Регламент доповіді: 5 хвилин
Скачати 131.42 Kb.
НазваРегламент доповіді: 5 хвилин
Дата конвертації11.07.2013
Розмір131.42 Kb.
ТипРегламент
mir.zavantag.com > География > Регламент
НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ

«ФОРУМ МОЛОДИХ АНГЛІСТІВ: ПЕРШІ КРОКИ ДО ВІДКРИТТЯ»

ВІДБУДЕТЬСЯ 23 ТРАВНЯ 2013 р. о 9.55 на ФАКУЛЬТЕТІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Регламент доповіді: 5 хвилин


Секція № 1. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТИЛІСТИКИ ТА ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ
Керівник секції: викл. Новікова Є.С.


1.Калініна А.Ю.

(ЯА-35)

Жанр любовного роману у сучасній англомовній літературі

ст. викл. Віротченко С.А.

2.Каліченко А.М.

(ЯА-31)

Інтертекстуальність як категорія тексту

доц. Нефьодова О.Д.

3.Барсегян Я.С.

(ЯА-31)

Функції інтертексту у тексті-приймачі

доц. Нефьодова О.Д.

4.Лобачова О.Г.

(ЯА-32)

Історія британської дитячої літератури

доц. Нефьодова О.Д.

5.Тарасова С.О.

(ЯЕ-34)

Функції комічного в медичному дискурсі

проф. Самохіна В.О.

6.Бойчук А.І.

(ЯА-35)

Інтертекстуальність: поняття, жанри, стилі

проф. Самохіна В.О.

7.Медведева К.В.

(ЯА-35)

Текст і дискурс: текст як продукт та стимул мовленнєворозумової діяльності

проф. Самохіна В.О.

8.Гришаєв Є.І.

(ЯА-33)

Теорії комічного та їх реалізації

проф. Самохіна В.О.

9.Холодило О.В.

(ЯА-35)

Пізнавальна роль гумору


проф. Самохіна В.О.

10.Єфремова А.В.

(ЯА-35)

Проблеми комунікативної стилістики

проф. Самохіна В.О.

11.Глєбова А.П.

(ЯА-33)

Комунікативний стиль

проф. Самохіна В.О.

12.Додух Ю.О.

(ЯА-33)

Тропи та їх функції в тексті

проф. Самохіна В.О.

13.Брагіна В.Я.

(ЯА-34)

Ідіостиль та його ознаки

проф. Шевченко І.С.
Секція № 2. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИСКУРСИВНИХ ШТУДІЙ № 2 (ауд. )
Керівник секції: к.ф.н., ст. викл. Кукушкін В.В.


1.Петрунько Г. К

(ЯА-32)

Поняття "мовна особистість" в контексті лінгвістичних досліджень.

викл. Котов М.В.

2.Глєбова А.П.

(ЯА-32)

Дитячий наратив: трактовки та підходи.

ст. викл. Кукушкін В.В.

3.Хоботова О.Є.

(ЯА-34)

Дискурс Середньовіччя як жанр кінодискурсу.

ст. викл. Кукушкін В.В.

4.Виноградова К.А.

(ЯА-31)

Мовленнєві акти та їх класифікація.

ст. викл. Кукушкін В.В.

5.Безугла А.І.

(ЯА-32)

Горизонтальна соціальна дистанція як параметр мовленнєвої взаємодії.

доц. Легейда А.В.

6.Алісова С.Р.

(ЯА-32)

Соціальна дистанція як параметр мовленнєвої взаємодії.

доц. Легейда А.В.

7.Прокопова К.Г.

(ЯА-32)

Вертикальна соціальна дистанція як параметр мовленнєвої взаємодії.

доц. Легейда А.В.

8.Ісмайлов Батир

(ЯА-34)

Дискурс-аналіз як метод пізнання.

викл. Звєрєва О.Г.

9.Мугуєва Ж.Х.

(ЯА-34)

Еволюція терміну «мовна особистість».

викл. Звєрєва О.Г.

10.Бредун А.І.

(ЯА-32)

Комунікативна поведінка сучасних британців у кінодискурсі БіБіСі.

доц. Морозова І.І.


11.Чубук К.А.

(ЯА-34)

Рімейк як тип кіно дискурсу.

доц. Морозова І.І.

12.Пятирубльова Т.Д.

(ЯА-31)

Концепт та його різновиди.

ст. викл. Набокова І.Ю.

13.Чайка Г.О.

(ЯА-31)

Особливості віртуальної комунікації (на матеріалі англомовних блогів).

доц. Чорновол-Ткаченко О.О.
^ Секція № 3. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИСКУРСИВНИХ ШТУДІЙ № 2 (ауд. )
Керівник секції: викл. Клименко Ю.В.


1.Мельник Ю.О.

(ЯА-35)

Мовленнєвий акт як одиниця дискурсу.

викл. Клименко Ю.В.

2.Висоцька В.І.

(ЯА-32)

Спілкування про погоду як різновид small talk в Англії.

доц. Матюхіна Ю.В.

3.Дуйко Н.К.

(ЯА-33)

Стереотипні засоби фатичної метакомунікації.

доц. Матюхіна Ю. В.

4.Болібок Н.О.

(ЯА-33)

Невербальний етикет: привітання та прощання

доц. Матюхіна Ю.В.

5.Дмитренко О.І.

(ЯА-32)

Історія виникнення і розвитку етикету

доц. Матюхіна Ю.В.

6.Костіна К.А.

(ЯА-35)

Стратегічний потенціал рекламного дискурсу

доц. Паповянц Е.Г.

7.Нагієва Л.С.

(ЯА-34)

Газетно-публіцистичний дискурс як різновид медіа-дискурсу

доц. Паповянц Е.Г.

8.Лисюк О.П.

(ЯА-32)

Поняття метакомунікації.

ст. викл. Шпак О.В.

9.Ірхіна М.П.

(ЯА-32)

Поняття комунікативної ситуації.

ст. викл. Шпак О.В.

10.Лазаренко В.О.

(ЯА-35)

Офіційний дискурс.

ст. викл. Шпак О.В.

11.Абдуллаєва Б.

(ЯА-34)

Побутовий дискурс.

ст. викл. Шпак О.В.Секція № 4. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ТА КОНЦЕПТОЛОГІЇ
Керівник секції: викл. Суховірська О.В.


1.Гусєва Н.А.

(ЯА-31)

Емотивність як категорія мови та мовлення

ст. викл. Благодарна О.М.

2.Губер Н.С.

(ЯА-32)

Концептуальна модель емотивності художнього текста

ст. викл. Благодарна О.М.

3.Петрушева А.І.

(ЯА-34)

Сигнали емотивності у сучасному англомовному художньому дикурсіг

ст. викл. Благодарна О.М.

4.Борак А.В.

(ЯА-34)

Комунікативні стратегії в дискурсі.

проф. Бондаренко Є.В.

5.Керімлі Тургай Аловсет кизи

(ЯА-34)

Когнітивні дослідження дискурсу

проф. Бондаренко Є.В.

6.Зінченко О.І.

(ЯА-31)

Час як мовна та мовленнєва категорія

проф. Бондаренко Є.В.

7.Савенкова А.В.

(ЯА-35)

Фрейм як засіб опису структури полісемантичної мовної одиниці.

викл. Клименко Ю.В.

8.Валуєва Н.О.

(ЯА-33)

Структурно-семантичний аналіз лексеми WARNING.

викл. Клименко Ю.В.

9.Грибова Г. В.

(ЯА-32)

Динамічна модель значення І. Кечкеша.

викл. Котов М.В.

10.Бердібаєва М. Б.

(ЯА-34)

Когнітивна метафора та метонімія

викл. Котова І.А.

11.Федорова А.В. (ЯА-32)

Теорія концептуальної інтеграції

викл. Котова І.А.

12.Неминуща М.С. (ЯА-31)

Інтелект як проблема антрополінгвістики

проф. Морозова О.І.

13.Штангей С.Г.

(ЯА-31)

Емоції як проблема антрополінгвістики

проф. Морозова О.І.

14.Бучек М.О.

(ЯА-33)

Комунікаційно-інформаційні технології в науковій обробці природної мови

проф. Морозова О.І.

15.Олефір В.Ю.

(ЯА-33)

Використання семантичної теорії скриптів в аналізі гумористичних текстів.

доц. Чорновол-Ткаченко О.О.

^ Секція № 5. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (ауд. )
Керівник секції: викл. Звєрєва О.Г.


1.Мигліна К.О.

(ЯА-35)

Погляд як невербальна складова дискурсу.

доц. Барташева Г.І.

2.Байдікова К.А.

(ЯА-35)

Авторитарність та її дискурсивні маркери.

доц. Барташева Г.І.


3.Ягнич В.В.

(ЯА-35)

Функціонування невербальних компонентів у комунікації.

доц. Барташева Г.І.

4.Нікешина В.Б.

(ЯА-35)

Невербальні складові англомовного дискурсу

ст.викл. Віротченко С.А.

5.Андрєєва В.В.

(ЯА-31)

Мовні та немовні параметри кіно-дискурсу

ст.викл. Віротченко С.А.

6.Єлагіна М.Е.

(ЯА-35)

Жести як невербальні складові дискурсу

ст.викл. Віротченко С.А.

7.Теплицька О.Ю.

(ЯА-33)

Невербальні компоненти комунікації як маркери комічного в англомовному дискурсі.

проф. Солощук Л.В.

8.Йосипенко А.І.

(ЯА-33)

Невербальні компоненти комунікації як оптимізатори успішності міжкультурного спілкування

проф. Солощук Л.В.

9.Хомякова С.В.

(ЯА-33)

Особливості взаємодії вербальних та невербальних компонентів комунікації на етапі розмикання діалогічного спілкування (на матеріалі англійської мови).

проф. Солощук Л.В.

10.Алієва А.М.

(ЯА-34)

Дискурсивні особливості родинної взаємодії : бабуся/дідусь та онуки (на матеріалі англійської мови).

проф. Солощук Л.В.

11.Ізмайлова Д.

(ЯА-34)

Невербальні аспекти етикетизації сучасного англомовного інституціонального дискурсу.

проф. Солощук Л.В.

12. Хоан Тхі Лам Зан

(ЯА-31)

Взаємодія вербальних та невербальних компонентів у дитячому дискурсі.

викл. Звєрєва О.Г.
^ Секція № 6. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ (ауд. )
Керівник секції: викл. Миргородова А.В.


  1. Барінова А.О. (ЯА-33)
Інноваційні методи викладання іноземної мови

доц. Барташева Г.І.

  1. Сергієнко А.П. (ЯА-35)

Можливості використання аудіювання як засобу формування суміжних мовних і мовленнєвих навичок та вмінь у середній школі.

ст. викл. Кузьміна В.С.

  1. Чорненький О.Ю.

(ЯА-32)

Організація процесу навчання іноземної мови у середній школі: роль текстів у вивченні та викладанні іноземної мови.

ст. викл. Кузьміна В.С.

4.Мірошкін В.В.

(ЯА-33)

Способи семантизації нового лексичного матеріалу та формування лексичних навичок школярів молодших класів середньої школи.

ст. викл. Кузьміна В.С.

5.Гладченко Л.Б.

(ЯА-31)

Інтелектуальне виховання особистості в умовах сучасної вищої освіти

проф. Морозова О.І.

6.Проценко К.В.

(ЯА-32)

Комунікаційно-інформаційні технології в навчанні іноземної мови

проф. Морозова О.І.

7.Пєнцов В.В.

(ЯА-34)

Формування лексичних навичок студентів спеціалізованих факультетів ВНЗ

ст. викл. Набокова І.Ю.

8.Кузнецова М.С.

(ЯА-31)

Застосування формалізованих тестів в навчанні іноземних мов

ст. викл. Набокова І.Ю.

9.Бабаєва А.Г.

(ЯА-33)

Використання автентичних матеріалів на заняттях з практичної граматики (для студентів II курсу ф-ту іноз.мов)

доц. Чорновол-Ткаченко О.О.^ Секція № 7. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРАМАТИКИ, ЛЕКСИКИ, СИНТАКСИСУ ТА ЛІНГВОСТАТИСТИКИ
Керівник: к.пед.н., доц. Варенко Т.К.


1.Старовойт К.В.

(ЯА-33)

Гра слів у сучасній англійській мові

доц. Варенко Т.К.

2.Урумян Т.Г.

(ЯА-34)

Дієприкметникові конструкції у сучасній англійській мові (на матеріалі сучасних публіцистичних видань)

доц. Варенко Т.К.

3.Сільченкова М.Ю. (ЯА-32)

Особливості вживання дієслова HAVE у сучасному пригодницькому кінематографі (на матеріалі трилогії «Пірати Карибського моря»)

доц. Варенко Т.К.

4.Герасимова Т.С.

(ЯА-31)

Основні поняття та методика лексикографічного аналізу

доц. Нефьодова О.Д.

5.Ніколенко А.В.

(ЯА-31)

Основні поняття та методика лінгвостатистичного аналізу

доц. Нефьодова О. Д.

Схожі:

Регламент доповіді: 5 хвилин iconРегламент: доповіді на пленарному засіданні до 20 хвилин
Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації
Регламент доповіді: 5 хвилин iconРегламент Виступ на пленарному засіданні до 15 хвилин
Сучасні проблеми державотворення та реалізації прав І свобод людини І громадянина в Україні
Регламент доповіді: 5 хвилин iconРегламент доповідей доповідь на пленарному засіданні до 20 хв. Доповідь...
Що Ви знаєте про інтенції, інтенційні карти та інтент-аналіз? Як працює метод реконструкції "картини світу", на основі мовної продукції?...
Регламент доповіді: 5 хвилин iconMulata Fly Team Bar IV правила и Регламент
Обращаем внимание всех участников и зрителей, что регламент для всех максимально прозрачен и доступен в любое время
Регламент доповіді: 5 хвилин iconПоложение (Регламент) о проведении турнира «Чемпионат kf с по мини-футболу»
Настоящий Регламент определяет порядок проведения Соревнований и является основополагающим документом для разработки регламентов...
Регламент доповіді: 5 хвилин iconДоповіді

Регламент доповіді: 5 хвилин iconДоповіді

Регламент доповіді: 5 хвилин iconРегламент rhl nn для проведения соревнований по мини-футболу
Настоящий Регламент устанавливает единый порядок проведения всех соревнований по мини-футболу, под эгидой rhl nn, и действует с момента...
Регламент доповіді: 5 хвилин iconЦе коротка, проста сценічна дія (сценка), що триває від 1,5 до 3...
Етюд – це коротка, проста сценічна дія (сценка), що триває від 1,5 до 3 хвилин. В етюді має бути логічний розвиток
Регламент доповіді: 5 хвилин iconПідготовка доповіді реферативного типу. Типовий перелік тем доповідей поданий у таблиці

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка