1. Словесний опис проблеми
Скачати 106.69 Kb.
Назва1. Словесний опис проблеми
Дата конвертації09.07.2013
Розмір106.69 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > География > Документы


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА №5

З дисципліні "Інформаційні системи та технології"

Виконав студент 1-го курсу

Іванов Петро Іванович

Група МЗД-12-2,

Варіант № 3
Перевірив:

к.ф.-м.н. Кириченко В.В.

_____________________


Донецьк, 2013

Зміст


1. Словесний опис проблеми 4

2. Параметризація 4

2.1. Визначення параметрів та факторів, накладання умов на фактори та параметри. Визначення множини означення та множини значень. 4

2.2. Визначення структури даних та існуючих зв’язків і функціональних залежностей. 5

3. Формалізація обчислювального процесу. 9

3.1. Ідентифікація (визначення типу задачі). 9

3.2. Побудова моделі для розв’язання задачі. 10

3.3. Вибір методу розв'язання та обрання програмного забезпечення з обґрунтуванням вибору. 10

4. Розв'язання задачі. 12

5. Аналіз отриманого рішення 15

6. Використана література 17^

1.Словесний опис проблеми


Меблева фабрика виготовляє недорогі меблі і реалізує їх згідно з замовленнями, які реєструються в базі даних меблевої фабрики вже понад 8 місяців. У розпорядженні фабрики є запаси деревини, які складають 1500 дм2 . І відомо, що потреба в шафах на плановий період - 10 од. Інформація про співробітників та технологічний процес міститься в базі даних меблевої фабрики.

Припустивши, рівність пропозиції та попиту на дев'ятий поточний місяць, розв'язати наступні задачі.

 1. Спрогнозувати ціну продукції на 9-й місяць.

 2. Обґрунтувати точність прогнозу.

 3. Визначити оптимальний план виробництва меблевої фабрики на 9-й місяць.

 4. Чи в повному обсязі використовує фабрика свої ресурси? Конкретизуйте свою відповідь.

 5. Чи потрібно фабриці купувати додаткову кількість деревини? У якій кількості?

 6. Яку максимальну ціну фабрика може сплатити за додаткову кількість деревини?

 7. Яку ціну фабрика може сплатити за відмовлення від зобов’язань по випуску шаф?
^

2.Параметризація

2.1.Визначення параметрів та факторів, накладання умов на фактори та параметри. Визначення множини означення та множини значень.


Об'єктом розглядання стає процес діяльності меблевої фабрики. Основна задача – розробити план виробництва для отримання максимального прибутку. Виходячи з того, що план визначається на початку планового періоду, тобто на початку місяця і, враховуючи те, що вартість продукції змінюється кожного місяця, треба спрогнозувати її на наступний місяць для визначення плану виробництва.

Виробничій процес визначається наявністю сировини та робочої сили, це два фактори, що впливають на побудову плану виробництва. План виробництва будується з метою отримання прибутку, тому треба щоб виготовлена продукція була реалізована. Звідси, третій та четвертий фактори, що мають вплив на побудову плану виробництва – це попит на продукцію та ціна продукції.

Фактор наявності сировини в задачі складається з загальних запасів деревини, що визначені як 1500 дм2. Фактор робочої сили складається з параметрів (чисельність робітників, робочій час). Сам виробничій процес окрім сировини та робочої сили визначається параметрами виробничого процесу (час на виготовлення виробу на кожній ділянці).
^

2.2.Визначення структури даних та існуючих зв’язків і функціональних залежностей.


З тексту задачі маємо наступні данні – відома діяльність фабрики за останні 8 місяців, запаси деревини складають 1500 дм2, потреба в шафах – 10 од. Вочевидь є нагальна потреба в додатковій інформації, яку можна почерпнути з бази даних підприємства. Вивчимо структуру даних у базі, для цього звернемося до схеми даних Рис. 1.

Таблиці:

 • Виробничій процес (визначає час на виготовлення кожного виду меблів на кожній ділянці)

 • Ділянки (визначає найменування ділянки та відповідну спеціальність співробітника, що працює на ній)

 • Спеціальності (визначає спеціальності працівників)

 • Співробітники (визначає прізвище, ім'я , спеціальність, дату народження та тривалість робочого дня кожного працівника).

 • Вироби (визначає найменування меблів, витрату деревини)

 • Специфікація замовлення (визначає кількість кожного найменування меблів за конкретним замовленням)

 • Замовлення (визначає замовлення, замовника та дату замовлення)

 • Специфікація вартості (визначає вартість кожного найменування меблів по кожному місяцю)

 • Вартість (визначає місяці по яким є дані про зміну вартості меблів).Рис. 1. Схема даних бази даних меблевої фабрики.

Додаткові дані отримаємо, користуючись механізмом запитів.

^ Матеріальні ресурси. Данні про матеріальні ресурси зберігаються в таблиці Вироби (рис. 2).Рис. 2. ^ Таблиця Вироби.
Виробничі ресурси. Дані про виробничі ресурси отримаємо із таблиць Вироби
, Виробничий процес та Ділянки за допомогою перехресного запиту (рис 3, 4).Рис. 3. Запит Виробництво в режимі конструктора.


Рис. 4. Запит Виробництво

Людські ресурси. Дані про людські ресурси отримаємо із таблиць Співробітники, Спеціальності та Ділянки за допомогою підсумкового запиту (рис 5, 6).Рис. 5. Запит Кількість робочих в режимі конструктора.Рис. 6. Запит Кількість робочих

Фінансові ресурси. Дані про динаміку зміни вартості виробів отримаємо із таблиць Вартість, Специфікація вартості та Вироби за допомогою перехресного запиту (рис 7, 8).Рис. 5. Запит Вартість1 в режимі конструктора.Рис. 6. Запит Вартість1

^

3.Формалізація обчислювального процесу.

3.1.Ідентифікація (визначення типу задачі).

 1. Спрогнозувати ціну продукції на 9-й місяць.

Задача прогнозування.

 1. Обґрунтувати точність прогнозу.

Аналіз попередньої задачі.

 1. Визначити оптимальний план виробництва меблевої фабрики на 9-й місяць.

Оптимізаційна задача, що випливає з її постановки.

 1. Чи в повному обсязі використовує фабрика свої ресурси?

Аналіз попередньої задачі.

 1. Чи потрібно фабриці купувати додаткову кількість деревини? У якій кількості?

Аналіз задачі 3.

 1. Яку максимальну ціну фабрика може сплатити за додаткову кількість деревини?

Аналіз задачі 3.

 1. Яку ціну фабрика може сплатити за відмовлення від зобов’язань по випуску шаф?

Аналіз задачі 3.


^

3.2.Побудова моделі для розв’язання задачі.


Побудуємо математичну модель для третьої задачі. Оптимальний план визначається планом виробництва на день, тобто кількістю продукції кожного виду. Цільова функція прибутку залежить від плану виробництва, який залежить від кількості продукції кожного виду та її ціни.

.

Зрозуміло, що кількість кожної продукції не може бути від'ємною.

.

Згідно з можливостями фабрики маємо обмеження для кожної ділянкиЄ також обмеження на виготовлення одного виду продукції, а саме шаф.

.
^

3.3.Вибір методу розв'язання та обрання програмного забезпечення з обґрунтуванням вибору.


Перша задача (задача прогнозу) може бути розв’язана за допомогою методик прогнозування, наприклад, за допомогою регресійного аналізу.

Третя задача може бути розв’язана за допомогою симплекс методу, методів динамічного програмування чи інших методів що розв’язують подібні задачі. Методика розв’язання в даному випадку буди визначатися наявністю методики у вибраному програмному забезпеченні.

Для розв’язання задачі використовуємо професійний пакет MS Office.

Вибір базується на наступних положеннях.

По-перше, інформація про підприємство надана в форматі *.mdb (Microsoft Database).

По-друге, компонент пакету MS Office MS Excel може виконувати різні розрахунки, а саме розв’язувати оптимізаційні задачі.

По-третє, є дуже простий в користуванні компонент інтеграції MS Access та MS Excel це Microsoft Query.

^

4.Розв'язання задачі.


Для формування задачі на аркуші MS Excel, експортуємо дані з бази даних до книги MS Excel за допомогою Microsoft Query. Для цього використаємо команду: Данные Внешние данные Создать запрос. Експортовані дані на аркуші MS Excel будуть мати наступний вигляд (рис. 7):Рис. 7. Дані на аркуші MS Excel. 1. Спрогнозувати ціну продукції на 9-й місяць.

 2. Обґрунтувати точність прогнозу.

Із графіка вартості меблів за вісім місяців бачимо, що вартості стола та стільця мають майже лінійну залежність (рис. 8). Тому для прогнозування їхньої вартості на 9 місяць можна використати команду ПРЕДСКАЗ (рис. 9). А вартість шафи має поліноміальну залежність (другого ступеня), тому для її прогнозу команду ПРЕДСКАЗ використовувати не можна. Побудуємо лінію тренда, рівняння якої має наступний вигляд . Коефіцієнт апроксимації показує, що воно достатньо точно відображає залежність, що розглядається. Прогнозування вартості шафи отримаємо за допомогою рівняння лінії тренду (рис 9).Рис. 8. Динаміка зміни вартості меблів за 8 місяців.Рис. 9. Вартість меблів на 9 місяць.

3. Визначити оптимальний план виробництва меблевої фабрики на 9-й місяць.

Спочатку припустимо, що фабрика виробляє 0 одиниць кожного виду меблів в день. Розрахуємо наявні ресурси фабрики та ресурси, які необхідні для виробництва запланованої кількості виробів, а також прибуток від реалізації виробів (рис. 10).Рис. 10. Денні ресурси фабрики
Нехай – план виробництва меблів. Тоді прибуток від реалізацій виробів буде .

Для пошуку оптимального плану, необхідно розв’язати задачу лінійного програмування:

Розв’язувати цю задачу будемо за допомогою засобу Excel – Поиск решения (Сервис → Поиск решения). Встановивши необхідні умови (рис. 11)Рис. 11. Вікно Поиск решения

отримаємо розв’язок задачі (рис. 12).Рис.12. Результат виконання засобу Поиск решения

Таким чином денний оптимальний план виробництва фабрики буде наступним

Столи 28,17 шт.

Стільці 19,86 шт.

Шафи 10 шт.

Слід зауважити, що виріб можливо почати виробляти у попередній день, а закінчити в наступний. При розрахунку прибутку треба враховувати, що реалізувати можна тільки повністю вироблений виріб.

^

5.Аналіз отриманого рішення


Аналіз проводимо за допомогою сформованих звітів (рис. 13, 14)Рис.13. Звіт за результатамиРис 14. Звіт по стійкості
^ 4. Чи в повному обсязі використовує фабрика свої ресурси?

Із звіту за результатами (поле Статус) випливає, що повністю фабрика використовує запаси деревини та ресурси на ділянці контрою. Ресурси ділянок фарбування та тесельної використовуються не повністю.
^ 5. Чи потрібно фабриці купувати додаткову кількість деревини? У якій кількості?

Потрібно. Т.к. фабрика використовує всю деревину (звіт за результатами, поле Статус), то додаткова кількість деревини дозволила б отримати більший прибуток.

Із звіту по стійкості випливає, що щоденно фабрика може докупати до 280 дм2 деревини (поле Допустимое увеличение), але за ціною не більш ніж 4,22$ за 1 дм2 деревини (поле Теневая цена).
^ 6. Яку максимальну ціну фабрика може сплатити за додаткову кількість деревини?

Із звіту по стійкості випливає, що щоденно фабрика може докупати до 280 дм2 деревини (поле Допустимое увеличение), за максимальною ціною 4,22$ за 1 дм2 деревини (поле Теневая цена).

^ 7. Яку ціну фабрика може сплатити за відмовлення від зобов’язань по випуску шаф?

Із звіту по стійкості випливає, що при відмові від зобов’язань по виробництву 1 шафи фабрика могла б отримати додатково 6,66$ прибутку щодня (поле Нормированная стоимость). Тому максимальна щоденна плата за відмовлення від зобов’язань по виробництву 10 шаф, дорівнює 66,63$.

^

6.Використана література


 1. Космінська О.М., Літвак О.Г., Славенко Е.І. Інформатика та комп’ютерна техніка. Ч.4. СУБД MS Access: Навч. посібник. – Донецьк: ДонГУУ, 2012. – 110 с.

 2. Верзілов О.М. Робота з табличним процесором Microsoft Excel: Навч. посібник. Ч.1. – Донецьк: ДонГУУ, 2004. – 123 с.

 3. Верзілов О.М., Космінська О.М. Робота з табличним процесором Microsoft Excel: Навч. посібник. Ч.2. – Донецьк: ДонГУУ, 2012. – 140 с.

 4. Косарев В.П., Мамонтова Е.А. Информатика: практикум для экономистов: учеб. пособие. –М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М. –2009. –544 с.

 5. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2012. – 640 с.

 6. Задачи оптимизации в Excel. – эл. ресурс: http://exsolver.narod.ru/

 7. Обучение в интернет. Информатика и компьютерная техника. Экономическая информатика. – эл. ресурс: http://www.lessons-tva.info/Схожі:

1. Словесний опис проблеми iconЛабораторна робота №2
В основному використовуються три способи представлення алгоритмів: словесний опис, графічний спосіб (за допомогою блок-схем) та за...
1. Словесний опис проблеми iconГійом Левассер де боплан опис україни, кількох провінцій королівства...
Опис України І річки Борисфен, званої в просторіччі Ніпром, або Дніпром, від Києва до моря, в яке вона впадає
1. Словесний опис проблеми iconГлобалізація
Світові фінансові кризи. Глобальні проблеми та шляхи їх вирішення. Демографічний вибух та пов’язані з ним проблеми. Проблеми розвитку...
1. Словесний опис проблеми icon1 Пошук та усвідомлення проблеми. Вибір об'єкта проектування
Знайди якомога більше інформації з твоєї проблеми, подумай над ідеями для її вирішення та занотуй кращі з них
1. Словесний опис проблеми iconСуб’єкти кримінального процесу ( проблеми удосконалення їх правового статусу)
Суд, суддя, народні засідателі, присяжні, проблеми впровадження інституту присяжних в правосуддя України та шляхи їх подолання
1. Словесний опис проблеми icon1. Опис навчальної дисципліни

1. Словесний опис проблеми iconОпис Документів кримінальної справи №

1. Словесний опис проблеми iconЗагальний опис навчальної дисципліни

1. Словесний опис проблеми iconСучасні проблеми регіоналізації України : структура,типи соціально-економічних районів
Теоретичні засади комплексування І районізації. Сучасні проблеми реґіоналізації України
1. Словесний опис проблеми iconТематика курсових робіт з дисципліни “Проблеми сучасного кримінального права України”
Проблеми розуміння сутності об’єкта злочину в контексті сучасної доктрини кримінального права
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка