Закон практика, наука, закон
Скачати 397.63 Kb.
НазваЗакон практика, наука, закон
Сторінка1/4
Дата конвертації07.11.2013
Розмір397.63 Kb.
ТипЗакон
mir.zavantag.com > География > Закон
  1   2   3   4
Обведіть номер правильної відповіді:


 1. За своєю природою наука криміналістика є
  1. технічною

  2. природничо-технічною

  3. юридичною

  4. природничо-технічною і юридичною (має двоїсту природу)

  5. немає єдності думок
 1. Джерелами науки криміналістика є
  1. практика і наука

  2. закон

  3. практика, наука, закон
 1. Система криміналістики складається із взаємозалежних один з одним розділів(частин)
  1. загальної теорії криміналістики, трасології, криміналістичної тактики, криміналістичного зброєзнавства

  2. судової балістики, криміналістичної техніки, тактики призначення і проведення експертизи, взаємодії органів досудового слідства з іншими службами органів внутрішніх справ і судово-експертних установ

  3. криміналістичного документознавства, тактики призначення і проведення експертизи, теорії криміналістичної ідентифікації і діагностики, ідентифікації людини за ознаками зовнішності

  4. теорії криміналістичної ідентифікації і діагностики, криміналістичної трасології, криміналістичного обліку, криміналістичної методики розслідування злочинів

  5. загальної теорії криміналістики, криміналістичної техніки, криміналістичної тактики, криміналістичної методики розслідування злочинів
 1. До власне криміналістичних методів відносяться
  1. антропологічні, антропометричні, соціологічні, психологічні

  2. методи криміналістичної ідентифікації, дактилоскопії, одорології, планування слідчих дій, організації розслідування

  3. вимірювання, обчислення, геометрична побудова

  4. спостереження, опис, порівняння, експеримент, моделювання

  5. аналіз, синтез, індукція, дедукція, гіпотеза, аналогія
 1. Завдання криміналістичної ідентифікації
  1. встановлення властивостей і станів об'єктів

  2. побудова і перевірка версій

  3. встановлення конкретних одиничних об'єктів

  4. класифікація об'єктів

  5. визначення придатності об'єкта для експертного дослідження
 1. Ідентифікуючі об'єкти – це
  1. матеріально-фіксовані сліди-відображення

  2. окремі частини, що раніше складали одне ціле

  3. усі відповіді вірні 1. Чи вірне твердження, що при взаємодії об'єкта з іншими об'єктами його властивості виражаються в ознаках
  1. так

 1. ні.
 1. Ідентифікаційні ознаки можуть бути класифіковані
  1. на групові і часткові (індивідуальні)

  2. на зовнішні і внутрішні

  3. на необхідно властиві і випадкові

  4. на якісні і кількісні

  5. усі відповіді вірні
 1. Криміналістична ідентифікація відбувається у формі
  1. непроцесуальній

  2. процесуальній

  3. усі відповіді вірні
 1. За характеристикою властивостей(ознак) ідентифікованих об'єктів виділяють види криміналістичної ідентифікації
  1. за функціонально-динамічними комплексами і за уявним образом

  2. за ознаками зовнішньої будови, за матеріально фіксованими відображеннями і цілого за частинами

  3. за складом речовини і за матеріально фіксованими відображеннями

  4. за функціонально-динамічними комплексами і за ознаками зовнішньої будови
 1. Властивість об'єкта, яку необхідно розпізнати, називається
 1. діагностованою

 2. діагностуючою

 3. діагнозом

 4. жодна з наведених відповідей не є вірною
 1. Термін «криміналістична техніка» вживається в наступному значенні
  1. як розділ криміналістики

  2. як сукупність технічних засобів, що застосовуються в криміналістичних цілях

  3. усі відповіді вірні
 1. Суб'єктами застосування техніко-криміналістичних засобів є
  1. слідчий, фахівець, експерт

  2. начальник слідчого відділу

  3. прокурор, суддя

  4. оперативний працівник

  5. усі відповіді вірні
 1. За цільовим призначенням техніко-криміналістичні засоби поділяються на групи
  1. засобів для виявлення і фіксації доказів

  2. засобів для виявлення і вилучення доказів

  3. засобів для виявлення, фіксації, вилучення доказів

  4. засобів дослідження речових доказів і попередження злочинів

  5. засобів для виявлення, фіксації, вилучення, дослідження речових доказів запобігання і профілактики злочинів
 1. Техніко-криміналістичні засоби і методи в процесуальній формі застосовуються
  1. у ході проведення оперативно-розшукових заходів

  2. при перевірці за криміналістичними обліками

  3. при проведенні попередніх досліджень фахівцями-криміналістами

  4. при проведенні криміналістичних експертиз

  5. при одержанні консультацій експертів-криміналістів
 1. Криміналістична фотографія дозволяє швидко і точно зафіксувати
  1. обстановку місця події

  2. виявлені сліди, предмети, знаряддя злочину

  3. хід і результати проведення слідчих дій

  4. усі відповіді вірні
 1. Для виявлення і фіксації невидимих чи слабовидимих об'єктів і їхніх ознак у ході попередніх досліджень застосовують фотографію
  1. дослідницьку

  2. закарбовуючу

  3. об'єктну

  4. пошукову

  5. усі відповіді вірні
 1. Для виявлення невидимих і слабовидимих ознак досліджуваних об'єктів та ілюстрації в наочній формі висновків, зроблених експертом, застосовують фотографію
  1. дослідницьку

  2. об'єктну

  3. закарбовуючу

  4. пошукову

  5. усі відповіді вірні
 1. При фотографуванні живих осіб і трупів з метою їхнього наступного ототожнення, криміналістичної реєстрації і розшуку використовують зйомку
  1. пізнавальну

  2. сигналетичну

  3. усі відповіді вірні
 1. Лінійною круговою панорамною зйомкою може здійснюватися вид зйомки
 1. орієнтуюча

 2. оглядова

 3. вузлова

 4. детальна

 5. усі відповіді вірні
 1. При проведенні відеозапису можливий такий прийом як «наїзд», що означає
  1. раптове зіткнення оператора з об'єктом, що фіксується

  2. наближення камери до об'єкта

  3. віддалення камери від об'єкта

  4. психологічне насильство (тиск) слідчого (оперативного працівника, фахівця) на підозрюваного (обвинувачуваного)
 1. До слідів-предметів, що досліджуються трасологією, відносяться
  1. предмети, що залишилися на місці події, одязі злочинця

  2. частини колись цілих предметів

  3. загублені злочинцем предмети

  4. замки, пломби

  5. усі відповіді вірні
 1. Слід пальця на склі - це слід
 1. поверхневий, слід відшарування

 2. поверхневий, слід нашарування

 3. об'ємний

 4. термічної зміни слідосприймаючого об'єкта
 1. Сліди, для вивчення яких потрібно більш ніж семиразове їхнє збільшення, називаються
  1. міні-слідами

  2. монослідами

  3. мікрослідами

  4. макрослідами

  5. стереослідами
 1. У якій послідовності варто розташувати етапи роботи зі слідами: 1 - виявлення; 2 - фіксація; 3 - огляд; 4 – вилучення
  1. 1–2–3–4

  2. 1–3–2–4

  3. 1–4–3–2

  4. 1–2–4–3

  5. 1–3–4–2
 1. Дактилоскопія досліджує будову шкірних візерунків людини і являє собою
 1. галузь криміналістичної техніки

 2. розділ криміналістики

 3. підрозділ трасології

 4. частину криміналістичної тактики
 1. Існують три типи папілярних візерунків нігтьових фаланг пальців рук
  1. дугоподібні, петльові, кругові

  2. дугоподібні, петльові, колоподібні

  3. дугові, петльові, виткові

  4. дугоподібні, петльові, завиткові

  5. дугові, петльові, завиткові
 1. Деталь папілярного візерунку, яка утворена зближенням трьох папілярних ліній, називається
  1. вічко

  2. вигин

  3. дельта

  4. „місток”

  5. „гачок”
 1. Під слідами ніг людини розуміють відображення зовнішньої будови
  1. ступнів босих ніг

  2. підошов взуття

  3. ніг у носках (панчохах)

  4. ступнів босих ніг і підошов взуття

  5. усі відповіді вірні
 1. Не є елементом доріжки слідів, виявлених на вологому ґрунті
  1. лінія напрямку руху

  2. глибина кроку

  3. довжина кроку

  4. ширина кроку

  5. лінія ходьби
 1. В одиничному сліді взуття не виміряється
  1. довжина і ширина плюсни

  2. довжина і ширина підметки

  3. довжина і ширина проміжної частини

  4. довжина і ширина каблукової частини

  5. довжина підошви
 1. За слідами ковзання можна визначити
 1. швидкість руху автомобіля до зупинки

 2. ширину бігової частини протекторів коліс

 3. базу автомобіля

 4. довжину окружності шини

 5. усі відповіді вірні
 1. Форма слідів злому залежить від
  1. виду знаряддя

  2. властивості матеріалу

  3. способу злому

  4. усі відповіді вірні
 1. При зломі підлоги ломом на лінолеумі утворяться сліди
  1. перелому

  2. злому

  3. тиску

  4. розриву

  5. тертя
 1. На термін збереження запахових слідів впливає
  1. характер матеріалу предмета з запаховим слідом, пітливість і ступінь чистоти рук

  2. температура і вологість повітря

  3. усі відповіді вірні
 1. Вивчення слідів зубів сприяє
  1. ідентифікації особи, чиї сліди зубів виявлені

  2. установленню взаєморозташування потерпілого і злочинця

  3. визначенню особливостей прикусу

  4. встановленню особливостей окремих зубів

  5. усі відповіді вірні
 1. Вилучення мікрооб'єктів роблять за допомогою
  1. дактилоскопічної плівки

  2. пінцета

  3. пристрою для збирання пилюки

  4. скальпеля

  5. усі відповіді вірні
 1. Видом мікрооб'єктів не є
 1. мікрорельєфи

 2. мікросліди

 3. мікрочастинки

 4. мікрокількості речовини
 1. Якщо при слідчому огляді слідчий не знайшов мікрооб'єктів на одязі потерпілого (підозрюваного), то він повинен
  1. повернути одяг потерпілому (підозрюваному)

  2. здати його для збереження в кімнату речових доказів

  3. направити його в експертну установу для більш ретельного дослідження
 1. Криміналістичне зброєзнавство являє собою
  1. підгалузь трасології

  2. розділ криміналістики

  3. галузь криміналістичних експертиз

  4. частину судової балістики
 1. Систему криміналістичного зброєзнавства складають
  1. криміналістична балістика і криміналістичне дослідження холодної зброї

  2. криміналістична балістика і криміналістичне вибухознавство
  1   2   3   4

Схожі:

Закон практика, наука, закон iconЗакон Братів Капранових
Закон. Закон природи. Він лежав у всіх під ногами, але ніхто на нього не зважав. А ми випадково нахилилися І відібрало мову
Закон практика, наука, закон iconЗакон передбачає матеріальну відповідальність за завдану шкоду не...
Загальний – організація діяльності відповідно до вимог об’єктивних законів, наука І практика керівництва організаціями, наука І мистецтво...
Закон практика, наука, закон iconЗакон ответственности я не всесилен, но и не беспомощен 121 Закон...
К47 «Дети: границы, границы» /Пер с англ.: И. Стариковская М.: «Триада», 2001, 320 с
Закон практика, наука, закон icon4. Зіставлення та аналіз світової, національної та етнічної культури
Вчення про культуру Павла Флоренського, який вважав, що основний закон світу — закон ентропії, всезагального зрівнювання (Хаос)....
Закон практика, наука, закон iconКогда человек идет против закона?
Ведь Закон – основа основ современного общества, а Человек, его нарушающий, всегда преступник. Прочность этой связи имеет решающее...
Закон практика, наука, закон iconЗакон україни
Цей Закон регулює відносини, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки
Закон практика, наука, закон iconПроблемна ситуація 1
Харків вони подали заяву в зацсу про реєстрацію шлюбу. Раніше громадянин Лівії одружився у себе в країні І на момент подачі заяви...
Закон практика, наука, закон iconЗакон от 12. 01. 1996 n 8-фз (ред от 28. 07. 2012) "О погребении и похоронном деле"
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с погребением умерших, и устанавливает
Закон практика, наука, закон iconСлово про закон І благодать
Про закон, Мойсеєм даний, І про благодать та істину, що були Ісусом Христом, І як закон одійшов, а благодать І істина всю землю сповнили,...
Закон практика, наука, закон iconЗакон україни
Цей Закон визначає правові засади організації І діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка