Практикум складений відповідно до програми курсу “Бухгалтерський облік в бюджетних установах” І призначений для проведення практичних занять із студентами спеціальностей усіх форм навчання.
НазваПрактикум складений відповідно до програми курсу “Бухгалтерський облік в бюджетних установах” І призначений для проведення практичних занять із студентами спеціальностей усіх форм навчання.
Сторінка3/6
Дата конвертації02.07.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Экономика > Документы
1   2   3   4   5   6
Мета завдання – вивчити порядок здійснення бюджнетного асигнування розпорядниками коштів бюджету органами Державного казначейства та відображення його в обліку.


Завдання

Скласти бухгалтерські записи по господарських операціяхЗміст

Документ

Д-т

К-т

Сума, грн.

1

Отримання асигнування із загального фонду установами, які утримуються за рахунок коштів  державного бюджету15000,0

2

Отримання асигнування із загального фонду установами, які утримуються за рахунок коштів  місцевого бюджету
  


29000,0

3

Переведено кошти розпорядникам коштів нижчого рівня


10000,0

4

Списані з рахунків залишки коштів, виділених асигнувань, не витрачені у поточному році


730,0

5

Списані остаточними оборотами отримані за поточний рік асигнування загального фонду бюджету


81000,0


4.Облік видатків бюджетних установ
Ключові слова: касові видатки, фактичні видатки
Питання для вивчення

 1. Видатки, як основний показник діяльності бюджетних установ

 2. Касові видатки

 3. Документальне оформлення касових видатків

 4. Облік касових видатків

 5. Фактичні видатки

 6. Склад видатків окремих кодів економічної класифікації

 7. Облік фактичних видатківМета завдань – навчитися визначати касові і фактичні видатки та склад видатків окремих кодів економічної класифікації, відображати їх у бухгалтерському обліку.


Завдання 1

Визначити тип і код економічної класифікації видатків, документ яким оформлюються видаткиВидатки

Тип

видат

ків


Код

Екон

Клас

Документ

Д-т

К-т


Сума грн.

1

Нарахована заробітна плата у головного розпорядника за рахунок коштів загального фонду, якій утримається за рахунок коштів державного бюджету
7700,0

2

Нарахована заробітна плата у головного розпорядника за рахунок коштів спеціального фонду
3200,0

3

Зроблені нарахування на заробітну

плату

а) до Пенсійного фонду

б) до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

в) до фонду соціального страхування на випадок безробіття

г) до фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
?

4

Утримано із заробітної плати податок з фізичних осіб
1630,0

5

Утримано із заробітної плати внески до Пенсійного фонду
218,0

6

Утримано із заробітної плати внески до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
109,0


7

Утримано із заробітної плати внески до фонду соціального страхування на випадок безробіття
54,5

8

Перераховано з поточного рахунку внески до фондів Пенсійного та соціального страхування
?

9

Проведені рахунки за електроенергію
600,0

7

Отримано в касу з реєстраційного рахунку на виплату заробітної плати
?

8

Видано із каси готівка на витрати по відрядженню
250,0

9

Списані витрачені продукти харчування
1320,0

10

Проведені рахунки за водовідведення
890,0


Завдання 2

Скласти баланс бюджетної установи на початок грудня, відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції за місяць, скласти баланс бюджетної установи на кінець місяця.
Залишки на початок місяця, грн.Стаття

Сума, грн.

1

Видатки загального фонду

20000

2

Фонд в необоротних активах

4200

3

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

1500

4

Розрахунки з іншими дебіторами

700

5

Основні засоби

5000

6

Дебіторська заборгованість по розрахунках з соціальним страхуванням

100

7

Розрахунки робітниками і службовцями

800

8

Знос основних засобів

800

9

Малоцінні та швидкозношувані предмети

1500

10

Реєстраційний рахунок

1200

11

Поточний рахунок в іноземній валюті

800

12

Доходи загального фонду

18000

13

Матеріали

400

14

Доходи спеціального фонду

900

15

Видатки за спеціальним фондом

500

16

Кредиторська заборгованість по розрахункам з покупцями і замовниками

4000Господарські операції за місяцьЗміст операції

Д-т

К-т

Сума,

Грн..

1

Списані матеріали на підставі видаткових документів200

2

Надійшли асигнування на реєстраційний рахунок у відділення ДКУ50000

3

Оприбутковані виявлені під час інвентаризації лишки матеріалів90

4

Нарахована заробітна плата працівникам установи за місяць за рахунок коштів загального фонду7350

5

Нарахована доплата працівникам установи за рахунок коштів спеціального фонду300

5

Нараховані внески на заробітну плату

 • До пенсійного фонду

 • До фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

 • До фонду соціального страхування на випадок безробіття

 • До фонду соціального страхування нещасних випадків на виробництві?

6

Списані видатки поточного року, проведені за рахунок:

 • Загального фонду

 • Спеціального фонду?

7

Списані отримані за рік асигнування:

 • Загального фонду

 • Спеціального фонду?


^ 5.Облік грошових коштів
Ключові слова: реєстраційний рахунок, поточний рахунок, валютний рахунок, каса, касова книга, грошові документи
Питання до вивчення

 1. Порядок відкриття реєстраційних рахунків в органах Державного казначейства України.

 2. Порядок відкриття поточних рахунків на видатки установи в установах уповноважених банків.

 3. Облік операцій на реєстраційному рахунку в органах Державного казначейства України

 4. Документальне оформлення операцій на реєстраційному рахунку у ДКУ

 5. Порядок оформлення операцій з видачі готівки з реєстраційного рахунку

 6. Облік операцій на поточних рахунках.

 7. Облік операцій на валютному рахунку

 8. Завдання і правила ведення касових операцій

 9. Порядок проведення касових операцій

 10. Документальне оформлення касових операцій

 11. Облік касових операцій
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Практикум складений відповідно до програми курсу “Бухгалтерський облік в бюджетних установах” І призначений для проведення практичних занять із студентами спеціальностей усіх форм навчання. iconЖитомирський державний технологічний університет
Навчальна дисципліна “Облік у бюджетних установах” призначена для студентів спеціальності 030508 “Фінанси І кредит” усіх форм навчання...
Практикум складений відповідно до програми курсу “Бухгалтерський облік в бюджетних установах” І призначений для проведення практичних занять із студентами спеціальностей усіх форм навчання. iconМетодичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Практикум складений відповідно до програми курсу “Бухгалтерський облік в бюджетних установах” І призначений для проведення практичних занять із студентами спеціальностей усіх форм навчання. iconБ ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять
Радченко О. Д., Душкевич В. Г. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів...
Практикум складений відповідно до програми курсу “Бухгалтерський облік в бюджетних установах” І призначений для проведення практичних занять із студентами спеціальностей усіх форм навчання. iconМіністерство освіти І науки україни харківський національний економічний...
Лабораторний практикум з курсу «case-технології» для студентів спец. 080401, 080407 усіх форм навчання/ Укл. С. В. Мінухін, О. М....
Практикум складений відповідно до програми курсу “Бухгалтерський облік в бюджетних установах” І призначений для проведення практичних занять із студентами спеціальностей усіх форм навчання. iconМіністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
Практикум складений відповідно до програми курсу “Бухгалтерський облік в бюджетних установах” І призначений для проведення практичних занять із студентами спеціальностей усіх форм навчання. iconМетодичні рекомендації для практичних занять для студентів 4-го курсу...
Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік в галузях народного господарства» розробили
Практикум складений відповідно до програми курсу “Бухгалтерський облік в бюджетних установах” І призначений для проведення практичних занять із студентами спеціальностей усіх форм навчання. iconС. Ю. Бірюченко університетська освіта
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійного вивчення та виконання контрольної роботи студентами...
Практикум складений відповідно до програми курсу “Бухгалтерський облік в бюджетних установах” І призначений для проведення практичних занять із студентами спеціальностей усіх форм навчання. iconОблік у бюджетних установах. Касове виконання Державного бюджету України
Кошти бюджету використовуються в основному на утримання та проведення заходів по бюджетних установах, тому ці кошти потребують чіткого...
Практикум складений відповідно до програми курсу “Бухгалтерський облік в бюджетних установах” І призначений для проведення практичних занять із студентами спеціальностей усіх форм навчання. iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Криміналістика»
Криміналістика вивчається студентами згідно з програмою. Під час проведення практичних занять науково‑педагогічний працівник ставить...
Практикум складений відповідно до програми курсу “Бухгалтерський облік в бюджетних установах” І призначений для проведення практичних занять із студентами спеціальностей усіх форм навчання. iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної...
Кримінальний процес вивчається студентами згідно з програмою. Під час проведення практичних занять науково‑педагогічний працівник...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка