Тести для самоконтролю до модулю №1
Скачати 68.85 Kb.
НазваТести для самоконтролю до модулю №1
Дата конвертації22.07.2013
Розмір68.85 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Экономика > Документы
ПОДАТКОВА СИСТЕМА ТЕСТИ

Тести для самоконтролю до МОДУЛЮ №1

(****)- ЦЕ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

Тест 1. Не є функцією податків:

1. Фіскальна.

****2. Оборона та охорона громадян.

3. Розподільча.

4. Соціальна.
Тест 2. Знайдіть правильне визначення поняття "податкова система".

1. Сукупність податків, що їх визначає держава.

2. Сукупність податків і зборів, що їх визначає держава.

3. Сукупність обов'язкових платежів до бюджетів різних рівнів, а також до державних цільових фондів.

***4. Сукупність обов'язкових платежів до бюджетів різних рівнів, а також до державних цільових фондів, що стягуються в установленому законами порядку.
Тест 3. Назвіть принцип побудови системи оподаткування, з яким безпосередньо пов'язана регулююча функція податків.

1. Соціальна справедливість.

2. Недопущення податкової дискримінації.

3. Рівномірність сплати податків.

****4. Стимулювання підприємницької діяльності.
Тест 4. Непрямим податком є:

1. Податок на прибуток.

2. Податок на доходи фізичних осіб.

3. Податок на майно.

****4. Мито.
Тест 5. До прямих податків не відносяться:

*****1. Податок на додану вартість.

2. Податок на прибуток підприємства.

3. Податок на землю.

4. Податок на доходи фізичних осіб

Тест 6. Які з названих обов'язкових платежів належать до місцевих податків і зборів?

1. Плата за землю.

2. Комунальний податок.

3. Акцизний податок.

****4. Податок на нерухоме майно (нерухомість).
Тест 7. Вкажіть надходження коштів, які не включаються до складу скоригованого валового доходу платника податку на прибуток.

****1. Дохід від реалізації цінних паперів.

2. Дохід від надання фінансових послуг.

****3. Сума ПДВ, отриманого в складі ціни реалізації продукції (для платників ПДВ).

4. Дохід від операції лізингу (оренди).
Тест 8. Назвіть витрати, що не включаються до складу валових витрат платників податку на прибуток при обчисленні оподатковуваного прибутку.

1. Кошти, добровільно перераховані до державного бюджету (в межах від 2 до 5 процентів прибутку попереднього року).

2. Сума безнадійної дебіторської заборгованості, стосовно якої закінчився термін позовної давності.

****3. Сума штрафів, сплачених за порушення господарських договорів.

4. Нарахування на фонд оплати праці до державних цільових фондів.
Тест 9. Назвіть витрати, що не включаються до складу валових витрат платників податку на прибуток.

1. Збір на обов'язкове соціальне страхування.

2. Вартість сировини та матеріалів, що придбані для проведення господарської діяльності підприємства.

****3. Виплата дивідендів.

4. Витрати підприємства на придбання ліцензій для ведення господарської діяльності.
Тест 10. Вкажіть витрати платника податку, які зменшують суму обчисленого податку на прибуток, що буде перерахований до бюджету.

1. Податок на землю, яка використовується для сільськогосподарського виробництва.

****2. Витрати на придбання торгових патентів.

3. Сплачений комунальний податок.

4. Амортизаційні відрахування.

Тест 11.Вкажіть витрати платника податку, які зменшують суму обчисленого податку на прибуток, що буде перерахований до бюджету.

1. Сплачений комунальний податок.

2. Податок на землю, яка використовується для сільськогосподарського виробництва.

3. Сплачений податок на дивіденди.

****4. Правильної відповіді немає.
Тест 12. Назвіть показники, які не будуть використані для обчислення оподатковуваного прибутку підприємства.

1. Валовий прибуток підприємства.

2. Скориговані валові витрати.

***3. Сума нарахованих амортизаційних відрахувань.

4. Скоригований валовий дохід.
Тест 13. Назвіть об'єкт оподаткування для обчислення ПДВ.

1. Собівартість випущеної продукції.

****2. Відпускна ціна відвантаженої продукції, включаючи акцизний податок.

3. Відпускна ціна відвантаженої продукції, включаючи акцизний податок і ПДВ.

4. Прибуток від реалізації продукції.
Тест 14. Податковий кредит з податку на додану вартість – це:

1. Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету.

2. Сума ПДВ, що надійшла суб’єкту оподаткування від споживачів товарів, робіт, послуг.

3. Сума ПДВ, що сплачена суб’єктом оподаткування в ціні придбання сировини та матеріалів.

****4. Правильної відповіді немає.
Тест 15. Вкажіть, що не входить до митної вартості товарів.

1. Контрактна вартість товару.

2. Витрати на страхування товару до перетину кордону України.

****3. Сплата ввізного мита.

4. Транспортні витрати до перетину митного кордону.
Тест 16. Як може вплинути на фінансово-господарську діяльність підприємств-виробників звільнення їхньої продукції від акцизного збору?

1. Безпосередньо зменшить собівартість продукції.

2. Безпосередньо збільшить прибуток від реалізації.

3. Підвищить рентабельність виробництва продукції.

***4. Збільшить обсяг реалізації підакцизних товарів.
Тест 17. Вкажіть, які види товарів не оподатковуються в Україні акцизним збором:

1. Пиво і алкогольні напої.

2. Автомобілі.

****3. Хутро й товари розкошів.

4. Тютюнові вироби.
Тест 18. У чому полягає сутність застосування нульової ставки ПДВ для підприємства - платника податку на додану вартість?

****1. Дає змогу отримати відшкодування вхідного ПДВ (податкового кредиту).

2. Дає змогу збільшити прибуток від реалізації продукції.

3. Підвищує рентабельність продукції.

4. Знижує собівартість продукції.
Тест 19. Назвіть фактори, що впливають на встановлення розміру ставки податку на землю, яка використовується для сільськогосподарського виробництва (за наявності грошової оцінки земельної ділянки).

1. Розмір земельної ділянки.

2. Функціональне призначення ділянки для певного виду сільськогосподарської діяльності.

****3. Розміщення земельної ділянки.

4. Родючість грунту.
Тест 20. Назвіть показник, що використовуються для обчислення плати за землю сільськогосподарського призначення (за умови наявності кадастрової грошової оцінки землі)

1. Прибуток, отриманий від реалізації сільськогосподарської продукції.

****2. Грошова оцінка земельної ділянки.

****3. Розмір земельної ділянки.

4. Вартість реалізованої сільськогосподарської продукції з одиниці земельної площі.

Тести для самоконтролю до МОДУЛЮ №2

Тест 1. Назвіть фактори, що впливають на вибір ставки податку на землю в населеному пункті (за умови відсутності грошової оцінки земельної ділянки).

****1. Кількість населення, що проживає у населеному пункті.

2. Призначення земельної ділянки (її використання).

3. Розмір земельної ділянки.

4. Розміщення земельної ділянки в межах міста.
Тест 2. Середні ставки земельного податку використовуються у випадку, коли:

*****1. Грошова оцінка земельних ділянок не проведена.

2. Площа земельної ділянки перевищує граничну норму відведення, визначену Земельним кодесом.

3. Грошова оцінка земельних ділянок проведена.

4. Здійснюється оподаткування земель сільськогосподарського призначення.
Тест 3. Базовою величиною для обчислення земельного податку для земельних ділянок, грошову оцінка яких не проведено, виступає:

****1. Площа земельної ділянки.

2. Ринкова вартість земельної ділянки.

3. Грошова оцінка земельної ділянки.

4. Середня вартість 1 га землі у звітному році.
Тест 4. Базовою величиною для обчислення земельного податку для земельних ділянок, грошова оцінка яких проведена, виступає:

1. Площа земельної ділянки.

2. Експертна оцінка земельної ділянки.

****3. Грошова оцінка земельної ділянки.

4. Нормативна площа землевідведення, передбачена Земельним кодексом.
Тест 5. Яке основне призначення податку з власників транспортних засобів?

1. Підвищити ефективність використання автомобільного транспорту.

2. Забезпечити скорочення виробництва автомобілів.

****3. Забезпечити фінансування фонду будівництва і ремонту автомобільних доріг загального користування.

4. Забезпечити підвищення якості транспортних засобів.
Тест 6. Які фактори впливають на розмір ставки податку з власників транспортних засобів (автомобілів)?

****1. Об’єм циліндрів двигуна автомобіля.

2. Пробіг автомобіля.

3. Екологічний стан автомобіля.

4. Вантажопідйомність автомобіля.

Податковим Кодексом України від 02.12.2010 року № 2755-VI відмінено з 01.01.2011 року податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та запроваджено збір за першу реєстрацію транспортного засобу в Україні,
Тест 7. Назвіть фактори, котрі впливають на абсолютну суму податку на транспортні засоби, що його сплачує підприємство.

1. Прибуток, отриманий від експлуатації транспортних засобів.

2. Загальна сума прибутку підприємства.

****3. Кількість транспортних засобів, які є у власності підприємства.

****4. Кількість транспортних засобів, узятих в оренду.
Тест 8. Які фактори впливають на величину єдиного податку з суб'єктів малого підприємництва (фізичних осіб)?

1. Сума балансового прибутку.

****2. Сума виручки від реалізації продукції.

3. Обсяг реалізації продукції.

4. Вид діяльності фізичної особи.
Тест 9. Назвіть об'єкт оподаткування, що використовується для обчислення єдиного податку для суб'єктів господарювання (юридичних осіб).

1. Отриманий балансовий прибуток підприємства.

2. Сума виплаченої заробітної плати.

****3. Обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

4. Обсяг прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
Тест 10. Яке головне призначення місцевих податків і зборів?

1. Регулювання розвитку промисловості та послуг на місцевому рівні.

2. Підтримка вітчизняних виробів.

****3. Наповнення дохідної частини місцевих бюджетів.

4. Підвищення якості комунальних послуг.
Тест 11. Як впливають місцеві податки і збори на показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання?

1. Збільшують собівартість продукції.

****2. Збільшують виручку від реалізації продукції, послуг.

3. Підвищують рентабельність виробництва.

4. Поліпшують якість продукції.
Тест 12. Визначте податок, яким операції з нерухомістю потенційно не оподатковуються

****1. Акцизний податок.

2. Податок на додану вартість.

3. Державне мито.

4. Податок на прибуток підприємств.

Схожі:

Тести для самоконтролю до модулю №1 iconЕлементарний курс Видання друге Харків Одіссей 2008 ббк 67. 3 К56...
«Теорія держави І права», а також розміщені методичні матеріали для самостійної підготовки та роботи на се­мінарських заняттях, для...
Тести для самоконтролю до модулю №1 iconТести до модулю Спеціальні питання гігієни та екології За орієнтовною...
Для характеристики здоров'я міського населення було використано показники соціального благополуччя. Який із показників належить до...
Тести для самоконтролю до модулю №1 iconЩоденник самоконтролю студента для занять з дисципліни «Фізичне виховання»

Тести для самоконтролю до модулю №1 iconПитання для самоконтролю з дисципліни «Управління інноваціями»
Розкрити зміст терміну "інновація" різними науковцями (Й. Шумпетер, Т. Пітерс, Б. Санто, Р. Фатхутдінов, С.Ільєнкова та ін.)
Тести для самоконтролю до модулю №1 iconПрирода тестів iq
Щоб тести були точними, вони повинні бути валіднимі, тобто повинні вимірювати саме те, що покликані вимірювати, Тести iq повинні...
Тести для самоконтролю до модулю №1 icon4. тестові завдання для самоконтролю
Вкладення будь-яких видів майнових та інтелектуальних цінностей, що мають на меті отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту...
Тести для самоконтролю до модулю №1 iconВопросы к модулю ( зачету) Для студентов 6 курса уид, мид
Мировые и европейские тенденции развития высшего образования в развитых странах
Тести для самоконтролю до модулю №1 iconУ посібнику містяться конспекти лекцій, питання для самоконтролю,...
Галич В. М. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики І видавничої справи Луганського національного університету...
Тести для самоконтролю до модулю №1 iconПерелік питань до модулю №2 для студентів ІІ курсу спеціальності “Фармація”
Загальна характеристика галогенів на основі положення в періодичній системі та будови атома
Тести для самоконтролю до модулю №1 iconТематичний план навчальної дисципліни (модулю) «Облік в банках» для...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка