Предмет та функції економічної теорії
Скачати 36.97 Kb.
НазваПредмет та функції економічної теорії
Дата конвертації30.10.2013
Розмір36.97 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > География > Документы
ПРЕДМЕТ ТА ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
II заняття

 1. Функції економічної теорії.

 2. Економічні категорії та економічні закони.

 1. Методи пізнання економічних явищ і процесів. Теми рефератів:
 1. Економічна теорія і формування сучасного економічного мислення.

 2. Єдність економічної теорії і господарської практики.

 3. Економічна теорія та ідеологія. Методичні поради:

Вивчення першого питання передбачає засвоєння основних функцій економічної теорії: пізнавальної, практичної, методологічної, виховної. Розкрийте їх суть і взаємозв'язок. Зокрема, розкриваючи пізнавальну функцію, зосередьте свою увагу на основних економічних проблемах суспільства, дослідженням яких повинна займатись економічна теорія. Поясніть різницю між буденним економічним мисленням і науковим. Визначите завдання економічної теорії як науки і навчальної дисципліни. Подумайте, яке значення має економічна теорія для суспільства і для окремої людини.

Економічна теорія, як і інші науки, оперує певними поняттями. Тому, готуючи друге питання, з'ясуйте суть економічних категорій, їх особливості. Далі розкрийте суть поняття «економічний закон», характерні риси економічних законів (об'єктивність, історичність, дія через практичну діяльність людей), їх відмінності від законів природи. Розгляньте структуру системи економічних законів (всезагальні, загальні, специфічні). Прослідкуйте взаємозв'язок економічних категорій, економічних законів і економічних відносин.

При підготовці третього питання врахуйте, що економічна теорія, як і будь-яка інша наука, використовує різні форми і засоби пізнання. Перш за все з'ясуйте основні риси та значення загального методу пізнання - методу матеріалістичної діалектики. Вихідний елемент у системі матеріалістичної діалектики - метод абстракції. Розкрийте його суть. Проаналізуйте також інші елементи діалектичного матеріалізму - сходження від конкретного до абстрактного і знову до конкретного; принцип суперечностей.

Методи вивчення економічних явищ і процесів можна поділити на загально - наукові і спеціальні. Охарактеризуйте загально наукові методи: аналіз і синтез, якісний і кількісний аналіз, позитивний і нормативний аналіз, єдність логічного і історичного, індукцію і дедукцію. Поясніть суть системно-структурного підходу.

Серед спеціальних методів зверніть увагу на графічні, статистичні, математичні, методи моделювання, порівняльний аналіз, економічний експеримент і інші.

Проведення економічних досліджень ускладнюється внаслідок пасток для звичайної свідомості: а) помилкові і упереджені уявлення, б) пастка

термінологічних труднощів, в)логічно-помилкові побудови, г)труднощі виявлення чітких причинно-наслідкових зв'язків. Розкрийте їх. Питання для обговорення:

 1. Для чого потрібна економічна теорія суспільству, окремій особі?

 2. Вирішення яких питань ви чекаєте від економічної науки?

 3. В чому полягає взаємозв'язок функцій економічної теорії?

 1. Що спільного і які відмінності між економічними законами і законами

природи?

 1. Як розуміти об'єктивний характер економічних законів?

 1. Економічні закони пов'язані з практичною діяльністю людей, яка суб'єктивна. Чи спростовує дана обставина положення про об'єктивність економічних законів?

 2. Чому вивчення економічних категорій є сходинкою пізнання економічних

законів?

 1. В чому полягає відмінність економічних законів від економічних категорій?

 2. В чому полягає органічний зв'язок економічних категорій, економічних

законів, економічних відносин? 10.В чому полягає відмінність наукового економічного мислення від

буденного? 11 .Чому методом економічної теорії є матеріалістична діалектика?
Література.
Основи економічної теорії: Підручник: У 2кн.Кн.1 Суспільне виробництво. Ринкова економіка/ Ю.В. Ніколенко, А.В. Демківський, В.А. Євтушевський та ін.; За ред. Ю.В. Ніколенка.-2-ге вид., перероб. і доп.-К.: Либідь, 1998.- 278с. Основи економічної теорії: Підручник: У 2-х кн. Кн.2: Підприємництво, маркетинг, менеджмент. Відтворення в національному та світовому господарстві/ Ю.В. Ніколенко, М.М. Діденко, А.В. Шегда та ін./ За ред. Ю.В. Ніколенка.-2-ге вид., перероб. і доп.- К.: Либідь, 1998.- 272с.

Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник/ Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко, Л.О. Каніщенко та ін.; За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка.-2-ге вид., перероб. і доп.- К.: Вища шк. - Знання, 1997.- 743с.

Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії: Підручник.- К.: Атіка, 2001.-344с.

Экономическая теория: Учебник/ СВ. Мочерный, В.К. Симоненко, В.В. Секретарюк, А.А. Устенко;Под ред. СВ. Мочерного .- 2-е изд., испр. и доп.- К.: О-во «Знания» КОО, 2003.-662с.

Ватаманюк 3., Панчишин С, Ватаманюк О., Пікулік О. Вступ до економічної теорії. Курс лекцій. Вид. друге, доповнене. - Львів: «Новий світ - 2000», 2005.-408С.

Мочерний СВ. Економічна теорія: Посібник.- К.: Видавничий центр «Академія»,2003.-656с.(Альма-матер).

6

Схожі:

Предмет та функції економічної теорії iconТема Вступ. Предмет І метод історії економіки та економічної думки...
Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни. Місце історії економіки та економічної думки в...
Предмет та функції економічної теорії iconТеми І зміст семінарських занять з курсу «Основи економічної теорії»
Об’єкт, предмет, методи І функції економічної науки. Специфіка економічних явищ І процесів
Предмет та функції економічної теорії iconТема предмет та функції економічної теорії
Готуючи перше питання зверніть увагу на зародження економічної думки у стародавньому світі введення поняття «економи» (Ксенофонт...
Предмет та функції економічної теорії iconТема предмет І функції економічної теорії
Терміном "економіка" він позначав організацію господарства в маєтку рабовласника
Предмет та функції економічної теорії icon1. Предмет економічної теорії та методи економічного дослідження
Розділ І. Вступ до економічної теорії тема Предмет економічної теорії та методи економічного дослідження
Предмет та функції економічної теорії icon1. предмет І метод економічної теорії
Усе це, поряд з глибокими кризовими явищами в економіці, викликало неминучі зміни у розвитку більшості суспільних та економічних...
Предмет та функції економічної теорії iconЗапитання для підготовки до іспиту з дисципліни «політична економія»
Розвиток поглядів на предмет економічної теорії. Економікс І політекономія. Місце політичної економії в сучасній системі економічного...
Предмет та функції економічної теорії icon1. економічна теорія: предмет І методологія
Економіка, як специфічна сфера людської діяльності І об’єкт наукового аналізу. Предмет економічної теорії
Предмет та функції економічної теорії iconПравова держава – головний організатор І гарант здійснення та захисту основних прав людини
Поняття, структура, предмет юридичної науки. Функції юридичної науки. Поняття І склад методології юридичної науки. Предмет, методологія...
Предмет та функції економічної теорії iconПитання для підсумкового контролю
Становлення І основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи І течії економічної теорії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка