Б ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять
Скачати 466.63 Kb.
НазваБ ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять
Сторінка4/4
Дата конвертації25.06.2013
Розмір466.63 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Бухгалтерия > Документы
1   2   3   4
^

Транспортно-заготівельні витрати 1200


Разом: 71200
3.Залишок на аналітичних рахунках незавершеного виробництва на початок звітного періоду.

“Незавершене виробництво”:

Вироби А – 15000

Вироби Б – 10400

Разом – 25400
4. Господарські операції за звітний період.


№п\п

Найменування документів

Зміст операції

Сума

1

Накладна №40-52

Відпущено матеріалів:

-для виготовлення виробів “А” 16200

- для виготовлення виробів “Б” 18100
34300

2

Справка бухгалтерії

Списати частку транспортно-заготівельних витрат, яка припадає на списані матеріали (суму визначити, виходячи із відсотка транспортно-заготівельних витрат)
3

Наряди №95-140 і розрахункові відомості

Нарахована заробітна плата робітникам виробництва за виготовлення виробів “А” – 14150, виробів “Б”- 15850

Загальновиробничому персоналу

Загальногосподарському персоналу30000

4000

2500

4

Справка бухгалтерії

Проведено відрахування на соц. страхування в п-розмірі (п-встановлюється законодавством) від суми фактичних витрат на оплату праці ( суму визначити)
5

Розрахунок амортизації за березень

Нараховано амортизацію від об”єктів загальновиробничого призначення,

Від об”єктів загальногосподарського призначення


5900
2100

6

Рахунок енергозбуту

Одержана електроенергія використана для загальновиробничих потреб

Для загальногосподарських потреб


5200

2000

7

Справка бухгалтерії

Списано суму загальновиробничих витрат
8

Справка бухгалтерії

Списані адміністративні витрати на фінансові результати
9

Накладні №110-118

Здані на склад готові вироби по фактичній собівартості

Вироби “А”

Вироби “Б”

Примітка: Незавершене виробництво на кінець звітного періоду.

Виробів “А” – 10000

Виробів “Б” – 8000
Завдання

 1. На основі балансу відкрити аналітичний і синтетичний рахунки і записати на них залишок на початок звітного періоду.

 2. Скласти бухгалтерські формули на основі наведених вище документів і зареєструвати їх в журналі.

 3. На основі складених формул відобразити (рознести) суми на синтетичні і аналітичні рахунки.

 4. Підрахувати оборот і залишок по рахункам.

 5. Звірити дані синтетичного і аналітичного обліку.

 6. Визначити фактичну собівартість витрат на виробництво виробів на березень і фактичну собівартість незавершеного виробництва на кінець цього місяця.Питання для самоперевірки:

 1. З яких витрат складається собівартість виробленої продукції?

 2. Які витрати називаються прямими, непрямими?

 3. Як обліковують та розподіляють загальновиробничі витрати, та як обліковують загальногосподарські витрати?

 4. Визначення фактичної собівартості виробленої продукції.

 5. Що таке процес виробництва, його завдання?

 6. Який порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій процесу виробництва?


^ Практичне заняття №21
ТЕМА:”Облік процесу реалізації.”
МЕТА: Набуття практичних навиків по відображенню в обліку операцій, пов”язаних з процесом реалізації.
ОБЛАДНАННЯ: План рахунків бухгалтерського обліку, робочі зошити, лічильна техніка.

^ Вихідні дані:

1. Залишки по рахункам на початок звітного періоду.

Основне виробництво 150000

Готова продукція 145000

Поточний рахунок 25000

Нерозподілений прибуток 10000№п\п

Зміст операції

сума

1

Оприбуткована на склад готова продукція

140000

2

Списано собівартість реалізованої готової продукції

100000

3

Отримано оплату від покупця готової продукції

180000

4

Відображено дохід від реалізації продукції

180000

5

Нараховано ПДВ

30000

6

Нараховано заробітну плату за навантаження і розвантаження реалізованої продукції

5000

7

Нараховано автопідприємству за автопослуги

2000

8

Нараховано заробітну плату адмін. персоналу

5000

9

Списано на фінансовий результат собівартість реалізованих запасів

100000

10

Списано доход на фінансовий результат

150000

11

Списано на фінансові результати:

А) витрати на збут

Б) адміністративні витрати5000


Завдання

1. Відкрити синтетичні рахунки і записати на них залишок на початок звітного періоду.

2.Скласти бухгалтерські формули на основі наведених вище операцій і зареєструвати їх в журналі.

3.На основі складених формул відобразити (рознести) суми на синтетичні і аналітичні рахунки.

4.Підрахувати оборот і залишок по рахункам.

5. Визначити фінансовий результат від операційної діяльності
Питання для самоперевірки:
1.Що таке процес реалізації, його основні завдання?

2.Характеристика рахунку 90 “Собівартість реалізації”, 70 “дохід від реалізації”, 79 “Фінансові результати”.

3.Як відображається на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції процесу реалізації?


Практичне заняття №22-23
ТЕМА:” Форми бухгалтерського обліку.”


 1. Облікові регістри та. їх класифікація .

 2. Помилки в бухгалтерських записах та способи їх виправлення.

 3. Характеристика основних форм обліку.


Практичне заняття №24
ТЕМА:” Основи бухгалтерської звітності.”

1. Суть та призначення звітності.

2. Вимоги до звітності та її види.

3. Порядок складання, затвердження і подання звітності.
Практичне заняття №25-26
ТЕМА:”Основи організації бухгалтерського обліку.”
план

 1. Зміст та передумови раціональної організації обліку.

 2. Організаційні форми побудови бухгалтерського обліку

 3. Керівництво бухгалтерським обліком.

 4. Міжнародні стандарти обліку.

 5. Облікова політика підприємства.Перелік літературних джерел
1. Шепітко Г.Ф. Ромашевська Н.О. Практикум з теорії бухгалтерського обліку : навчальний посібник / Г.Ф. Шепітко Н.О Ромашевська. 2001
2. Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку : Підручник / О.В. Лишиленко 2005
3. Грабова Н.М. Кужельного М.В. Теорія бухгалтерського обліку : Підручник

/ Н.М. Грабова М.В. Кужельного 2005
4.Білоусько В.С., Беленкова М.І. та ін.. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. Посібник. Видання 4-те –Х., 2007. -423с
5. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку : Підручник для студ. вищ. навч. заклад. / Ф.Ф. Бутинець 2006
6. Білоусько В.С. Бєлєнкова М.І. Теорія бухгалтерського обліку : Навчальний посібник для студ. / В.С. Білоусько М.І. Бєлєнкова 2007
7. Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку : Підручник / О.В.Лишиленко 2008
1   2   3   4

Схожі:

Б ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять iconМіністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
Б ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять iconЗагальні принципи побудови та організації управлінського обліку
Методичні вказівки та навчальні завдання для проведення практичних занять з дисципліни “Управлінський облік” для студентів спец....
Б ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять iconМетодичні рекомендації для практичних занять для студентів 4-го курсу...
Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік в галузях народного господарства» розробили
Б ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної І самостійної роботи з дисципліни «Банківська система» для...
Б ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні вказівки підготували: д е н., професор Топіха І. Н., к е н., доцент Іваненко Г. М., к е н., доцент Котикова О.І., асистент...
Б ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету підготували: кандидати...
Б ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит»...
Б ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять iconЕкономіко-правовий факультет
Зміст лекцій, плани семінарських І практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів та методичні вказівки
Б ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять iconМетодичні вказівки та завдання для індивідуальної роботи
Методичні вказівки та завдання для індивідуальної роботи з дисципліни «бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки 030....
Б ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять iconЗавдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка