Методичні вказівки призначені для закріплення практичних навиків розрахунку природного І штучного освітлення у виробничих, службових та допоміжних приміщеннях
НазваМетодичні вказівки призначені для закріплення практичних навиків розрахунку природного І штучного освітлення у виробничих, службових та допоміжних приміщеннях
Сторінка1/7
Дата конвертації08.07.2013
Розмір0.85 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > География > Документы
  1   2   3   4   5   6   7


Методичні вказівки призначені для закріплення практичних навиків розрахунку природного і штучного освітлення у виробничих, службових та допоміжних приміщеннях, вибору оптимальних систем освітлення і типу світильників.

При виконанні контрольної роботи, дипломної роботи (проекта) обгрунтовується вибір системи освітлення, визначається нормована освітленість робочого місця, виконується розрахунок системи освітлення, підбираються типи світильників і оціню-ється ефективність освітлення.
1. Теоретичні відомості

Світло істотно впливає на результат роботи, яка виконується на робочому місці Освітленість робочих місць [2] сприяє підвищенню продуктивності праці до 10% і дає можливість для виконання особливо точних робіт. При достатньому освітленні зменшується напруга зору, прискорюється темп роботи і підвищується якість продукції, яка випускається.

Світло має визначальне значення як для роботи, так і для збереження здоров’я людини, тому що діє через органи зору на всю її нервову систему. Окрім того, освітлення відіграє суттєву роль у створенні сприятливих, безпечних і комфортних умов праці.

Недостатнє або неправильно підібране освітлення змушує людину напружувати органи зору, ближче нахилятися до предмета праці; велика яскравість джерела світла робить неможливим розпізнавання рухомих предметів, сліпить, втомлює, а все це разом веде до збільшення травматизму.

Результати досліджень показують, що покращення виробничого освітлення сприяє підвищенню продуктивності праці, зниженню браку продукції в середньому на 1,5-2 %, зниженню втомлюваності працюючих в 1,5 рази; зменшує кількість нещасних випадків на 30 %.

Залежно від джерела світла освітлення поділяється на: природне, штучне і комбіноване.

В усіх виробничих приміщеннях з постійним перебуванням в них людей для роботи вдень, необхідно передбачити природне освітлення як більш економічне і досконале з погляду медико-санітарних вимог порівняно зі штучним освітленням. Природне освітлення має велике гігієнічне та психологічне значення для людини, створює у працюючих відчуття безпосереднього зв’язку з навколишнім середовищем, сприятливо впливає на фізіологічні процеси, обмін речовин, очищає повітря від збудників хвороб.

Природнє освітлення поділяється на: бокове ( одностороннє, двохстороннє), що здійснюється через світлові отвори (вікна) в зовнішніх стінах; верхнє, яке здійснюється через ліхтарі та отвори в дахах і перекриттях; комбіноване – поєднання верхнього та бокового освітлення (додаток 1, рис. 1).

Призначення штучного освітлення - забезпечення можливості роботи при від-сутності або недостатньому природному освітленні, а також безпеки людей в процесі роботи і при їх евакуації у випадку аварії робочого освітлення.

^ Раціональним освітлювальним пристроєм називають такий пристрій, що сприяє підтриманню оптимальних умов праці, гігієни і безпеки, економічно необхідний, на-дійний і зручний в експлуатації. Основні вимоги до освітлення викладені в будівель-них нормах і правилах СНиП ІІ-4-79. Технічні дані світильників регламентуються ГОСТ 2229-79 і ГОСТ 6825-74.

СНиП регламентують такі види штучного освітлення: загальне, місцеве і комбіноване (загальне і місцеве). Загальне освітлення поділяється на загальне рівномірне і загальне локалізоване, яке пов’язує розташування світильників з розташуванням робочих місць. Комбіноване освітлення, крім світильників загального освітлення, містить світильники місцевого освітлення на робочих місцях. Застосування одного місцевого освітлення в приміщеннях заборонено, оскільки негативно впливає на органи зору.

За функціональним призначенням штучне освітлення буває: робоче, чергове, охоронне, евакуаційне і аварійне.

^ Чергове освітлення – це частина робочого, яке використовується в неробочий час. Охоронне – для охорони об’єктів у нічний час. Евакуаційне освітлення – для евакуації людей з приміщення в аварійних ситуаціях. Аварійне освітлення використовується для продовження роботи при випадковому від’єднанні робочого освітлення.
^ 2. Природне освітлення та його розрахунок

Кількісним показником природного освітлення є освітленість Е світлової повер-хні, тобто густина світлового потоку на освітлювальній поверхні, яка вимірюється в люксах (лк)

, (2.1)

де dF – світловий потік, який характеризує потужність світлового випромінювання, що рівномірно розподілене на площині dS, і вимірюється в люменах (лм).

Природне освітлення характерне тим, що воно змінюється в широких межах залежно від пори року, метеорологічних умов, часу дня, сонця, наявності хмарності, тощо. Тому характеризувати природне освітлення значенням освітленості робочої поверхні неможливо, і для цього вводиться значення коефіціента природного освітлення КПО (%), який обчислюють як відношення освітленості в даній точці приміщення Ев до зовнішньої горизонтальної освітленості Ез, яка створюється світлом відкритого небосхилу (додаток1, рис.2), %:

(2.2.)

Значення КПО визначається за табл. 1 (див. додаток) з врахуванням таких факторів:

1) характеристики зорової роботи (розміри об’єкта роботи);
2) види освітлення ( бокове, верхнє, комбіноване );

3) коефіцієнта світлового пояса;

4) коефіцієнта сонячності клімату, який залежить від того, як зорієнтований будинок відносно сторон світу.

При верхньому та комбінованому освітленні КПО приймається в межах 1-10%, при боковому освітленні – 0,5-3,5%.

Для визначення сумарного розміру світлових отворів при боковому освітленні використовується формула:

, (2.3)

де S0 – площа світлових отворів, м2;

Sn - площа підлоги приміщення, м2;

eн – нормоване значення КПО для заданого світлового поясу (табл. 1).Значення eн задається в СНиП ІІ-4-79 для ІІІ світлового поясу в залежності від розряду виконуваних робіт. Для четвертого світлового поясу значення КПО визначається за формулою:

, де m- коефіцієнт світлового клімату ; с - коефіцієнт сонячності клімату.(Західний регіон України знаходиться в четвертому світловому поясі, для якого m = 0,9; c= 0,7….0,9)

КЗ - коефіцієнт запасу (приймається за табл.2);

- коефіцієнт світлової характеристики вікон (додаток 2, табл. 3);

- загальний коефіцієнт світлопроникнення, визначається за формулою:

, (2.4)

де , , - коефіцієнти світлопропускання матеріалу вікна ( скло подвійне, одинарне), виду вікна ( дерев’яне, металеве ) і конструкції покриття (табл. 5);

- коефіцієнт, який враховує втрати світла в сонцезахисних конструкціях (табл. 6);

-коефіціент, який враховує втрати світла в захисній сітці, яка встановлюється під ліхтарем, дорівнює 0,9.

V1 – коефіціент, який враховує відбивання світла від прилеглої поверхні (табл. 7);

Кб - коефіціент, який враховує затемнення вікон будинками, які стоять навпроти (додаток 2, табл. 4).

Для знаходження необхідної кількості вікон nв використовують формулу:

, (2.5)

де S1 – стандартна площа одного вікна,м2.

Геометричний коефіцієнт природного освітлення, який враховує пряме світло небокраю в будь-якій точці приміщення при боковому освітленні визначається за формулою (%):

, (2.6)

де n1 - кількість променів з рисунка 3 (додаток 1, графік I), які проходять крізь світлові отвори в розрахункову точку на поперечному перерізі приміщення (додаток 1, рис. 3);

n2 - кількість променів з рисунка 4 (додаток 1, графік II), які проходять через світлові отвори в розрахункову точку на плані приміщення (додаток 1, рис.4).

Розрахунок кількості променів за графіками І та ІІ здійснюють у такій послідовності:

а) графік І накладають на рисунок поперечного перерізу приміщення, центр графіка 0 повинен збігатись з розрахунковою точкою А, а нижня лінія графіка – зі слідом робочої поверхні (додаток 1, рис. 3);

б) розраховують кількість променів n1, які проходять через точку С – середину отвору (додаток 1, рис. 3);

в) графік ІІ накладають на план приміщення так, щоб його вертикальна вісь і горизонтальна, номер якої збігається з номером напівкола з графіка І, проходили через точку С (додаток 1, рис. 4).
3. Штучне освітлення

3.1. Показники освітлення

Освітлення робочих приміщень характеризується кількісними та якісними показниками.

Кількісні показники.

Кількісні показники характеризуються в першу чергу значенням освітленості робочих місць ^ Е (лк) і питомою встановленою потужністю Рп ( Вт/м2).

Розглянемо поняття, які використовують при виборі освітлення.

Світловий потік Ф – потужність видимого світлового випромінювання, яка оцінюється оком людини за світловим відчуттям, лм:

(3.1)

де dQ– потужність видимого світлового випромінювання (Вт),

dt- проміжок часу.

У світлотехніці за одиницю світлового потоку приймають 1 люмен (лм) – світловий потік, який випускається точковим еталонним джерелом світла силою в 1 канделу (міжнародна свічка ), розташованого у вершині тілесного кута в 1 стеррадіан.

Сила світла І – це відношення світлового потоку до значення тілесного кута, в якому рівномірно розподілене випромінювання, кд:

, (3.2)

де W – елементарний тілесний кут, стеррадіан, (ср).

Освітленість Е – відношення світлового потоку, що падає на елемент освітлю-ваної поверхні, лк:

, (3.3)

де S - елемент освітлюваної поверхні, м2.

За одиницю освітленості прийнято 1 люкс – рівень освітленості поверхні площею 1 м2 світловим потоком в 1 люмен.

Яскравість L – поверхнева густина сили світла у заданому напрямі, яка дорівнює відношенню сили світла до площі проекції і випромінюваної поверхні на площу, перпендикулярну до того ж напрямку, кандела на квадратний метр ( кд/м2)

, (3.4)

де - кут між напрямом сили світла та віссю OY.
Якісні показники

Фон – поверхня, яка прилягає безпосередньо до об’єкта розпізнавання, на якій цей об’єкт сприймається. Фон характеризується коефіцієнтом відбиття світла від поверхні і залежить від кольору та фактури поверхні.

^ Коефіціент відбиття світла - це відношення відбитого світлового потоку, до світлового потоку, який падає на поверхню, лм:

, (3.5)

де ФВ - відбитий світловий потік, лм;

Фп - світловий потік, який падає на поверхню, лм.

Залежно від коефіцієнта відбиття світла фон вважається:

світлим, якщо > 0,4;

середнім, якщо = 0,2 - 0,4;

темним, якщо < 0,2.

Контраст К – це ступінь розрізнення яскравостей об’єкта і фону, визначається за формулою :

, (3.6)

де L LФ – відповідно яскравість об’єкта і фону.

Контраст об’єкта з фоном вважається:

  • великим, при К > 0,5 (об’єкт і фон значно відрізняються за яскравістю);

  • середнім, при К = 0,2-0,5 (об’єкт і фон помітно відрізняються за яскравістю);

  • малим, при К < 0,2 (об’єкт і фон мало відрізняються за яскравістю).

Видимість - характеризує здатність ока спиймати об’єкт.Видимість залежить

від виду освітлення, розміру об’єкта розпізнавання, його яскравості, контрасту між об’єктом і фоном, тривалості експозиції.

, (3.7)
де К- контраст між об’єктом і фоном,

Кпор пороговий контраст, тобто найменший контраст, що розрізняється оком за даних умов.

^ 3.2. Вибір норм освітленості робочих місць

Рівень освітленості на робочому місці визначається розрядом і підрозрядом зорової роботи, яка виконується. Розряд і підрозряд зорової роботи - величина об’єкта роботи, його контраст з фоном і яскравістю (додаток 2, табл. 8).

Всі роботи, які виконуються в промисловості СНиП поділяє на 8 розрядів; з них перші шість належать до робіт, пов’язаних з визначенням розміру деталей і з врахуванням розмірів об’єкта.

Якщо об’єкт розташований не далі ніж 0,5 м від очей, розряд вибирається за мінімальною шириною. При віддаленні об’єкта більш як на метр розряд вибирають, виходячи із співвідношення мінімальної ширини об’єкта до відстані до очей. Для робіт, де відстань об’єкта до ока знаходиться в межах 0,5-1 м, освітленість вибирають на ступінь вище порівняно з нормою для робіт з об’єктами, розташованими ближче 0,5 м.

Освітленість робочих місць, яка створюється світильниками загального освіт-лення при системі комбінованого освітлення, повинна становити 10 відсотків нормо-ваної освітленості, але не менше ніж 150 лк при освітленні люмінісцентними лампами і 50 лк при лампах розжарювання. При цьому освітленість від світильників загального освітлення більша від 500 лк при лампах люмінісцентних і 100 лк при лампах розжарювання дозволяється створювати лише при наявності відповідних розрахунків.

При освітленні приміщень без природного освітлення норма загального освітлення в системі комбінованого підвищується до 20 відсотків.

Дуже часто визначити розмір об’єкта і його контрасту з фоном неможливо, (наприклад, через малі розміри, розмитості контрасту з фоном, тощо), тоді експери-ментально визначають еквівалентні реальні об’єкти і контрасти.

Норми освітленості робочих поверхонь у виробничих, службових і допоміжних приміщеннях приміщеннях наведені в таблиці 8 (додаток 2) і регламентуються СНиП II-4-79.

У вищих навчальних закладах мінімальна нормована освітленість: в аудиторіях – 300 лк ; в обчислювальних центрах - 400 лк ; у коридорах, переходах, на сходових клітках – 50 лк.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки призначені для закріплення практичних навиків розрахунку природного І штучного освітлення у виробничих, службових та допоміжних приміщеннях iconТема: «Розрахунок штучного освітлення виробничих приміщень»
Виконати розрахунок системи загального штучного освітлення світильниками з люмінесцентними лампами в приміщенні, де розташовані робочі...
Методичні вказівки призначені для закріплення практичних навиків розрахунку природного І штучного освітлення у виробничих, службових та допоміжних приміщеннях iconШтучне освітлення. Розрахунок штучного освітлення
Для забезпечення оптимальних умов зорової роботи встановлюються нормативи освітленості. Основними документами, якими регламентується...
Методичні вказівки призначені для закріплення практичних навиків розрахунку природного І штучного освітлення у виробничих, службових та допоміжних приміщеннях iconБ ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять
Радченко О. Д., Душкевич В. Г. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів...
Методичні вказівки призначені для закріплення практичних навиків розрахунку природного І штучного освітлення у виробничих, службових та допоміжних приміщеннях iconРозрахунок вентиляції виробничих приміщень
Для підтримання у виробничих приміщеннях нормальних параметрів повітряного середовища, яке відповідає санітарно-гігієнічним І технологічним...
Методичні вказівки призначені для закріплення практичних навиків розрахунку природного І штучного освітлення у виробничих, службових та допоміжних приміщеннях iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної І самостійної роботи з дисципліни «Банківська система» для...
Методичні вказівки призначені для закріплення практичних навиків розрахунку природного І штучного освітлення у виробничих, службових та допоміжних приміщеннях iconМіністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
Методичні вказівки призначені для закріплення практичних навиків розрахунку природного І штучного освітлення у виробничих, службових та допоміжних приміщеннях iconГосподарське право україни методичні вказівки
Господарське право України: Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство»...
Методичні вказівки призначені для закріплення практичних навиків розрахунку природного І штучного освітлення у виробничих, службових та допоміжних приміщеннях iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні вказівки підготували: д е н., професор Топіха І. Н., к е н., доцент Іваненко Г. М., к е н., доцент Котикова О.І., асистент...
Методичні вказівки призначені для закріплення практичних навиків розрахунку природного І штучного освітлення у виробничих, службових та допоміжних приміщеннях icon1. Музеєзнавство як наукова дисципліна
Методичні вказівки призначені для студентів базового напряму "Культура'' спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність"...
Методичні вказівки призначені для закріплення практичних навиків розрахунку природного І штучного освітлення у виробничих, службових та допоміжних приміщеннях iconМетодична вказівка до практичних занять з дисципліни
Розроблення та реалізація маркетингових заходів потребують створення допоміжних систем маркетингу. Гармонійне поєднання І взаємодія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка