Тема: «фінансова система та її удосконалення»
Скачати 57.95 Kb.
НазваТема: «фінансова система та її удосконалення»
Дата конвертації17.07.2013
Розмір57.95 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Экономика > Документы
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 4

ТЕМА: «ФІНАНСОВА СИСТЕМА ТА ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ»
Мета семінарського заняття: поглиблення теоретичних знань щодо

визначення поняття і сутності фінансової системи та її удосконалення.

До семінарського заняття студенти повинні знати: сутність, структуру фінансової системи та теоретичні основи її побудови. Правові та організаційні основи фінансової системи.
Питання семінарського заняття

1. Поняття фінансової системи, теоретичні основи її побудови.

2. Структура фінансової системи. Сфери та ланки фінансових відносин, їх характеристика.

3. Взаємовідносини між окремими сферами та ланками фінансової системи.

4. Правові та організаційні основи фінансової системи.

5. Державне регулювання фінансових відносин.

Визначення основних понять і категорій теми:

Фінансова система розглядається з двох сторін: 1) по внутрішньому устрою і 2) по організаційній структурі.

^ 1). За внутрішньою структурою фінансова система – це сукупність відносно відособлених взаємозв’язаних фінансових відносин, що відображають специфічні форми і методи розподілу і перерозподілу ВВП.

^ 2). За організаційною будовою фінансова система – це сукупність фінансових органів і інститутів, що здійснюють управління грошовими потоками в країні.

Внутрішня структура фінансової системи відображає об’єктивну сукупність фінансових відносин. Вона складається зі сфер і ланок.

Сфера характеризує узагальнену за певною ознакою сукупність фінансових відносин. Окрема ланка фінансової системи відображає відособлену частину фінансових відносин.

Сьогодні як у визначенні фінансів, так і у виокремленні їх складових, що становлять основу формування внутрішньої структури фінансової системи, немає єдиного підходу. Найдоцільніше в основу структуризації фінансів покласти рівень економічної системи, виділивши відповідні сфери фінансів:

на рівні світового господарства – сфера міжнародних фінансів;

на рівні макроекономіки – сфера державних фінансів;

на рівні мікроекономіки – сфера фінансів суб’єктів господарювання;

на субмікрорівні – сфера фінансів домогосподарств;

на узагальнюючому рівні - забезпечувальна сфера – фінансовий ринок і страхування.
У основі виділення органів управління фінансовою системою лежить її внутрішня структура.


До організаційного складу фінансової системи України входять:
а) органи управління:

Міністерство фінансів;

Державна податкова служби України;

Державна фінансова інспекція України;

Державна казначейська служба України;

Рахункова палата;

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

Аудиторська палата;

Пенсійний фонд;

Фонд соціального страхування;

Українська державна інноваційна компанія;
б) фінансові інститути:

Національний банк;

комерційні банки;

страхові компанії;

небанківські кредитні установи (кредитні спілки, ломбарди тощо);

міжбанківська валютна біржа;

фондові біржі;

інституційні інвестори.

Контрольні тести до теми:
За внутрішньою структурою фінансова система – це:

а) сукупність відносно відособлених взаємозв’язаних фінансових відносин, що відображають специфічні форми і методи розподілу і перерозподілу ВВП;

б) система грошових відносин тієї чи іншої держави;

в) сукупність фінансових органів і інститутів, що здійснюють управління грошовими потоками в країні;

г) система органів державного управління.

^ За організаційною будовою фінансова система – це:

а) сукупність відносно відособлених взаємозв’язаних фінансових відносин, що відображають специфічні форми і методи розподілу і перерозподілу ВВП;

б) система грошових відносин тієї чи іншої держави;

в) сукупність фінансових органів і інститутів, що здійснюють управління грошовими потоками в країні;

г) система органів державного управління.

^ З яких елементів складається фінансова система за внутрішньою структурою:

а) етапів та рівнів;

б) сфер та ланок;

в) елементів та фондів;

г) органів та інститутів.
^ Який з приведених органів готує звіт про виконання державного бюджету України:

а) Національний банк України;

б) Місцеві фінансові органи;

в) Комісія Верховної Ради з бюджету;

г) Міністерство фінансів України?

^ Який орган управління не входить до організаційного складу фінансової системи України:

а) Державна податкова адміністрація;

б) Митна служба;

в) Рахункова палата;

г) Державне казначейство?
^ Якому поняттю відповідає наступне визначення: "сукупність фінансових органів, які здійснюють управління фінансовою системою":

а) фінансова система України;

б) фінансовий апарат;

в) об'єкт управління фінансами;

г) методи управління фінансами?

^ Який орган затверджує Державний бюджет України та вносить зміни до нього:

а) Міністерство фінансів України;

б) Верховна Рада України;

в) Кабінет Міністрів України;

г) Державне казначейство?
^ Завданням Державної податкової адміністрації України є:

а) фінансування видатків Державного бюджету;

б) контроль за додержанням податкового законодавства;

в) контроль за своєчасним виконанням Державного бюджету;

г) проведення методичної роботи по питаннях фінансового і бюджетного планування.
^ Основна функція Національного банку України:

а) контроль золотого запасу, дорогоцінних металів та каменів;

б) забезпечення стабільності грошової одиниці України;

в) організація функціонування ринку цінних паперів;
^ Якому органу управління фінансами в Україні доручено касового виконання місцевих бюджетів:

а) Міністерству фінансів України;

б) Кабінету Міністрів України;

в) Рахунковій палаті України;

г) Державному Казначейству України?

Теми доповідей та рефератів
1. Завдання та функції Міністерства фінансів України.

2. Роль податкової служби в формуванні доходної частини бюджету.
Література:
1. Ковальчук С.В., Форкун І.В. Фінанси: Навч. посібник.- Львів «Новий світ» 2000, 2006. – С. 8-34.

2. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – С. 4-19.

3. Фінанси: Підручник \3а ред. С.І.Юрія, В.М.Федосова. -К.: Знання, 2008.

Схожі:

Тема: «фінансова система та її удосконалення» icon1. Фінанси, фінансова система та публічна фінансова діяльність
Фінанси як економічна І юридична категорія. Публічні фінанси як об'єкт фінансово-правового регулювання
Тема: «фінансова система та її удосконалення» iconТема Фінансова політика держави
Фінансова політика – це особлива сфера діяльності держави, що спрямована на мобілізацію фінансових ресурсів, їх раціональний розподіл...
Тема: «фінансова система та її удосконалення» iconЗагальна частина публічна фінансова діяльність І фінансове право...
«грошові кошти», «грошові ресурси» тощо, хоча за свою суттю він є значно змістовнішим. Причина — складність І неоднозначність базової...
Тема: «фінансова система та її удосконалення» iconТема: Система управління якості проекту
До них також належать витрати на створення програм навчання І підготовки кадрів у галузі управління якістю, витрати на удосконалення...
Тема: «фінансова система та її удосконалення» iconМіністерство освіти І науки україни львівська державна фінансова академія
Програма державного екзамену з блоку дисциплін фахової підготовки: «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Гроші І кредит», «Бюджетна...
Тема: «фінансова система та її удосконалення» icon1. Законодавчо-правові основи управління безпекою життєдіяльності
Правова система формує передумови створення, функціонування, удосконалення системи управління безпекою життєдіяльності. Правова система...
Тема: «фінансова система та її удосконалення» icon3. Фінансова система План лекції 1
Структура фінансової системи. Сфери та ланки фінансових відносин, їх характеристика
Тема: «фінансова система та її удосконалення» icon4. Світова валютно-фінансова система та етапи її еволюції
Мета: розвинути економічне мислення та підвищити рівень професійної компетентності
Тема: «фінансова система та її удосконалення» icon4. Світова валютно-фінансова система та етапи її еволюції
Мета: розвинути економічне мислення та підвищити рівень професійної компетентності
Тема: «фінансова система та її удосконалення» icon8. Фінансова та кредитна система
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка