Мікроекономіка навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ цул 2003
НазваМікроекономіка навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ цул 2003
Сторінка1/15
Дата конвертації12.07.2013
Розмір1.85 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > География > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
А.В. Лісовий

МІКРОЕКОНОМІКА

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ ЦУЛ

2003

УДК 350.101.542(075.8) ББК 65.012.1я73 Л63

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Рецензенти:

П.О. Мосіюк, доктор економічних наук, професор На­ціонального аграрного університету.

В.А. Кадієвський, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедрою економічної кібернетики Національ­ного аграрного університету.

Лісовий А.В.

Л63 Мікроекономіка: Навчальний посібник. — Київ: ДУЛ, 2003. — 192 с.

I8ВN 966-8253-09-4

У даній книзі читач відкриє для себе основні закономірності функціонування мікроекономіки, дізнається про кардиналістську та ординалістську теорії поведінки споживача на ринку товарів, модель досягнення рівноваги споживачем, механізм формування попиту та пропозиції, він та­кож ознайомиться з мікроекономічною моделлю підприємства, розгляне ме­ханізм формування рівноваги виробника.

У цьому навчальному посібнику розкрито також поведінку вироб­ника на ринках чистої конкуренції, чистої монополії, олігоцолії та моно­полістичної конкуренції, висвітлено механізм формування цін на працю, капітал, землю та інші ресурси на відповідних ринках, подано механізм до­сягнення загальної рівноваги, зовнішні та трансформаційні ефекти в рин­ковій економіці.

Даний курс лекцій відповідає нормативній програмі курсу "Мікро­економіка" і розрахований на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, усіх, хто бажає оволодіти базовим обсягом еко­номічних знань.

I8ВN 966-8253-09-4

© Лісовий А.В., 2003 © ЦУЛ, 2003

Мікроекономіка

Передмова .9

ТЕМА 1

^ ПРЕДМЕТ І МЕТОД МІКРОЕКОНОМІКИ

1.1. Мікроекономіка як складова частина

теоретичної економіки………………………………………….11

 1. Суб'єкти та об'єкти економічних відносин на мікрорівні 15

 2. Методологія мікроекономічного аналізу. Мікроекономічні моделі………………………………………………………..18

Контрольні питання ……………………………………………20

Основні терміни і поняття……………………………………..21

Рекомендована література…………………………………….21
^ РОЗДІЛІ ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

ТЕМА 2

ТЕОРІЯ ГРАНИЧНОЇ КОРИСНОСТІ І ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА

 1. Поняття потреби, види потреб. Економічні блага………..23

 2. Поняття корисності, сукупна та гранична корисність..….26

 3. Поняття рівноваги споживача. Другий закон Госсена…..30

Контрольні питання ……………………………………………32

Задачі…………………………………………………………….33

Основні терміни і поняття……………………………………...34

Рекомендована література……………………………………..35
ТЕМА З

^ ОРДИНАЛІСТСЬКА ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

 1. Вибір споживача з ординалістських позицій…………….36

 2. Криві байдужості, їх властивості…………………………39

 3. Бюджетні обмеження і можливості споживача…………44

 4. Рівновага споживача………………………………………46

 5. Рівняння рівноваги: ординалістський підхід…………….48

Контрольні питання……………………………………………51

Задачі……………………………………………………………51

2. Основні терміни і поняття…………………………………..52

3. Рекомендована література………………………………….53

ТЕМА 4

^ АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

 1. Реакція споживача на зміну його доходу………………..54

 2. Реакція споживача на зміну цін товарів………………... 57

 3. Ефект заміщення та ефект доходу……………………….59

Контрольні питання……………………………………….……61

Задачі

Основні терміни і поняття

Рекомендована література
ТЕМА 5

^ ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, ЇХ ВЗАЄМОДІЯ

 1. Ринковий попит і закон попиту………………………… 64

 2. Ринкова пропозиція, закон пропозиції ………. 66

 3. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага……. 69

 4. Еластичність попиту і пропозиції ………………………70

Контрольні питання …………………………………………...75

Задачі……………………………………………………………76

Основні терміни і поняття ………...78

Рекомендована література 78
^ РОЗДІЛ II

ТЕОРІЯ ПІДПРИЄМСТВА: ВИРОБНИЦТВО І ВИТРАТИ

ТЕМА 6

МІКРОЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Основи виробництва, підприємство

як виробничо-ринкова система 79

6.2. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі………………………………………………………….…82

Контрольні питання 84

Задачі ..85

Основні терміни і поняття 87

Рекомендована література …87


ТЕМА 7

^ ВАРІАЦІЇ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА

ТА ОПТИМУМ ТОВАРОВИРОБНИКА

 1. Частинна варіація факторів виробництва…………………88

 2. Ізоквантна варіація факторів виробництва……………….90

 3. Пропорційна варіація факторів виробництва…………….93

 4. Оптимум виробника 95

Контрольні питання 97

Задачі 98

Основні терміни і поняття……………………………………..99

Рекомендована література……………………………………100
^ ТЕМА 8. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА

 1. Витрати виробництва за короткостроковий період…….101

 2. Витрати в довгостроковому періоді……………….…….104

Контрольні питання…………………………………………..106

Задачі…………………………………………………………..106

Основні терміни і поняття..…………………………………..107

Рекомендована література……………………………………108

^ РОЗДІЛ III

ТЕОРІЯ РИНКОВИХ СТРУКТУР: РИНОК ПРОДУКТУ

ТЕМА 9. РИНОК ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

9.1. Модель ринку досконалої конкуренції та її характеристики…………………………………..…………….109

9.2. Ринкова поведінка підприємства

в короткостроковому періоді ………………………………...111

 1. Ринок досконалої конкуренції в довгостроковому періоді………………………………………………………….115

 2. Ефективність ринку досконалої конкуренції………………………………………………...…..117

Контрольні питання……………….………………………….117

Задачі………………………………………………..…………118

Основні терміни і поняття ……………………………………119

Рекомендована література……………………………………119

^ ТЕМА 10 МОНОПОЛЬНИЙ РИНОК

 1. Модель чистої монополії та її характеристики……….120

 2. Визначення цін та обсягів виробництва монополістом121

 3. Особливості функціонування реальних

монополізованих ринків………………………..…………….124

Контрольні питання…………………………………………..125

Задачі…………………………………………………………..125

Основні терміни і поняття…………………………………... 126

Рекомендована література …………………..126

^ ТЕМА 11 ОЛІГОПОЛІ

 1. Теоретичні моделі олігополії…………………………..128

 2. Моделювання поведінки олігополістів за їх реакцією

на ринкові зміни……………………………………………...129

11.2. Ефективність олігополії………………………………..130

Контрольні питання…………………………………………..131

Задачі…………………………………………………………..132

Основні терміни і поняття……………………………………133

Рекомендована література……………………………………133
ТЕМА 12

^ МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ

 1. Ознаки і поширення монополістичної конкуренції…..134

 2. Короткострокова та довгострокова рівновага фірми

при монополістичній конкуренції…………………………...135

12.3. Ефективність монополістичної конкуренції…………..137

Контрольні питання…………………………………………..138

Задача………………………………………………………….138

Основні терміни і поняття…………………………………....139

Рекомендована література……………………………………139
^ РОЗДІЛ IV РИНКИ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА

ТЕМА 13

УТВОРЕННЯ ПОХІДНОГО ПОПИТУ

 1. Похідний попит за досконалої конкуренції …………..140

 2. Вплив недосконалої конкуренції на похідний попит ..143

 3. Зміни попиту на ресурси.

Еластичність похідного попиту…………………………..….144

13.4. Оптимальне співвідношення ресурсів ………………...145

Контрольні питання……………………………………….….146

Задачі……………………………………………………….….146

Основні терміни і поняття…………………………………...147

Рекомендована література…………………………………...148
^ ТЕМА 14 РИНОК ПРАЦІ

14.1. Попит на працю в умовах досконало конкурентного

ринку ресурсів …………………………149

14.2. Ринкова пропозиція праці на досконало

конкурентному ринку………………………………………...150

14.3. Ринок праці з недосконалою конкуренцією…………..151

Контрольні питання…………………………………………..153

Задачі………………………………………………………… .154

Основні терміни і поняття …………………………………...154

Рекомендована література……………………………………155
ТЕМА 15

^ РИНОК КАПІТАЛУ І ЗЕМЛІ

 1. Капітал як фактор виробництва . . ……………………..156

 2. Поняття вибору у часі. Споживання та інвестиції…….157

 3. Аналіз інвестиційних рішень.

Поняття дисконтованої величини…………………………..158

15.4. Ринок землі……………………………………...…….159

Контрольні питання ……………..…….160

Задачі ……….…………………………..…..161

Основні терміни і поняття …………………………………161

Рекомендована література…………………………………..162
РОЗДІЛ V

^ РІВНОВАГА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РИНКОВОЇ СИСТЕМИ

ТЕМА 16

ЗАГАЛЬНА РІВНОВАГА КОНКУРЕНТНИХ РИНКІВ

 1. Поняття загальної рівноваги.

Ефект зворотного зв'язку……………………………………..163

 1. Ефективність у виробничій сфері ……………………..164

 2. Рівновага в економіці обміну…………………………..166

 3. Загальна рівновага та економіка добробуту………….167

Контрольні питання…………………………………………..168

Основні терміни і поняття……………………………………169

Рекомендована література……………………………………169
ТЕМА 17

^ ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

ТА ЇХ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

 1. Позаринкові (зовнішні) ефекти, їх економічний зміст.170

 2. Громадські блага і громадський вибір………………...172

 3. Економічна роль держави в ринковій економіці……...173

Контрольні питання…………………………………………..174

Задача………………………………………………………….174

Основні терміни і поняття……………………………………175

Рекомендована література…………………………………....175
ТЕМА 18

^ ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЕФЕКТИ ТА МІКРОСИСТЕМА

 1. Мікроекономічний підхід до аналізу централізовано-

 2. планової економіки……………………………………..176

 1. Координація економічної діяльності

у перехідний період………………………………………….181

18.3. Трансформування власності. Приватизація ………….184

18.4. Інституціональні аспекти ринкового господарства…..186

Контрольні питання…………………………………………..187

Основні терміни і поняття……………………….…………..188

Рекомендована література……………………………………189
ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………190
ПЕРЕДМОВА

В умовах трансформації старої командно-адміністративної економіки та переходу до змішаної економічної системи всім суча­сним людям необхідний, як мінімум, базовий обсяг економічних знань. Насамперед, це стосується безпосередніх учасників ринко­вих перетворень (керівників підприємств і галузей, економістів, менеджерів) і майбутніх фахівців з економіки — студентів. їм пот­рібно вивчати не лише базовий курс економічної теорії, але й деякі спеціальні її розділи, одним з яких є мікроекономіка.

Мікроекономіка вивчається у вищих навчальних закладах України порівняно недавно, тому відчувається гостра нестача вітчизняних (що відображають реалії нашого економічного життя) підручників. Такий підручник повинен бути невеликий за обсягом (без зайвої деталізації та математичних доведень), щоб бути лег­ким для сприймання середнім студентом та доступним йому по ціні. Саме ці причини стали вирішальними для автора при напи­санні даної книги. В її основу покладений курс лекцій, які автор читає студентам та курсантам Академії державної податкової служби України. Даний курс лекцій відповідає програмі "Мікрое­кономіка", що ухвалена на Всеукраїнській науково-методичній конференції "Проблеми викладання економічної теорії" 26-28 квітня 1999 року в м. Києві та ухвалена і доповнена вченою радою Академії державної податкової служби України 29 серпня 2000 ро­ку.

Книга складається з вступної лекції та п'яти розділів.

У вступній лекції читач ознайомлюється з мікроекономікою як складовою частиною економічної теорії, дізнається про предмет і методи її вивчення.

Розділ 1 "Теорія поведінки споживача" розповідає про кардиналістську та ординалістську теорії поведінки споживача на ринку товарів, модель досягнення рівноваги споживачем, форму­вання попиту та пропозиції.

У розділі 2 "Теорія підприємства: виробництво і витрати" читачі ознайомляться з мікроекономічною моделлю підприємства, розглянуть механізм формування рівноваги виробника.

У розділі 3 "Теорія ринкових структур: ринок продукту" розкрито поведінку виробника на ринках продуктів.

Розділ скла­дається з чотирьох тем, кожна з яких характеризує один із видів ринку відносно конкуренції виробників: чистої конкуренції, чистої монополії, олігополії та монополістичної конкуренції.

Розділ 4 "Ринки факторів виробництва" висвітлює механізм формування цін на працю, капітал, землю та інші ресурси на відповідних ринках.

Розділ 5 "Рівновага та ефективність ринкової системи" роз­криває механізм досягнення загальної рівноваги, зовнішні та транс­формаційні ефекти в ринковій економіці.

У даному посібнику після кожної лекції наводяться кон­трольні питання для самоперевірки, задачі, основні терміни і понят­тя, список рекомендованої літератури із зазначенням необхідних сторінок. Книга проілюстрована 87 рисунками, має 11 таблиць та 45 задач.

^ ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД МІКРОЕКОНОМІКИ

Метою вступної теми є дослідження особливостей того об'єкта, що є предметом вивчення мікроекономіки, й отримання відповідей на питання:

 1. Що вивчає мікроекономіка?

 2. Для чого вивчає?

 3. Як вивчає?


1.1. Мікроекономіка як складова частина теоретичної економіки

Людині для існування необхідно виробляти життєві блага: продукти харчування, одяг, взуття, житло, транспортні засоби, меблі, засоби зв'язку, ліки та ін. Для виробництва благ потрібні економічні ресурси: сировина, земля, робоча сила, обладнання, приміщення, підприємницькі здібності. їх запаси завжди лімітовані, тому обме­жені і можливості виробництва всіх благ. Крім того, потреби людини безмежні, вона бажає покращувати своє забезпечення благами без Кінця. Ці дві особливості людської поведінки вступають у гостре протиріччя між собою, тому в людей залишається лише один вихід

— економити.

Отже, предметом вивчення економічної теорії є діяльність людей, пов'язана з досягненням ефективного використання об­межених ресурсів для найкращого задоволення потреб у

життєвих благах.

Економічні явища можна досліджувати на різних рівнях. Якщо в якості об'єкта дослідження взяти національну економіку, то та­кий підхід називають макроекономічним. Макроекономіка— це частина економічної теорії, що вивчає економіку в цілому. Вона досліджує такі проблеми, як обсяги національного виробництва (по­казники і динаміка), розподіл національного продукту, зайнятість і безробіття, інфляція і дефляція, роль держави в економічному житті

суспільства та інші.

Якщо ж розглядати господарську діяльність окремих еко­номічних суб'єктів — людей, підприємств, організацій, то такий підхід називається мікроекономічним'. Мікроекономіка — це роз­діл економічної теорії, який вивчає діяльність окремих економіч­них одиниць і структур, таких як домашні господарства, під­приємства, ринки окремих благ. Головні проблеми, які досліджує мікроекономіка, — це попит, пропозиція, ціна, заробітна плата, підприємництво, конкуренція, прибуток.

Для прикладу, порівнюючи економіку з лісом, можна сказа­ти, що мікроекономіка не бачить за окремими деревами всього лісу, а макроекономіка за цілим лісом - окремих дерев. Звичайно, достатньо повне уявлення про економічне життя суспільства можна отримати лише вивчивши як мікроекономічні, так і макроекономічні проблеми. "Ви освічені менш ніж на половину, — говорить П. Самуельсон, — якщо Ви знаєте лише один розділ, але не маєте уяви про інший розділ економіки"2. У багатьох випадках взагалі важко розмежувати мікроекономіку та макроекономіку. Навіть у наш час, коли мікроекономіка визнана в усьому світі, поділ на макро- та мікроекономіку дещо умовний. Вивчення кожного розділу теоретичної економіки передбачає розуміння взаємозалежності та взаємозв'язку мікро- та макроявищ. Наприклад, ринок капіталу є ринком одного з ресурсів, а тому досліджується в мікроекономіці. Разом з тим, це одна з головних проблем макроекономіки, оскільки вона пов'язана з інвестиціями, інфляцією та соціальною стабільністю суспільства в цілому.

Також досить поширеним є ототожнювання мікроекономіки з економікою підприємства. Насправді ж ці науки лише ча­стково перехрещуються, тому що вони обидві вивчають уп­равлінські рішення підприємств щодо своєї ринкової поведінки. Але відмінностей між ними значно більше: мікроекономіка вивчає споживацькі переваги, поведінку підприємств, ринкові попит і пропозицію, залишаючи поза увагою питання самого ор­ганізаційного процесу прийняття рішень на підприємствах, їх ор­ганізаційні форми, показники господарської діяльності підприємств, що вивчаються в економіці підприємства.

Як самостійна частина економічної теорії мікроекономіка сформувалася в кінці XIX — на початку XX століття. Основи мікроекономіки виявляються ще в класичній політичній економіці. Адам Сміт заклав основи функціонального аналізу. Він також вва­жав, що багатство створюється в процесі виробництва, а розподіл праці, конкуренція, продуктивність праці, ринок підвищують ефективність виробництва. Держава, на думку Сміта, повинна здійснювати лише мінімальний вплив на економіку. Ринок він порівнював з "невидимою рукою", яка ефективно направляє індивідуальні економічні сили.

Засновниками мікроекономіки вважаються вчені Жан Батіст Сей і Томас Мальтус. Теорія трьох факторів виробництва Сея та закон спадної доходності Мальтуса досі використовуються в мікроекономіці.

У кінці XIX століття з'явилась ціла плеяда економістів не­окласичного напряму: А. Маршал, К. Менгер, Ф, Візер, Дж. Б. Кларк, Е. Бем-Беверк та інші. Неокласики істотно мо­дифікували теорію цін. Зокрема, ними були введені такі поняття, як попит, пропозиція, ціна рівноваги та інші. Покупець займає у неокласиків важливе місце в ціноутворенні, у класичній же школі акцентувалась увага на головній ролі виробника у процесі ціноу­творення. До мікроекономіки у цей період активно ввійшли мате­матичні методи, графіки, психологія.

У процесі вибору, що нав'язаний суспільству обмеженістю ресурсів, люди постають перед необхідністю розв'язання трьох ос­новних проблем, вирішити які допомагає наука мікроекономіка.

 1. Що виробляти? Тобто виробник завжди вирішує питан­ня, які товари і послуги та в якій кількості виробляти. Для вирішення цього питання в мікроекономіці розроблена теорія спо­живацького вибору.

 2. Для кого виробляти? Оскільки життєві блага обмежені, то потрібно вивчати доходи населення та механізм їх розподілу на поточне та перспективне споживання.

Останнім часом до цих фундаментальних проблем додала­ся ще одна:

3. Коли будуть спожиті ті чи інші блага або ресурси?
Необхідно зробити вибір: споживати їх зараз чи пізніше? Викори­стаємо наші обмежені природні ресурси самі чи залишимо їх для
майбутніх поколінь? Екологічна та енергетична кризи роблять да­ну проблему однією з найголовніших з погляду збереження
Цивілізації та виживання людства.

 1. Праця — ціленаправлена діяльність людини, що ви­дозмінює природну речовину, з метою надати їй необхідної для задо­волення потреб людини форми.

 2. Капітал — всі засоби виробництва, створені людиною в попередніх виробничих процесах.

 3. Природні ресурси, до яких належать групи предметів праці, що не піддавалися обробці, або сили природи, що використо­вуються у виробничому процесі. Часто їх називають узагальнюючим словом "земля".

 4. Підприємницькі здібності — це особливі здібності дея­ких людей йти на мобілізацію ресурсів, свідомо йти на ризик, на ор­ганізацію виробничого процесу з метою отримання прибутку.

Для розуміння мотивів поведінки економічних суб'єктів не­обхідно розглянути деякі властивості ресурсів.

 1. Обмеженість. У більшості випадків ресурси обмежені не абсолютно, а відносно: збільшення залучення цього ресурсу до ви­робництва обійдеться фірмі дорожче.

 2. Взаємозаміщуваність (субституційність). Це означає, що одні ресурси можуть заміщувати інші, але тільки до певної міри. На­приклад, людську працю завжди можна замінити капіталом (машина­ми), але витіснити людину як продуктивну силу взагалі з процесу ви­робництва неможливо.

 3. Взаємодоповнюваність (комплементарність). Ефективне використання кожного ресурсу можливе лише за певного співвідно­шення з іншими. Наприклад, кількість працівників і відповідна кількість верстатів, які вони можуть ефективно обслуговувати; кіль­кість водіїв і автомашин і т. д.

Результатом виробничої діяльності є матеріальний продукт (річ) або послуга. Вимірювати його можна як кількісно за допомогою натуральних показників, так і у вартісному виразі. Вартісний вираз за­лежить від цін, у яких розраховується результат. Ціни бувають поточни­ми, тобто такими, що склалися на момент розрахунку, або зіставними — зафіксованими на певний період.

Якщо мікроекономічну систему розглядати з погляду змісту економічних відносин, які складаються в ній, то мікросистема є рин­ковою системою. Ринок - це спосіб взаємодії економічних суб'єктів, що грунтується на конкуренції. Це особливий механізм координації економічних дій.

Взаємовідносини, що встановлюються між продавцем і по­купцем, мають деякі відмінні риси.

 1. Рівноправне становище учасників. Це означає, що про­давець і покупець повинні бути в рівних умовах, ніхто з них не пови­нен мати можливостей позаекономічного примусу контрагента до вступу у відносини обміну. Звичайно, на ринку діють і монополії, але у цьому випадку примус має економічний характер.

 2. Принцип економічного зиску як головний критерій доцільності вступу у ринковий зв'язок. Основні правила, якими керу­ються учасники обміну:

а) обмін повинен приносити зиск (прибуток);

б) кожен намагається здійснити угоду з максимальним зиском

для себе;

в) краще здійснити угоду з меншим зиском, ніж взагалі від

неї відмовитися.

3. Повна економічна відповідальність контрагентів за свої дії. Якщо свобода — це один бік ринкового становища суб'єкта, то
повна самовідповідальність — інший. Якщо економічний суб'єкт сам обирає контрагента без примусу, за власною волею, то, звичайно,
сам повинен відповідати за свій вибір.

Сферу обміну можна уявити як рух двох зустрічних потоків: товарів і грошей (рис. 1.1).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Мікроекономіка навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ цул 2003 iconН. В. Зборовська Психоаналіз І літературознавство
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Мікроекономіка навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ цул 2003 iconБостан Л. М., Бостан С. К. Б 85 Історія держави І права зарубіжних...
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Мікроекономіка навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ цул 2003 iconЕлементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів
Мікроекономіка навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ цул 2003 iconВ. В. Будко философия науки учебное пособие
Гриф «Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» надано листом...
Мікроекономіка навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ цул 2003 iconЕкономічний аналіз навчальний посібник Рекомендовано Міністерством...
Наводяться розв'язання господарських ситуацій І коментарі щодо порядку застосування аналітичної інформації стосовно діяльності підприємств...
Мікроекономіка навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ цул 2003 iconУкраїнська мова професійного спілкування рекомендовано Міністерством...
Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича
Мікроекономіка навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ цул 2003 iconУкраїнська мова професійного спілкування рекомендовано Міністерством...
Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича
Мікроекономіка навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ цул 2003 iconМвс україни та училищ професійної підготовки працівників міліції,...
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Мікроекономіка навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ цул 2003 iconІ. В. Багрова нормування праці
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих
Мікроекономіка навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ цул 2003 iconАлексеев С. С. Общая теория права. М.,1982. Т алексеев С. С. Теория права
Щерба Т. О. Організація управління діяльністю з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій / Рекомендовано Міністерством освіти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка