Облік у бюджетних установах. Касове виконання Державного бюджету України
Скачати 121.75 Kb.
НазваОблік у бюджетних установах. Касове виконання Державного бюджету України
Дата конвертації05.07.2013
Розмір121.75 Kb.
ТипРеферат
mir.zavantag.com > Экономика > Реферат
Реферат на тему:

Облік у бюджетних установах. Касове виконання Державного бюджету України


Облік у бюджетних установах

Кошти бюджету використовуються в основному на утримання та проведення заходів по бюджетних установах, тому ці кошти потребують чіткого обліку, який виявляється в повноті обрахування всіх коштів, їх своєчасному обліку та достовірності інформації по використанню коштів на ті чи інші заходи.

Бухгалтерський облік в бюджетних установах є дійовим важелем управління процесом виконання кошторисів видатків; через нього контролюється цільове призначення та ефективність використання коштів.

Аналіз показників використання коштів дає змогу забезпечити впровадження жорсткого режиму їх використання та досягти економії по видатках.

Облік використовується для відкриття кредитів, контролю за використанням грошових коштів, видатків, одержаних та переданих коштів, матеріальних цінностей.

В усіх бюджетних установах, як і в фінансових органах, бухгалтерський облік провадиться по єдиній системі, єдиній методології. Як правило, він ведеться централізованими бухгалтеріями лікувальних, освітніх, культурно-просвітних закладів. Винятком є те, що бюджетні установи, які не належать до централізованої бухгалтерії, ведуть облік самостійно.

Бухгалтерський облік шкіл, клубів, бібліотек та заходів по сільських і селищних установах ведеться бухгалтеріями сільських, селищних рад народних депутатів.

Держава надала бухгалтерам необхідні повноваження для забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку, звітності та контролю за економним використанням бюджетних коштів і для їх збереження.

Централізовані бухгалтерії ведуть облік і складають звіти про виконання кошторисів обслуговуваних ними бюджетних установ. Вони ж складають кошториси видатків по цих установах і зведений кошторис видатків у встановлені строки й надають їх у фінансові органи по підпорядкованості.

Централізовані бухгалтерії забезпечують облік, нарахування та виплату заробітної плати по установах, провадять всі видатки, передбачені в кошторисах, контролюють економне їх використання.

Централізація обліку бюджетних установ дає змогу в умовах інфляційних процесів чітко орієнтуватись у виявленні першочергових заходів для фінансування як по окремих статтях видатків, так і окремих установах, вести облік на комп'ютерах.

У кінці місяця бюджетною установою провадиться складанням звіту (балансу доходів і видатків) по активу і пасиву.

В активі відображаються кошти по видах, розміщенню та використанню.

У пасиві відображаються кошти по джерелах їх надходжень.

Структура балансу бюджетної установи відрізняється від балансу підприємства, тому що установи отримують кошти із бюджету, а підприємства отримують їх як результат господарської діяльності.

Поточний бухгалтерський облік у бюджетних установах ведеться по плану рахунків, який затверджується Міністерством фінансів України. Він є єдиним для всіх бюджетних установ, тобто кожна установа веде облік за єдиними рахунками, що дає змогу складати зведений баланс по групі однорідних установ, наприклад школи, лікарні, ветеринарні установи та ін.
^

Касове виконання Державного бюджету України


Касове виконання Державного бюджету України, державних позабюджетних фондів (крім Пенсійного) провадиться через установи Національного банку України, Ексімбанку, Промінвестбанку, Укрсоцбанку і банку "Україна". Ці установи банків виконують увесь комплекс операцій за доходами і видатками Державного бюджету.

Установи названих комерційних банків відкривають відповідним органам Державного Казначейства рахунки для обліку доходів Державного бюджету на балансовому рахунку № 100 "Доходи Державного бюджету" за підрозділами бюджетної кваліфікації і символами щомісячного звіту по виконанню Державного бюджету України. Виписки із зазначених реєстрів подаються Державному Казначейству з додатком копій платіжних документів, завірених банком.

Для забезпечення правильності зарахування надходжень бюджету згідно з бюджетною класифікацією органи Державного Казначейства разом з податковими адміністраціями за місяць до настання нового року подають відповідним установам комерційних банків списки платників по кожному районові, місті із зазначенням виду платежу, а також списки підрозділів бюджетної кваліфікації доходів, символів звітності Національного банку та номерів рахунків, на які повинні зараховуватися платежі.

Платники платежів, зборів та інших обов'язкових платежів незалежно від форм власності здійснюють розрахунки безпосередньо з державним та місцевими бюджетами.

При прийомі розрахункових документів на сплату податків та інших платежів до бюджету установи банків перевіряють наявність у платіжних документах підрозділів бюджетної класифікації та номерів банківських рахунків. При їх відсутності такі документи до виконання банками не приймаються, а відповідальність лягає на платника.

Для забезпечення контролю за надходженнями доходів Державного бюджету, за своєчасним їх перерахуванням Міністерству фінансів України та за достовірністю звітів щодо касового виконання Державного бюджету, в установах комерційних банків відкривається окремий, особливий активний рахунок на балансовому рахунку № 100 — "Кошти Державного бюджету, що перераховані Міністерству фінансів України", на якому відображається сума щоденних перерахувань. З цього рахунку установи комерційних банків щоденно, на початку дня перераховують по електронній пошті до регіональних управлінь Національного банку загальну суму доходів, що надійшла на доходні рахунки.

Суми доходів, які надійшли на вказані дохідні рахунки, відкриті на балансовому рахунку № 100, перераховуються комерційними банками обласним управлінням НБУ на транзитний балансовий рахунок № 100.

Управління НБУ також щоденно перераховують отримані від комерційних банків кошти по доходах бюджету операційному управлінню НБУ на рахунок № 100.

Перерахування надходжень до бюджету провадиться у цілих гривнях.

У звітних балансах установи комерційних банків показують дані по рахунку № 100 в розгорнутому вигляді.

Для обміну коштів Державного бюджету, які надходять від комерційних банків, в управліннях НБУ відкриваються транзитні рахунки на балансовому рахунку № 100 "Кошти Державного бюджету України".

Рахунки відкриваються для кожного комерційного банку з виведенням наростаючих підсумків кредитних оборотів, що використовуються для звірки повноти перерахування доходів із щомісячними балансами комерційних банків і звітністю за бюджетом.

З метою забезпечення контролю за своєчасним і повним перерахуванням доходів державного бюджету в управлінні Національного банку реєструються дати і номери повідомлень (авізо), що надійшли з комерційних банків, у зведених картках ф. 0407807, які ведуться в розрізі філій комерційних банків. У разі неодержання повідомлення з номером філії комерційного банку, в день надходження наступного повідомлення надсилається телеграфний запит.

За розсудом головного бухгалтера управління Національного банку може встановлюватись інший порядок контролю за своєчасним і правильним перерахуванням доходів, в тому числі з використанням комп'ютерної техніки.

Управління Національного банку щоденно телеграфне перераховують залишки транзитних рахунків на рахунок Міністерству фінансів України № 100 в Операційне управління Національного банку. Перерахування цих залишків рахунків здійснюється на підставі зведених меморіальних ордерів або програмним шляхом на комп'ютерах.

Операційне управління Національного банку щоденно видає Міністерству фінансів виписки із Централізованого рахунку № 100 "Кошти Державного бюджету України" з доданням меморіальних ордерів або копій телеграфних повідомлень, одержаних від регіональних управлінь Національного банку.

Регіональні управління Національного банку забезпечують повне зарахування коштів по телеграфних авізо в день їх надходження і перерахування залишків транзитних рахунків в Операційне управління Національного банку. Залишки транзитних рахунків та непроведенні за відповідними рахунками авізо на перерахування доходів на централізований рахунок Міністерства фінансів України на звітні дати в управліннях НБУ не допускається.

У зведеному балансі НБУ рахунок № 100 показується у згорнутому вигляді. Там відображаються суми фактичних доходів Державного бюджету, зараховані на централізований рахунок Міністерства фінансів України № 100 та не перераховані залишки коштів, що надійшли в останній день звітного періоду на балансовий рахунок № 100 в комерційних банках.

Міністерство фінансів України здійснює фінансування видатків з Державного бюджету через Державне Казначейство, яке перебуває у його підпорядкуванні (далі — Міністерство фінансів), в межах асигнувань, передбачених у бюджеті відповідним міністерствам, відомствам, організаціям та установам, і залишку невикористаних коштів за централізованим рахунком Мінфіну № 100, для чого відкривається в Операційному управлінні Національного банку України на балансовому рахунку № 124 "Видатки Державного бюджету України" централізований рахунок за видатками Державного бюджету.

Облік витрачених коштів, переведених на рахунки розпорядників кредитів по підрозділах бюджетної класифікації, здійснює Міністерство фінансів України на підставі платіжних доручень та виписок із рахунку № 124.

Розпорядникам кредитів в установах банків залишаються діючі відкриті поточні пасивні рахунки на балансовому рахунку № 120 "Поточні бюджетні рахунки установ і організацій по Державному бюджету України".

Зазначені рахунки відкриваються в розрізі міністерств і відомств.

Нові поточні бюджетні рахунки організаціям відкриваються на підставі платіжного доручення Міністерства фінансів України або головного розпорядника бюджетних коштів.

У платіжному дорученні в графі "номер рахунку" зазначається "наново відкритий".

Перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки підприємств, установ і організацій не допускається.

За бюджетними установами зберігаються раніше відкриті рахунки для обліку позабюджетних коштів.

При цьому кожній бюджетній установі відкривається тільки один рахунок для обліку позабюджетних коштів.

Фінансування капітальних вкладень за рахунок Державного бюджету здійснюється із загальних поточних рахунків.

Фінансування затрачених витрат по міністерствах, відомствах, організаціях і будовах, бюджетні асигнування для яких на 1993 p. відкриті на підставі планів № 12, з 1 липня 1993 p. здійснюється з окремих пасивних рахунків, які відкриваються на балансовому рахунку № 181 "Фінансування капітальних вкладень за рахунок Державного бюджету".

Витрати на капітальні вкладення за рахунок власних коштів підприємств і організацій здійснюються безпосередньо з розрахункових рахунків або з рахунків №№ 171, 174, 741, на які зараховуються відповідні цільові кошти.

Виписки з бюджетних поточних рахунків видаються розпорядникам рахунків.

Перерахування коштів Державного бюджету на поточні рахунки міністерств, відомств, підприємств і організацій та установ здійснюється Міністерством фінансів України платіжними дорученнями, складеними головними розпорядниками кредитів, на підставі поквартального розподілу асигнувань та звітних даних про їх освоєння. Платіжні доручення подаються в чотирьох примірниках, перший з яких підписується службовими особами і завіряється печаткою Мінфіну та з двома іншими надсилається банкові, четвертий залишається у Центральній бухгалтери Міністерства фінансів України.

У платіжних дорученнях, крім основних реквізитів, вказуються підрозділи бюджетної класифікації (розділ, гла-ва, параграф, стаття, символ звітності).

Для контролю з боку одержувача коштів у дорученнях також вказується сума асигнувань за планом з початку року до кінця поточного кварталу, сума фактично перерахованих коштів з початку року, включаючи дане доручення. Перерахування здійснюється у сотнях гривень.

Міністерство фінансів України, виходячи з наявних коштів на його рахунку, може заздалегідь видавати попередні платіжні доручення банкові на перерахування коштів із зазначенням у них строку використання.

Суми бюджетних коштів, що надійшли на розподільчі рахунки вищестоячих розпорядників, підлягають перерахуванню на рахунки одержувачів у дводенний строк.

Примірники доручень видаються при виписках банку власникам рахунків.

Пенсії пенсіонерам Міністерства оборони. Міністерства внутрішніх справ. Служби безпеки та інших військових формувань виплачуються установами Ощадного банку України в чинному порядку з відшкодуванням витрат установам Ощадного банку з Державного бюджету шляхом перерахування коштів Міністерством фінансів України на бюджетний поточний рахунок Ощадного банку України.

Видатки органів Державного комітету по матеріальних резервах сплачуються цим комітетом за рахунок одержаних з Державного бюджету коштів на його поточний рахунок.

Установи комерційних банків, уповноважені виконувати операції по касовому виконанню бюджету, складають щомісячні та річні звіти по доходах Державного бюджету України за підрозділами бюджетної класифікації і подають їх регіональним управлінням Національного банку України другого робочого дня наступного місяця.

Національний банк щомісячні звіти про доходи Державного бюджету за підрозділами бюджетної класифікації подає Міністерству фінансів 8 числа наступного місяця, а річний звіт — за домовленістю з ним.

У щомісячних звітах про касове виконання Державного бюджету відображаються залишки пасивних рахунків за доходами, відкритих у комерційних банках і управлінні Національного банку.

Загальна сума доходів у щомісячному звіті повинна дорівнювати залишкові балансового рахунку № 100 у зведеному балансі Національного банку.

Література:

 1. Азаров В., Гурченко М. Основні напрями реформування державного підприємства // Екон. України. — 1995. — № 2. — С. 59—63.

 2. Леонов Г. Ф., Хуторненко С. А., Шаблий Е. И. Особенности экономической культуры в США, Японии и странах Западной Европы. - К.: УкрНТИ, 1992. - 60 с.

 3. Бабич В. П., Сало И. В. Государственное управление финансами в рыночной экономике. — К.: Акад. информатики, 1994. — 97 с.

 4. Балтійський ринок цінних паперів // Україна—Бізнес. — 1995. - № 10. - С. 10.

 5. Богиня Д., Волинський Г. До питания щодо різних варіантів ринкових реформ // Екон. Украйні. — 1994. - № 3. — С. 29—34.

 6. Бондаренко А. Ф., Головко Г. М., Алибекова Б. Ш., Мищенко В. И. Основы маркетинга / Под ред. В. И. Мищенко. — Сумы: Слобожанщина, 1995. - 344 с.

 7. Бобров В. Я. Основи ринкової економіки. — К.: Либідь, 1995. —320с.

 8. Борисенко А. Экономико-математическая модель эффективного использования инвестиций // АПК: экономика, управление. — 1995. -№ 1. - С. 25-30.

 9. Браунинг П. Современные экономические теории. — М.: Экономика, 1986. — 160 с.

 10. Гальчинський А. С. Сучасна валютна система. — К. : Лібра, 1993. - 96с.

 11. Геллер И. "Сі у" вводит свои индикаторы фондового рынка // Сі у. - 1995. - 11 апр. - С. 5-6.

 12. Герасшмук М. Економічні та інституційні умови інвестиційної діяльності // Екон. України. — 1994. — № 12. — C.3—11.

 13. Грядовая О. Ценообразование на рынке государственных ценных бумаг // Рос. экон. журнал. — 1995. — № 4. — С. 45—54.

 14. Давидов О. Оптимальна структура джерел фінансування інвестицій на підприємствах // Екон. України. — 1994. — № 11. — С. 84—87.

Схожі:

Облік у бюджетних установах. Касове виконання Державного бюджету України iconТема: «Облік бюджетних асигнувань та контроль за їх дотриманням»
Бюджетне асигнування це повноваження розпорядника бюджетних коштів щодо розподілу між підвідомчими структурами виділених йому бюджетних...
Облік у бюджетних установах. Касове виконання Державного бюджету України iconЖитомирський державний технологічний університет
Навчальна дисципліна “Облік у бюджетних установах” призначена для студентів спеціальності 030508 “Фінанси І кредит” усіх форм навчання...
Облік у бюджетних установах. Касове виконання Державного бюджету України iconПрактикум складений відповідно до програми курсу “Бухгалтерський...
Метою практичних занять є засвоєння на практиці теоретичних питань з бухгалтерського обліку в бюджетних установах
Облік у бюджетних установах. Касове виконання Державного бюджету України icon«Облік касового виконання бюджету установами банківської системи...

Облік у бюджетних установах. Касове виконання Державного бюджету України iconСамостійна робота №5 (14 годин)
Тема: Звітність бюджетних установ. Комп’ютеризація бухгалтерського обліку в бюджетних установах
Облік у бюджетних установах. Касове виконання Державного бюджету України iconІнструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету
Економічна класифікація видатків бюджету призначена для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних...
Облік у бюджетних установах. Касове виконання Державного бюджету України iconОблік виробничих витрат. Облік фондів І результатів діяльності бюджетних установ
Мета: визначити порядок обліку виробничих витрат; характеристику рахунків 40 “Фонд необоротних активів”, 41 “Фонд у мшп”, 42 “Результати...
Облік у бюджетних установах. Касове виконання Державного бюджету України iconПлан Мета І завдання контролю за виконанням бюджетів. Контроль за...
Методичні рекомендації з проведення перевірки формування, виконання бюджетів І використання бюджетних коштів в Автономній Республіці...
Облік у бюджетних установах. Касове виконання Державного бюджету України iconЛекція Облік бюджетного фінансування
Порядок фінансування установ, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету
Облік у бюджетних установах. Касове виконання Державного бюджету України iconМетодика проведення аудиту виконання місцевих бюджетів. Оформлення...
Державний аудит виконання місцевих бюджетів (аудит виконання бюджету) – це форма державного фінансового контролю, спрямована на виявлення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка