На засіданні кафедри на засіданні цмк з
Скачати 100.97 Kb.
НазваНа засіданні кафедри на засіданні цмк з
Дата конвертації23.06.2013
Розмір100.97 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > География > Документы
ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри на засіданні ЦМК з

загальної гігієни з екологією профілактичної медицини

Протокол № 19 від 15.04.2013 р. Протокол № 2 від 19.04.2013 р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО МОДУЛЯ № 2

“СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ”

для студентів ІІІ курсу медичного факультету
Змістовий модуль № 1. Запобіжний та поточний санітарний нагляд.


 1. Поняття про запобіжний санітарний нагляд, його мета, етапи.

 2. Поняття про поточний санітарний нагляд, його завдання.

 3. Поняття про проект будівництва. Види проектів, їх складові частини.

 4. Ситуаційний план, його призначення, гігієнічна оцінка при розміщенні та будівництві лікарні.

 5. Генеральний план, як складова частина проекту лікарні його призначення, гігієнічна оцінка.

 6. Креслення архітектурно-будівельної частини проекту лікарні, їхнє призначення.


Змістовий модуль № 2. Гігієна лікувально-профілактичних закладів, радіаційна гігієна.


 1. Гігієнічні вимоги до земельної ділянки лікарні, її площі, щільності забудови, озеленення, відстаней між будівлями. Зонування лікарняної ділянки.

 2. Системи забудови лікарень, гігієнічна характеристика

 3. Поняття про палатну секцію (відділення) соматичного відділення для дорослих. Структура палатної секції соматичного відділення для дорослих, кількість ліжок і палат у ній, її розташування, способи забудови.

 4. Гігієнічні вимоги до місткості, площі лікарняної палати соматичного відділення для дорослих, розташування ліжок.

 5. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації палатної секції соматичного відділення для дітей різного віку.

 6. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації поліклінічних відділень, структура, площі кабінетів. Планувальні особливості дорослих і дитячих поліклінік.

 7. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації приймальних відділень лікарень, набір приміщень.

 8. Особливості прийому хворих у соматичні відділення для дітей, інфекційні, акушерські відділення. Планувальні особливості приймальних відділень.

 9. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації терапевтичного відділення. Санітарно – протиепідемічний режим.

 10. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації хірургічного відділення. Санітарно – протиепідемічний режим.

 11. Операційний блок, його структура. Поняття про септичні та асептичні операційні, їх поповерхове розташування. Зонування операційного блоку, набір приміщень, що входять до кожної зони.

 12. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації інфекційного відділення.

 13. Гігієнічні вимоги до планування, місткості і площ боксів, півбоксів, боксованих палат інфекційної лікарні.

 14. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації акушерського відділення, число ліжок в окремих підрозділах.

 15. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації радіологічного відділення.

 16. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації рентгенологічного відділення. Санітарно – дозиметричний контроль. Схема необхідного протирадіаційного захисту.

 17. Поняття про внутрішньолікарняні інфекції, джерела, шляхи передачі.

 18. Причини поширеності та наслідки ВЛІ в лікувальних установах. Специфічна та неспецифічна профілактика

  19.Фактори, які сприяють поширенню ВЛІ на сучасному етапі.

  20. Динаміка етіологічної структури ВЛІ за періоди другої половини ХХ століття до сьогодні. Особливості ВЛІ на сучасному етапі.

 1. Біологічні фактори у лікарняних установах, профілактика їх несприятливої дії.

 2. Роль мікробного обсіменіння повітря, інструментів, предметів лікарняного побуту і догляду за хворими в поширенні ВЛІ. Критерії бактеріальної чистоти повітря в лікарнях.

 3. Поняття санітарно-гігієнічного, протиепідемічного та лікувально-щадного режиму лікарні. Режим прибирання, провітрювання та УФ опромінення приміщень лікарні.

 4. Гігієнічні вимоги до опалення, вентиляції та освітлення лікарняних приміщень.

 5. Гігієнічні вимоги до мікроклімату, планування та устаткування лікарняної палати соматичного відділення для дорослих.

 6. Гігієнічні вимоги до водопостачання, каналізування лікувальної установи, видалення сміття. Особливості видалення сміття та відведення стічних вод в інфекційних, туберкульозних, онкологічних (радіологічних) лікарнях.

 7. Охорона праці медичних працівників.

 8. Психофізіологічні та психогігієнічні проблеми безпеки та охорони праці лікарів.

 9. Характеристика праці лікарів за важкістю та напруженістю

 10. Вимоги до особистої гігієни медперсоналу та пацієнтів. Гігієнічний режим хворого. Терміни заміни білизни.

 11. Вимушене положення тіла і напруження окремих груп м’язів, як професійна шкідливість медичних працівників. Профілактика захворювань викликаних вимушеним положенням тіла.

 12. Поняття про дієтичне (лікувальне) харчування, його значення у комплексній терапії та профілактиці захворювань.

 13. Роль білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів у лі­ку­валь­ному харчуванні.

 14. Поняття про формакологічну дію їжі.

 15. Основні принципи побудови лікувального харчування.

 16. Сутність патогенетичного принципу побудови лікувального хар­чу­ван­ня та принципу забезпечення потреб хворої людини у харчових речовинах і енер­гії.

 17. Сутність метаболічних принципів лікувального харчування та принципу урахування місцевої (хімічної, термічної і механічної) і загальної дії їжі.

 18. Принцип індивідуалізації харчування.

 19. Принцип урахування взаємодії харчових речовин з лікарськими пре­па­ра­тами.

 20. Сучасні вимоги щодо удосконалення дієтичного харчування в лікувально-профілактичних закладах.

 21. Лікувальні та дієтичні властивості м'яса, риби, молока, яєць. Їхне значення у лікувальному харчуванні.

 22. Лікувальні та дієтичні властивості овочів, фруктів, круп, борошна, хліба. Їхне значення у лікувальному харчуванні.

 23. Організація лікувального харчування в лікувально – профілактичних закладах та контроль за ним.

 24. Основні принципи планування приміщень харчоблоку лікарні. Централізована, децентралізована системи харчоблоків. Набір приміщень харчоблоку.

 25. Санітарно-гігієнічні вимоги до транспортування і приймання продуктів на харчоблок лікарні. Централізована і децентралізована системи харчоблоку.

 26. Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання приміщень харчоблоку лікарні. Правила миття кухонного і столового посуду.

 27. Правила зберігання та контроль за якістю продовольчої сировини і готової їжі на харчоблоці лікарні

 28. Санітарно-гігієнічні вимоги до видачі готової їжі з кухні, транспортування і роздачі їжі у відділеннях. Контроль за проведенням С-вітамінізації страв.

 29. Фізичні властивості іонізуючого випромінювання. Поняття про радіоактивність, радіонукліди, радіоізотопи.

 30. Гігієнічні принципи радіаційного контролю. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-1997).

 31. Гігієнічна характеристика факторів, які визначають характер і важкість променевих ушкоджень.

 32. Кількісні показники іонізуючого випромінювання. Одиниці вимірювання.

 33. Якісні характеристики радіонуклідів та іонізуючих випромінювань.

 34. Санітарно – дозиметричний контроль. Принципи протирадіаційного захисту.

 35. Гігієнічні основи протирадіаційного захисту у медицині, промислових та побутових умовах. Методика оцінки радіаційного фону місцевості.

  45.Прилади та методи радіаційного контролю.

 1. Біологічна дія ІВ. Особливості біологічної дії. Поняття про стохастичні, нестохастичні та генетичні ефекти іонізуючого випромінювання.

 2. Поняття про радіаційний фон. Природні радіонукліди Землі. Природна радіоактивність.

 3. Забруднення навколишнього середовища радіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС.

 4. Медичні наслідки аварії на ЧАЕС.

 5. Основні принципи захисту при роботі з радіоактивними речовинами.

 6. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Категорії опромінюваних осіб.

 7. Дозова межа залежно від групи опромінюваних критичних органів.

 8. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Ліміти доз опромінювання для різних категорій осіб.

 9. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Чотири категорії пацієнтів медичного опромінення, рекомендовані гранично-ефективні дози.

 10. Методи вивчення впливу факторів навколишнього середовища на стан здоров’я населення.

 11. Методика інтегральної оцінки стану навколишнього середовища.

 12. Фактори ризику навколишнього середовища, їх класифікація та вплив на формування здоров’я населення.

 13. Основні шляхи та засоби гігієнічного навчання та виховання різних груп населення.

 14. Зони спостереження для вивчення впливу навколишнього середовища на стан здоров’я населення. Визначення поняття. Вимоги до вибору зон спостереження.

 15. Поняття про епідеміологічний метод вивчення стану здоровя населення та основні способи його реалізації.

 16. Поняття про принципові схеми дослідження впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я населення.


Змістовий модуль № 3. Гігієна при надзвичайних ситуаціях.


 1. Гігієна польового розташування цивільних формувань та потерпілого населення при надзвичайних ситуаціях.

 2. Види і способи польового розташування. Негативні особливості польового розташування населення (ліквідаторів) при надзвичайних ситуаціях.

 3. Гігієнічні вимоги до планування та облаштування польового табору для цивільних формувань, потерпілого населення при надзвичайних ситуаціях. .

 4. Гігієнічні принципи організації польового водопостачання цивільних (військових) формувань і потерпілого населення при надзвичайних ситуаціях

 5. Задачі і обов’язки служб, що приймають участь в організації польового водопостачання при надзвичайних ситуаціях. Організація та проведення розвідки джерел води.

 6. Організація харчування особового складу цивільних формувань та потерпілого населення у польових умовах.

 7. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації польового пункту харчування.

 8. Види харчування в польових умовах.

 9. Гігієнічна характеристика основних факторів, що визначають умови праці ліквідаторів при надзвичайних ситуаціях..

 10. Гігієнічні особливості праці медичних працівників та ліквідаторів наслідків надзвичайних ситуацій. Засоби індивідуального захисту.

 11. Сховища (фортифікаційні споруди), їх призначення і влаштування.

 12. Основні шкідливості у сховищах (фортифікаційних спорудах) різного типу для людини.

 13. Гігієнічні вимоги до мікроклімату та вмісту СО2 для сховищ різного призначення.

 14. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації пунктів польового водопостачання та водорозбору.

 15. Санітарний нагляд за водопостачанням цивільних формувань та потерпілого населення в умовах надзвичайних ситуаціях.

 16. Види харчування в польових умовах.

 17. Правила зберігання та транспортування готової їжі в польових умовах.

 18. Профілактика гіповітамінозів в польових умовах. Використання природних вітаміноносіїв.

 19. Завдання медичної служби по контролю за водопостачанням у польових умовах при надзвичайних ситуаціях.

 20. Вимоги до якості води в польових умовах. Гігієнічні вимоги до організації транспортування та зберігання води.

 21. Очистка, знезараження, дезактивація, опріснення води у польових умовах, при надзвичайних ситуаціях.

 22. Харчування в умовах зараження місцевості та об`єктів сильнодіючими отруйними речовинами і радіоактивними речовинами за умов можливого застосування зброї масового ураження.

 23. Організація та проведення медичної експертизи продовольства в умовах можливого зараження радіоактивними та отруйними речовинами і бактеріальними засобами.
^

26. Токсичні харчові катастрофи. Причини їх виникнення. Наслідки


27. Хімічні катастрофи в Україні і світі. Наслідки.

28. Санітарно-гігієнічні заходи в осередку надзвичайних ситуацій

29. Зміст санітарного нагляду в осередку надзвичайних ситуацій.

  30. Міжнародні та національні формування по ліквідації та медичному забезпеченню наслідків надзвичайних ситуацій.

31. Визначення та класифікація надзвичайних ситуацій.

32. Предмет, мета, завдання гігієни надзвичайних ситуацій.

33. Поняття про максимально допустимі концентрації та аварійні ГДК хімічних речовин в аварійних ситуаціях для ліквідаторів і населення.

34. Заходи, які мають бути скеровані на збереження здоров’я і підвищення працездатності ліквідаторів при надзвичайних ситуаціях..

35. Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), класифікація призначення. Гігієнічна оцінка.
Змістовий модуль № 4. Здоровий спосіб життя, особиста гігієна та психогігієна.


  1. Гігієнічна оцінка лікарняного одягу.

  2. Гігієнічні вимоги до одягу та взуття для різних вікових груп населення.

  3. Порівняльна гігієнічна характеристика одягу та взуття з природних і штучних тканин та матеріалів.

  4. Гігієнічна характеристика лазень і їх роль у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань.

  5. Основні шляхи та засоби гігієнічного навчання та виховання різних груп населення.

  6. Поняття про комплексну, комбіновану та поєднану дію чинників навколишнього середовища.

  7. Біологічні ритми та стан здоров`я. Десинхроноз як основний вид хронопатології.

  8. Біоритмологічні принципи раціональної організації навчальної та професійної діяльності та вільного часу. Поняття про активний та пасивний відпочинок. Гігієна сну.

  9. Поняття про хроногігієну. Хрономедицина. Хронофармакотерапія. Їхнє значення для здорової і хворої людини.

  10. Визначення поняття ‘‘здоровий спосіб життя’’. Методи та засоби здорового способу життя.

  11. Психогігієна і психопрофілактика порушень у стані здоров’я дітей та дорослого населення.

  12. Особливості впливу спадкових факторів та факторів середовища на психічне здоров`я дітей, підлітків, молоді..

  13. Психогігієна як наука. Предмет і основні завдання психогігієни.

  14. Поняття про психічне здоров’я. Критерії психічного здоров’я.

  15. Провідні особливості особистості людини, їх психологічне значення. Методика їх вивчення.

  16. Психогігієна медичних працівників, умови для збереження їхнього здоров’я.

  17. Психогігієнічні принципи раціональної організації повсякденної діяльності людини.

  18. Фізична культура як один з найважливіших елементів особистої гігієни в сучасних умовах. Дозування фізичних навантажень та їхній контроль. Профілактика гіпокінезії.

  19. Види, форми та засоби фізичного виховання.

  20. Особиста гігієна, її зміст та значення. Гігієна тіла, шкіри та волосся. Гігієна порожнини рота та зубів, засоби догляду за ними.

  21. Сучасні мийні засоби, їх гігієнічна оцінка.

  22. Медико-соціальні проблеми, значення, шляхи і засоби профілактики шкідливих звичок та наркоманій. Негативні наслідки активного та пасивного паління тютюну для здоров`я.

  23. Загартовування, як засіб збереження та зміцнення здоров’я. Гігієнічні принципи загартовування.


Зав. кафедри загальної гігієни з екологією проф. В.І Федоренко

Схожі:

На засіданні кафедри на засіданні цмк з iconНа засіданні кафедри на засіданні цмк з
Ситуаційний план, його призначення, гігієнічна оцінка при розміщенні та будівництві лікарні
На засіданні кафедри на засіданні цмк з iconНа засіданні кафедри на засіданні цмк з
Дайте гігієнічну оцінку площі земельної ділянки, планування та санітарного благоустрою лікарні
На засіданні кафедри на засіданні цмк з iconНа засіданні кафедри на засіданні цмк з
Змістовий модуль Вступ в гігієну та екологію. Гігієна та екологія як науки. Основи запобіжного та поточного санітарного нагляду
На засіданні кафедри на засіданні цмк з iconНа засіданні кафедри на засіданні цмк з
Клінічні ознаки захворювання: слабкість, блювота, пронос, температура тіла нормальна, через 6 год з’явилась сухість у роті, утруднене...
На засіданні кафедри на засіданні цмк з icon5. Методичні рекомендації щодо підготовки рефератів з дисципліни
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Основи фінансів та бухгалтерського обліку» затверджений на засіданні кафедри економічних...
На засіданні кафедри на засіданні цмк з icon2. Умови здійснення зовнішньоекономічної діяльності
Практикум обговорено та схвалено на засіданні кафедри комерційного права від 01. 10. 2007 р., протокол №3 та на засіданні Методичної...
На засіданні кафедри на засіданні цмк з iconЛекція обговорена та схвалена на засіданні кафедри
Начальник кафедри цивільного та господарського права Національного гірничого університету, к ю н., доцент Кірін Р. С
На засіданні кафедри на засіданні цмк з iconЛекція обговорена та схвалена на засіданні кафедри
Начальник кафедри цивільного та господарського права Національного гірничого університету, к ю н., доцент Кірін Р. С
На засіданні кафедри на засіданні цмк з iconЛекція обговорена та схвалена на засіданні кафедри
Начальник кафедри цивільного та господарського права Національного гірничого університету, к ю н., доцент Кірін Р. С
На засіданні кафедри на засіданні цмк з iconЛекція обговорена та схвалена на засіданні кафедри
Начальник кафедри цивільного та господарського права Національного гірничого університету, к ю н., доцент Кірін Р. С
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка