представлені в тематичному випуску наукового журналу «Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету».

 1. Подача матеріалів – до 1 березня 2014 р. електронною поштою надіслати заявку учасника, матеріали доповіді та скан-копію чека про переказ організаційного внеску. Електрона адреса – Zhukov-dnepr@yandex.ru.

 2. Для публікації приймаються матеріали об’ємом 7–10 сторінок. Стаття набирається в редакторі MS Word. Шрифт – Tіmes New Roman, розмір – 14 пунктів, міжрядковий інтервал – 1,5; поля з усіх боків – 2 см; абзацний відступ – 1 см.

 3. Текст статті повинен відповідати структурній схемі:

УДК (у верхньому лівому куті сторінки)

Ініціали й прізвище автора (-ів)

Назва статті – ^ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ

Повна офіційна назва установи та її поштова адреса з індексом

(для кожного з авторів, якщо вони представляють різні установи)

та адреса електронної пошти

Резюме і ключові слова подаються українською та російською мовами за зразком:

Прізвище й ініціали автора (-ів). Назва статті. – Текст, що повинен містити короткий виклад предмета досліджень, результатів і висновків.

^ Ключові слова: не більше 5-10 слів.

Розширена анотація англійською мовою, об’ємом до 1 стор. (до 3000 символів), (розмір шрифту – 12 пунктів), за таким зразком:

Прізвище й ініціали автора (-ів).

Назва статті.

Повна офіційна назва установи, її поштова адреса з індексом та адреса електронної пошти (для кожного з авторів, якщо вони представляють різні установи).

Анотація повинна містити короткий виклад структури статті (включаючи вступ, мету та завдання дослідження, методи, основні результати та висновки), оригінальною (не бути калькою російськомовної або україномовної анотації), написана якісною англійською мовою та виконувати функцію незалежного від статті джерела інформації.

Ключові слова: не більше 5-10 слів.

У тексті статті виділяють розділи: ^ Вступ, Матеріал і методи дослідження, Результати та обговорення, Висновки, Список літератури.

Подяки подаються наприкінці статті перед списком літератури.

^ Список літератури наводиться згідно з правилами оформлення бібліографічного списку (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006). Прізвища й ініціали авторів виділити курсивом. Посилання на літературні джерела подаються цифрами у квадратних дужках. Прізвища авторів у списку літератури розташовуються за абеткою. Назви робіт наводяться мовою оригіналу.

^ Адреса оргкомітету:

49000, м. Дніпропетровськ,

вул. Ворошилова, 25

Дніпропетровський державний аграрний університет

Zhukov-dnepr@yandex.ru.

Контактна особа:

Лядська Інна Вікторівна (т. 0667773446)

Оргвнесок: 20 євро.

Україна: 150 грн.
Переказ грошей за оргвнесок робити на банківську картку Приватбанка: 5168757234353169 Лядська Інна Вікторівна

^ Оргкомітет конференції

Голова оргкомітету:
Кобець А.С. – професор, ректор ДДАУ.
Співголови оргкомітету:

Травлєєв А. П. – чл.-кор. НАНУ, професор кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології ДНУ імені Олеся Гончара.

Оксамитний О. Ф. – директор департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації.

Тимочко Т. В. – голова Всеукраїнської екологічної ліги.

Пахомов О. Є. – професор, декан факультету біології, екології та медицини ДНУ імені Олеся Гончара.

Онопрієнко Д. М. – доцент, перший проректор – проректор з навчальної роботи ДДАУ

Грицан Ю. І. – професор, проректор з наукової роботи ДДАУ.

Яловий П. О. – директор Природного заповіднику «Дніпровсько-Орільський».

Ганін Г. М. – провідний науковий співробітник лабораторії екології тварин Інституту водних та екологічних проблем Далекосхідного відділення Російської академії наук (Росія, м. Хабаровськ)

Жуков О. В. – професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАУ.
Члени оргкомітету:

Ткачук А. В. – доцент, декан еколого-меліоративного факультету ДДАУ.

Чорна В. І. – професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАУ.

Харитонов М. М. – професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАУ.

^ Трифанова (Вовк) М. В. – заступник директора з наукової роботи Природного заповідника «Дніпровсько-Орільський».

Стрілець Р. А. – заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації.

Риженков В. В. – начальник відділу охорони навколишнього середовища природних і земельних відносин Дніпропетровської обласної ради

Ломакін П. І. – голова Дніпропетровської обласної організації Українського товариства охорони природи.

Ангурець О. В. – голова Дніпропетровської обласної громадської екологічної ради.

Бондар Г. О. – доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАУ.

Зленко І. Б. – доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАУ.

Торхова Н. А. – старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАУ.

Андрух А. М. – голова Дніпропетровської міської організації Всеукраїнської екологічної ліги.

Максимова Н. А. – асистент кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАУ.

Андрусевич К. В. – аспірант кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАУ.

Кацевич В. В. – аспірант кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАУ.

Лядська І. В. – аспірант кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАУ, секретар конференції.

Схожі:

Регламент: доповіді на пленарному засіданні до 20 хвилин iconРегламент Виступ на пленарному засіданні до 15 хвилин
Сучасні проблеми державотворення та реалізації прав І свобод людини І громадянина в Україні
Регламент: доповіді на пленарному засіданні до 20 хвилин iconРегламент доповіді: 5 хвилин

Регламент: доповіді на пленарному засіданні до 20 хвилин iconРегламент доповідей доповідь на пленарному засіданні до 20 хв. Доповідь...
Що Ви знаєте про інтенції, інтенційні карти та інтент-аналіз? Як працює метод реконструкції "картини світу", на основі мовної продукції?...
Регламент: доповіді на пленарному засіданні до 20 хвилин iconMulata Fly Team Bar IV правила и Регламент
Обращаем внимание всех участников и зрителей, что регламент для всех максимально прозрачен и доступен в любое время
Регламент: доповіді на пленарному засіданні до 20 хвилин iconНа засіданні кафедри на засіданні цмк з
Ситуаційний план, його призначення, гігієнічна оцінка при розміщенні та будівництві лікарні
Регламент: доповіді на пленарному засіданні до 20 хвилин iconНа засіданні кафедри на засіданні цмк з
Ситуаційний план, його призначення, гігієнічна оцінка при розміщенні та будівництві лікарні
Регламент: доповіді на пленарному засіданні до 20 хвилин iconНа засіданні кафедри на засіданні цмк з
Дайте гігієнічну оцінку площі земельної ділянки, планування та санітарного благоустрою лікарні
Регламент: доповіді на пленарному засіданні до 20 хвилин iconНа засіданні кафедри на засіданні цмк з
Змістовий модуль Вступ в гігієну та екологію. Гігієна та екологія як науки. Основи запобіжного та поточного санітарного нагляду
Регламент: доповіді на пленарному засіданні до 20 хвилин iconПоложение (Регламент) о проведении турнира «Чемпионат kf с по мини-футболу»
Настоящий Регламент определяет порядок проведения Соревнований и является основополагающим документом для разработки регламентов...
Регламент: доповіді на пленарному засіданні до 20 хвилин iconНа засіданні кафедри на засіданні цмк з
Клінічні ознаки захворювання: слабкість, блювота, пронос, температура тіла нормальна, через 6 год з’явилась сухість у роті, утруднене...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка