Змістовий модуль Вікові особливості розвитку зубощелепного апарату людини
НазваЗмістовий модуль Вікові особливості розвитку зубощелепного апарату людини
Сторінка1/3
Дата конвертації17.06.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Физика > Документы
  1   2   3
Змістовий модуль 1. Вікові особливості розвитку зубощелепного апарату людини.
Особливістю смоктання у но­вонародженого є:- Одночасне смоктання і дихання;

Скільки фолікулів зубів знахо­диться в комірковому відростку кожної щелепи новонародженого: 18;

Де знаходяться фолікули тим­часових та постійних зубів верхньої щелепи у новонародженого: Біля дна очної орбіти;

Як розташовані зачатки постійних зубів на нижній щелепі у новонародженого: - Горизонтально коронками ме­діально;

В якому терміні внутріутробного розвитку дитини виника­ють вади розвитку та аномалії об­личчя і щелеп: На 1-3 міс.;

Коли завершується повне зрощення обидвох поло­вин нижньої щелепи: На 6-12 міс. постнатального розвитку

^ Яке співвідношення коміркових відростків у двомісячному плоду: Прогенічне;

Коли у процесі філогенезу фор­муються 5 відростків у головному відділі ембріона: На 25-30 дні;

^ Скільки зубних фолікулів зна­ходиться у кожній щелепі новона­родженої дитини:18;

Як ще називається перша зяберна дуга: Щелепна дуга;

Скільки фолікулів постійних зубів міститься у кожній щелепі дитини на момент народження:8;

Скільки фолікулів тимчасових зубів міститься у кожній щелепі дитини на момент народження:10;

^ Що таке складка Робена-Мажито: Ясенна мембрана;

Особливості будови ротової порож­нини новонародженого пов’я­зані з: Вродженим актом смоктання;

^ Розвиток зубів починається з: Епітеліальної зубної пластин­ки;

Що впливає на розвиток зубощелепно-лицевої ділянки в ембріональному періоді: Спадковий чинник та стан організму матері

^ На якому місяці ембріогенезу можливе виникнення аномалій роз­витку верхньої щелепи, нижньої ще­лепи, піднебіння, язика, обличчя: На 2 місяці;

Яке співвідношення коміркових відростків у новонародженого: Прогнатичне;

^ Який чинник є головним у трансформації фізіологічної ретрогенії: Природне вигодовування;

Процес прорізування зубів по­чинається в: 6-8 місяців;

Постійні зуби на відміну від молочних є: Дещо більшими за розмірами.

^ Коли у дитини повністю зростаються обидві половини нижньої щелепи:До 1 року;

Яка функція є но­мою для трирічної дитини на відміну від новонародженого: Соматичний тип ковтання;

^ Чим відрізняться жувальний апарат шестирічної дитини від новона­родженого: Наявністю чіткого суглобового відростка СНЩС;

В якому віковому періоді спостерігається значний ріст ще­леп у бокових ділянках: У 1 рік - 2,5 роки;

^ Назвіть м’язи, які опускають нижню щелепу: Щелепно-під’язичні, двочеревцеві;

В якому віковому періоді спостерігається значний ріст щелеп у бокових ділянках: У 10-14 років;

^ Верхня щелепа розвивається з: Верхньощелепною відростка;

Нижня щелепа розвивається з: Нижньощелепних відростків;

З якого відростка головного відділу ембріона розвивається нижня губа: Із верхньощелепних відростків;

Який із перелічених м’язів не відноситься до мімічних: M. pterygoideus medialis;

^ Який із перелічених м’язів добре розвинутий у новонародженого: M. digastricus;

Які м’язи виконують найбільше функціональне навантаження в період грудного вигодовування:. Мімічні м’язи;

^ Хто автор класифікації аномалій вуздечок язика: Катц;

Положення зубів у зубній дузі не залежить від: Періодонто-мускулярного рефлексу;

Характер змикання других тимчасових молярів у нормі залежить від: Мезіодистальних розмірів молярів;

Який із перелічених м’язів відноситься до жувальних: M. pterygoideus medialis;

^ Форма зубних дуг не залежить від: Гістогенезу зубів;

Який з перелічених м’язів відноситься до мімічних: M. risorius;

Найбільш активний період росту нижньої щелепи: У період вигодовування;

В якому віці припиняється ріст щелепно-лицевої ділянки: У 24-25 років;

^ В які періоди життя дитини переважно ростуть фронтальні ділянки щелеп: У 6-12 місяців і в 6-9 років;

Назвіть ознаки аномалії, яка формується у дітей віком від 2,5 до 4 років:Дистальне співвідношення на іклах;

^ М’язи, що висувають нижню щелепу вперед, це: Правий і лівий зовнішній крилоподібний;

Який із перелічених нижче чинників є регулюючим для росту щелеп: Функціональне навантаження щелеп;

^ Який з перелічених м’язів не відноситься до мімічних: M. pterygoideus lateraris

Ріст і формування щелеп зупиняється до: 24-25 років;

Визначте вік дитини за наявності 54, 51, 61, 62, 64, 74, 72, 71, 81, 82, 84 зубів: 18 місяців;

Визначте вік дитини за наявності 16, 55, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 65, 26, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44, 85, 46 зубів:. 11 років;

^ Визначте вік дитини за на­ступною зубною формулою:16, 55, 14, 53, 12, 11, 21, 22, 63, 24, 65, 26, 46, 85, 44, 83, 42, 41, 31, 32, 73, 34, 75, 36 зуби: 9 років;

Визначте вік дитини за наявності 55, 54, 53, 52, 51, 61, 62, 63, 64, 65, 75, 74, 73, 72, 71, 81, 82, 83, 84, 85 зубів: 30 місяців;

^ Який прикус є нормою у віці від 4 до 6 років (період старіння тимчасового прикусу): Прямий

Яка правильна послідовність прорізування постійних зубів на верхній щелепі: 6-1-2-4-3-5-7;

^ Правильна послідовність прорізування постійних зубів на нижній щелепі:. 6-1-2-4-3-5-7;

Назвіть м’язи, які піднімають нижню щелепу: Власне жувальні м’язи;

^ Який прикус за даними більшості авторів не відноситься до фізіологічних: Прогнатичний;

Наявність трем у фронтальній ділянці молочного прикусу в період інволюції оцінюється як: Сприятливий симптом;

^ Період відносної фізіологічної стабілізації молочного прикусу характерний для віку: 2,5-4 роки;

Співвідношення яких зубів залишається незмінним у нормі на всіх етапах розвитку молочного прикусу: Усіх ікол;

^ Період старіння молочного прикусу характерний для віку: 4-5 років;

Який вид прикусу належить до фізіологічного:Ортогнатичний;

Вкажіть ознаку, яка характеризує ортогнатичний прикус:Верхні фронтальні зуби повністю перекривають коронки нижніх зубів.

^ Пропорційність передбачає умовний поділ обличчя на: Три рівних частини;

До щелепних ознак відносять:Всі наведені у цьому тесті варіанти відповідей правильні.

^ Скільки форм фізіологічного прикусу розрізняють у клініці ортодонтії:Чотири;

Який прикус не є фізіологічним: Відкритий

Ознакою правильного змикання кутніх зубів по сагіталі є:Розміщення переднього щічного горбика першого верхнього моляра в поперечній борозенці однойменного нижнього зуба;

^ Кожний зуб верхньої щелепи має два антагоністи, за винятком:Верхніх третіх молярів;

Верхня зубна дуга має форму: Напівеліпса;

Нижня зубна дуга має форму: Параболи;

Верхня зубна дуга у тимчасовому прикусі має форму: Півкола;

^ Нижня зубна дуга у тимчасовому прикусі має форму: Півкола;

У стані фізіологічного спокою між зубними рядами утворюється міжоклюзійний простір, що варіює в межах:2-3 мм;

^ У разі опістогнатичного прикусу: Ікла й різці на обох щелепах нахилені в порожнину рота;

Які ознаки характеризують норму в ортодонтії: Позаротові та внутрішньоротові;

Скільки є ключів оклюзії за Ендрюсом: Шість

^ Яке співвідношення перших молярів верхньої і нижньої щелеп характеризує ключ оклюзії: Мезіально-щічні горбики перших молярів верхньої щелепи повинні бути розташовані в міжгорбиковій фісурі молярів нижньої щелепи;

^ Що означає 2 ключ оклюзії за Ендрюсом: Правильна ангуляція в градусах;

Що означає 3 ключ оклюзії за Ендрюсом: Правильний торк зубів у градусах;

Що означає 4 ключ оклюзії за Ендрюсом:Збережені повороти зубів по вертикальній осі

Що означає 5 ключ оклюзії за Ендрюсом:Збережені повороти зубів по вертикальній осі

Що означає 6 ключ за Ендрюсом:Увігнутість кривої Шпеє не повинна перевищувати 2 мм;

Що відображає крива Шпеє:Зубокоміркову висоту в передній і задніх ділянках зубних рядів обох щелеп;

^ Крива Шпеє в нормі становить:До 2 мм;

Який із прикусів не належить до патологічних:Ортогнатичний

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається повне перекриття нижніх різців верхніми. Для якого прикусу характерне таке розміщення зубів:Для глибокого;

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається невелика щілина між верхніми і нижніми різцями, контакту між передніми зубами немає. Для якого прикусу характерне таке розміщення зубів:Для відкритого;

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається незначне перекриття різцями нижньої щелепи зубів верхньої. Для якого прикусу характерне таке розміщення зубів:Для прогенічного;

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається нахил верхніх та нижніх зубів допереду, із перекриттям нижніх зубів верхніми. Для якого прикусу характерне таке розміщення зубів:Для біпрогнатичного

^ При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається дистальне зміщення нижньої щелепи. Для якого прикусу характерне таке розміщення зубів: Для прогнатичного;

Який період розвитку зубощелепної системи є першим періодом фізіологічного підвищення прикусу: Прорізування перших тимчасових молярів;

^ Який період розвитку зубощелепної системи є третім періодом фізіологічного підвищення прикусу: Прорізування постійних ікол і других молярів;

Які морфологічні ознаки тимчасового прикусу створюють умови для формування фізіологічного прикусу постійних зубів: Наявність трем і діастем між зубами, нейтральне співвідношення ікол, мезіальна сходинка Цилінського;

6_6 зуби при прорізуванні встановлюються у правильному співвідношенні („ключ оклюзії”) за рахунок: . Усі наведені в цьому тесті варіанти відповідей правильні;

^ Що таке симптом Цилінського: Уступ по лінії змикання других тимчасових молярів при мезіальному зсуві зубів нижнього зубного ряду в 4-6 років;

Яка ознака не характерна для періоду „старіння” тимчасового прикусу: усі

Симптом Цилінського визначають за допомогою: Других тимчасових молярів;

^ Сагітальна сходинка, що утворюється дистальними поверхнями других тимчасових молярів у період „старіння” тимчасового прикусу, – це: Симптом Цилінського.

У клініці симптом Цилінського визначають за допомогою: Дзеркала та зонда;

Із прорізуванням усіх 20 тимчасових зубів відбувається: перший етап фізіологічного підйому висоти прикусу;

Із прорізуванням яких зубів пов’язаний другий період фізіологічного підвищення прикусу: постійних перших молярів;

Із прорізуванням яких зубів пов’язаний другий період фізіологічного підвищення прикусу: постійних перших молярів;

Із прорізуванням яких зубів пов’язаний четвертий період фізіологічного підвищення прикусу:Третіх постійних молярів

Із прорізуванням яких зубів пов’язаний третій період фізіологічного підвищення прикусу: Постійних ікол і других молярів;

^ Прорізуванням яких зубів ха­рактеризується III фізіологічне підвищення прикусу: 7, 3 3, 7

Прорізуванням яких зубів характеризується II фізіологічне підвищення прикусу:

6 6

^ Прорізуванням яких зубів характеризується І фізіологічне підвищення прикусу: IV IV

Який період у розвитку зубо-щелепної системи називається другим періодом фізіологічного підвищення прикусу: Прорізування перших постійних молярів

^ Сагітальна оклюзійна крива формується до:10-12 років;

Мезіальна сходинка Цилінського – це співвідношення: Молочних других молярів

При якому виді прикусу зберігається „ключ окклюзії” на молярах:При біпрогнатичному прикусі у дітей;

ІІІ фізіологічний підйом висоти прикусу відбувається при: Повній замі­ні тимчасових зубів на постійні

^ Скільки є періодів становлення висоти прикусу за Шварцем:3 ;

У періоді постійного прикусу четвертий етапи становлення висоти центральної оклюзії здійснюються за рахунок: Прорізування і правильної артикуляцій­ної установки третіх молярів

^ Висоту тимчасового прикусу в стадії формування фіксують:Моляри.

Скільки є етапів фізіологічного підйому висоти прикусу:4

Перший етап фізіологічного підйому висоти прикусу припадає на: 2-2,5

Другий етап фізіологічного підйому висоти прикусу припадає на: 6

^ Третій етап фізіологічного підйому ви­соти прикусу припадає на: 12-13 років;

  1. Якщо коронки других тимчасових молярів однакові за розмірами, то дистальні поверхні других тимчасових молярів у сформованому тимчасовому прикусі утворюють: Мезіальну сходинку.

Змістовий модуль 2. Методи обстеження пацієнта із зубощелепними аномаліями та деформаціями

^ Клінічне обстеження ортодонтичного хворого включає: Суб’єктивні та об’єктивні методи.

Субєктивні методи обстеження складаються з: Паспортної частини та збору анамнезу;

Фізіологічна ретрогенія – це: Дистальне розташування нижньої щелепи;

^ При природному вигодовуванні нижня щелепа переміщується: У сагітальній площині;

Які є види віку людини: Усі відповіді вірні

В яких площинах описують прикус при клінічному обстеженні: В усіх вказаних;

Огляд ротової порожнини починають із:. Слизової оболонки;

^ Етіологічну частину діагнозу можна визначити з: Анамнезу життя та зовнішнього огляду;

Що таке анамнез: Скарги хворого, причини початку і особливості розвитку хвороби, умови його життя;

^ Яка патологія зубо-щелепової системи може формуватися при штучному вигодовуванні немовляти: Дистальний прикус;

Яка патологія зубо-щелепної системи може формуватися у дитини при порушенні носового дихання: Відкритий прикус;

Шкідлива звичка спати на одному боці з підкладеною під щоку рукою призводить до розвитку:Косого прикусу;

Шкідлива звичка смоктання і прикушування нижньої губи призводить до розвитку: Прогнатичного дистального прикусу;

^ Яка патологія найчастіше може виникнути при смоктанні вказівного пальця, зігнутого вниз: Прогенічний прикус;

Яка шкідлива звичка може виникнути після дефекту коронки фронтального зуба: Приклацування язика;

^ Вроджену патологію зубо-щелепних аномалій може спричинити: Токсоплазмоз вагітної;

В якому випадку пластикою аномальної вуздечки язика можна знехтувати: За відсутності порушень мовлення і розвитку щелеп

^ Назвіть чинники, які не впливають на розвиток зубощелепних аномалій: Нормальний психоемоційний стан.

Прояви рахіту у ротовій порожнині: Усі відповіді правильні;

^ Яка патологія виникає в результаті шкідливої звички смоктання великого пальця: Відкритий прикус;

Шкідлива звичка смоктання і прикушування верхньої губи найчастіше призводить до: A. Прогенічного прикусу;

^ Смоктання і прикушування нижньої губи призводить до: Ретрузії фронтальних ділянок н/щ, її дистального зміщення.

Яка патологія найчастіше має спадковий характер:Прогенічний прикус;

Який патологічний прикус частіше супроводжується інфан­тильним типом ковтання: Відкритий і дистальний

^ Виникненню яких захворювань можуть сприяти зубощелепні аномалії: Усі наведені відповіді у тесті правильні;

Які із вказаних чинників знижують функцію жування: Усі наведені відповіді правильні

^ Симптом наперстка” свідчить про: Гіпертонус m. mentalis;

За ступенем вираженості згинів хребта патологічна статура буває: Усі відповіді вірні;

До якого прикусу може призвести асиметричне стирання горбів молочних зубів: До перехресного

До яких зубощелепних аномалій можуть призвести недостатня стертість горбиків тимчасових ікол: До прогенічного прикусу;

^ Точками для вимірювальння за Pont на премолярах верхньої щелепи є: Середина міжгорбикової фісури перших премолярів;

Точками для вимірювання за Pont на премолярах нижньої щелепи є: Дистальна точка перших премолярів, що є дотичною до других премолярів;

^ Точками для вимірювання за Pont на молярах верхньої щелепи є: Переднє поглиблення повздовжньої фісури перших молярів.

Точками для вимірювальними за Pont на молярах нижньої щелепи є: Вершина дистального щічного горбика перших молярів;

^ Премолярний індекс за Pont дорівнює: 80;

Молярний індекс за Pont дорівнює: 64;

Молярний індекс за Pont в модифікації Lider, Hart дорівнює:65;

Слабковська А. Б. запропонувала визначати ширину зубного ряду в ділянці: Між іклами верхньої і нижньої щелеп.

^ Сагітальні розміри зубних рядів у період тимчасового прикусу запропонувала визначати: Долгополова З.І.;

Поправки Linder-Hart в індексні числа Pont: Підвищують точність вимірів лікаря;

^ Сагітальний розмір переднього відрізка зубного ряду у постійному прикусі запропонував визначати: Korkhaus;

Співвідношення розмірів сегментів зубних дуг у постійному прикусі запропонував визначати: Gerlach;

^ Визначення параметрів апікального базису запропонував визначати:Howes.

У нормі ширина апікального базису верхньої щелепи складає: 44% від суми мезіо-дистальних розмірів 12 постійних зубів;

^ У нормі ширина апікального базису нижньої щелепи складає:43% від суми мезіо-дистальних розмірів 12 постійних зубів;

І ступінь звуження ширини апікального базису верхньої і нижньої щелепи за Снагіною Н.Г. дорівнює: 42% - 39% і 41% - 38%;

ІІ ступінь звуження ширини апікального базису верхньої та нижньої щелепи за Снагіною Н.Г. дорівнює: 39% - 32% і 38% - 34%;

^ У дітей із тимчасовим прикусом ширина апікального базису нижньої щелепи складає: 50,0% від суми мезіо-дистальних розмірів 10 молочних зубів.

У дітей із тимчасовим прикусом ширина апікального базису верхньої щелепи складає: 55,7% від суми мезіо-дистальних розмірів 10 молочних зубів;

Hawley-Herber-Herbst встановили залежність між: Розмірами усіх верхніх різців та ікол і формою зубної дуги;

Індекс Tonn у постійному ортогнатичному прикусі дорівнює: 1,35;

Індекс Малигіна Ю.М. за методом Tonn за постійного глибокого прикусу дорівнює: 1,42;

Індекс Gerlach за методом Tonn за постійного прямого прикусу дорівнює: 1,23;

Індивідуальну макро- та мікродентію різців можна визначити, користуючись методом:Tonn;

^ За Снагіною Н.Г. трасверзальний розмір зубної дуги в постійному прикусі залежать від суми мезіо-дистальних розмірів: 12 постійних зубів;

Для біометричних досліджень діагностичних моделей застосовують:Усі відповіді вірні;

За Усенко В.Л. виділяють три форми фронтальних зубів: Прямокутні, клиноподібні та овальні;

^ Яким із методів виміряють ширину зубних рядів у змінному прикусі: Pont;

Hawley-Herber-Herbst встановили залежність між: Розмірами верхніх правих і лівих різців, ікол та формою зубної дуги.

^ Для побудови дуги Hawley-Herber-Herbst виміряють мезіодистальні розміри: Центрального і бічного різця та ікла верхньої щелепи;

Який із перелічених чинників не характерний для заутрудненого носового дихання: Втягування слизової оболонки щік;

Нечітка вимова звуків мови пов’язана з: Усі наведені відповіді правильні;

^ Невірна мовна артикуляція не пов’язана з:Порушенням постави дитини;

Для затрудненого носового дихання характерне: Усі вказані відповіді вірні;

^ Назвіть клінічні симптоми порушень функції дихання: Усі вказані відповіді правильні.

Дослідження носового дихання за допомогою ринопневмометра запропонував: Дистель;

^ Ринопневмометрія визначає: Прохідність носових ходів;

Дислалія – це: Порушення мовної функції дитини;

Імпресивна мова – це діяльність, спрямована на: Розуміння мови;

Експресивна мова – це діяльність, спрямована на: Формування усної мови;

^ На третьому місяці життя дитина вимовляє: Голосні звуки;

На 10 місяці життя дитина вимовляє: Перші слова;

На першому році життя запас слів дитини складає: 50 слів;

На 5 місяці життя дитина вимовляє: Окремі склади;

^ Домовний період у дитини триває до: Одного року;

Функціональні порушення мови пов’язані з: Вродженими вадами розвитку дитини;

Механічні порушення мови пов’язані з: Порушенням артикуляції язика дитини;

До дефектів вимови голосних звуків можуть приводити: Усі наведені в тесті відповіді правильні;

^ До дефектів вимови приголосних звуків можуть призводити:Усі відповіді правильні.

Що з переліченого не є порушенням мови:. Максіляролалія;

Який із перелічених методів діагностики не відноситься до методів дослідження функції мовлення: Визначення проб Ешлера-Бітнера;

Метод реєстрації контакту язика з твердим піднебінням та зубами під час вимови називається: Палатографія;

^ За допомогою волоконець вати визначають порушення функції: Дихання;

Для носового типу дихання властиві такі лицеві ознаки: Усі вказані відповіді правильні;

^ Для ротового типу дихання властиві такі лицеві ознаки:Усі відповіді правильні;

Нормальна або проста вуздечка губи повинна розташовуватися на такій відстані від ясенного краю: 5 мм;

^ Теорія, за якою під час мовлення на задній стінці глотки м’язовий валик закриває вхід у носоглотку, вступаючи в контакт з м’яким піднебіння, називається: Теорією Пассавана;

Домовний період у дитини закінчується, коли дитина вимовляє: Перші слова;

^ У комплексі лікування зубо-щелепової аномалії, що спричинила порушення функції мовлення, ортодонт співпрацює з: Усі відповіді вірні;

При проведені ринопневмометрії, тиск у балоні ринопневмометра повинен складати: 40 мм рт.ст.;

^ Основна функція скроневого м’яза полягає у: Підніманні нижньої щелепи;

Основна функція власне жувального м’яза полягає у: Підніманні нижньої щелепи;

^ Основна функція медіального крилоподібного м’яза полягає у: Зміщенні нижньої щелепи вперед;

До м’язів, які піднімають нижню щелепу, належать: Скроневий та власне жувальний;

^ Найбільший інтерес для ортодонта становлять такі мімічні м’язи: Коловий та підборідний м’язи;

Масетеріальний та темпоральний типи жування описав: Шварц

^ Урівноважений тип жування описав: Криштаб;

Мастикаціографія, як функціональний метод дослідження, був запропонований: Рубіновим;

Мастикаціографія одного жувального циклу складається з: 5-ти фаз;

^ Фаза, яка графічно характеризується плоскою вершиною кривої, що переходить у пологе нисхідне коліно до рівня спокою, відноситься до: Фази орієнтовного жування;

^ Фаза, яка графічно характеризується чергуванням періодичних жувальних хвиль кривої, відноситься до: Фази власне жування;

Фаза, яка графічно характеризується хвилеподібною кривою з низькою висотою колін, відноситься до: Фази формування харчової грудки.

^ Функціональний метод дослідження, який характеризується записом тонусу жувальних м’язів називається: Міотонометрія;

Функціональний метод дослідження, який характеризується реєстрацією біоелектричних потенціалів, що виникають у момент збудження м’язу, називається:

Електроміографія;

^ Функціональний метод дослідження, який характеризується реєстрацією сили скорочень жувальних м’язів, називається: Гнатодинамометрія;

Ковтання є ланцюгом взаємозалежних послідовних процесів, у яких виділяють:П’ять фаз;

^ Чим зумовлена парафункція м’язів щелепно-лицевої ділянки: Підвищеним тонусом м’язів;

Що характерно для інфантильного ковтання: Кінчик язика просувається між передніми зубами і відштовхується від губ;

^ Бруксизм – це прояв: Підвищеного тонусу жувальних м’язів.

Електрофізіологічне дослідження тканин пародонта проводять методом: Реопародонтографії;

Для якого типу жування, характерне різке зростання напруги амплітуди скорочення м’язів на електроміограмі до максимальних величин, збереження напруги на певному рівні, а також різке її зниження: Роздроблюючого;

Для якого типу жування характерне різке наростання напруги амплітуди скорочення м’язів на електроміограмі до максимальних величин, збереження напруги на певному рівні, а також поступове її зниження: Розмелюючого;

^ Які електроди частіше застосовуються при електроміографії у дитячій практиці: Нашкірні;

Який механізм соматичного типу ковтання: Язик відштовхується від піднебінної поверхні верхніх фронтальних зубів і передньої третини твердого піднебіння;

^ До ознак порушеної функції жування не відносяться: Рівномірне жування.

За допомогою якого методу можна отримати найбільшу інформацію про функцію жування: Електроміографії

^ Основні клінічні прояви бруксизму є: Нічний зубний скрегіт;

Симптом „наперстка”, зморщування чола, напруження губ під час ковтання є ознакою: Інфантильного ковтання;

^ Для визначення участі м’язів в акті ковтання можна використати: Електроміографію;

Перша та друга фази ковтання тривають не більше: 1 секунди;

Профілометрія дає змогу визначити: Усі наведені в цьому тесті варіанти відповідей правильні;

^ Біометричне профільне поле (KPF) розташовується між такими лініями: Pn і Po;

Ширина біометричного профільного поля (KPF) у середньому складає: 15 мм;

Профіль обличчя, який міг бути, якби не було аномалії прикусу, визначають за розмірами таких кутів: Інклінації, горизонталі, лицевого і профільного;

^ Який розмір лицевого індексу за Izard характерний для вузького типу обличчя: 104-108;

Який розмір лицевого індексу за Izard характерний для широкого типу обличчя: 96 та менше;

^ Який розмір лицевого індексу за Izard характерний для середнього типу обличчя: 97-103;

Вкажіть який кут відображає розміщення верхньої щелепи до краніального відділу черепа – антефас або ретрофас: Фаціальний кут F;

^ При дуже вузькому обличчі (гіперлептопросоп) індекс Гарсона складає: 93;

При дуже широкому обличчі (гіпереуріпросоп) індекс Гарсона складає: 78,9.

При обличчі середньої ширини (мезопросоп) індекс Гарсона складає:84;

При широкому обличчі (еуріпросоп) індекс Гарсона складає:79;

^ При вузькому обличчі (лептопросоп) індекс Гарсона складає: 84;

При широкому обличчі (еуліпросол) індекс Ізара складає: 96;

При вузькому обличчі (лептопросол) індекс Ізара складає:104;

При обличчі середньої ширини (мезопросол) індекс Ізара складає: 97;

^ Поперечно-поздовжній індекс при доліхоцефалічному типі голови складає:75,9;

Поперечно-поздовжній індекс при брахіоцефалічному типі голови складає: 85,5;

^ Поперечно-поздовжній індекс при мезацефалічному типі голови складає: 81;

За Курляндським довге і вузьке обличчя характеризується індексом: 90-94;

^ За Курляндським широке і коротке обличчя характеризується індексом: 80-84;

За Курляндським овальне обличчя характеризується індексом: 86-89;

Лінія Дрейфуса – це верти­каль, проведена перпендикулярно до франкфуртської горизонталі від точки: Nasion;

Ширина гілки нижньої щелепи в середньому складає: 2/5 довжини нижньої щелепи;

^ Губи розташовані спереду від естетичної площини Рікетса. Який тип профілю нижньої частини обличчя за Хорошилкіною: І;

Обидві губи дотикаються до естетичної площини Рікетса. Який тип профілю нижньої частини обличчя за Хорошилкіною: ІІ;

^ Обидві губи розташовані позаду від естетичної площини Рікетса. Який тип профілю нижньої частини обличчя за Хорошилкіною:ІІІ;

Носовий індекс, що характеризує ніс, як вузький, складає: Менше 70;

^ Кут, що утворюється при перетині носової площини і дотичної до точки губ, який найбільше виступає, називається: Губним;

Носовий індекс, що характеризує ніс, як широкий, складає: 95-100;

^ Для дослідження стану твердих тканин зубів показане таке рентгенологічне дослідження: Прицільна рентгенографія.

Рентгенографію в прикус називають ще: Оклюзійною;

^ Кістковий вік визначають за такими рентгенограмами: Кистей обох рук

Рентгенографію піднебінного шва призначають за наявності такої ортодонтичної патології: Наявності діастеми на верхній щелепі;

^ Панормана рентгенографія дозволяє описати співвідношення прикусу в таких площинах:. Сагітальній і вертикальній;

На позаротових бічних рентгенограмах проекції тіла і гілки нижньої щелепи можливе визначення: Співвідношення розмірів зубів і розміру кута нижньої щелепи.

^ За допомогою рентгенологічного дослідження зображення об’єкта, який вивчається, одержують на: Рентгенівській плівці;

При підвищеному блювальному рефлексі або тризмі проводять таке рентгенологічне дослідження:. Оклюзійну рентгенографію;

^ Показаннями для проведення рентгенографії скронево-нижньощелепового суглоба є: Патологія прикусу в сагітальній площині;

На панорамній рентгенограмі можна отримати такі відображення: Зубних дуг, порожнини носа, гайморових пазух;

^ На рентгенограмі кисті руки епіфіз та діафіз медіальної фаланги третього пальця однакових розмірів. Вкажіть хронологічний вік дитини: Хлопчики 11,2 років, дівчатка 9,7 років;

^ На рентгенограмі кисті руки епіфіз та діафіз проксимальної фаланги другого пальця однакових розмірів. Вкажіть хронологічний вік дитини: Хлопчики 9,0 років, дівчатка 9,0 років;

^ На рентгенограмі кисті руки горохоподібна кістка мінералізована, починається мінералізація гачкоподібної кістки. Вкажіть хронологічний вік дитини: Хлопчики 11,9 років, дівчатка 10,5 років;

^ На рентгенограмі кисті руки у медіальній фаланзі третього пальця епіфіз ширший, ніж діафіз. Вкажіть хронологічний вік дитини: Хлопчики 14,0 років, дівчатка 12,0

^ На рентгенограмі кисті руки – сесамоподібна кістка, закінчується мінералізація гачкоподібної кістки. Вкажіть хронологічний вік дитини: Хлопчики 12,5 років, дівчатка 11,3 років;

^ На рентгенограмі кисті руки у медіальній фаланзі третього пальця зникає смуга просвіту між епіфізом та діафізом. Вкажіть хронологічний вік дитини:Хлопчики 15,4 років, дівчатка 13 років;

^ На рентгенограмі кисті руки – з’єднання епіфізу та діафізу променевої кістки. Вкажіть хронологічний вік дитини: Хлопчики 17,3 років, дівчатка 16,5 років.

На рентгенограмі кисті руки з’єднується епіфіз та діафіз медіальної фаланги третього пальця. Вкажіть хронологічний вік дитини:Хлопчики 16,0 років, дівчатка 14,3 років;

^ Фізіологічна резорбція коренів відбувається у таких випадках:В інтактних та зубах з лікованим карієсом;

Мінералізація фронтальних зубів починається з: Ріжучого краю;

^ У нормі рентгенологічно розрізняють такі типи резорбції коренів зубів у дітей: Фізіологічний;

Мінералізація бічних зубів починається з: Верхівок жувальних горбиків;

^ Рентгенограма, на якій зубо-щелепна система відображена як єдиний функціональний комплекс, називається: Панорамна рентгенограма;

За якою формулою розраховують розмір зуба, що не прорізався: Х = (х · у) : У;

^ Який із перелічених методів застосовується в діагностиці стану скронево-нижньощелепного суглоба: . Артрографія

Який метод дозволяє виявити положення, розміри, форму органів та їх топографо-анатомічні взаємовідношення із тими, що розташовані поруч: Томографія;

^ Який метод дозволяє об’ємно зобразити взаємовідношення кісткових утворень: Стереорентгенографія;

Під яким кутом спрямовують центральний промінь на ділянку черепа зі здорового боку за методом діагностики стану скронево-нижньощелепного суглоба за Schuller: 30°;

^ Який рентгенологічний метод діагностики дає змогу оцінити стан скронево-нижньощелепного суглоба в динаміці: Parma

Контактна зйомка скронево-нижньощелепного суглоба великим планом, проведена дентальним рентгенапаратом після видалення тубусу, називається рентгенографією за методом: Parma.

^ Методика розшифрування телерентгенограм за Шварцем пе­редбачає визначення таких параметрів: Кутових і лінійних;

Шварц запропонував вивчення телеретгенограми у такій проекції: Вірної відповіді немає.

^ Проведення прямої телерентгенографії показане при аномаліях прикусу в такій площині: Трансверзальній;

Проведення бічної телерентгенографії показане при аномаліях прикусу в таких площинах: Сагітальній і вертикальній;

^ При проведенні бічної телерентгенографії відстань об’єкт-плівка повинна бути: Мінімальною.

Для одержання контурів м’яких тканин голови необхідно: Контрастування м’яких тканин;

^ Розшифровуючи телерентгенограму за методом Шварца, вивчають такі параметри: Краніо-, гнато- і профілометричні;

Метою краніометричних досліджень є: Визначення розташування щелеп відносно площини передньої частини основи черепа;

^ Проведення краніометричних досліджень дозволяє визначити: Тип обличчя дитини;

У проведенні краніометричних досліджень основним є визначення розмірів таких кутів: Лицевого, горизонталі, інклінації;

^ Методом дослідження бічних телерентгенограм голови є: Метод Шварца;

Зіставлення бічних телерентгенограм голови здійснють: Для виявлення характеру морфологічної перебудови;

Розмір лицевого кута (F) характеризує розташування верхньої щелепи відносно: Площини основи черепа;

На прямих телерентгенограмах голови можна виявити: Форму і розміри лицевого відділу черепа;

На аксіальних телерентгенографії голови можна виявити:Асиметрію розвитку черепа;

Розмір кута інклінації (І) характеризує: Кут нахилу верхньої і нижньої щелеп;

^ При використанні компютерної програми для аналізу телерентгенограм голови можна: Зробити комп’ютерну діагностику;

При телерентгенографії голови рентгенівська трубка розташована від досліджуваного об’єкту на відстані:. 1.5 м;

^ Розмір кута горизонталі (H) характеризує: Положення суглобових голівок нижньої щелепи відносно основи черепа;

Переваги електрорентгенографії перед звичайною рентгенографією полягають у: Економії срібла і хімреактивів;

Переваги рентгенокінематографії порівняно зі звичайною рентгенографією полягають у: Динамічному вивченні об’єкта;

Назвіть площину на телерентгенографії, яка проходить від точки N(назіон) до S (се­редини турецького сідла): Краніальна площина.

^ Розмір базального кута (В) характеризує: Кут нахилу основ щелеп одна до одної;

Назвіть площину на телерентгенограмі, яка проходить через точки Or (орбіталіс) і вершину головки скронево-нижньощелепного суглоба (Po): Франкфуртська горизонталь;

^ Яка з нижчеперелічених площин, що використовується для аналізу телерентгенограм, запропонована Дрейфусом: Pn – носова вертикаль;

Профілометрія телерентгенограм дозволяє оцінити: Тип профілю обличчя;

^ Гнатометрія телерентгенограм дає можливість оцінити: Морфологічні особливості щелеп;

Хто виділив типи обличчя за телерентгенограмами при N-оклюзії: Hausse;

^ Скільки типів обличчя при оцінці телерентгенограм голови визначив Shwarz: 9;

Відношення довжини тіла нижньої щелепи до довжини її гілки визначають таким співвідношенням: 7:5;

^ Одним із авторів морфо-функціональної класифікації є: Катц;

Одним із авторів клініко-морфологічної класифікації є: Каламкаров;

В основі побудови симптоматичного ортодонтичного діагнозу є: Характер змикання зубних рядів;

Ортодонтичний діагноз формулюється з урахуванням: Усі відповіді правильні;

Симптоматичний діагноз – це встановлення:. Виду прикусу дитини;

^ Топіко-морфометрична діагностика зубо-щелепнолицевих аномалій базується на: Вивченні розміру та положення частин лицевого черепа.

Зубо-коміркові різновиди аномалій прикусу характеризує: Топографія зубів, їх рядів і дуг;

Гнатичні різновиди аномалій прикусу характеризує: Топографія та розміри щелепних кісток;

^ Скелетні різновиди аномалій прикусу характеризує:Топографія кісток лицевого черепа.

Вкажіть відмінність між ортогнатичним і нейтральним прикусом: При нейтральному прикусі є відхилення в положенні передніх зубів.

^ Відмінністю між сагітальними аномаліями прикусу і ортогнатичним прикусом є: Співвідношення всіх бічних зубів;

Вид прикусу можна визначити за співвідношенням: Зубних рядів у трьох взаємно перпендикулярних напрямках;

^ Відмінність між сагітальними аномаліями прикусу полягає в порушенні контактів: Бічних зубів.

Дистальний прикус характеризується порушенням контактів: Бічних зубів по II класу за Енглем;

^ Мезіальний прикус характеризується порушенням контактів: Бічних зубів по II класу за Енглем;

Прямий прикус характеризується: Укороченням овалу верхньої зубної дуги;

^ При букально-перехресному прикусі:. Нижні бічні зуби перекривають верхні.

Характеристика прикусу проводиться:У кількох площинах із описанням контактів передніх і бічних сегментів;

^ Нейтральний прикус характеризується порушенням контактів: Передніх зубів обох щелеп;

Вид прикусу визначає: Змикання зубних рядів у стані звичної оклюзії;

^ Скільки класів аномалій прикусу виділив Енгль: Три

Скільки видів неправильного положення зубів виділив Енгль: Три;

Термін „нейтральний” прикус відповідає в класифікації Енгля: I класу;

Термін „дистальний” прикус відповідає в класифікації Енгля: ІI класу;

^ III клас за Енглем відповідає терміну: Мезіальний прикус;

Мезіальний щічний горбик верхнього першого моляра розташований попереду міжгорбикової фісури нижнього першого моляра. Це відповідає: II класу за Енглем;

^ Недоліки класифікації Калвеліса: Дуже об’ємна, не враховує функціональні порушення;

I клас за класифікацією Енгля характеризується: Локалізацією патології у фронтальній ділянці зубів;

^ Яка з класифікацій аномалій прикусу базується на ознаках зміщення нижньої щелепи під час змикання зубів:. Ільїної-Маркосян;

До вертикальних аномалій прикусу за Бетельманом відноситься: Глибокий прикус.
  1   2   3

Схожі:

Змістовий модуль Вікові особливості розвитку зубощелепного апарату людини iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного...
Змістовий модуль 1: Введення. Морфологія ушкодження І загибель клітин та тканин
Змістовий модуль Вікові особливості розвитку зубощелепного апарату людини iconЗакономірності розвитку особистості. Процес розвитку особистості
Тема Формування та розвиток особистості в національній школі. Вікові аспекти розвитку та виховання особистості
Змістовий модуль Вікові особливості розвитку зубощелепного апарату людини iconЗмістовий модуль І. Теоретичні аспекти розвитку міжнародних спільних...
Нормативно-законодавча база функціонування підприємств з іноземними інвестиціями
Змістовий модуль Вікові особливості розвитку зубощелепного апарату людини iconІнформаційний лист міжвузівська студентська наукова конференція
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини внз «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Змістовий модуль Вікові особливості розвитку зубощелепного апарату людини iconУзгодити напрям опрацювання обранної Вами теми з викладачем відповідно до секції
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини внз відкритий міжнародний університет розвитку людини
Змістовий модуль Вікові особливості розвитку зубощелепного апарату людини iconЗмістовий модуль Педіатрія як наука про здорову І хвору дитину
Передмова
Змістовий модуль Вікові особливості розвитку зубощелепного апарату людини iconНововолинський факультет
Змістовий модуль Теоретико-організаційні основи податкового менеджменту в Україні
Змістовий модуль Вікові особливості розвитку зубощелепного апарату людини iconТема №2
Змістовий модуль 3 – Кабінет психолога в системі освіти. Матеріали та документація кабінету
Змістовий модуль Вікові особливості розвитку зубощелепного апарату людини iconЗмістовий модуль 2 Теоретико-методичні засади організації та надання аудиторських послуг
Вступ
Змістовий модуль Вікові особливості розвитку зубощелепного апарату людини iconКількість годин
Змістовий модуль Принципи діяльності та організація роботи медичної сестри терапевтичного стаціонару
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка