Економічна теорія, її предмет, методи та функції
НазваЕкономічна теорія, її предмет, методи та функції
Сторінка3/3
Дата конвертації02.11.2013
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > География > Документы
1   2   3

^ Товари субститути це товари замінники

Товари комплименти це доповнюючи товари.

Через об’єкти економічного закону попиту визначається кількісне вираження між попитом на продукцію та сукупністю життєвих благ та цінностей.

Прожитковий мінімум, життєвий кошик це в словник

Залежність між ціною та попитом відображає крива попиту. Ця крива має нахил який свідчить про зворотною залежність між ціною та обсягом продажу.

Кожна додаткова купівля такого товару як правило зумовлює зниження його граничної корисності.

Крива попиту характеризує зміну співвідношення цін і обсягу продажу лише в чистому, ідеальному вигляді без врахування не цінових чинників, тому в ринковій економіці вирішальне значення мають нецінові чинники(смаки, якість продукції, дизайн).

Еластичність попиту та її різновиди.

Нецінові чинники попиту(кількість покупців, ціни на сукупні товари, доходи споживачів)

Розрізняють поняття «зміна обсягу попиту» і «зміна у попиті».

^ Зміни обсягу попиту відбуваються через зміну ціни на товар і характеризується неціновими чинниками і визначають положення кривої попиту і зсуваючи її чи то ліворуч чи праворуч.

Еластичність попиту відображає взаємозв’язок між зміною ціни і обсягом проданого товару.

Найбільш прийнятною одиницею виміру попиту є відсоток. Цей показник дає можливість з’ясувати на скільки відсотків змінюється обсяг продажу товарі в результаті зміни ціни на певну одиницю товару на 1%.

Цінова еластичність попиту або так званий коефіцієнт еластичності обчислюють через співвідношення зміни обсягу продажу та зміни ціни на товар помноживши на 100%.

Типи еластичності попиту є наступні:

 • Попит є еластичним;

 • Нееластичним;

 • Попит майже еластичний;

 • Одинична еластичність попиту.

Види еластичності попиту.

Одинична еластичність. Якщо ціна зростає на 1% то обсяги продажу зменшуються на 1%, тобто це та ідеальна ситуація при якій ми можемо говорити про одиничну еластичність.

Навести приклад де споживач відтворює одиничну еластичність попиту.

Попит еластичний. Якщо ціна зростає на 1-2% то обсяг продажу збілується на 10-15%.

Відобразити ситуацію на продукт де попит буде еластичним.

Зміна ціни на групу товарів на 1 % як правило викликає зміну обсягу попиту що перевищує 1% тобто про таку ситуацію яка виходить за межі саморегулювання та зміни не завжди є регульованими.

^ Попит нееластичний. За умови якщо покупець купує товар в тій кількості яка не залежить від її ціни має місце ситуація де зміни ціни на 1% зумовлює меншу зміну обсягу попиту(товари першої необхідності і ліки які вирішать питання життя і смерті(інсулін і т.д. які покупці купують не залежно від ціни)).

^ Попит майже еластичний. Це ситуація за якої ціни зменшуються майже на 10-15% а обсяг продаж має можливість збільшуватися на 1%.

З якими товарами має місце майже нееластичний попит.

^ Абсолютно еластичний попит. Якщо має місце нескінченно мала зміна ціни то це призводить до нескінченого зростання обсягу попиту.

Абсолютно нееластичний попит. Виникає коли зміна ціни не впливає на зміну обсягу попиту і кількості продажу цього товару.

^ Пропозиція - це та кількість товарів і послуг яка є в продажу за певною ціною. Пропозиція відображає результати господарської діяльності (суспільного виробництва), які набувають товарного вигляду і можуть бути в певному обсязі та в певний час доставлені на ринок. Об’єктивний рух регулюється об’єктивною дією сталого причинно-наслідкового закону пропозиції.

Закон пропозиції відображає на прямій залежності між ціною на товар та обсягом товарів та послуг які пропонуються на ринку. Процесом-причиною виступає зміна ціни : ціна може зростати або спадати що безпосередньо впливає на кількість товарів і послуг які пропонуються споживачеві на ринку, якщо ціна зростає підприємець може отримати більшу кількість товару, якщо ціна зменшується то підприємець отримає меншу кількість товару .

Формами вияву є приведення пропозиції у відповідність до існуючого попиту і зменшення витрат виробництва.

За допомогою узгодження витрат виробництва з новою ціною на товар.

Кількісним вираженням з-ну пропозицїї є спів-ння витрат вир-ва з ринковою ціною.

Коефіцієнт еластичності пропозицій та його різновиди.

Теорія рівноваги через призму теорії Вальраса.

Рівноважна ціна, рівноважна ситуація на ринку

Підприємництво його різновиди та види.

Підприємництво і підприємство

 1. Сутність підприємництва та умови його існування

 2. Теорії та моделі підп-тва(самостійно)

 3. Організаційно-правові форми підприє-тва

 4. Підприємство його суть та види

 5. Капітал як матеріальна основа підприє-тва. Кругооборот капіталу його стадії та форми.

 6. Фонди підприємств

Обираємо перелік джерел і своїми власними висновками опрацьовуємо питання №2

Сизоненко, Варналій, Ещенко,Гачинський,Палкін, Чухно,Климко,Нестеренко

Лист Мінюсту від 11.01.2007 «роз’яснення порядку реєстрації форм власності на О нерух. майна залежно від форм власності»

Підприємництво є багатозначним поняттям. В ЕТ підприємництво розглядається з різних точок зору так як економічна категорія що виражає відносини між суб’єктами господарювання та спрямована на досягнення такого поєднання економ ресурсів, які забезпечать отримання найвищого доходу, здійснюється заради максимізації продукту, мінімізації витрат та відтворення новітнього економ. блага з метою створення власної монополії.

Підприємництво – це тип господарської поведінки який базується на самостійності та незалежності суб’єктів господарювання стосовно свого вибору а саме: що виробляти,,як, скільки, за умови повної відповідальності за прийнятті рішення та їх наслідки і досягнення комерційного успіху.

Підпри-тво господарське мистецтво, мистецтво господарювання а саме постійна економічна організаторська та управлінська творча діяльність з метою пошуку адаптації і прагнення до змін які в перспективі забезпечать дотримання високого прибутку.

Підпр-тво метод економ мислення який притаманний людям здатним до підприє-тва харак оригінальністю ідей і підходів щодо вирішення господ проблем.

Вперше поняття підприємець було веденно в науковий обіг у 18 ст. Кантільйоном.

Усіх суб’єктів господарювання які зайнятті певною економічною діяльність в умовах нестабільності та непередбачувальності (ремісники ,селяни та інші які отримували нефіксований прибуток)

Вагомий внесок у дослідження підприє-тва було зроблено:Кірбо,Кене, Сміттом.

Сміт хар-вав підприємця як власника через призму системи власності.

В подальших дослідження ми наголосим шо Петер виокремив ідею результат праці і наголосив що

Свою діяльність підприємець спрямовує на виробництво не товарів а новітніх виробів які мають відмінні риси. Як правило виробництво таких товарів не приносить високих результатів але ризикуючи він намагається отримати таких прибуток в майбутньому .

Прибуток який отримує П як правило має перевищувати загальну суму сукупних витрат саме через це основну частину отриманого прибутку він спрямовує на розвиток господарської діяльності а не на особисті потреби.

Йосиф Шумпетер - наукова концепція, основні праці.

Суб’єкти підприємництва через призму чинного законодавства є держава, приватні особи(організатори одноосібних та великої економ діяльності), юридичних та фізичних осіб які пов’язані між собою договірними відносинами.

Характерні риси :(наукова концепція Шумпетера)

 1. Виготовлення нового економічного блага

 2. Освоєння нового ринку збуту

 3. Освоєння новітнього джерела сировини, впровадження нових методів виробництво через призму розвитку науки і техніки

 4. Здійснення необхідної реорганізації свого підприємства чи виду діяльності.

Якості підприємця:

 1. Вміння долати опір соц. сил

 2. Воля та здібності С господарювання

 3. Вміння визначати основоположні моменти діяльності

 4. Ефективний вплив на інших через результати своєї діяльності

 5. Формування високої екон ефективної та соціально відповідальної підприємницької культури по суті і стало основним з основних завдань

Підприємець - це особа індивід що поєднує в собі новаторські комерційні та організаторські здібності і застосовує для пошуку нових видів та методів виробництва, нових сфер використання капіталу (природо ресурсного) отримання нових благ та нових якостей.

^ Підприємництво - це вид господарської поведінки щодо організації розробки, виробництва та реалізації екон благ для отримання прибутку та соц. ефекту.

Сутність підприємництва проявляється ініціативні новаторські та самостійній діяльності С господарювання, його метою є отримання максимального прибутку а з іншого найбільш ефективне використання чинників виробництва та найбільш повне реалізація творчого потенціалу людських і фіз. здібностей людського потенціалу.

Основними функціями є:

 1. Інноваційна.

 2. Ресурсна

 3. Організаційна (відображає поєднання ресурсів виробництва в найбільш оптимальних пропорціях).

 4. Мотиваційна(визначає формування мотиваційного механізму з метою ефективного використання ресурсів)

Передумови:

 1. Економічні передумови

 2. Правові передумови

 3. Політичні передумови

 4. Психологічні передумови

Організація підприємницької діяльності

Будь-яка економічна діяльність має бути доцільною, але підприємницька діяльність має мету. Метою підприємницької діяльності є максимізація доходу в результаті спрямування зусиль підприємця на певний об’єкт.

^ Об’єкт підприємства – сукупність певних видів економічної діяльності , в межах якої шляхом комбінації ресурсів підприємець домагається максимізації доходу.

Принципи підприємницької діяльності:

 1. Орієнтація на запити, смаки та уподобання споживачів;

 2. Прагнення бути на вістрі подій, що відбуваються в інноваційній сфері економіки, застосувати найновіше першим;

 3. Максимальне використання конкурентних переваг;

 4. Дотримання принципів ділової етики;

 5. Постійний творчий і діловий пошук, прагматизм, наслідування демократичних традицій.

Ознаки підприємництва як економічної діяльності:

 1. Самостійність;

 2. Новаторство;

 3. Ініціатива;

 4. Творчість;

 5. Ризиковість;

 6. Економічна та соціальна відповідальність;

 7. Масштабність мислення;

 8. Діловитість.

Види підприємницької діяльності:

 1. Виробнича;

 2. Фінансова;

 3. Торговельна;

 4. Інноваційна;

 5. Страхова;

 6. Фінансове посередництво.

Типи підприємців у сучасній економіці:

 1. Підприємець-власник (підприємства(капіталу) або співвласник);

 2. Підприємець – орендар(який купує на певний час право користування землею, приміщення тощо);

 3. Підприємець – менеджер(що володіє часткою власності не до початку економічної діяльності, а згодом.

Підприємництво здійснюється в певних організаційно-правових формах, які підприємець обирає вільно, але не довільно. Це пов’язане з вимогою до відповідності форм організації підприємства чинному законодавству , змістом обраної підприємницької діяльності,наявність чи відсутністю достатньої кількості капіталу для реалізації підприємницького проекту тощо.

Визначаючи організаційно-правові форми підприємництва, слід наголосити на тому, і в залежності від типу ми виокремлюємо організаційно-правові форми підприємства. Серед них:

 1. Індивідуальне(засноване на приватній власності фіз.особи без застосування найманої праці(ремісники, фермери));

 2. Сімейне(базується на приватній власності членів однієї сім’ї з можливим використанням найманої праці);

 3. Приватне(партнерське)(діяльність юр. осіб з обмеженою відповідальністю(малі підприємства, кооперативи));

 4. Акціонерне(засноване на власності акціонерів, які є власниками пакетів акцій);

 5. Орендне( діяльність яка заснована на тому, що власність надається у користування на певний час, за відповідну плату);

 6. Колективне;

 7. Інноваційне(ґрунтується на використанні інтелектуальної власності);

 8. Спільне(створюється об’єднанням майна різних власників,тобто об’єднане майно, фінансові активи можуть також створюватися).

Об’єктом підприємництва виступає певним видом економічної діяльності(виробництво, торгівля,посередництво, операція з ЦП), що матеріалізується в певні кінцеві продукти у вигляді послуг, інформації. Визначальним є не сфера а сутність економічної діяльності.

Такі види діяльності як розвідка та реалізація корисних копалин, ремонт спортивної, мисливської та іншої зброї,виготовлення та реалізація медикаментів, хімічних речовин, вироблення лікеро-горілчаних, тютюнових виробі ветеринарна та юридична практика і інші види діяльності потребує спеціального дозволу-ліцензії.

Право підприємця - це нормативна форма вираження господарюючих суб’єктів в економічних відносинах.

Право підприємця самостійно.

Обов’язки підприємця – це правові норми або правила його діяльності підприємства, які підлягають виконанню:

 1. Укладати трудові договори, контракти, угоди осіб, які прийняті на роботу;

 2. Оплачувати працю найманим працівникам

 3. Забезпечити реалізацію інтересів споживачів;

 4. Забезпечити обов’язок якість товарів;

 5. Отримувати ліцензію.

 6. Відповідальність підприємця

Відповідальність підприємця – це правові і етичні відносини між підприємцями і суспільством господ , споживачами державою

Підприємець відповідає за зобов’язанням пов’язане з його діяльністю згідно чинного законодавства;за охорону НПС(дотримання техн. безпеки);за усі завданні збитки суспільству своїм майном.

^ Остання лекція

Підприємці відтворюються як суб’єкти економічного життя через таку організаційно-економічну ланку як підприємство.

Підприємство – це самостійний господарюючий суб’єкт, що наділений правами юридичної особи та здійснює юридичну, наукову-дослідну ,комерційну діяльність з метою отримання прибутку та досягнення соціального ефекту.

Фірма – це ім’я або юридична назва під якою юридично повноправний господарюючий суб’єкт здійснює свою діяльність в більш широкому розумінні;фірма – це основна ланка економіко-ринкового типу зареєстрована у відповідній правовій формі.

Умовами є:

 1. Існування в сус-ві економічно-відокремлених та економічно-самостійних товаровиробників;

 2. Стимулом діяльності є стримувальний прибуток;

 3. Підприємство несе економічну відповідальність за результатами господарської діяльності які виступають …

Види підприємств:

За формами власності:

 1. Одноосібне володіння

 2. Партнерство(товариство)

 3. Корпорація

 4. Державне підприємство

За розміром:

 1. Малі

 2. Середні

 3. Великі

Організаційно правові види підприємств залежно від форм власності(самостійно)

 1. Промислові

 2. Сільськогосподарські

 3. Торговельні

 4. Наукові

 5. Обслуговуючі

За видом

 1. Виробничі

 2. Фінансові

 3. Страхові

 4. Посередницькі

Наявність різних форм підприємств зумовлена відмінностями у формах власності(розмірах, сферах,формах та видах господарської діяльності).

Проаналізувати квет,виписати основні галузі економіки України станом на квітень 2012 року

Фонди та витрати підприємства

Будь-яке підприємство в процесі виробництва здійснює витрати живої та уречевленої праці.

Витрати сус-ва та витрати підприємства:

 1. Витрати суспільства представляють сукупність матеріальних витрат уречевленої та живої праці, що відтворює вартість виробництва того чи іншого продукту виробництва для суспільства . Витрати суспільства охоплюють спожиті засоби виробництва (заробітну плату та різні форми прибутку).

 2. Витрати підприємство охоплюють сукупність матеріальних витрат та витрат живої праці що характеризує вартість виробництва для підприємства. Витрати підприємства виступають у формі собівартості продукції.

Будь-яке підприємство прагне збільшити власний дохід від своєї діяльності, величина такого доходу визначається 2 чинниками:

 1. Ціни на створення блага складаються на ринку під впливом його законів і не залежить від політики підприємства;

 2. Витрати виробництва повністю залежать від ефективності використання підприємства виробничих ресурсів.

^ Витрати підприємства – це оплата придбаних та використаних усіх чинників виробництва.

В залежності від зростання обсягів виробництва:

 1. Постійні витрати – це ті витрати які не залежать від обсягів і структури виробництва(всі видатки які виокремлюються на утримання управлінського персоналу, охорону підприємства);

 2. Змінні витрати – це ті витрати які залежать від обсягу виробництва та реалізації продукції а також від структури витрат на виробництво та реалізацію окремих видів продукції(витрати на купівлю сировини, матеріалів, енергії, оплату праці найманим працівникам, для придбання системи устаткування, задоволення виробничих потреб).

Національна економіка самостійно!!!!

У довгостроковому періоді перед окремими підприємцями постає завдання і можливість замінити всі ресурси на підприємстві і збільшити потужності

Тому в цей період розвитку всі витрати стають змінними .

Сума постійних та змінних витрат становлять загальні витрати виробництва. Співвідношення постійних та змінних витрат у загальних витратах відображає основні структура витрат підприємства.

Висока частка змінних витрат свідчить про низький рівень автоматизації та механізації виробництва.

Амортизація

Амортизаційний фонд

Моральне зношення

Фізичне зношення

Висока частка постійних витрат свідчить про відносно високі витрати на амортизацію та низькі витрати на оплату ручної малокваліфікованої праці

Особливе значення мають граничні витрати

Граничні витрати – це той приріст витрат який отримують в результаті виробництво однієї додаткової одиниці продукції.

Граничні витрати залежать від…

Граничні витрати відображають скільки коштують для фірми збільшення обсягу випуску продукції на одну одиницю.

^ Собівартість продукції – це сукупність витрат що виражена в грошовій формі і витрачається на виробництво та збут продукції.

Собівартість вкл. всіх споживчих засобів виробництва та оплату праці працівників.

Валовий дохід включає оплату праці та валовий продукт.

Види собівартості та шляхи зниження самостійно!!!

Одним з важливих показників що характеризує кінцеві результати є прибуток.

Прибуток – це грошове вираження різниці між вартістю реалізованої продукції та витрат на її виробництво.

Види прибутку самостійно
1   2   3

Схожі:

Економічна теорія, її предмет, методи та функції iconЕкономічна теорія: предмет, методи, функції
Ксенофонт пропонує категорію : 1 економія, яка скл з 2 ч.: ойкос-дім, а номос – закон
Економічна теорія, її предмет, методи та функції icon1. економічна теорія: предмет І методологія
Економіка, як специфічна сфера людської діяльності І об’єкт наукового аналізу. Предмет економічної теорії
Економічна теорія, її предмет, методи та функції iconПредмет та функції економічної теорії
Поясніть різницю між буденним економічним мисленням І науковим. Визначите завдання економічної теорії як науки І навчальної дисципліни....
Економічна теорія, її предмет, методи та функції icon33 Е40 Економічна теорія: Політекономія
Економічна теорія: Політекономія: Підручник / ред. В. Д. Базилевич. К. Знання-Прес, 2001. (Власність, її суть, форми І в економічній...
Економічна теорія, її предмет, методи та функції iconТема 1 Сутність, функції та види грошей
Вивчення сутності грошей, функцій, що виконують гроші, аналіз їхнього розвитку та, впливу грошей І грошової політики на стан економіки...
Економічна теорія, її предмет, методи та функції iconТема: Конфлікти І соціум
Соціологія молоді як спеціальна соціологічна теорія: Об’єкт, предмет І функції. Основні завдання соціології молоді
Економічна теорія, її предмет, методи та функції iconМалий І. Й. Теорія розподілу суспільного продукту: Монографія
Економічна теорія: Політекономія: Підручник / ред. В. Д. Базилевич. К. Знання-Прес, 2001. (Економічні потреби суспільства. Економічні...
Економічна теорія, її предмет, методи та функції iconТеми І зміст семінарських занять з курсу «Основи економічної теорії»
Об’єкт, предмет, методи І функції економічної науки. Специфіка економічних явищ І процесів
Економічна теорія, її предмет, методи та функції iconТема Політика як соціальне явище. Політична наука: предмет І методи
Суть І функції політики. Концепції походження політики. Межі політики в суспільстві
Економічна теорія, її предмет, методи та функції iconСписок літератури 1 Основна література Базилевич В. Д. Економічна...
Базилевич В. Д. Економічна теорія: Політекономія: Підручник. / Базилевич В. Д – К.: Знання Прес, 2007. – 719 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка