План семінарського заняття №1
Скачати 67.55 Kb.
НазваПлан семінарського заняття №1
Дата конвертації09.07.2013
Розмір67.55 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > География > Документы
ПЛАН

семінарського заняття №1

ЕКОЛОГІЯ ЯК СИСТЕМА НАУК"

 1. Історія становлення екології як науки

 2. Антропоцентричний та біоцентричний підходи в екології.

 3. Взаємозв'язок екології з іншими наук.

 4. Предмет екології.

 5. Методи екології.

 6. Структура екологічної науки.

 7. Біоекологія (аутекологія, синекологія, демекологія, екосистемологія, біосферологія).

 8. Інвайронментологія (геоекологія, інженерна екологія, ландшафтна екологія, агроекологія, моніторинг довкілля, біоіндикація, економічна екологія, екологічний менеджмент, екологічний аудит, екологічне нормування, созологія).

 9. Поняття про рівні організації живих систем
  10. Організмовий рівень: функції та їх регуляція.
  11. Популяційний рівень: функції та їх регуляція.
  12. Екосистемний рівень: функції та їх регуляція.
  13. Екологічна система органічного світу.


ПЛАН

семінарського заняття №2

^ "ОСНОВИ БІОЕКОЛОГІЇ"
1. Дія факторів на організм

 1. Підходи до класифікації факторів довкілля.

 2. Залежність життєдіяльності від факторів середовища: екологічні максимум та мінімум, екологічний оптимум, екологічна толерантність.

 3. Теплообмін та механізми адаптації до температури.

 4. Водно сольовий обмін та механізми адаптації до дефіциту вологи.


^ 2. Структура та динамка популяцій

 1. Підходи до визначення популяції.

 2. Просторова структура популяцій.

 3. Визначення чисельності особин в популяції.

 4. Динаміка популяцій.

9. Типи стратегій популяцій.
10.Взаємодія популяцій.
^ 3. Біоценози як природні угруповання

11 .Поняття про синекологію. Фітоценози та зооценози.

12.Фактори організації фітоценозу.

13.Поняття про екологічну нішу.

14.Вертикальна структура фітоценозу. Ярусність.

15.Горизонтальна структура фітоценозу. Мозаїчність.

16. Динаміка рослинності.
^ 4. Вчення про екосистеми

17.Поняття про екосистеми.

18.Структура екосистеми.

19. Енергетика екосистем.

20.Кругообіг речовин.

21.Продуктивність екосистем Землі.

22.Трофічні ланцюги. Правило екологічної піраміди.
^ 5. Біосфера - глобальна екосистема Землі

23.Вчення В.І. Вернадського про біосферу.

24.Фундаментальні властивості живої речовини.

25.Біогеохімічні цикли.

26.Функціональні зв'язки в біосфері.
ПЛАН

семінарського заняття №3

^ ГЛОБАЛЬНІ, РЕГІОНАЛЬНІ ТА ЛОКАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ"

 1. Глобальні екологічні
1.

1. Забруднення атмосфери.

2.

Потепління клімату.

3.

Кислотні опади.

4.

Руйнування озонового шару

5.

Забруднення гідросфери нафтопродуктами

10. Перенаселення.

11 .Радіоактивне забруднення.

12.Глобальні техногенні катастрофи.
2. Регіональні екологічні проблеми.

13.Розорювання степів півдня України.

14.Втрата родючості грунтів та їх забруднення.

15.Ерозія і дефляція грунтів півдня України.

16.Забруднення Дніпра, Дунаю, Південного Бугу.

17.Вирубування Карпатськіх лісів.

18. Підтоплення.
^ 3.Локальні екологічні проблеми.

19. Звалища.

20.Забруднення атмосфери міст автотранспортом.

21.Каналізація та стічні води.

22.Викиди ТЕЦ.

23.Відходи міських підприємств.

24. Забудова.

25.Шум та нічне освітлення міст.
ПЛАН

семінарського заняття №4 „СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В

^ ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ"

 1. Екологічна ситуація в області.

 2. Мережа державного моніторингу регіону.

 3. Атмосферне повітря.

 4. Водні ресурси.

 5. Земельні ресурси та ґрунти.

 6. Надра.

 7. Відходи.

 8. Екологічна безпека.

 9. Вплив факторів довкілля на здоров'я населення.

 10. Рослинний світ.

11 .Тваринний світ.

12. Території і об'єкти з особливим статусом охорони. 13.Екологічні проблеми.

14. Державний контроль у галузі охорони навколишнього

природного середовища.

15.Виконання загальнодержавних та національних екологічних програм.

16.Екологічна освіта, інформування громадськості, громадські рухи

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Акимова Т.А., Хаскин В.В. Екология: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998. ^55с.

Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій в схемах. - К.: Вентурі, 1996.-452с.

Барановський В.А. Екологічний атлас України. - К.: Географіка, 2000. Білявський Т.О. Основи екології: теорія та практика. - К.: Лібра, 2002. -352с.

Білявський Г.О. Основи екологічних знань. - К.: Либідь, 2000. - 336с.

Гайнріх Д., Гертт М. Екологія: Пер. з 4-го нім. вид. /Наук. ред. пер. В.В. Серебряков. - К.: Знання-Прсс, 2001. - 287с.

Дерій СІ., Ілюха В.О. Екологія. - К.: Вид-во Укр. фітосоц. центру, 1998. - 196с.

Джигирей B.C. Основи екології та охорона навколишнього середовища. - Львів: Афіша, 2000. - 272с.

Злобін Ю.А. Основи екології. - К.: TOB Лібра, 1998. - 248с. Інформація про стан навколишнього природного середовища Херсонської області за

2005 рік. - Херсон, 2006 - 142 с.

Корабльова А.Т. Екологія: взаємовідносини людини і середовища. -Дніпропетровськ: Центр екологічної освіти. Вид. 2, 2001. - 265с.

Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології: Навчальний посібник. -К.:МАУП 1998.-228с.

Кучерявий В.П. Екологія. - Львів: Світ, 2000. - 480с.

Ревелль П., Ревелль Ч. Среда нашего обитания. В 4 кн. /Пер. с англ. СВ. Ан, T.B. Никитиной. -M.: Мир, 1999. - 340с.

Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. - М.: Мысль, 1990. -637с.

Реймерс Н.Ф. Экология (теория, закони, правила, принципы и гипотезы). - М: Россия молодая, 1994. - 366с.

Схожі:

План семінарського заняття №1 iconПлан семінарського заняття №1
Тема заняття: Поетика постмодернізму у новелі Х. Л. Борхеса "Вавілонська бібліотека"
План семінарського заняття №1 iconПлан семінарського заняття №9

План семінарського заняття №1 iconПлан семінарського заняття

План семінарського заняття №1 iconПлан семінарського заняття з дисципліни Цивільний захист для студентів юридичного факультету
Заняття прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах зараження
План семінарського заняття №1 iconПлан семінарського заняття №12 Тема 1 Доходи, витрати І прибуток страховика

План семінарського заняття №1 iconПлан семінарського заняття №13 Тема 1 Фінансова надійність страхової компанії

План семінарського заняття №1 iconПлан семінарського заняття №8
Особливості страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
План семінарського заняття №1 iconПлан семінарського заняття №4
Знайти фабулу справи І скласти постанову про доручення призначити адвоката. (шаблон додається)
План семінарського заняття №1 iconПлан семінарського заняття зі спецкурсу
«Злочини проти життя І здоров’я» для студентів денної форми навчання кримінально-правової спеціалізації
План семінарського заняття №1 iconПлан семінарського заняття з теми
Випишіть, принаймні 5 статей, що містяться у розділах І, ш-хх особливої частини кк, які охоплюють умисне заподіяння смерті іншій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка