Правове регулювання діяльності органів податкової служби України
Скачати 134.15 Kb.
НазваПравове регулювання діяльності органів податкової служби України
Дата конвертації24.06.2013
Розмір134.15 Kb.
ТипРеферат
mir.zavantag.com > Экономика > Реферат
Реферат на тему

«Правове регулювання діяльності органів податкової служби України»

Підготував

студент І курсу групи ПБ-12

Прит Дмитро

План


  1. Діяльність податкової служби України

  2. Система органів державної податкової служби

3. Головні завдання та функції державної податкової служби України

4. Права надані державній податковій службі України

Перехід до ринкової економіки, реформування політичної структури влади спричинили за собою глибокі зміни у всіх сферах українського суспільства. Закономірною у зв’язку з цим є також зміна податкової політики держави. Для контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю, повнотою та своєчасністю сплати податків до бюджетів всіх рівнів і створено Державну податкову службу України.

Будь-яку діяльність, в тому числі органів податкової служби можна розділити на три частини :

· орієнтовно-мотиваційну;

· операційно-виконавчу;

· рефлексно-оціночна.

Відсутність першої частини перетворює діяльність у хаотичне накопичення окремих дій без чіткої та осмисленої цілі, коли Людина не бачить особливого змісту в діях, які проводить, не сприймає їх як важливі, значні та необхідні для себе. Відсутність третьої частини також призводить до утрати мети діяльності, оскільки у людини не сформована при цьому здатність оцінити своє поетапне просування до бажаного результату, можливість його досягнення, перспективи та послідовності своєї поведінки в подальшому. Успішна діяльність, можливість її коректувати, розвиток своїх творчих здібностей та самовдосконалення в цілому стають дуже ускладненими, якщо рефлексологія відсутня або знаходиться на дуже низькому рівні.

Тому учбова діяльність, як і будь-яка інша, повинна містити в собі усі три вказані компоненти і найважливіша мета в освоєнні курсу. Адміністративна діяльність органів ДПС – навчити слухачів будувати свою діяльність як повноцінну, розумну, в якій усі три частини достатньо збалансовані, достатньо розвинуті, усвідомлені та повністю здійснені. При цьому мається на увазі, що всі дії, в тому числі контроль та оцінку здійснює той , кого навчають.

Державну податкову службу в Україні створено за рішенням Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 1990 року № 70.4 грудня того ж року Верховна Рада УРСР прийняла Закон "Про державну податкову службу в Українській РСР". Податкову систему України було започатковано на початку 90-х років минулого сторіччя прийняттям низки законодавчих актів, зокрема законів України "Про систему оподаткування", "Про оподаткування доходів підприємств і організацій", "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" тощо. Якісно новий етап у розвитку податкової системи та її складників - податкової служби й системи оподаткування - почався в 1996-1997 роках з прийняттям Указу Президента України "Про заходи по реформуванню податкової політики" від 31 червня 1996 року, а 22 серпня 1996 року Президент України підписав Указ "Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій".

Зазначеними вище нормативно-правовими актами було сформовано оптимальну систему органів державної податкової служби та визначено її структурно-функціональні характеристики.

До системи органів державної податкової служби належать:

- Державна податкова адміністрація України;

- державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

- державні податкові інспекції у районах, містах, районах у містах.

У Державній податковій адміністрації України та державних податкових адміністраціях у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюють колегії. Чисельність і склад колегії Державної податкової адміністрації України затверджує Кабінет Міністрів України, а колегій державних податкових адміністрацій у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - Державна податкова адміністрація України.

Структуру Державної податкової адміністрації України затверджує Кабінет Міністрів України.

Державні податкові інспекції у районах, містах, районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції підпорядковано відповідним державним податковим адміністраціям у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Органи ДПС України координують свою діяльність із фінансовими органами, органами Державного казначейства України, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митною та контрольно-ревізійною службами, іншими контролюючими органами, установами банків, а також із податковими службами інших держав[1]

Державну податкову службу України очолює Голова Державної податкової адміністрації України, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України.

Заступників Голови Державної податкової адміністрації України призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Голови Державної податкової адміністрації України. Кількість заступників Голови Державної податкової адміністрації України визначає Кабінет Міністрів України.

Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють голови, яких призначає на посаду й звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Голови Державної податкової адміністрації України

Головними задачами Державної податкової адміністрації України є:

1. Здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю начислення податків, повнотою і своєчасністю внесення у відповідні бюджети податків, зборів і інших обов'язкових платежів.

2. Прийняття рішень щодо застосування фінансових санкцій і накладення адміністративних штрафів на порушників податкового законодавства і забезпечення їхній стягнення.

3. Прийняття нормативних і методичних документів із питань оподатковування, бухгалтерського обліку і звітності для виконання відповідних законодавчих актів.

Державна податкова адміністрація України виконує такі функції:

1. Проводить безпосередньо й організує роботи державних податкових адміністрацій.

2. Розробляє і видає інструктивні і методичні документи про порядок використання законодавчих актів про податки, інших платежах у бюджети, внесків у державні цільові фонди.

3. Підтверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій і інших документів, пов'язаних із розрахунком і виплатою податків, інших платежів у бюджет, внесків у державні цільові фонди, а також форми звітів про проведену державними податковими адміністраціями роботі.

4. Роз'ясняє за допомогою засобів масової інформації порядок використання законодавчих і інших нормативно-правових актів про податки, інших платежах у бюджети, про внески в державні цільові фонди.

5. Проводить заходи з метою добору, розставлення, фахової підготовки і перепідготовки кадрів державної податкової служби.

6. Надає державним податковим адміністраціям методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження і перевірку її стану.

7. Організовує роботи зі створення інформаційної мережі, автоматизованих робітників місць і інших засобів автоматизації і комп'ютеризації робіт у державних податкових адміністраціях.

8. Розробляє основні напрямки, форми і методи проведення податкових перевірок, визначає задачі і повноваження підрозділів податкових розслідувань.

9. Під час здійснення, у межах своєї компетенції, контрольних функцій виявляє неправомірність дій підприємств, установ, організацій і громадян, що можуть свідчити про злочинницьку діяльність і передає наявну інформацію з цих питань відповідним органам боротьби з організованою злочинністю.

10. Передає правоохоронним органам матеріали, що стосуються фактів правопорушення, за які передбачена кримінальна відповідальність.

11. Подає Міністерству фінансів України звіт про надходження податків, інших платежів у бюджет, внесків у державні цільові фонди.

12. Розробляє проекти міжурядових угод про усунення подвійного оподатковування прибутків і майна і попередженні податкових відхилень.

Державні податкові адміністрації по районах, районам у містах і містам без районного поділу виконують такі функції:

1. Здійснюють контроль за виконанням законодавства про податки, інших платежах у бюджети, внесків у державні цільові фонди.

2. Забезпечують повний облік платників податків, інших платежів у бюджет, внесків у державні цільові фонди, правильність нарахування цих платежів і своєчасність їх одержання.

3. Контролюють своєчасність представлення платниками бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, інших платежів у бюджети, внесків у державні цільові фонди, а також достовірність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподатковування і нарахування податків, інших платежів у бюджети, внесків у державні цільові фонди.

4. Перевіряють законність валютних операцій, дотримання встановленого порядку розрахунків із споживачами з використанням контрольно-касових апаратів, товарно-касових книг, лімітів готівки в касах і за їхнім використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги.

5. Ведуть облік векселів на оплату ввізного і вивізного мита, а також здійснюють контроль за їхнім погашенням.

6. Забезпечують застосування і своєчасне стягнення сум фінансових санкцій, передбачених законодавчими актами України за порушення законодавства про оподатковування, а також стягнення адміністративних штрафів за ці порушення, допущені посадовими особами .

7. Аналізують причини й оцінюють дані про факти порушення законодавства про оподатковування.

8. Проводять усебічні перевірки фактів приховання і заниження сум податків, інших платежів у бюджети і внески в державні цільові фонди.

9. З доручення спеціальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю проводять перевірки своєчасності видачі і достовірності документів, пов'язаних із розрахунком і сплатою платежів у бюджети і державні цільові фонди.

10. Під час здійснення, у рамках своєї компетенції, контрольних функцій визначають неправомірність дій підприємств, організацій і громадян, що можуть свідчити про злочинну діяльність або створювати умови для такої діяльності і передають наявну інформацію з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю.

11. Передають правоохоронним органам матеріали про факти правопорушень, за які передбачається кримінальна відповідальність, а також подають у суди й арбітражні суди позови до підприємств, організаціям і громадянам про визнання угод недійсними і стягнення в прибуток держави коштів, отриманих ними за ці угоди.

12. Проводять роботу, пов'язану з виявленням, обліком, оцінкою і реалізацією конфіскованого, безгосподарського майна, що перейшло по праву спадкування державі, і цінностей.

13. Контролюють дотримання виконкомами сільських і селищних рад порядок прийняття й обліку податків, інших платежів від населення, своєчасність і повноту перерахування цих сум у бюджет.

14. Розглядають заяви, пропозиції і скарги громадян, підприємств і організацій із питань оподатковування і скарги на дії посадових осіб.

15. Подають відповідальним фінансовим органам звіт про надходження в бюджет податків, інших платежів, а також внесків у державні цільові фонди[2].

Державним податковим адміністраціям надається право:

1. Здійснювати на підприємствах, в організаціях незалежно від форм власності, і в громадян перевірки грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій і інших документів, незалежно від засобу подачі інформації, пов'язаних із нарахуванням і сплатою податків, інших платежів у бюджет, внесків у державні цільові фонди, наявності свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спеціальних дозволів на її здійснення, а також одержувати від посадових осіб і громадян у писемній формі пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають під час перевірок;

2. Одержувати безоплатно від підприємств, організацій, включаючи установи Національного банки України, комерційні банки й іншої фінансово-кредитної установи.

3. Оглядати які-небудь виробничі, складські, торгові й інші помешкання підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, і громадян, що використовуються для одержання прибутків або пов'язані з утриманням об'єктів оподатковування, незалежно від їхнього місцезнаходження.

4. Жадати від керівників і інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також громадян, що перевіряються, усунення виявлених порушень законодавства про податки, інші платежі у бюджети, внески у державні цільові фонди і законодавства про підприємницьку діяльність і контролювати їхнє виконання, а також припинення дій, що перешкоджають виконанню повноважень посадовими особами державних податкових адміністрацій.

5. Припиняти операції підприємств, установ, організацій і громадян по розрахункових, валютних і інших рахунках у відділеннях Національного банки України, комерційних банках, інших фінансово-кредитних установах у випадку відмови в проведенні документальної перевірки або недопущення працівників державних податкових адміністрацій для обстеження помешкань, що використовуються для одержання прибутків або пов'язані з утриманням інших об'єктів оподатковування, непред'явлення державним податковим адміністраціям і їхнім посадовим особам бухгалтерських звітів, балансів, податкових декларацій, розрахунків і інших документів, пов'язаних із численням і сплатою податків, інших платежів у бюджети, внесків у державні цільові фонди.

6. Вилучати в підприємств, установ і організацій документи, що свідчать про приховування об'єктів оподатковування, несплату податків, інших платежів у бюджети, внесків у державні цільові фонди, а в громадян-підприємців, що порушують порядок заняття підприємницькою діяльністю, реєстраційне свідоцтво або спеціальний дозвіл із наступною передачею матеріалів про порушення в органи, що видали ці документи.

7. Застосовувати до підприємств, установ, організацій і громадян фінансові санкції у вигляді стягнень.

8. Залучати до бюджетів і державних цільових фондів донараховані за результатами перевірок суми податків і інших платежів і внесків, суми податкової недоїмки, іншим платежам і внескам, а також суми штрафів.

9. За невчасне виконання установами банків і інших фінансово-кредитних установ розпоряджень державних податкових адміністрацій про беззаперечну виплату податків, інших платежів і внесків, а також доручень підприємств, установ, організацій і громадян про виплату податків, інших платежів у бюджети внесків у державні цільові фонди, стягувати з відділень банків, інших фінансово-кредитних установ пеню за кожний день прострочення у розмірах, установлених законодавством по таких видах платежів.

10 Накладати адміністративні штрафи.

11. Користуватися безперешкодно в службових цілях засобами зв'язку, що належать підприємствам, установам і організаціям незалежно від форм власності.

12. У випадку виявлення зловживань під час ведення контролю за рухом валютної виручки, проведення розрахунків із споживачами з використанням касових книг, а також по утриманню лімітів готівки в касах і їхньому використанні при розрахунках за товари, роботи і послуги, давати доручення органам державної контрольно-ревізійної служби на проведення ревізій.

13. Вимагати від керівників підприємств, установ і організацій, що перевіряються, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей і розрахунків; у необхідних випадках опечатувати каси, касові помешкання, склади й архіви.

За невиконання або не належне виконання посадовими особами державних податкових адміністрацій своїх обов'язків їх притягають до дисциплінарної, адміністративної, карної і матеріальної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Посадові особи державних податкових адміністрацій зобов'язані притримуватися комерційної і службової таємниці.

Скарги на дії посадових осіб державних податкових адміністрацій подаються в ті державні податкові адміністрації, яким вони безпосередньо підпорядковуються. Скарги розглядають і рішення приймають у місячний термін з дня їх надходження. Рішення щодо скарг можна оскаржити протягом місяця у вищестоящій державній податковій адміністрації.

Оскарження дій посадових осіб державних податкових адміністрацій, пов'язаних із накладенням адміністративної відповідальності, здійснюється відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.

Наказом ДПА України про затвердження Положення про зупинення операцій платників податків на рахунках в установах банків, інших фінансово-кредитних установах від 23.04.98 р. №191 було детально регламентовано процедурний порядок реалізації наданого органам державної податкової служби права зупиняти операції платників податків.

Жодним чином не заперечуючи доцільність та своєчасність надання органам державної податкової служби такого права, хочу зазначити, що органи державної податкової служби, діючи відповідно до вимог згаданого вище Указу № 167/98, у той же час порушують Конституцію та Закон України «Про державну податкову службу в Україні».

Відповідно до Конституції України органи державної влади «зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України» (ч. 2 ст. 19).

Закон України «Про державну податкову службу в Україні» не передбачає, що підставою для зупинення операцій платників податків у банківських установах органами державної податкової служби є непогашена податкова заборгованість платника податків протягом п'яти робочих днів від дня її виникнення.

Список використаної літератури
1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року №254/96-ВР. Зі зм. від 8.12.2004 р.

2. Закон України від 4.12.1990 р. №509-XII «Про державну податкову службу в Україні». Зі зм. від 25.12.2008 р.

3. Указ Президента України від 22.08.96 р. № 760/96 «Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій».

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.96 № 561/96-ВР «Про основні положення податкової політики в Україні».

5. Бандурка О.О. Державна податкова служба в Україні: система, правовий статус, модернізація. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. — 234 с.

6. Бандурка О.О. Організаційно-правовий статус податкової міліції України. Монографія. - Харків; Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 245 с.

7. Касьяненко Л.М. Правовий статус державної податкової служби як контролюючого суб’єкта // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України. – 2003.– № 3 (21) – С. 177–181.

8. Панасюк В. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч. посіб. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 260 с.

Схожі:

Правове регулювання діяльності органів податкової служби України icon«Правове регулювання оперативно-службової діяльності Служби безпеки України»
Правова основа, завдання та засади діяльності сб україни, як правоохоронного органу спеціального призначення
Правове регулювання діяльності органів податкової служби України iconТема Податкова служба України та напрями її розвитку
Рис Загальна структура органів державної податкової служби (станом на 01. 10. 08)
Правове регулювання діяльності органів податкової служби України iconПравове регулювання господарських відносин
Правове регулювання діяльності у сфері виробництва виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння
Правове регулювання діяльності органів податкової служби України iconШановні колеги! Національний університет Державної Податкової Служби...
Вас взяти участь у засіданні Міжвузівського круглого столу «Порівняльне правознавство: досвід І проблеми викладання», який відбудеться...
Правове регулювання діяльності органів податкової служби України iconПерелік запитань до іспиту
Місце адвокатури в системі правоохоронних органів України. Нормативно-правове регулювання
Правове регулювання діяльності органів податкової служби України iconТема правове регулювання державних та муніципальних видатків в україні
Видатки на утримання органів державного управління, органів місцевої влади та місцевого самоврядування
Правове регулювання діяльності органів податкової служби України iconДолинська М. С. Правове становище селянських (фермерських) господарств в Україні
Тема №3 Правове становище фермерського господарства та правове регулювання діяльності особистого селянського господарства
Правове регулювання діяльності органів податкової служби України icon1. Законодавчі акти щодо медичного страхування громадян
«Правові основи медичного страхування громадян. Правове регулювання окремих видів медичної діяльності. правове регулювання медичних...
Правове регулювання діяльності органів податкової служби України iconПравове регулювання антимонопольно-конкурентної діяльності
Державне регулювання та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, займаючих монопольне положення на ринку
Правове регулювання діяльності органів податкової служби України iconМетодичні рекомендації містять інформацію про мету, завдання навчальної...
Дисципліна “Торгове право зарубіжних країн” тісно пов’язана з такими дисциплінами, як господарське право, правове регулювання зовнішньоекономічної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка