Відсутність заборгованостей з практичних занять; стартовий рейтинг з двох модулів VIII семестру не менше 54 балів. Підсумкова оцінка
Скачати 386.93 Kb.
НазваВідсутність заборгованостей з практичних занять; стартовий рейтинг з двох модулів VIII семестру не менше 54 балів. Підсумкова оцінка
Сторінка1/4
Дата конвертації26.06.2013
Розмір386.93 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Физика > Документы
  1   2   3   4
СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Навчальна дисципліна «Кримінальний процес» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з чотирьох модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою за накопичувальною системою в семестрах VII, VIII.

Форми поточного контролю:

  • усні відповіді на семінарських заняттях (УВ);

  • письмові відповіді на завдання із самостійної роботи (СР);

  • доповіді на задану тему (Д);

  • вирішення поточних тестових завдань (Т);

  • модульні контрольні роботи (МКР);

Результат вивчення кожного модуля складається із підсумку всіх форм поточного контролю та виконання модульної контрольної роботи.

Підсумковий контроль знань: іспит

Умови допуску студента до іспиту:

  • відсутність заборгованостей з практичних занять;

  • стартовий рейтинг з двох модулів VIII семестру не менше 54 балів.

^ Підсумкова оцінка

За результатами вивчення курсу студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою в кожному семестрі, яка розраховується як сума оцінок з двох модулів за наступною шкалою оцінювання:

У семестрі VII:

Змістовий

модуль 1 (ЗМ1)

Змістовий

модуль 2 (ЗМ2 )

Разом
(підсумкова оцінка – ПО-1)


Максимальна оцінка в балах

55

45

100


Максимальна кількість балів за 1,2 модулі VII семестру – 100 балів.

Розрахунок підсумкової оцінки (ПО-1):

ПО-1 = ЗМ1 + ЗМ2

У семестрі VIIІ:

Змістовий

модуль 3 (ЗМ3)

Змістовий

модуль 4 (ЗМ4)

Разом
(підсумкова оцінка – ПО-2)


Максимальна оцінка в балах

50

50

100


Максимальна кількість балів за 3,4 модулі VІII семестру – 100 балів.

Розрахунок підсумкової оцінки (ПО-1):

ПО-2 = ЗМ3 + ЗМ4

Студент має можливість накопичити максимальну кількість балів у межах кожного модуля, використовуючи різні способи набуття знань.

У випадку отримання студентом за результатом 3, 4 модулів VIII семестру не менше 60 балів, за його згодою зазначена оцінка автоматично враховується як підсумкова. У випадку незгоди студента з кількістю набраних протягом семестру балів, студент складає іспит загальною кількістю 100 балів (набрані протягом семестру бали не враховуються).

^ Бальна система оцінювання різних форм навчання студента

в межах 1,2 модулів VII семестру


п/п

Назви виду роботи,

способи набуття знань

Бали за 1 заняття

Бали за всі заняття (максимальні)

1.

Усна відповідь на семінарському занятті (УВ)

до 5

9 х 5 = 40

2.

Письмова відповідь на завдання самост.роботи (СР)

до 5

2 х 5 = 10

3.

Доповіді на задану тему

до 5

2 х 5 = 10

4.

Вирішення тестових завдань

до 5

2 х 5 = 10

5.

Модульна контрольна робота (МКР)

до 10

2 х 10 = 20
Всього
100 балів


Бальна система оцінювання різних форм навчання студента

в межах 3,4 модулів VIIІ семестру


п/п

Назви виду роботи,

способи набуття знань

Бали за 1 заняття

Бали за всі заняття (максимальні)

1.

Усна відповідь на семінарському занятті (УВ)

до 5

7 х 5 = 35

2.

Письмова відповідь на завдання самост.роботи (СР)

до 5

4 х 5 = 20

3.

Доповіді на задану тему

до 5

2 х 5 = 10

4.

Вирішення тестових завдань

до 5

2 х 5 = 10

5.

Модульна контрольна робота (МКР)

до 10

2 х 10 = 20

6.

Конспектування лекцій (К)

до 5

1 х 5 =5
Всього
100 балів

Трансформація рейтингової оцінки

Сума набраних рейтингових балів при семестровому контролі переводиться в оцінки системи оцінювання ECTS. Система передбачає семибальну шкалу (A, B, C, D, E, FX, F) та подвійне (описове та статистичне) визначення цих оцінок.

^ Підсумковий рейтинговий бал

Підсумкова оцінка за шкалою ECTS

Підсумкова оцінка за національною шкалою

90 <= RD =100

A – Відмінно

Відмінно

82 <= RD <= 89

B – Дуже добре

Добре

75 <= RD <= 81

C – Добре

68 <= RD <= 74

D – Задовільно

Задовільно

60 <= RD <= 67

E – Достатньо (задовольняє мінімальні критерії)

35 <= RD < 59

FХ – Незадовільно

Незадовільно

RD < 35

F – Незадовільно (з обов’язковим повторним курсом)

Не допущено
  1   2   3   4

Схожі:

Відсутність заборгованостей з практичних занять; стартовий рейтинг з двох модулів VIII семестру не менше 54 балів. Підсумкова оцінка iconСтруктура навчального курсу
Екзамен у кінці 3 семестру студент складає лише у випадку, якщо за рік набрав менше 60 балів
Відсутність заборгованостей з практичних занять; стартовий рейтинг з двох модулів VIII семестру не менше 54 балів. Підсумкова оцінка iconСтруктура навчального курсу
Екзамен у кінці 3 семестру студент складає лише у випадку, якщо за рік набрав менше 75 балів
Відсутність заборгованостей з практичних занять; стартовий рейтинг з двох модулів VIII семестру не менше 54 балів. Підсумкова оцінка iconПланування практичних занять та розподіл балів за темами з курсу «Старослов’янська мова»

Відсутність заборгованостей з практичних занять; стартовий рейтинг з двох модулів VIII семестру не менше 54 балів. Підсумкова оцінка iconПідсумкова оцінка з практики

Відсутність заборгованостей з практичних занять; стартовий рейтинг з двох модулів VIII семестру не менше 54 балів. Підсумкова оцінка iconРезультати навчальної діяльності студентів оцінюються за модульно-рейтинговою системою, за
Навчальна дисципліна "Нова історія Сходу" складається з двох модулів. Кожен модуль включає цикл лекцій, семінарських занять та самостійну...
Відсутність заборгованостей з практичних занять; стартовий рейтинг з двох модулів VIII семестру не менше 54 балів. Підсумкова оцінка iconГрещук Олександр Дмитрович Призначення виводів модулів ddr dimm призначення...
З двох сторін модуля розташовано два пази, призначені для забезпечення сумісності з роз'ємами пам'яті різних профілів. Розташування...
Відсутність заборгованостей з практичних занять; стартовий рейтинг з двох модулів VIII семестру не менше 54 балів. Підсумкова оцінка iconОцінювання роботи студентів
Відвідування та робота на практичних заняттях (одне заняття – 9 балів (6 балів – усна відповідь + 3 бали виконання на занятті контрольних...
Відсутність заборгованостей з практичних занять; стартовий рейтинг з двох модулів VIII семестру не менше 54 балів. Підсумкова оцінка iconПідсумкова оцінка з практики
Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики
Відсутність заборгованостей з практичних занять; стартовий рейтинг з двох модулів VIII семестру не менше 54 балів. Підсумкова оцінка iconПідсумкова оцінка з практики
Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики
Відсутність заборгованостей з практичних занять; стартовий рейтинг з двох модулів VIII семестру не менше 54 балів. Підсумкова оцінка iconПідсумкова оцінка з практики
Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка