Вроджені та набуті вади серця. Класифікація. Діагностика. Покази до хірургічного лікування. Методи оперативних втручань. Сучасні методи діагностики, малоінвазивного оперативного лікування захворювань серця ” для студентів V курсу медичного факультету
Скачати 124.92 Kb.
НазваВроджені та набуті вади серця. Класифікація. Діагностика. Покази до хірургічного лікування. Методи оперативних втручань. Сучасні методи діагностики, малоінвазивного оперативного лікування захворювань серця ” для студентів V курсу медичного факультету
Дата конвертації28.10.2013
Розмір124.92 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Физика > Документы
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

практичного заняття

Учбовий елемент 10

Вроджені та набуті вади серця. Класифікація. Діагностика. Покази до хірургічного лікування. Методи оперативних втручань. Сучасні методи діагностики, малоінвазивного оперативного лікування захворювань серця”

для студентів V курсу медичного факультету

Модуль 2 Торакальна, серцево-судинна хірургія.

Змістовий модуль 2 Грудна, серцево-судинна хірургія

Учбовий елемент 10. Вроджені та набуті вади серця. Класифікація. Діагностика. Покази до хірургічного лікування. Методи оперативних втручань. Сучасні методи діагностики, малоінвазивного оперативного лікування захворювань серця.
Учбовий елемент Уміти визначити діагноз набутої вади серця. Обрати тактику лікування та показання до оперативного втручання.

Вроджені вади серця відносяться до найбільш тяжких та розповсюджених захворювань серцево-судинної системи.

В Україні страждає близько 0,4 % населення.

Основною причиною цих захворювань являються ревматизм та інфекційний ендокардит. Рідше причиною являються атеросклероз, гіпертонія, сифіліс, травматичне пошкодження серця, наркоманія.

Морфологія залежить від етіології. Так, повторний ревматизм призводить до потовщення та деформації стулок і хорд, зрощенню їх, кальцинозу. Внаслідок чого формуються стеноз або недостатність мі трального, аортального, трикуспідального клапанів. При інфекційному (септичному ендокардиті) часто пошкоджуються клапани або може настати некроз фіброзного кільця аортального клапану. Частіше ця патологія зустрічається у молодих після грипу, пневмонії.

У наркоманів частіше деструкція трикуспідального клапану або клапану легеневої артерії.

КЛАСИФІКАЦІЯ: (А.Н. Баклева)

1 стадія – безсимптомна, компенсація кровообігу.

2 стадія – ознаки гіпертензії в малому колі кровообігу з компенсацією за рахунок посиленої роботи правого шлуночка.

3 стадія – перші ознаки застою у великому колі кровообігу, які зникають у спокої або після лікування.

4 стадія – поява мерехтливої аритмії, прояви застою в малому та великому колі кровообігу, ознаки різкого пошкодження міокарду, збільшення розмірів серця.

5 стадія – незворотні зміни кровообігу, який не піддається лікуванню.

До набутих вад відносяться:

 • Вади аортального клапану;

 • Вади мітрального клапану;

 • Вади трикуспідального клапану.

Кінцеві цілі навчання за учбовим елементом:

 1. Формування попереднього діагнозу.

 2. Діагностична програма, аналіз одержаних даних.

 3. Диференційний діагноз (перелік захворювань).

 4. Клініко-статичнична класифікація захворювань клінічний діагноз.

 5. Програма лікування:

А) терміновість госпіталізації

Б) терміновість операції

В) передопераційна підготовка

Г) післяопераційне лікування

Мета практичного заняття:

Установити рівень засвоєння теоретичних знань та практичних навичок студентами в межах професійно орієнтованих задач лікаря загальної практики за учбовим елементом.

Форми контролю знань та вмінь на практичному занятті:

 1. Тестовий контроль знань (комп’ютерний контроль знань за тестовими задачами)

 2. Теоретичне опитування кожного студента з оцінкою:

 • Обґрунтування попереднього діагнозу;

 • Визначення діагностичної програми та аналіз отриманих даних;

 • Проведення диференційної діагностики;

 • Формування клінічного діагнозу;

 • Визначення програми лікування.

 1. Оцінка виконання кожним студентом практичних навичок:

 • Фізікальне обстеження хворого (аускультація серця)

Інформаційна частина методичної розробки.

Мінімальний базовий рівень знань, необхідний для засвоєння теми:

 1. Анатомія, топографічна анатомія та оперативна хірургія – топоргафо-анатомічна характеристика серця.

 2. Фізіологія – функціональні особливості серця та різних його відділів.

 3. Паталогічна анатомія – морфологічні зміни в різних ділянках серця при різних вадах.

 4. Паталогічна фізіологія – зміни в різних ділянках серця та по малому та великому колу кровообігу при різних вадах серця.

 5. Мікробіологія, вірусологія, імунологія – місце мікробного фактору у виникненні ускладнень при вадах серця.

 6. Рентгенологія – уміти аналізувати рентгенограми грудних органів, серця.

 7. Загальна хірургія, пропедевтика внутрішніх хвороб – методика опитування та фізікального обстеження хворого. Оцінка даних ЕКГ, ФКГ.

Конкретна мета самостійної підготовки до практичного заняття:

Використовуючи базовий рівень знань та вмінь, засвоїти практичне заняття та практичні навички, які забезпечать оволодіння практично орієнтованими задачами в обсягах:

 1. Обстеження хворого для визначення клінічного перебігу та можливих ускладнень при різних вадах серця (опитування хворого, фізікальне обстеження, дані додаткових методів)

 2. Обґрунтування та формування попереднього діагнозу

 3. Складання діагностичної програми та аналіз результатів додаткових досліджень

 4. Формування переліку захворювань для диференційної діагностики та її проведення.

 5. Формування клінічного діагнозу на підставі клініко-статистичної класифікації захворювань

 6. Формування лікувальної програми.

Програма самостійної підготовки до практичного заняття:

 1. Актуальність проблеми.

 2. Визначення захворювань які належать до набутих вад серця.

 3. Причини та механізм розвитку набутих вад серця.

 4. Клінічні прояви (скарги, анамнез, дані фізікального обстеження хворого) при різних набутих вадах серця.

 5. Принципи діагностики та обсяг даних, необхідних для формування діагнозу.

 6. Принципи складання діагностичної програми для уточнення попереднього діагнозу та подальшого лікування.

 7. Перелік захворювання для проведення диференційної діагностики.

 8. Клініко-статистична класифікація.

 9. Обґрунтування організаційно-лікувальної програми.

Практичні навички, які закріпленні за учбовим елементом:

 1. Аускультація серця.

Обстеження проводиться в горизонтальному положенні.

Важливе значення має характер серцевих тонів, їх ритмічність, шуми.

При аортальному стенозі – визначається систолічний шум з епіцентром у другому міжребір`ї праворуч, проводиться у соній артерії.

Аортальна недостатність – вислуховується диастолічний шум по лівому краю грудини з епіцентром у третьому ребрі. Шум проводиться у яремну ямку, на судини шиї та в ліву підпахвову ділянку. Тривалість шуму під час діастоли співпадає з тяжкістю аортальної недостатності.

Митральний стеноз – присистолічний шум на верхівці, клацання відкриття митрального клапану, посилення першого тону.

Митральна недостатність – систолічний шум на верхівці серця, що проводиться в підпахвову ділянку, тривалість шуму відповідає стадії захворювання, перший тон ослаблений, верхівковий поштовх посилений. Може виникати мерехтіння передсердь.

Трикуспідальна недостатність – систолічний шум по нижньому краю грудини.

Трикуспідальний стеноз – диастолічний шум у тій же ділянці.

Особливості обстеження хворих з набутими вадами серця.

При опитуванні хворого необхідно визначити:

 1. Скарги:

А) задишка – наслідок застою крові в легенях, обумовленого підвищення тиску в лівому передсерді.

Б) периферійні набряки – звичайно виникають при вираженій серцевій недостатності по правошлуночковому типу.

В) біль за грудиною – виникає при стенокардії, інфаркті міокарду, перикардиті, розшаровуючій аневризмі аорти, інфаркті легень, аортальному стенозі.

Г) серцебиття – при аритміях.

Д) кровохаркання – при митральном стенозі або інфаркті легень.

Е) короткотривала втрата свідомості (запаморочення – при мі тральному стенозі, стенозі аорти або блокадах провідних шляхів серця)

Ж) швидка втомлюваність.

2. фізікальне обстеження:

А) АТ – слід вимірювати на всіх кінцівках.

Б) периферійний пульс – важливе значення має наповнення та ритмічність пульсу.

- альтеруючий пульс – симптом лівошлуночкової недостатності.

- малий та сповільнений пульс – ознака аортального стенозу.

- посилений пульс – виникає при аортальній недостатності, відкритій аортальній ваді.

В) шийні вени – величина ЦВТ залежить від ступеню наповнення внутрішньої яремної вени.

Г) серце

- огляд та пальпація перикардіальної ділянки. Верхівковий поштовх зміщений вліво та посилений при гіпертрофії лівого шлуночка.

- аускультація (см. розділ практичні навички)

3. Діагностична програма з аналізом даних додаткових досліджень:

А) рентгенографія виконується в трьох проекціях (пряма та косі):

- аортальний стеноз – розширення тіні серця вліво та подовження дуги лівого шлуночка. Іноді спостерігається кальциноз клапанів.

- аортальна недостатність – збільшення серця за рахунок лівого шлуночка. Розширена висхідна частина аорти.

- митральний стеноз – посилений легеневий малюнок, збільшене ліве передсердя. Розширені дуга легеневої артерії та її гілки.

- митральна недостатність – розширене ліве передсердя та лівий шлуночок. Ознаки легеневої гіпертензії, вибухання другої дуги, венозний застій у легенях, збільшення правого шлуночка.

- вади трикуспідального клапану – збільшення правих відділів серця.

Б) ЕКГ та ФКГ: дозволяють виявити перенапруження відділів серця, ішемію міокарду, порушення ритму та провідності.

- гіпертрофія лівого шлуночка:

* 1 відведення – зубець R високий, інтервал ST зміщений донизу, зубець Т низький, двофазний, звичайно з першою від’ємною фазою.

* 3 відведення – глибокий зубець S.

- гіпертрофія правого шлуночка:

* 1 відведення - зубець S глибокий, зубець Т позитивний, R низький.

* 3 відведення – R високий, ST зміщений донизу, Т низький, іноді від’ємний.

- ФКГ – форма шуму, амплітуда, зв'язок з систолою та діастолою.

В) Ехокардіографія – один із різновидів УЗД. Визначаються розміри камер серця, площа отвору клапанів, стан стулок, цілісність перетинок, при вадах визначається кальценоз клапанів, патологічний рух стулок та регургітація крові.

Г) ^ Зондування порожнини серця:

Зондування проводять по методу: праві відділи серця через стегнову вену, ліві відділи серця через стегнову артерію. При проведенні зонду визначають ступінь насищення крові О2 у різних камерах серця та судинах, проводять R- контрастне дослідження.

 1. Диференційний діагноз:

Диференційний діагноз проводиться між усіма вадами, ІХС, пухлинами органів грудної клітини.

 1. Клінічний діагноз:

Вказується нозологічна одиниця та форма перебігу захворювання, стадія розвитку процесу, ступінь серцево-легеневої недостатності на підставі клініко-статистичної класифікації.

 1. Організаційно-лікувальна тактика:

Визначається необхідність госпіталізації для ургентного чи планового оперативного втручання (показання до операції, передопераційна підготовка, післяопераційне ведення хворого з визначенням груп лікарських препаратів та напрямків їх дії), або можливість консервативного та амбулаторного лікування.

Показання до оперативного лікування:

 • Аортальний стеноз – градієнт тиску між лівим шлуночком та аортою більше 50 мм.рт.ст., або площа аортального отвору менша 0,7 см2. Операція – заміна клапану.

 • Аортальна недостатність – помітна декомпенсація серцевої діяльності, тобто підвищення діастолічного тиску у лівому шлуночку до 15 мм.рт.ст. та вище. Операція – протезування клапану.

 • Мі тральний стеноз – операція показана всім хворим з симптомами стенозу. Операція – закрита або відкрита кумісуротомія або протезування клапану (залежить від виразності стенозу та кальценозу)

 • Мі тральна недостатність – прогресуюча дилатація лівих порожнин серця. Операція – протезування клапану або анулопластика.

 • Вади трикуспидального клапану – операція протезування клапану.

Після оперативного лікування вад з заміною клапанів хворі знаходяться на постійній терапії антикоагулянтів для попередження тромбоемболії.
Учбовий елемент - вміти поставити показання до сучасних методів діагностики малоінвазивного оперативного лікування захворювань серця.

За останні 20 років для дослідження серця та судин почали використовувати швидкі діагностичні методики: комп`ютерну томографію (КТ), електронно-променеву томографію (ЕЛТ) та мультиспектральну КТ (МСКТ).

ЕЛТ та МСКТ забезпечують детальну візуалізацію венозних та артеріальних коронарних шунтів.

В клінічних дослідженнях показано, що при діагностиці оклюзій шунтів чутливість та специфічність КТ складають відповідно 88-100%.

МСКТ дозволяє діагностувати аневризми шунтів,оцінювати прохідність стентів.

КТ використовують для планування взяття матеріалу для шунтів та для проведення малоінвазивних операцій реваскуляризації міокарду. Таким чином,неінвазивна шунтографія з використанням МСКТ насьогодні є практично єдиною неінвазивною методикою, здатною замінити селективну коронарографію.

До малоінвазивних оперативних втручань відносяться операції:

 1. При ІХС –введення стентів в коронарні артерії шляхом пункції периферичної артерії.

 2. При порушенні ритму серця (брадикардії) – імплантація штучного водія ритму (9ЭКС) методом трансвенозного введення електроду.

Кінцеві цілі навчання за учбовим елементом:

 1. Ознайомитись з сучасними методами діагностики захворювань серця неінвазивного характеру.

 2. Ознайомитись з сучасними методами діагностики малоінвазивного оперативного лікування захворювань серця.

Мета практичного заняття:

Встановити рівень засвоєння теоретичних знань та практичних навичок студентами в межах професійно орієнтованих задач лікаря загальної практики за учбовим елементом.

Форми контролю знань та вмінь на практичному занятті:

 1. Теоретичне опитування студентів з оцінкою.

 2. Оцінка практичних навичок – аналіз отриманих методів діагностики (КТ, МСКТ).

Інформаційна частина методичної розробки мінімальний базовий рівень знань, необхідний для засвоєння теми:

 1. Анатомія, топографічна анатомія та оперативна хірургія, топографо-анатомічна характеристика серця та судин.

 2. Фізіологія, функціональні особливості серця та його судин.

 3. Патологічна анатоомія, морфологічні зміни в коронарних артеріях при ІХС.

 4. Патологічна фізіологія, зміни в м`язі серця та судинах при ІХС.

 5. Рентгенологія, вміння аналізувати рентгенівські знімки органів грудної клітини: серця, судин.

 6. Загальна хірургія, пропедевтика внутрішніх хвороб, аналіз даних ЕКГ, ФКГ.

Конкретна мета самостійної підготовки до практичного заняття:

Використовуючи базовий рівень знань та вмінь, засвоїти теоретичні знання та практичні навички, які забезпечать оволодіння практично орієнтованими в обсягах:

 1. Обстеження хворого для визначення клінічного перебігу та можливих ускладнень при захворюваннях серця ( опитування хворого, фізикальне обстеження,результати додаткових методів дослідження).

 2. Обгрунтування та формування попереднього діагнозу.

 3. Складання діагностичної програми та аналіз результатів додаткових досліджень.

 4. Формування переліку захворювань для диференційної діагностики та її проведення.

 5. Формуваня клінічного діагнозу.

 6. Формування лікувальної програми.

Програма самостійної підготовки до практичного заняття.

 1. Актуальність проблеми.

 2. Визначення захворювань для діагностики малоінвазивного оперативного лікування.

 3. Причини та механізм розвитку оклюзій шунтів коронарних артерій.

 4. Клінічні прояви (скарги, анамнез, дані фізикального обстеження).

 5. Принципи діагностики та обсяг даних, необхідних для формування діагнозу.

 6. Принципи складання діагностичної прграми для уточнення попереднього діагнозу та подальшого лікування.

 7. Перелік захворювань для проведення диференційної діагностики.

 8. Обгрунтування організаційно-лікувальної програми.

Особливості обстеження хворих.

При опитуванні хворого необхідно визначити:

 1. Скарги на: напади болей за грудиною, затруднене дихання.

 2. Фізикальні дані (АД, Ps).

 3. Діагностична програма з аналізом даних додаткових досліджень: ЕКГ, у спокої та при навантаженні, КТ, МСКТ.

 4. Диференційний діагноз.

 5. Клінічний діагноз.

Організаційно – лікувальна тактика:

Визначається необхідність госпіталізації для ургентного чи планового оперативного втручання з доцільним планом одстеження, або можливість консервативного та амбулаторного лікування.

До малоінвазивних оперативних методів лікування відносяться:

 1. Операції при ІХС такі, як дилятація звуженної ділянки коронарної артерії балон-кататером, який вводиться «безкровно» пункцією переферичної артерії.

 2. Операції при порушенні ритму серця екс, шляхом в/в імплантації електроду.

Контрольні питання для самопідготовки до заняття:

 1. Актуальність теми.

 2. Етіологія та патогенез кожної вади серця.

 3. Класифікація набутих вад серця.

 4. Клініка митральних та аортальних вад серця.

 5. Діагностика вад серця.

 6. Гемодинамічні зміни при мі тральних та аортальних вадах.

 7. Показання до оперативного втручання при різних набутих вадах серця.

 8. Види операцій при вадах серця.

 9. Формування попереднього, клінічного та заключного діагнозу.

 10. Особливості ведення хворих у післяопераційному періоді.

 11. Діагностика захворювань серця для виявлення малоінвазивного оперативного лікування.

 12. Перелік захворювань, де можуть бути використані малоінвазивні оперативні втручання.

 13. Показання до малоінвазивних операцій.

 14. Перелік малоінвазивних операцій.

 15. Діагностика стенозів шунтів КА.

 16. Переваги КТ перед коронарографією.

Література:

Базова: Хірургія том 1. Підручник під редакцією Я.С. Березницького. Дніпропетровськ Днепро-VAL 2007

Госпітальна хірургія Ковальчук Л.Я. із співавторами 1999р.

Додаткова: хірургія переклад з англ. (Лопухін Ю.М.) Москва 1997р.

Клінічна хірургія Київ 1999р Усенко Л.В.

Схожі:

Вроджені та набуті вади серця. Класифікація. Діагностика. Покази до хірургічного лікування. Методи оперативних втручань. Сучасні методи діагностики, малоінвазивного оперативного лікування захворювань серця ” для студентів V курсу медичного факультету icon"Інфаркт міокарда, аневризма серця. Порушення провідності І ритму...
Навчальний елемент 12. Інфаркт міокарда, аневризма серця. Порушення провідності І ритму серця. Показання до хірургічного лікування....
Вроджені та набуті вади серця. Класифікація. Діагностика. Покази до хірургічного лікування. Методи оперативних втручань. Сучасні методи діагностики, малоінвазивного оперативного лікування захворювань серця ” для студентів V курсу медичного факультету iconПрактичного заняття Учбовий елемент 11
Учбовий елемент 11. Ішемічна хвороба серця. Діагностика. Покази до хірургічного лікування. Методи оперативних втручань
Вроджені та набуті вади серця. Класифікація. Діагностика. Покази до хірургічного лікування. Методи оперативних втручань. Сучасні методи діагностики, малоінвазивного оперативного лікування захворювань серця ” для студентів V курсу медичного факультету iconЗахворювання середостіння. Класифікація. Діагностика. Диференційна...
Захворювання середостіння. Класифікація. Діагностика. Диференційна діагностика. Методи хірургічного лікування”
Вроджені та набуті вади серця. Класифікація. Діагностика. Покази до хірургічного лікування. Методи оперативних втручань. Сучасні методи діагностики, малоінвазивного оперативного лікування захворювань серця ” для студентів V курсу медичного факультету iconАхалазія, дивертикул, рубцеві звуження стравоходу. Класифікація....
Ахалазія, дивертикул, рубцеві звуження стравоходу. Класифікація. Клініка. Діагностика. Диференційна діагностика. Показання та методи...
Вроджені та набуті вади серця. Класифікація. Діагностика. Покази до хірургічного лікування. Методи оперативних втручань. Сучасні методи діагностики, малоінвазивного оперативного лікування захворювань серця ” для студентів V курсу медичного факультету icon«Гнійні захворювання шкіри та м’яких тканин. Діагностика, диференційна...
Учбовий елемент Гнійні захворювання шкіри та м’яких тканин. Діагностика, диференційна діагностика. Методи консервативного І хірургічного...
Вроджені та набуті вади серця. Класифікація. Діагностика. Покази до хірургічного лікування. Методи оперативних втручань. Сучасні методи діагностики, малоінвазивного оперативного лікування захворювань серця ” для студентів V курсу медичного факультету iconТравми грудної клітини. Класифікація. Ранні та пізні ускладнення....
Учбовий елемент 5 Травми грудної клітини. Класифікація. Ранні та пізні ускладнення. Диференційна діагностика. Перша лікарська допомога...
Вроджені та набуті вади серця. Класифікація. Діагностика. Покази до хірургічного лікування. Методи оперативних втручань. Сучасні методи діагностики, малоінвазивного оперативного лікування захворювань серця ” для студентів V курсу медичного факультету iconГнійні захворювання легень І плеври. Абсцес І гангрена легень. Бронхоектатична...
Ня: Запальний синдром у торакальній хірургії це запалення органів, розташованих у грудній порожнині. Виникає внаслідок різних патологічних...
Вроджені та набуті вади серця. Класифікація. Діагностика. Покази до хірургічного лікування. Методи оперативних втручань. Сучасні методи діагностики, малоінвазивного оперативного лікування захворювань серця ” для студентів V курсу медичного факультету iconРевматичні захворювання: системний червоний вовчак, дерматоміозит,...
Мета: удосконалити знання лікарів-педіатрів про сучасні погляди на механізми розвитку, клініко-параклінічні критерії діагностики...
Вроджені та набуті вади серця. Класифікація. Діагностика. Покази до хірургічного лікування. Методи оперативних втручань. Сучасні методи діагностики, малоінвазивного оперативного лікування захворювань серця ” для студентів V курсу медичного факультету iconКомплексна променева діагностика захворювань серця та судин
...
Вроджені та набуті вади серця. Класифікація. Діагностика. Покази до хірургічного лікування. Методи оперативних втручань. Сучасні методи діагностики, малоінвазивного оперативного лікування захворювань серця ” для студентів V курсу медичного факультету iconЛікувальне застосування механічних чинників
Гц) для вібротерапії (1-200 Гц); звукові коливання (16-20000 Гц) для психотерапії (фонотерапія – підібрана музика для лікування певних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка