Закономірності формування І властивості рентгенівського зображення. Флюорографія: принципи методики, діагностичні можливості
Скачати 71.63 Kb.
НазваЗакономірності формування І властивості рентгенівського зображення. Флюорографія: принципи методики, діагностичні можливості
Дата конвертації17.06.2013
Розмір71.63 Kb.
ТипЗакон
mir.zavantag.com > Физика > Закон
Тема 2. Принципи і методи променевої терапії.Контактні методи променевої терапії. Рентгенотерапія. Далеодистанційна гама-терапія. Променева терапія джерел високих енергій. Фізико-технічні основи рентгенологічного, радіонуклідного, МРТ,УЗД досліджень.

 1. Фізичні та біологічні основи променевої терапії.

 2. Механізм радіаційного пошкодження пухлинних клітин.

 3. Радіотерапевтичний інтервал та радіомодифікуючі фактори.

 4. Класифікація методів променевої терапії.

 5. Основні принципи променевої терапії.

 6. Характеристика методу далекодистанційної рентгенотерапії. Апарати. Показання та протипоказання до використання.

 7. Види далекодистанційної рентгенотерапії. Фізико-технічні умови роботи апаратів. Призначення тубусів та фільтрів.

 8. Механізм протизапальної дії іонізуючого випромінювання.

 9. Характеристика методу близькодистанційної рентгенотерапії. Апарати. Показання та протипоказання до використання.

 10. Характеристика методу далекодистанційної гамма-терапії та терапії іншими джерелами високих енергій. Апарати. Показання та протипоказання до використання.

 11. Характеристика методу внутрішньопорожнинної променевої терапії. Будова та форми джерел випромінювання. Показання та протипоказання до використання.

 12. Характеристика методу внутрішньотканинної променевої терапії. Будова та форми радіоактивних препаратів. Показання та протипоказання до використання.

 13. Профілактика променевих реакцій та ушкоджень.

 14. Утворення та основні властивості рентгенівського випромінювання.

 15. Будова та принцип роботи рентгенівської трубки.

 16. Основні методики рентгенологічного дослідження: рентгеноскопія і рентгенографія, їх переваги і недоліки.

 17. Закономірності формування і властивості рентгенівського зображення. Флюорографія: принципи методики, діагностичні можливості.

 18. Принцип та застосування рентгенівської томографії.

 19. Захист персоналу і хворих від дії іонізуючого випромінювання при проведенні рентгенівських досліджень.

 20. Класифікація рентгеноконтрастних речовин, їх застосування в рентгенологічній діагностиці. Ускладнення, що виникають при застосуванні рентгеноконтрастних речовин.

 21. Фізико-технічні основи магнітно-резонансної томографії, діагностичні можливості методу.

 22. Класифікація методів радіонуклідної діагностики.

 23. Радіонуклідні методи дослідження "in vitro"- їх значення.

 24. Характеристика методів радіонуклідної діагностики "in vivo": радіометрія, радіографія, сканування, сцинтиграфія.

 25. Засоби отримання діагностичної інформації при радіонуклідних дослідженнях, її обробка.

 26. Сканування, принцип методу та інтерпретація отриманих результатів.

 27. Гамма-сцинтиграфія, принцип методу, обробка отриманих результатів. ПЕТ.

 28. Фізико-технічні основи ультразвукової діагностики. Використання і діагностичні можливості методу.


Тема 3. Променеві методи дослідження і променева анатомія органів грудної порожнини. Основні променеві симптоми патології органів дихання. Променеві ознаки захворювань органів дихання і серцево-судинної системи.

 1. Методи променевої діагностики легень.

 2. Нормальна грудна порожнина в рентгенівському зображенні. Часткова будова легень.

 3. Легеневий рисунок, його субстрат. Зміни легеневого рисунку.

 4. Корені легень: анатомічний субстрат та рентгенологічна картина. Патологічні зміни коренів.

 5. Ступені закупорювання бронхів, причини, рентгенологічна картина.

 6. Рентгенологічна семіотика захворювань легень.

 7. Круглі тіні в легенях, їх диференційна діагностика.

 8. Кільцеподібні тіні в легенях, їх диференційна діагностика.

 9. Рентгенологічна діагностика пневмоній та їх ускладнень.

 10. Рентгенологічна діагностика плевритів.

 11. Класифікація туберкульозу легень.

 12. Рентгенологічна діагностика дитячих форм туберкульозу легень.

 13. Рентгенологічна діагностика дифузних дисемінацій у легенях.

 14. Класифікація раку легень. Центральний та периферічний рак легень. Рентгенологічна діагностика та диференційна діагностика різних форм раку легень та ускладнень.

 15. Методи променевої діагностики серця та великих судин.

 16. Нормальна рентгенологічна анатомія серця та великих судин. Дуги серця в прямій передній проекції.

 17. Основні рентгенівські ознаки мітральних вад серця.

 18. Основні рентгенівські ознаки аортальних вад серця.

 19. Рентгенологічна класифікація природжених вад серця.

 20. Невідкладна рентгенологічна діагностика патології органів грудної порожнини: пневмоторакс, гідропневмоторакс, гідроторакс, ателектаз.


Тема 4.Променеві методи дослідження і променева анатомія органів черевної порожнини. Променеві методи дослідження і променева анатомія сечовидільної системи. Променеві ознаки захворювань нирок і сечовидільних шляхів.


 1. Загальні принципи рентгенологічного дослідження травного каналу.

 2. Методики рентгенологічного дослідження стравоходу та його нормальна рентгенологічна картина.

 3. Методики рентгенологічного дослідження шлунка та його нормальна рентгенологічна картина.

 4. Методики рентгенологічного дослідження тонкої кишки.

 5. Методики рентгенологічного дослідження товстої кишки, нормальна рентгенанатомія товстої кишки.

 6. Методики променевої діагностики захворювань нирок, сечоводів, сечового міхура.

 7. Радіонуклідні методи дослідження нирок.

 8. Радіонуклідна ренографія та динамічна реносцинтиграфія.

 9. Характеристика тубулотропних та гломерулотропних РФП.

 10. Статичні радіонуклідні методи дослідження нирок. Нефросцинтиграфія, сканування.

 11. Комплексна променева діагностика сечокам'яної хвороби.

 12. Значення РІА в комплексній променевій діагностиці дифузних та вогнищевих уражень нирок.

Тема 5. Променеві методи дослідження і променева анатомія опорно-рухової системи. Променеві методи дослідження і променеві ознаки захворювання опорно-рухової системи.

 1. Методики променевої діагностики захворювань кісток та суглобів.

 2. Рентгенологічні ознаки переламів кісток.

 3. Рентгенологічні ознаки травматичних пошкоджень суглобів.

 4. Особливості рентгенівського зображення кісток у дітей. Вікові особливості переламів.

 5. Стадії розвитку кісткової мозолі у рентгенівському зображенні. Ускладнення загоювання переламів.

 6. Рентгенологічна семіотика захворювань кісток та суглобів.

 7. Рентгенологічна діагностика остеомієліту. Рентгенологічна діагностика первиннохронічних форм остеомієліту.

 8. Рентгенологічна діагностика туберкульозу кісток та суглобів. Туберкульозний спондиліт, його рентгенодіагностика.

 9. Класифікація і рентгенологічна діагностика пухлин кісток.


Тема 6Основи променевої семіотики патології органів черевної порожнини. Променеві ознаки захворювань органів ШКТ. Променеві ознаки захворювань печінки та жовчовивідних шляхів..

 1. Рентгенодіагностика дивертикулів стравоходу та їх ускладнень.

 2. Рентгенологічна картина раку стравоходу, диференціальна діагностика з ахалазією. Рентгенологічна діагностика виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки.

 3. Рентгенологічні ознаки ускладнень виразкової хвороби шлунка.

 4. Рак шлунка, класифікація, клініко-рентгенологічні ознаки.

 5. Хронічний гастрит, класифікація, клініко-рентгенологічні ознаки.

 6. Рентгенологічна картина неспецифічних колітів /неспецифічного виразкового коліту та гранульоматозного коліту/.

 7. Рентгенологічні ознаки пухлин товстої кишки.

 8. Рентгенологічна діагностика непрохідності кишківника, диференційна діагностика.

 9. Рентгенологічна діагностика дивертикулярної хвороби кишківника, її ускладнень.

 10. Методики променевої діагностики захворювань печінки, жовчного міхура, жовчних протоків та підшлункової залози.

 11. Радіонуклідні методи дослідження гепатобіліарної системи.

 12. Комплексна променева діагностика жовчнокам'яної хвороби.

 13. Радіонуклідні методи дослідження ретикуло-ендотеліальної системи печінки.

 14. Комплексна променева діагностика дифузних та осередкових уражень печінки.Тема 7 Рентген-анатомія і методи діагностики в стоматології.

 1. Загальна характеристика методик рентгенологічного дослідження зубів та щелеп.

 2. Показання до застосування внутришньоротової рентгенографії.

 3. Правило ізомерії Ц'єшинського. Які вимоги до якості рентгенограм?

 4. Які спеціальні методи рентгенологічного дослідження в стоматології?

 5. Які розрізняють проекційні і скіалогічні особливості при рентгенографії зубів?

 6. Які особливості рентгенологічного зображення тканин зубів?

 7. Які Ви знаєте різновиди аномалій розвитку зубо-щелепової ділянки скелету?

 8. Що дає тіньове зображення?

 9. З чого складається кістка?

 10. Які симптоми захворювання кісток і суглобів розрізняють?

 11. Якою буває зміна структури кістки?

 12. Дати характеристику симптомам: остеопороз, остеосклероз, функціональна перебудова кістки від хронічного перенавантаження, деструкція, остеоліз, остеонекроз, секвестрація.

 13. Коли рентгенологічно виявляється періостит?

 14. Які форми періостальних нашарувань?Тема 8. Променева діагностика патології в стоматології. Променеве дослідження щитовидної залози . Променева анатомія щитовидної залози. Променеві ознаки захворювань щитовидної залози.


 1. Рентгенологічна діагностика одонтогенних пухлин щелеп (одонтома, адантінома, цементома).

 2. Рентгенологічна діагностика хронічних періодонтитів.

 3. Травматичні пошкодження зубів і щелеп – переломи, вивихи, підвивихи, їх рентгенологічна діагностика.

 4. Методи променевого дослідження щитоподібної залози, послідовність їх застосування, показання.

 5. Дослідження йоднакопичувальної функції щитоподібної залози.

 6. Сканування та сцинтиграфія щитоподібної залози.

 7. Радіоімунологічний аналіз (РІА) в комплексній променевій діагностиці захворювань щитоподібної залози.

 8. Радіонуклідні методи дослідження слинних залоз.

 9. Променеві ознаки деяких захворювань щитоподібної залози: гіпо-, гіпертиреозів, тіреоїдиту, раку, кіст, аденоми.

Схожі:

Закономірності формування І властивості рентгенівського зображення. Флюорографія: принципи методики, діагностичні можливості iconЗагальна характеристика діагностичної медичної апаратури
Скіалогія розділ рентгенології, що вивчає закономірності утворення рентгенівського зображення
Закономірності формування І властивості рентгенівського зображення. Флюорографія: принципи методики, діагностичні можливості iconЗакономірності, принципи І фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів

Закономірності формування І властивості рентгенівського зображення. Флюорографія: принципи методики, діагностичні можливості iconМетоди візуалізації в променевій діагностиці та принципи отримання...
Ло хворого. Згідно з фізичними законами внаслідок нерівномірного поглинання І розсіювання частини квантів, що зумовлено нерівномірною...
Закономірності формування І властивості рентгенівського зображення. Флюорографія: принципи методики, діагностичні можливості iconПерелік дисциплін
Поняття інформації. Принципи роботи з інформацією. Персональний комп’ютер. Характеристики та можливості персональних комп’ютерів....
Закономірності формування І властивості рентгенівського зображення. Флюорографія: принципи методики, діагностичні можливості iconЗакони, закономірності та принципи вищої освіти
...
Закономірності формування І властивості рентгенівського зображення. Флюорографія: принципи методики, діагностичні можливості iconДодаток А. Діагностичні методики, що застосовувалися у констатуавальному експерименті
Як саме Ви розумієте поняття «професійна самоактуалізація» (самореалізація)?(дайте розгорнуту відповідь)
Закономірності формування І властивості рентгенівського зображення. Флюорографія: принципи методики, діагностичні можливості iconПлан дослідження темперамент та його властивості. Методики: самооцінки...
Методики: "Незакінчені речення", "Малюнок невідомої тварини", тат, анкетування, бесіда та ін
Закономірності формування І властивості рентгенівського зображення. Флюорографія: принципи методики, діагностичні можливості iconНаукові дослідження є формою розвитку науки. Кожне наукове дослідження...
Предметом пізнання є досліджувані з певною метою структура системи, закономірності взаємодії елементів всередині системи та поза...
Закономірності формування І властивості рентгенівського зображення. Флюорографія: принципи методики, діагностичні можливості iconПрограма з теорії та методики викладання українського народного танцю
Український народно-сценійчний танець І основні закономірності його розвитку. – Бандалюк, Петренко
Закономірності формування І властивості рентгенівського зображення. Флюорографія: принципи методики, діагностичні можливості iconЗакономірності та принципи навчання
Характеристика основних форм методичної роботи в школі. Самоосвіта І виховання вчителя
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка