Тема: Формування протосоціологічних поглядів. План
Скачати 69.26 Kb.
НазваТема: Формування протосоціологічних поглядів. План
Дата конвертації06.07.2013
Розмір69.26 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > География > Документы
Тема: Формування протосоціологічних поглядів.

План:

     1. Джерела соціологічних знань. Передумови виникнення соціології (ст.28-33).

     2. Розвиток соціальних знань у Стародавньому світі:

а) Міф і епос – стародавні форми відображення дійсності (ст. 33-35);

б) вчення про суспільство в Стародавній Греції: Платон та Арістотель (ст.35-40);

3. Формування соціологічної думки Середньовіччя:

а) Зміни системи соціологічних знань (ст. 42);

б) концепція Фоми Аквінського (ст. 42-43);

в) єретичні рухи в Європі (ст.43-44).

4. Соціологічне вчення епохи Відродження (ст.44).

5. Вчення Нікколо Макіавеллі. Макіавеллізм (ст.45-48).

6. Теорія природного права і суспільного договору (ст.51-57).
Самостійна робота: соціально – політичні погляди Платона, Аристотеля, Конфуція, Ф. Аквінського, Н. Макіавеллі. Основні напрямки і тенденції розвитку соціально-політичної думки в Україні. Політична соціологія М.Драгоманова. Українська ідея М.Грушевського. Ідея національної держави В.Липинського. Проблеми і досягнення української соціології в умовах розбудови незалежної держави.
Теми доповідей та рефератів:

 1. Розвиток соціальних знань в Стародавньому світі.

 2. Соціальні знання епохи середньовіччя.

 3. Соціологічні ідеї утопічного соціалізму.


Проблемні запитання:

   • Що є спільного і відмінного між міфом і епосом?

   • В чому суть соціологічних поглядів Н. Макіавеллі про людину, суспільство і державу?


Література:

 1. Андрущенко В. П. Соціологія. – К.: 1998.

Інтернет-ресурси

 1. http://www.philsci.univ.kiev.ua (бібліотека факультету філософії Київского національного університету ім. Тараса Шевченко);

 2. http://elenakosilova.narod.ru/l.html (посилання на філософські сайти та бібліотеки).

Тема: Суспільство як соціальна система.


План:

 1. Розкрити зміст поняття „суспільство”.

 2. Загальна характеристика базисних компонентів соціального життя:

а) соціальні процеси, взаємодії, відносини та зміни;

б) соціальні спільноти та соціальні інститути.

3. Основні теорії походження суспільства (ст. 120-121).

4. Особливості типологізації суспільства (ст.122-125).

5. Характерні особливості сучасного суспільства (таблиця, ст.125-132).

6. Соціальна сфера життєдіяльності суспільства. Суспільне життя (ст.132-138).
Самостійна робота: Сучасні етнічні процеси: інтеграція, консолідація, асиміляція, сегрегація. Соціологічні концепції релігії. Функції релігії як соціального інституту. Тенденції розвитку релігійних процесів в українському суспільстві.
Теми доповідей та рефератів:

 1. Суспільство, соціальний прогрес: критерії та тенденції.

 2. Суспільство як соціальна система.

 3. Характеристика типів суспільства: до індустріальне, індустріальне, постіндустріальне. (презентація)


Проблемні запитання:

   • Визначте та охарактеризуйте етапи розвитку теорій суспільства.

   • Доведіть що суспільство можна розглядати як систему, що має власну структуру. Аргументуйте відповідь.

   • Визначте характерні ознаки індустріального та постіндустріального суспільства на прикладі порівняння сучасного стану України з однією із розвинутих країн світу.


Література:

Городяненко В.Г. Соціологія. – К.: 2008.

Інтернет-ресурси

 1. http://www.philsci.univ.kiev.ua (бібліотека факультету філософії Київского національного університету ім. Тараса Шевченко);

 2. http://elenakosilova.narod.rU/l.html (посилання на філософські сайти та бібліотеки).
Тема: Соціологія виховання.


План:

 1. Соціальна поведінка особи та фактори її формування (ст.530-532).

 2. Соціальне виховання: предмет і структура (ст.532-533).

 3. Взаємодія суспільства і особи в процесі виховання (ст.533-536).

 4. Соціальні регулятори в сфері виховання (ст. 536-538).

 5. Соціальне середовище і проблеми виховання (ст.545-550):

а) соціальне середовище і особа (ст.546-547);

б) соціалізація – процес інтеграції індивіда в соціальну систему(ст.547-549);

в) соціальний статус особи (ст.549-550).

6. Виховання культурою і культура виховання (ст.554-555).
^ Самостійна робота: Категоріальні характеристики праці: „характер праці”, її „зміст”, „умови”, „види”, „організація”. Суб’єктивні оцінки сфери праці: „мотивація”, „ставлення” до праці”, „задоволеність умовами праці”, „стимулювання”, „трудова адаптація”. Об’єкт та предмет економічної соціології. Поняття предмета соціології праці та управління. Засоби масової комунікації. За підручником Городяненко В.Г.
Теми доповідей та рефератів:

 1. Виховання культурою і культура виховання.

 2. Соціальне середовище і проблеми виховання. (презентація)

 3. Соціалізація – процес інтеграції індивіда в соціальну систему.(презентація)


Проблемні запитання:

   • В чому суть механізму соціалізації особи?

   • Наведіть основні фактори формування соціальної поведінки особи.

   • Поясніть основні завдання соціології виховання.


Література:

 1. Соціологія: Підручник / За загальною редакцією проф. В.П.Андрущенка, проф. М.І.Горлача. Харків – Київ, 1998.

 2. Городяненко В.Г. Соціологія. – К.: 2008.

Інтернет-ресурси

  1. uk. wikipedia. org

  2. nuru. ru.

Тема: Соціологія особистості.

План:

    1. Поняття особи в соціології (ст. 271).

    2. Особа в системі соціальних зв’язків (ст.272-274).

    3. Потреби та інтереси – механізми визначеності поведінки (ст.274).

    4. Мотиви, ціннісні орієнтації особи (ст.274-276).

    5. Соціальний статус особи (ст.276).

    6. Соціальна роль. Рольові конфлікти (ст. 277-279).

    7. Поняття соціалізація особи. Фактори і механізми соціалізації особи (ст. 283-288).


Самостійна робота: Соціальна структура і типологія особистості. Соціальні програми виховання. Теорія етногенезу Л.Гумільова. Сучасні етнічні процеси: інтеграція, консолідація, асиміляція, сегрегація. Тенденції розвитку релігійних процесів в українському суспільстві. За підручником Городяненко В.Г.
Теми доповідей та рефератів:

 1. Мотиви, ціннісні орієнтації особи.

 2. Соціальна роль. Рольові конфлікти. (презентація)


Проблемні запитання:

   • Назвіть основні підходи до проблеми особи в історії соціологічної думки.

   • Поясніть вираз: „Соціалізація – стрижень соціального життя”.


Література:

 1. Городяненко В.Г. Соціологія. – К.: 2008.

 2. Соціологія: Підручник / За загальною редакцією проф. В.П.Андрущенка, проф. М.І.Горлача. Харків – Київ, 1998.


Інтернет-ресурси

  1. uk. wikipedia. org

  2. nuru. ru.


Тема: Сім’я та шлюб як соціальні інститути.


План:

 1. Сім’я і шлюб як соціальні інститути.

 2. Взаємодія сім’ї з іншими соціальними інститутами та організаціями.

 3. Типологія сім’ї та шлюбу.

 4. Структура сім’ї. Життєвий цикл сім’ї.

 5. Основні функції сім’ї в суспільстві.

 6. Рольові відносини в сім’ї.

 7. Використання біографічного, щоденникового, панельних методів, сімейних архівів, хронік, життєписів, проективних тестів у дослідженні сім’ї.


Проблемні запитання:

   • Яка роль сім’ї в суспільстві?

   • Окресліть основні тенденції розвитку шлюбносімейних відносин в Україні.Література:

 1. Соціологія: Підручник / За загальною редакцією проф. В.П.Андрущенка, проф. М.І.Горлача. Харків – Київ, 1998.

 2. Солодников В.В. Социология социально-дезадаптированной семьи. –СПб.: Директ, 2007.


Інтернет-ресурси

  1. uk. wikipedia. org

  2. nuru.ru.


Тема: Якісні методи соціологічного дослідження.


План:

 1. Типологія якісних досліджень.

 2. Види якісних досліджень та сфери їх застосування:

а) метод аналізу ситуацій (case study);

б) біографічне дослідження;

в) аналіз розмов;

г) етнографічне дослідження;

д) усна історія;

е) історія сім'ї.

3. Програма соціологічного дослідження.

4. Методи соціологічних досліджень:

а) аналіз, класифікація документа;

б) спостереження;

в) роль опитування в соціологічному дослідженні. Види опитування.

г) експеримент.

Проблемні запитання:

   • Яке значення мають соціологічні дослідження в житті сучасного українського соціуму?Література:

 1. Соціологія: Підручник / За загальною редакцією проф. В.П.Андрущенка, проф. М.І.Горлача. Харків – Київ, 1998.

 2. Городяненко В.Г. Соціологія. – К.: 2008.

Інтернет-ресурси

  1. uk. wikipedia. org

  2. nuru.ru.

Схожі:

Тема: Формування протосоціологічних поглядів. План iconПлан Еволюція поглядів на категорію "праця". Праця І соціально-трудові...
Тема Об’єкт, предмет І завдання дисципліни. Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник виробництва
Тема: Формування протосоціологічних поглядів. План iconПлан-конспект занять до теми «Основи фандрейзингу» (17. 02. 13, неділя)
...
Тема: Формування протосоціологічних поглядів. План iconПитання на модульний контроль №1 тема
Загальна характеристика політичних поглядів Платона. Концепція ідеального державного устрою в діалозі “Держава”. Діалог “Закони”
Тема: Формування протосоціологічних поглядів. План iconТема. Методика формування економічних понять
Мета. Ознайомитися з основними шляхами формування понять та навчитися застосовувати їх на уроках економіки
Тема: Формування протосоціологічних поглядів. План iconПлан засідань Геополітичного наукового клубу студентів, аспірантів,...
Обговорення наукових ідей С. Л. Рудницького, зокрема: аналіз геополітичних та політико-географічних поглядів науковця на геостратегічну...
Тема: Формування протосоціологічних поглядів. План iconТема Наука як об’єкт філософського пізнання
Тема 14. Філософські проблеми екології. формування ноосферного мислення
Тема: Формування протосоціологічних поглядів. План iconПлан Поняття змісту освіти складові елементи змісту освіти. Фактори,...
Основні напрями реформування змісту освіти на сучасному етапі розвитку української школи
Тема: Формування протосоціологічних поглядів. План iconТема: Аналіз джерел формування майна
Мета: закріпити навички аналізу джерел формування майна підприємства, визначення власного оборотного капіталу, аналізу кредиторської...
Тема: Формування протосоціологічних поглядів. План icon1. Концепція сучасного операційного менеджменту в системі управління...
У загальному значенні в науці під „концепцією” розуміється система поглядів на об'єкт, властивість, явище, процес тощо. Щодо операційного...
Тема: Формування протосоціологічних поглядів. План iconФормування, сутність, види та чинники, які впливають на формування асортимент
Формування асортименту процес добору І визначення номенклатури товарів за різними ознаками, спрямований на задоволення попиту населення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка