Координаційний центр Євроклубів «Pu-Re»
Скачати 65.25 Kb.
НазваКоординаційний центр Євроклубів «Pu-Re»
Дата конвертації18.06.2013
Розмір65.25 Kb.
ТипПлан-конспект
mir.zavantag.com > Физика > План-конспект
Координаційний центр Євроклубів «Pu-Re»

Кролевецький районний Будинок дітей та юнацтва
План-конспект

заняття «Основи паблік-рілейшнз (зв’язків з громадськістю) як головна умова ефективного спілкування та комунікації досягнення цілей»
(14.04.13, неділя)
Підтема: Місцевий економічний розвиток як об’єкт впливу з боку ПР.
Всяка успішно зростаюча організація рано чи пізно починає претендувати на вплив на загальну економічну ситуацію в регіоні. це пояснюється тим, що економіка є найбільш вагомим фактором розвитку території.


^ 1. Знову про контроль за результатами діяльності як необхідний елемент сучасної ділової комунікації

Ми говорили, що контроль за результатами діяльності є тим важливим елементом, без якого не можна добитися успіху при здійсненні програм ділового спілкування. Він повинен здійснюватися виходячи з поставлених перед програмою спілкування задач, проте слід постійно мати на увазі довгострокові цілі підприємства і його образ в очах громадськості.

Ефективність спілкування може бути визначена до початку програми паблік рілейшнз, протягом цієї програми (якщо програма проводиться поетапно або частинами) або після завершення програми в цілому. Для контролю використовується весь методологічний інструментарій — кількісні і якісні показники. Ухваленню рішення про проведення програми спілкування може передувати експеримент або групова дискусія. Результати комунікаційної активності можуть бути перевірені шляхом проведення опитування громадськості і фахівців. Переваги завчасного контролю полягають у тому, що програма може бути скоректована або, в крайньому випадку, відмінена. Програми паблік рилейшнз, особливо якщо вони носять довгостроковий характер, повинні проводитися під постійним контролем за їх результатами і регулярно перевірятися з погляду їх ефективності.

^ Успіх програми ділового спілкування часом важко визначити через вплив різних обставин і умов, в яких вони вимушені проводитися. Успіх не завжди полягає в поліпшенні іміджу компанії. Часто успіхом можна рахувати обмеження шкоди, що наноситься престижу підприємства. Прикладом тому може служити комунікаційна активність урядів багатьох країн, на території яких є атомні електростанції, після відомих подій на Чорнобильській АЕС. Низький соціальний рейтинг в очах громадськості, безумовно, негативно впливає на образ підприємства. Доводиться робити значні зусилля для того, щоб позначити різницю між даною конкретною атомною станцією і галуззю в цілому.Важливо також розуміти, що контроль за результатами діяльності є динамічним процесом, що має зворотний зв'язок. Дослідження і науковий аналіз в рамках програми спілкування, визначення цілей і заходів щодо їх досягнення, створення програми, її здійснення, контроль за результатами утворюють круг, в якому ступінь успіху або невдачі призводить до коректування програми ще на етапі її виконання.

^ 2. Локальні інвестиції як головний компонент місцевого економічного розвитку (як мета застосування паблік рилейшнз)

Локальні інвестиції – створення національної конкурентоспроможності. Паблік рілейшнз (особливого компетентного спрямування) ставить за мету поліпшення інвестиційного клімату в регіоні, формує інформаційний простір готовності до приходу інвестора, що претендує на те, щоб бути стратегічним (за рівнем інвестиційного капіталу, що вкладається в виробництво). ЛІНК (локальні інвестиції – національна конкурентоспроможність) є амбітним проектом у сфері економічного розвитку, фінансованим Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), слугують своєрідним планом дії з метою зімни економічної локальної ситуації на краще, виходячи з розуміння конкурентної складової в цій сфері людської діяльності. Місія проекту – допомогти містам та економічним регіонам підвищити свою конкурентоспроможність. Працюючи системно – і на місцевому, і на національному рівні – над покращенням умов і практики ведення бізнесу, проект реалізовуватиме свою місію через виконання цілого ряду завдань, серед яких сприяння економічним реформам на національному рівні, підтримка стратегічного планування економічного розвитку й конкурентоспроможності міст та економічних регіонів, усунення адміністративних і регуляторних бар’єрів для інвестицій та експорту, сприяння інвестиціям і публічно-приватному партнерству, прискорення ефективної торгівельної інтеграції, створення єдиного реєстру нерухомості на місцевому рівні та інші завдання.Проект «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність» (ЛІНК) має на меті надати прогресивним територіальним громадам допомогу, спрямовану на значне зростання інвестицій та нових робочих місць. Діяльність проекту відбуватиметься у тісній співпраці з органами влади, місцевими підприємствами та потенційними інвесторами. Очікується, що масштаб змін в економічному розвитку цих громад у результаті роботи проекту буде таким, що матиме позитивний вплив на конкурентоспроможність України в цілому.

Компоненти проекту

Компонент 1: ^ ПОКРАЩЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

Ціль: Допомогти органам влади на національному, регіональному рівні та на рівні громад здійснити конкретні кроки для покращення бізнес-клімату та продемонструвати, як такі зміни на краще можуть активізувати інвестиційну діяльність.

Компонент 2: ^ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Ціль: На підтримку місцевих і регіональних стратегічних планів економічного розвитку (Компонент 1) посилити конкурентоспроможність галузей та підприємств таким чином, щоб пришвидшити інтеграцію України у міжнародні ринки.

Компонент 3: ^ ПОКРАЩЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА КРИМУ ТА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЙОГО ЕКОНОМІКИ

Завдання за Компонентом 1

Завдання 1-a: Сприяння економічним реформам на національному рівні

^ Діяльність Проекту:

 • Налагодження співпраці з відповідними міністерствами, бізнес-асоціаціями, громадськими організаціями тощо для заохочення покращення політики.

^ Завдання 1-b: Підтримка стратегічного планування економічного розвитку

Діяльність Проекту:

 • Допомога містам та економічним субрегіонам-партнерам проекту у формулюванні та розробці стратегічних економічних планів;

 • Надання підтримки містам та економічним субрегіонам у впровадженні планів.

^ Завдання 1-c: Допомога містам і регіонам в усуненні адміністративних та регуляторних бар’єрів для інвестицій

Діяльність Проекту:

 • Інвентаризація ключових земельних ділянок, що перебувають у державній, комунальній та приватній власності;

 • Упровадження механізмів урахування думки громади при вирішенні питань землекористування;

 • Передання знань, необхідних для посилення інвестиційної конкурентоспроможності.

Завдання 1-d: Сприяння вітчизняним та іноземним інвестиціям

Діяльність Проекту:

 • Посилення інституційної спроможності національних та регіональних органів зі сприяння залученню інвестицій та економічного розвитку;

 • Розбудова сталих зв’язків між національними та регіональними органами;

 • Забезпечення більшої доступності інформації для інвесторів;

 • Надання допомоги у впровадженні стратегій залучення інвестицій.

Завдання 1-e: Сприяння публічно-приватному партнерству

Діяльність Проекту:

 • Підтримка у створенні публічно-приватних партнерств;

 • Підвищення поінформованості приватного та громадського секторів.

Завдання за Компонентом 2

Завдання 2-a: Сприяння запровадженню міжнародних стандартів якості та продуктивності

Діяльність Проекту:

 • Проведення інформаційних кампаній з метою підвищення поінформованості про міжнародні стандарти;

 • Допомога економічним субрегіонам у посиленні конкурентоспроможності продукції;

Завдання 2-b: Посилення конкурентоспроможності секторів економіки

Діяльність Проекту:

 • Допомога у посиленні конкурентоспроможності домінуючих чи орієнтованих на зростання секторів економіки регіонів та громад через підвищення якості та продуктивності.^ Завдання 2-c: Ринкова інтеграція через сприяння торгівлі

Діяльність Проекту:

 • Проведення оцінки наявних адміністративних перешкод в основних митних зонах, розробка рекомендацій щодо їх подолання та допомога у втіленні рекомендацій.

^ Завдання за Компонентом 3

Завдання 3-a: Удосконалення системи адміністративних послуг бізнесу

Діяльність Проекту:

 • Допомога містам та районам локальної території в удосконаленні роботи єдиних дозвільних офісів;

 • Забезпечення більшої доступності інформації щодо отримання дозволів на ведення підприємницької діяльності.

^ Завдання 3-b: Пілотний проект зі створення єдиного реєстру прав власності на землю та нерухоме майно

Діяльність Проекту:

 • Проведення аналізу та визначення шляхів підвищення прозорості та ефективності ринку землі;

 • Реалізація заходів щодо створення пілотного єдиного (синхронізованого) реєстру прав власності на нерухомість.

Завдання 3-c: Посилення конкурентоспроможності підприємств

Діяльність Проекту:

 • Проведення аналізу секторів локальної економіки для надання допомоги у посиленні конкурентоспроможності;

 • Допомога у розбудові зв’язків між учасниками сектору;

 • Надання допомоги у пошуку партнерів на внутрішніх та міжнародних ринках;

 • Надання допомоги у розробці та впровадженні маркетингових стратегій тощо.


Схожі:

Координаційний центр Євроклубів «Pu-Re» iconКоординаційний центр Євроклубів «Pu-Re»
Підведення підсумків за ІІ півріччя 2012 року. Про роботу Координаційного центру Євроклубів «Pu-Re» з просування та виконання проекту...
Координаційний центр Євроклубів «Pu-Re» iconКоординаційний центр Євроклубів «Pu Re»
Підтема: Етапи розроблення пр-стратегії компанії. Пр-кампанія як основний механізм на шляху до успіху
Координаційний центр Євроклубів «Pu-Re» iconКоординаційний центр Євроклубів «Pu-Re»
Підтема 4: «Формування іміджу через реалізацію соціальних проектів, покликаних покращити якість життя.»
Координаційний центр Євроклубів «Pu-Re» iconКоординаційний центр Євроклубів «Pu-Re»
Підтема 4: «Формування іміджу через реалізацію соціальних проектів, покликаних покращити якість життя.»
Координаційний центр Євроклубів «Pu-Re» iconКоординаційний центр Євроклубів «Pu Re»
«Особистість І професія. Профконсультування. Організація та проведення дебатних турнірів (командних змагань інтелектуального спрямування)....
Координаційний центр Євроклубів «Pu-Re» iconКоординаційний центр Євроклубів «Pu Re»
«Особистість І професія. Профконсультування. Організація та проведення дебатних турнірів (командних змагань інтелектуального спрямування)....
Координаційний центр Євроклубів «Pu-Re» iconКоординаційний центр Євроклубів «Pu Re»
«Особистість І професія. Профконсультування. Організація та проведення дебатних турнірів (командних змагань інтелектуального спрямування)....
Координаційний центр Євроклубів «Pu-Re» icon«Координаційний центр Євроклубів «Pu Re»
Соціальна відповідальність та соціальна активність: критерії оцінки якості громадянського суспільства
Координаційний центр Євроклубів «Pu-Re» iconКоординаційний центр Євроклубів «Pu-Re»
Клубний день. Організація та проведення публічних заходів (дебатних турнірів, конкурсів ораторського мистецтва, командних змагань...
Координаційний центр Євроклубів «Pu-Re» iconКоординаційний центр Євроклубів «Pu-Re»
Учасники утворюють команди (в кожній по 2 особи), отримують легенду І приступають до пошуку, який надасть можливість відповісти на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка