Р ото к о л
Скачати 353.85 Kb.
НазваР ото к о л
Сторінка1/3
Дата конвертації17.07.2013
Розмір353.85 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Физика > Документы
  1   2   3
ПРОТОКОЛ (№3)


ПРО СТАТУТ СУДУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ


ВИСОКІ ДОГОВІРНІ СТОРОНИ,


ПРАГНУЧИ встановити Статут Суду Європейського Союзу, передбачений у статті 281

Договору про функціонування Європейського Союзу,


ПОГОДИЛИСЯ про такі положення, які додаються до Договору про Європейський Союз, Договору про функціонування Європейського Союзу та Договору про заснування Європейського Співтовариства з атомної енергії:


Стаття 1
Суд Європейського Союзу формується та функціонує згідно з положеннями Договорів, Договору про заснування Європейського Співтовариства з атомної енергії (Євратом) та цього Статуту.


РОЗДІЛ І


^ СУДДІ ТА ГЕНЕРАЛЬНІ АДВОКАТИ


Стаття 2
Перед вступом на посаду кожен суддя на відкритому судовому засіданні складає присягу про те, що він буде виконувати свої обов’язки неупереджено й сумлінно та буде зберігати таємницю розгляду справ у Суді.


Стаття 3
Судді мають імунітет від судового переслідування. Після припинення перебування на посаді вони зберігають імунітет стосовно дій, вчинених під час перебування на посаді, зокрема щодо всього сказаного та написаного.


Суд, засідаючи в повному складі, може скасувати імунітет. Якщо рішення стосується членів Суду загальної юрисдикції або спеціалізованого суду, Суд приймає рішення після проведення консультацій з відповідним судом.


У тих випадках, коли імунітет скасовано, а проти судді порушено кримінальну справу, у будь-якій державі-членові він може постати лише перед судом, що має повноваження судити членів вищої національної судової системи.
Статті 11-14 та стаття 17 Протоколу про привілеї та імунітети Європейського Союзу застосовуються до суддів, Генеральних адвокатів, секретаря, помічників доповідачів Суду Європейського Союзу без шкоди положенням про імунітет від судового переслідування суддів, встановленим у попередніх частинах.

Стаття 4
Судді не можуть обіймати будь-яких політичних або адміністративних посад.
Вони не можуть займатися будь-якою професійною діяльністю, прибутковою або неприбутковою, окрім випадків, коли Рада, як виняток, надає на це згоду, діючи простою більшістю.
Приступаючи до виконання своїх обов’язків, вони урочисто присягають поважати під час і після закінчення строку повноважень зобов’язання, що випливають із перебування на посаді, зокрема обов’язок поводитися чесно та розважливо щодо надання згоди на певні призначення або пільги після закінчення строку їхніх повноважень.
Будь-який сумнів щодо цього пункту врегульовується рішенням Суду. Якщо рішення стосується членів Суду загальної юрисдикції або спеціалізованого суду, Суд приймає рішення після проведення консультацій з відповідним судом.

Стаття 5
Крім звичайної заміни або смерті, обов’язки судді закінчуються, коли він іде у відставку.
Якщо суддя іде у відставку, його заява про відставку надсилається Голові Суду для передачі її Голові Ради. Після такого повідомлення відкривається вакансія.
За винятком випадків, коли застосовується стаття 6, суддя виконує свої обов’язки доти,

доки його наступник не вступить на його посаду.

Стаття 6
Суддя може бути звільнений з посади або позбавлений права на пенсію або інших аналогічних виплат, лише якщо він за одностайним рішенням суддів та генеральних адвокатів Суду вже не відповідає необхідним вимогам або не виконує зобов’язань, що випливають з його посади. Зацікавлений суддя не бере участі у розгляді цього питання. Якщо відповідна особа є членом Суду загальної юрисдикції або спеціалізованого суду, Суд приймає рішення після проведення консультації з відповідним судом.
Секретар Суду передає рішення Суду Голові Європейського Парламенту та Голові Комісії та повідомляє про нього Голову Ради.
Якщо прийнято рішення звільнити суддю з посади, вакансія відкривається після повідомлення, зазначеного вище.
Суддя, що замінює члена Суду до закінчення строку його перебування на посаді,

призначається на залишок строку перебування на посаді його попередника.


Стаття 8
Положення статей 2-7 застосовуються до Генеральних адвокатів.


^ РОЗДІЛ ІІ


ОРГАНІЗАЦІЯ СУДУ


Стаття 9
Під час часткової заміни суддів, що відбувається кожні три роки, почергово замінюються

14 та 13 суддів.
Під час часткової заміни Генеральних адвокатів, що відбувається кожні три роки, щоразу замінюються чотири Генеральні адвокати.


Стаття 10
Секретар присягає перед Судом про те, що він буде виконувати свої обов’язки неупереджено й сумлінно та буде зберігати таємницю розгляду справ у Суді.


Стаття 11
Суд забезпечує заміну Секретаря у випадках, коли він позбавлений можливості бути присутнім на суді.
Стаття 12
До Суду призначаються посадовці та інші службовці, що мають забезпечувати його функціонування. Вони підзвітні Секретареві та підконтрольні Голові.


Стаття 13
На запит Суду Європейський Парламент та Рада, діючи згідно зі звичайною законодавчою процедурою, можуть призначати помічників доповідачів та встановлювати правила, що визначають їхні службові обов’язки. Згідно з умовами, встановленими в Регламенті, від помічників доповідачів може вимагатися участь в попередньому слідстві у справах, що перебувають на розгляді в Суді, та співпраця з суддею-доповідачем.
Помічники доповідачів добираються із осіб, чия незалежність є поза сумнівом і які володіють необхідною юридичною кваліфікацією; вони призначаються Радою, яка діє простою більшістю. Помічники доповідачів присягають перед Судом про те, що вони будуть виконувати свої обов’язки неупереджено й сумлінно та будуть зберігати таємницю розгляду справ у Суді.
Стаття 14
Судді, Генеральні адвокати та Секретар повинні проживати у місці, де розташований Суд.

Стаття 15
Суд працює постійно. Тривалість судових канікул Суд визначає з огляду на потреби його діяльності.

Стаття 16
Суд формує палати, до складу яких входять три або п’ять суддів. Судді обирають Голів палат з числа своїх членів. Голови палат, до складу яких входять п’ять суддів, обираються на три роки. Вони можуть бути повторно обрані один раз.
Велика Палата складається з тринадцяти суддів. Її очолює Голова Суду. Голови палат, до складу яких входять п’ять суддів, та інші судді, яких призначено згідно з умовами, встановленими в Регламенті, становлять також частину Великої Палати.
Суд проводить засідання у складі Великої Палати, коли цього вимагає держава-член або установа Союзу, що є стороною у справі.
Суд провадить засідання у повному складі, якщо справу порушено на підставі частини 2 статті 228, частини 2 статті 245, статті 247 або частини 7 статті 286 Договору про функціонування Європейського Союзу.
Крім того, якщо Суд вважає, що справа, яка розглядається, є винятково важливою, Суд може вирішити, заслухавши Генерального адвоката, передати справу на розгляд Суду у повному складі.

Стаття 17
Рішення Суду є чинними лише тоді, коли у розгляді справи бере участь непарна кількість його членів.
Рішення палат, до складу яких входять три або п’ять Суддів, є чинними лише тоді, коли їх приймають троє Суддів.
Рішення Великої Палати є чинними лише тоді, коли у засіданні беруть участь дев’ять

Суддів.
Рішення Суду у повному складі є чинними лише тоді, коли у засіданні беруть участь 15

Суддів.
У разі, коли один із Суддів не може брати участі в засіданні Суду, можна залучити Суддю з іншої палати, щоб провести засідання згідно з умовами, встановленими в Регламенті.
Жоден суддя або Генеральний адвокат не може брати участь у розгляді справи, в якій він попередньо брав участь як представник або радник або діяв в інтересах однієї з сторін або до якої його запрошували як члена судового органу, або члена комісії з розслідування, або в будь-якому іншому статусі.
Якщо через якусь особливу причину суддя або Генеральний адвокат вважає, що йому не слід брати участь в ухваленні рішення або вивченні конкретної справи, то він інформує про це Голову. Якщо через якусь особливу причину Голова вважає, що судді або Генеральному адвокату не слід бути присутнім на судовому засіданні або подавати свої висновки у конкретній справі, то він відповідно повідомляє йому про це.
Будь-яка складність, що постає у зв’язку з застосуванням цієї статті, вирішується рішенням Суду.
Сторона не може робити подання щодо змін у складі Суду або однієї з його палат на підставі національної приналежності судді або відсутності судді такої самої національної приналежності, як ця сторона, в Суді або в одній з палат.


^ РОЗДІЛ ІІІ


ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ В СУДІ


Стаття 19
Держави-члени та установи Союзу в Суді представлені представниками, призначеними для ведення кожної справи; представникові можуть допомагати радник або адвокат.
Держави, що не є державами-членами, але є учасницями Угоди про Європейський економічний простір, а також членами Наглядового органу ЄАВТ (Європейської асоціації вільної торгівлі), зазначеного у цій Угоді, мають таке ж представництво в Суді.
Інші сторони представляють адвокати.
Лише адвокат, що має право виступати перед судом держави-члена або іншої держави, що є членом Договору про Європейський економічний простір, може представляти інтереси сторони в Суді або надавати допомогу стороні.
Таким представникам, радникам та адвокатам, коли вони виступають у Суді, надаються права та імунітети, необхідні для незалежного виконання своїх обов’язків згідно з умовами, встановленими в Регламенті.
Стосовно радників та адвокатів, що виступають у Суді, Суд має такі самі повноваження,

як суди загальної юрисдикції, згідно з умовами, встановленими у Регламенті.
Викладачі університетів, що є громадянами держави-члена, чиє законодавство надає їм право виступати в суді, мають такі самі права, які надано адвокатам згідно з цією статтею.
Процедура в Суді складається з двох частин: письмової та усної.
Письмова процедура складається з повідомлення сторін та установ Союзу, чиї рішення є предметом спору, заяв, викладу справи, аргументів захисту, зауважень, відповідей на запити, якщо такі є, разом з усіма супроводжувальними паперами та документами або їх засвідченими копіями.
Повідомлення робить секретар у порядку та протягом строку, встановлених у Регламенті.
Усна процедура складається з виголошення доповіді, яку представляє суддя-доповідач, слухання у Суді представників, радників, адвокатів та висновків Генерального адвоката, а також слухання свідків та експертів, якщо такі є.
Якщо Суд вважає, що справа не порушує нових питань права, Суд може, заслухавши Генерального адвоката, прийняти рішення, що справу можна вирішити без висновку Генерального адвоката.


Стаття 21
Справа у Суді порушується через письмову заяву, адресовану Секретареві. Заява повинна містити ім’я заявника, постійну адресу та відомості про особу, яка її підписала, назву сторони або сторін, проти яких подано заяву, предмет спору, позовні вимоги та стислий виклад правових підстав заяви.
До заяви додається, якщо доцільно, акт, скасування якого вимагається, або за обставин, зазначених у статті 265 Договору про функціонування Європейського Союзу, документальне засвідчення дати, коли від установи вимагалось діяти відповідно до зазначеної статті. Якщо ці документи не подано із заявою, Секретар має запропонувати зацікавленій стороні надати їх протягом розумного періоду, але в такому випадку права зацікавленої сторони не втрачають сили, навіть якщо ці документи подано після закінчення строку подання позову.


Стаття 22
Справа, що регулюється статтею 18 Договору Євратом, порушується в Суді шляхом подання секретареві скарги. Скарга містить ім’я та постійну адресу заявника, відомості про особу, яка її підписала, посилання на рішення, проти якого подано скаргу, імена відповідачів, предмет спору, позовні вимоги та стислий виклад підстав оскарження.
Скарга супроводжується засвідченою копією рішення Арбітражного Комітету, що оспорюється.
Якщо Суд відмовляє у прийнятті скарги, рішення Арбітражного Комітету набуває статусу остаточного.
Якщо Суд скасовує рішення Арбітражного Комітету, то в Арбітражному Комітеті, якщо доцільно, можливий повторний розгляд справи за ініціативою однієї із сторін. Арбітражний Комітет дотримується будь-яких рішень Суду щодо питань права.

У справах, що регулюються статтею 267 Договору про функціонування Європейського Союзу, зацікавлений судовий орган держави-члена повідомляє Суду про рішення судового органу про призупинення розгляду справи та про передачу справи до Суду. Тоді Секретар Суду повідомляє про рішення сторонам, державам-членам та Комісії, а також установам, органам, службам або агенціям Союзу, які ухвалили акт, законність або тлумачення якого є предметом спору.

Протягом двох місяців від дати цього повідомлення сторони, держави-члени, Комісія та, в разі потреби, установа, орган, служба або агенція, які ухвалили акт, законність або тлумачення якого є предметом спору, мають право подати до Суду виклад суті справи або письмові пояснення.

У справах, що регулюються статтею 267 Договору про функціонування Європейського Союзу, Секретар Суду повідомляє про рішення національного судового органу, крім держав-членів, також іншим державам, що є сторонами Угоди про Європейський економічний простір, а також Наглядовому Комітету ЄАВТ, зазначеному в Угоді, які мають змогу протягом двох місяців від дати повідомлення подати до Суду виклад суті справи або письмові пояснення, якщо порушується питання про одну зі сфер застосування цієї Угоди.

Якщо угода, що стосується певного предмету, укладена Радою та однією або декількома державами, що не є членами Союзу, передбачає, що ці держави повинні мати право подавати виклад суті справи або письмові пояснення, якщо судовий орган держав-членів передає до Суду для попереднього рішення щодо питання, яке належить до сфери застосування Угоди, про рішення національного судового органу, що містить це питання, необхідно також повідомити зацікавленим державам, які не є членами. Протягом двох місяців з моменту такого повідомлення ці держави можуть подати до Суду виклад суті справи або письмові пояснення.

Стаття 23а (1)

Регламент може передбачати прискорену процедуру, а для запиту щодо отримання попереднього рішення, пов’язаного з простором свободи, безпеки та правосуддя, - термінову процедуру.

Ці процедури можуть передбачати: щодо подання викладу суті справи або письмових пояснень – більш короткий термін, ніж передбачений статтею 23, а як відступ від частини

4 статті 20 – вирішення справи без висновку Генерального адвоката.

Крім того, термінова процедура може передбачати обмеження кількості сторін та інших зацікавлених осіб, зазначених у статті 23, уповноважених подавати виклад суті справи або письмові пояснення, а у випадках надзвичайної терміновості - проведення процедури без письмового етапу.

(1) Стаття, внесена Рішенням 2008/79/ЄС, Євратом (ОВ L 24, 29.1.2008, С. 42).
Суд може вимагати від сторін подання всіх документів та надання всієї інформації, яку

Суд вважає необхідною. Про будь-яку відмову складається формальний акт.
Суд може також вимагати від держав-членів та установ, органів, служб та агенцій, що не є сторонами у цій справі, надання всієї інформації, яку Суд вважає необхідною для розгляду справи.


Стаття 25
Суд може у будь-який час доручити будь-якій особі, органу, органу влади, комітетові або іншій організації, за його вибором, надати експертний висновок.


Стаття 26
Свідки можуть заслуховуватися відповідно до умов, встановлених у Регламенті.


Стаття 27
Стосовно свідків, що не з’явилися на судове засідання, Суд має такі самі повноваження, які зазвичай мають судові органи, та може накладати штрафні санкції згідно з умовами, встановленими в Регламенті.


Стаття 28
Свідки та експерти можуть заслуховуватися під присягою, що складена у формі, встановленій у Регламенті, та у спосіб, встановлений законодавством країни, громадянином якої є свідок або експерт.
Стаття 29
Суд може наказати, щоб свідка або експерта заслухав судовий орган за місцем його постійного проживання.
Наказ надсилається до виконання компетентному судовому органові згідно з умовами, встановленими у Регламенті. Документи, оформлені згідно з судовим дорученням, повертаються до Суду згідно з тими самими умовами.
У разі потреби Суд сплачує витрати без шкоди праву покласти їх на сторони, якщо це доцільно.


Стаття 30
Держава-член розглядає будь-яке порушення присяги з боку свідка або експерта як злочин, скоєний в одному з її судів, що має юрисдикцію у цивільних справах. На вимогу Суду зацікавлена держава-член притягає злочинця до відповідальності у своєму суді відповідної юрисдикції.
Слухання в Суді проводяться прилюдно, якщо Суд за власною ініціативою або за поданням сторін не вирішить інакше, зважаючи на вагомі підстави.


Стаття 32
Під час слухань Суд може опитувати експертів, свідків та власне сторони. Проте, сторони можуть звертатися до Суду лише через своїх представників.


Стаття 33
На кожному засіданні ведеться протокол, який підписує Голова та Секретар.


Стаття 34
Порядок розгляду справ встановлює Голова.


Стаття 35
Наради Суду проводяться таємно та не підлягають розголошенню.


Стаття 36
У рішеннях формулюються підстави їхнього ухвалення. Рішення містять імена суддів, що взяли участь у нарадах.


Стаття 37
Рішення підписують Голова та Секретар. Рішення зачитуються на відкритому судовому засіданні.


Стаття 38
Суд виносить рішення щодо судових витрат.


Стаття 39
Голова Суду може за спрощеною процедурою, що в разі потреби може відступати від правил, які містяться в цьому Статуті та які мають бути встановлені у Регламенті, виносити рішення щодо заяв про призупинення виконання, як зазначено в статті 278

Договору про функціонування Європейського Союзу та статті 157 Договору Євратом, або призначати тимчасові заходи відповідно до статті 279 Договору про функціонування Європейського Союзу, або призупинити виконавче провадження відповідно до частини 4 статті 299 Договору про функціонування Європейського Союзу або частини 3 статті 164

Договору Євратом.
Якщо Голова не може брати участь у судовому засіданні, його заміщує інший суддя згідно з умовами, встановленими у Регламенті.
Рішення Голови або судді, що його заміщує, є попереднім та в жодному разі не повинно шкодити рішенню Суду по суті справи.

Стаття 40
Держави-члени та установи Союзу можуть вступати у справи, що перебувають на розгляді

Суду.
Таке саме право надається органам, службам та агенціям Союзу, а також будь-якій особі, що доводить зацікавленість у результатах розгляду будь-якої справи, поданої на розгляд Суду. Фізичні або юридичні особи не вступають у справи між державами-членами, між установами Союзу або між державами-членами та установами Союзу.
Без шкоди частині 2 держави, що не є державами-членами, але є сторонами Угоди про Європейський економічний простір, а також Наглядовий Комітет ЄАВТ, зазначений в Угоді, можуть вступати у справи, що перебувають на розгляді Суду, якщо порушується питання про одну зі сфер застосування цієї Угоди.
Заява про вступ у справу обмежується підтримкою позовних вимог однієї із сторін.

Стаття 41
Якщо відповідач, якого належним чином викликано до суду, не подає письмових пояснень на свій захист, проти нього ухвалюється рішення. Рішення можна оскаржити протягом одного місяця після повідомлення про нього. Із факту оскарження не випливає, що виконання рішення призупиняється, якщо Суд не вирішить інакше.

Стаття 42
Держави-члени, установи, органи, служби та агенції Союзу, а також будь-які інші фізичні або юридичні особи можуть у випадках та за умов, які мають бути визначені в Регламенті, вступити у справу третьою особою, щоб оскаржити рішення, ухвалене без їхнього заслуховування, якщо це рішення шкодить їхнім правам.

Стаття 43
Якщо значення або сфера застосування рішення викликає сумніви, Суд надає його тлумачення за зверненням будь-якої сторони або установи Союзу, що доведе свою зацікавленість у ньому.
Заяву про перегляд рішення можна подавати до Суду, лише якщо виявлено факт такого характеру, який може бути вирішальним чинником, і що був невідомий Судові та стороні, що вимагає перегляду, на момент прийняття рішення.
Перегляд справи починається за рішенням Суду, що чітко встановлює існування нового факту, визнає, що його характер є таким, що дає підстави відкрити справу для перегляду, та оголошує заяву прийнятною на цій підставі.
Заяви про перегляд не можуть подаватися по закінченню 10 років від дати, коли рішення ухвалено.


Стаття 45
Регламентом встановлюються окремі строки з урахуванням віддаленості.
Закінчення строку не може шкодити будь-яким правам, якщо зацікавлена сторона доведе існування непередбачуваних або форс-мажорних обставин.


Стаття 46
Для проваджень проти Союзу стосовно питань, що випливають з позадоговірних зобов’язань, строк позовної давності складає п’ять років від дати події, яка їх спричинила. Строк позовної давності переривається, якщо в Суді відкрито провадження або якщо перед таким провадженням сторона, якій завдано шкоди, подає заяву до відповідної установи Союзу. В останньому випадку провадження повинно бути відкрите протягом двох місяців, передбачених у статті 263 Договору про функціонування Європейського Союзу; якщо доцільно, застосовуються положення частини 2 статті 265 Договору про функціонування Європейського Союзу.
Ця стаття також застосовується до проваджень проти Європейського центрального банку стосовно позадоговірних зобов’язань.


^ РОЗДІЛ ІV

  1   2   3

Схожі:

Р ото к о л iconКнига вторая
Королевству Туврон. Но гордые, загадочные и непредсказуемые существа не могли долго повиноваться Правителю из других рас. Драконы...
Р ото к о л iconПроповедь на 11 воскресенье после Троицы, 2012
День ото дня сбрасывает человек по нескольку грамм, покашливает, темные круги под глазами все темнее. А через три годика таких «незначительных...
Р ото к о л icon«Горячая пицца на дом за 30 минут — или мы вернем вам деньги»
Утп — или ваше Уникальное Торговое Предложение — это именно то, что отличит вашу компанию и продукт ото всех остальных. Важно то,...
Р ото к о л iconЙен Пирс Загадка Рафаэля Йен Пирс Загадка Рафаэля глава 1
Завсегдатаи бара встретили Таддео как своего, но достаточно сдержанно: лаконичные приветствия, дружеские кивки и ни малейшей попытки...
Р ото к о л iconНачнем с того, что предмет, который мы будем обсуждать, знаком нам...
Начнем с того, что предмет, который мы будем обсуждать, знаком нам всем. Любовь – тема, самая, наверно, животрепещущая для нашего...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка