Практикум складений відповідно до програми курсу “Бухгалтерський облік в бюджетних установах” І призначений для проведення практичних занять із студентами спеціальностей усіх форм навчання.
НазваПрактикум складений відповідно до програми курсу “Бухгалтерський облік в бюджетних установах” І призначений для проведення практичних занять із студентами спеціальностей усіх форм навчання.
Сторінка6/6
Дата конвертації02.07.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Экономика > Документы
1   2   3   4   5   6
^
Мета завдання – набути досвіт з організації обліку запасів в бюджетних установах


Завдання

Скласти бухгалтерські записи по господарських операціях та меморіальний ордер №10,11,12,13
Зміст господарської операції

Документ

Д-т

К-т

Сума, грн

1

До бюджетної установи надійшли матеріали від постачальників попередньо оплачені з реєстраційного рахунку, у т.ч. ПДВ3600,0

2Списані використані матеріали, придбані за рахунок загального фонду, на підставі виправдних документів.


1800,0

3
*

До бюджетної установи надійшли матеріали від постачальників за рахунок коштів спеціального фонду, у т.ч. ПДВ


2400,0

4

Списані використані матеріали, придбані за рахунок загального фонду, на підставі виправдних документів.


980

5

Реалізовані лишки матеріалів, що не використовуються і які були придбані за рахунок коштів загального фонду

Балансова вартість матеріалів – 380,0 грн.


420,0

6

*

Реалізовані лишки матеріалів, що не використовуються і які були придбані за рахунок коштів спеціального фонду, у т.ч. ПДВ

Балансова вартість матеріалів – 170,0 грн.


276,0


7
*

Отримані продукти харчування, раніше не оплачені, за рахунок коштів спеціального фонду, у т.ч. ПДВ


480,0

8

Оприбутковані лишки матеріалів, виявлені під час інвентаризації


84,0

9

Віднесено нестачу матеріалів за рахунок винних осіб


35,0

10

Списано нестачу продуктів харчування у межах встановлених норм.


90,0

11

Придбано установою МШП, без попередньої оплати, за рахунок коштів загального фонду, у т.ч. ПДВ


474,0

12

*

Придбано установою МШП, без попередньої оплати, за рахунок коштів спеціального фонду, у т.ч. ПДВ


520,0

13

Видано зі складу в експлуатацію МШП вартістю до 10 грн. включно за одиницю


8,0

14

Оприбутковано виявлені під час інвентаризації МШП


78,0

15

Списано МШП, які стали непридатними для подальшої експлуатації, придбаних за рахунок коштів загального фонду


120,0

16

Оприбутковані запасні частини, отримані від ліквідації МШП, придбаних за рахунок загального фонду, які залишені для господарських потреб установи


36,0

17

Списано МШП, які стали непридатними для подальшої експлуатації, придбаних за рахунок коштів спеціального фонду


180,0

18

Оприбутковані запасні частини, отримані від ліквідації МШП, придбаних за рахунок спеціального фонду, які залишені для господарських потреб установи


42,0

19

Реалізовані МШП, придбані за рахунок коштів загального фонду, що не використовуються установою, у т.ч. ПДВ

Балансова вартість МШП 300 грн.


378,0

20

Реалізовані МШП, придбані за рахунок коштів спеціального фонду, що не використовуються установою, у т.ч. ПДВ

Балансова вартість МШП 290 грн.


396,0

21

Списані виявлені при інвентаризації нестачі МШП за рахунок установи


30,0

* установа при виконанні діяльності по спеціальному фонду зареєстрована платником ПДВ
^ 10.Облік операцій із власними коштами
Ключові слова: власні надходження, плата за послуги, реалізація необоротних активів, гуманітарна, благодійна допомога, кошти одержані на виконання окремих доручень, інші власні надходження.
Питання до вивчення

1.Власні кошти бюджетних установ, їх склад та характеристика

2.Спеціальні кошти бюджетних установ та порядок їх утворення в бюджетних установах

3.Облік спеціальних коштів бюджетних установ

4.Інші власні надходження бюджетних установ та порядок їх утворення в бюджетних установах.

5.Облк інших власних надходжень бюджетних установ

6.Кошти на виконання окремих доручень, порядок їх утворення

7.Облік коштів на виконання окремих доручень

8.Облік виробничої діяльності бюджетних установ
^
Мета завдання – набути досвід з обліку власних надходжень та їх використання в бюджетних установах

Завдання 1

Скласти бухгалтерські записи по господарських операціях та визначити необхідні суми і скласти відповідні первинні документи
Працівникам бюджетної установи за рахунок коштів загального фонду нарахована заробітна плата в сумі 30000 грн. У зв‘язку із тимчасовою нестачею коштів загального фонду керівником бюджетної установи, розпорядником коштів другого ступеня за рахунок коштів державного бюджету, прийнято рішення про спрямування доходів спеціального фонду на покриття видатків загального фонду. Суму визначити.

До бюджетної установи на реєстраційний рахунок надійшло асигнування у сумі 70000 грн. При поданні необхідних документів орган Державного казначейства, у якому обслуговується зазначена установа, провів відшкодування доходів спеціального фонду коштами загального фонду, у раніше визначеній сумі.
Завдання 2

Скласти бухгалтерські записи по господарських операціях та визначити та скласти необхідні первинні документи
До бюджетної установи на спеціальний реєстраційний рахунок для обліку сум за дорученнями надійшли кошти на виконання доручення в розмірі 12875 грн. У доручення зазначено, що кошти необхідно спрямувати: 7000 грн. на заробітну плату, ? грн. на відрахування до соціальних фондів, 1200 грн. (у т.ч. 200 грн. ПДВ) на придбання об‘єкта основних засобів, 2085 грн. на матеріали, що будуть використані на виконання доручення. Оплату за основні засоби та матеріали проведено в поточному місяці. Проведено утримання із заробітної плати : податок з доходів фізичних осіб 730 грн., до Пенсійного фонду 140 грн., до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 35 грн., до фонду соціального страхування на випадок безробіття 35 грн. Перераховано із спеціального реєстра­ційного рахунку для обліку сум за дорученням обов’язкові внески та податки з заробітної плати. Видано заробітну плату із каси за виконанням доручення.
Завдання 3

Скласти бухгалтерські записи по господарських операціях та визначити та скласти необхідні первинні документи
До бюджетної установи, на виконання науково-дослідної робо­ти за договором, надійшов аванс від замовника в сумі 18000 грн.

При здійсненні науково-дослідної роботи були проведені такі витрати:

  • використано матеріали 11950 грн.;

  • нарахована заробітна плата 10000 грн.;

  • нарахування до соціальних фондів ? грн.;

  • комунально-побутові витрати 4300 грн.

Здано замовнику науково-дослідну роботу за вартістю, перед­баченою в договорі, – 30000 грн. Замовником здійснено остаточний розрахунок. Зараховано аванс, раніш одержа­ний від замовника, у сумі 18000 грн. Списано затрати по закінченій і зданій по акту замовнику науково – дослідній роботі.
^ 11.Звітність бюджетних установ
Ключові слова: фінансова звітність, місячна звітність, квартальна звітність, річна звітність
Питання до вивчення

1.Фінансова звітність бюджетних установ

2.Місячна звітність бюджетних установ

3.Квартальна звітність бюджетних установ

4.Річна звітність бюджетних установ

Мета завдання – набути досвід з складанню місячної, квартальної та річної звітності бюджетних установ


Завдання

Відобразити господарські операції за місяць, використовуючи попередні дані, скласти баланс на 31 грудня 2012 року, використовуючи дані балансу на початок з завдання 2.

Скласти звіт про виконання кошторису за 2012 рік, використовуючи дані на початок місяця з завдання 1, та дані поточного місяця.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Практикум складений відповідно до програми курсу “Бухгалтерський облік в бюджетних установах” І призначений для проведення практичних занять із студентами спеціальностей усіх форм навчання. iconЖитомирський державний технологічний університет
Навчальна дисципліна “Облік у бюджетних установах” призначена для студентів спеціальності 030508 “Фінанси І кредит” усіх форм навчання...
Практикум складений відповідно до програми курсу “Бухгалтерський облік в бюджетних установах” І призначений для проведення практичних занять із студентами спеціальностей усіх форм навчання. iconМетодичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Практикум складений відповідно до програми курсу “Бухгалтерський облік в бюджетних установах” І призначений для проведення практичних занять із студентами спеціальностей усіх форм навчання. iconБ ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять
Радченко О. Д., Душкевич В. Г. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів...
Практикум складений відповідно до програми курсу “Бухгалтерський облік в бюджетних установах” І призначений для проведення практичних занять із студентами спеціальностей усіх форм навчання. iconМіністерство освіти І науки україни харківський національний економічний...
Лабораторний практикум з курсу «case-технології» для студентів спец. 080401, 080407 усіх форм навчання/ Укл. С. В. Мінухін, О. М....
Практикум складений відповідно до програми курсу “Бухгалтерський облік в бюджетних установах” І призначений для проведення практичних занять із студентами спеціальностей усіх форм навчання. iconМіністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
Практикум складений відповідно до програми курсу “Бухгалтерський облік в бюджетних установах” І призначений для проведення практичних занять із студентами спеціальностей усіх форм навчання. iconМетодичні рекомендації для практичних занять для студентів 4-го курсу...
Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік в галузях народного господарства» розробили
Практикум складений відповідно до програми курсу “Бухгалтерський облік в бюджетних установах” І призначений для проведення практичних занять із студентами спеціальностей усіх форм навчання. iconС. Ю. Бірюченко університетська освіта
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійного вивчення та виконання контрольної роботи студентами...
Практикум складений відповідно до програми курсу “Бухгалтерський облік в бюджетних установах” І призначений для проведення практичних занять із студентами спеціальностей усіх форм навчання. iconОблік у бюджетних установах. Касове виконання Державного бюджету України
Кошти бюджету використовуються в основному на утримання та проведення заходів по бюджетних установах, тому ці кошти потребують чіткого...
Практикум складений відповідно до програми курсу “Бухгалтерський облік в бюджетних установах” І призначений для проведення практичних занять із студентами спеціальностей усіх форм навчання. iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Криміналістика»
Криміналістика вивчається студентами згідно з програмою. Під час проведення практичних занять науково‑педагогічний працівник ставить...
Практикум складений відповідно до програми курсу “Бухгалтерський облік в бюджетних установах” І призначений для проведення практичних занять із студентами спеціальностей усіх форм навчання. iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної...
Кримінальний процес вивчається студентами згідно з програмою. Під час проведення практичних занять науково‑педагогічний працівник...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка