Методичні рекомендації та завдання для виконання самостійної роботи з курсу “Податковий облік” для студентів спеціальності “Облік І аудит” Контрольна робота з курсу “Податковий облік” є складовою частиною по вивченню дисципліни
Скачати 204.88 Kb.
НазваМетодичні рекомендації та завдання для виконання самостійної роботи з курсу “Податковий облік” для студентів спеціальності “Облік І аудит” Контрольна робота з курсу “Податковий облік” є складовою частиною по вивченню дисципліни
Дата конвертації02.07.2013
Розмір204.88 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > Бухгалтерия > Методичні рекомендації

Методичні рекомендації та завдання для виконання самостійної роботи з курсу “Податковий облік” для студентів спеціальності “Облік і аудит”Контрольна робота з курсу “Податковий облік” є складовою частиною по вивченню дисципліни.

1. Мета :

  • закріпити теоретичні знання студентів з податкового обліку підприємницької діяльності;

  • дати можливість студентам придбати навики самостійної роботи з літературними джерелами, уміло використовувати їх при вирішенні різних практичних питань;

  • виробити у студентів уміння використовувати у виробничих умовах нормативні акти, методичні рекомендації тощо;

  • виробити у студентів навики критичної оцінки існуючої практики податкового обліку на підприємствах;

  • виробити у студентів уміння самостійно викладати матеріал у вигляді стрункої системи, теоретичних положень та методичних рекомендацій.

2. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи :

2.1. Згідно таблиці студент обирає варіант виконання роботи відповідно до літери, з якої починається його прізвище.

2.2. Методичні вказівки для виконання Практичної частини :

Цифрові дані в завданні є умовними.

2.2.1. Обробити бухгалтерські документи.

2.2.2. Скласти необхідні відсутні документи по нарахуванню податків для підприємства, що знаходиться на загальній системі оподаткування:

- податок на прибуток

- ПДВ

- податок з доходів фізичних осіб

- відрахування до Пенсійного фонду.

3. Вибір варіанту контрольної роботи:

Літери, з яких починається прізвище студента

Варіант контрольної роботи

А, Б, Ж, З, М, Н, Т, У, Ю

1-й варіант

В, Г, И, І, Й,Р, С, Ш, Щ Ф, Х

2-й варіант

Д, Е, Є, К, Л, О, П, Ц, Ч, Я

3-й варіант


Умова контрольної роботи.

1. За наведеними господарськими операціями ТОВ “Зеніт” визначити: а) суму оподатковуваних доходів; б) суму оподатковуваних витрат; в) суму амортизаційних відрахувань, попередньо розподіливши наведені основні засоби за групами; г) суму оподатковуваного прибутку; д) податок на прибуток; е) суму ПДВ, що належить сплаті до бюджету.
^ Господарські операції ТОВ “Зеніт” за звітний період (за ІІ квартал):
^ Зміст господарських операцій

Сума, грн.

1-й вар.

2-й вар.

3-й вар.

1

Списуються витрати по закінченому капітальному ремонту, виконаному на загальну суму ,

в т.ч. ПДВ:

а) в межах 10% балансової вартості основних засобів на початок звітного року;

б) більше 10% балансової вартості основних засобів на початок звітного року.

60000

10000

?

?

60000

10000

?

?

60000

10000

?

?

2

Отримано безповоротну фінансову допомогу від ТзОВ "Оскар"

35000


60000

40000

3

Списано матеріали на потреби виробництва

15000


30000

45000

4

Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва (дод.1)

14000


14200

16000

5

Нараховано заробітну плату адміністрації підприємства (дод.1)

10100


10500

9500

6

Проведені обов'язкові нарахування на заробітну плату (див. опер. 4,5), ставка єдиного соціального внеску становить 38,5%:

Працівників основного виробництва

Адміністративного персоналу

?

?

?

7

Нараховано податок з доходів фізичних осіб (див. опер. 4, 5)

?

?

?

8

Виставлено рахунок №2020 від 9 02.20_р. ТзОВ "Фенікс" за виконані БМР (вартість робіт без ПДВ), виписана податкова накладна №13 від 9.02.20_р.

ПДВ

Всього до оплати

80000
16000

96000

60000
12000

72000

102000
20400

122400

9

Надійшла згідно з платіжним дорученням №40 від 10.03.20_р. попередня оплата від ТзОВ "Інфотехцентр" за монтаж обладнання

в т ч.ПДВ

24000
4000

48000
8000

72000
12000

10

Списано собівартість виконаних БМР

42000

45000

74000

11

Отримано згідно з платіжним дорученням №44 від 11.03.20_р. кошти на поточний рахунок від ТзОВ "Фенікс"

96000

72000

122400


12

Отримано маркетингові послуги, оплату за які здійснено в цьому ж періоді


1350


1350


1350

13

На поточний рахунок підприємства отримана сума відшкодування за понесені застраховані збитки


3000


2500

5000

14

Перераховано ВАТ "Крокус" згідно з платіжним дорученням № 19 від 13.01.20_ р. грошові кошти за сухе молоко, яке ще не отримано в т.ч. ПДВ (отримано податкову накладну № 73 від 13.01.20_ р.)

6000

1000

12000

2000

18000

3000

15


Списуються витрати на відрядження, які підтверджені відповідними документами

760

840

920

16

Отримано від ВАТ "Крокус" за накладною №18 від 17.02.200_р. сухе молоко, попередньо оплачене на суму (без ПДВ)

ПДВ

Всього

5000
1000

6000

10000
2000

12000

15000
3000

18000

17

За рішенням арбітражного суду отримано на поточний рахунок підприємства від МП "Вікторія" штрафи за порушення умов контракту.

3000

3500

4000

18
^

Нарахована амортизація за основними засобами за 1І квартал:


Основного виробництва

Адміністративного призначення

Збутового призначення

Малоцінних довгострокового використання

Нематеріальних активів


?

?

?


2. Розподіліть на групи наведені нижче об'єкти основних засобів Визначте суму амортизаційних відрахувань за звітний період. Підприємство використовує лінійний метод амортизації, ліквідаційна вартість об’єктів дорівнює нулю. Для малоцінних активів довгострокового використання прийнято метод нарахування амортизації 50%/50%.


№ з/п

Назва основних засобів

первісна вартість на початок звітного року, грн.


1-й варіант

2-й варіант

3-й варіант

1
^

Приміщення клубу, введено в експлуатацію з липня 2000 року


35000

40000

45000

2

Комп'ютер

3300

3700

4200

3

Копіювальна машина

4600

5400

3900

4

Радіотелефон

320

410

370

5

Службова квартира

80000

73000

65000

6

Офісні меблі

12000

18000

25000

7

Конвеєрна лінія з виготовлення цукерок

89000

76000

102000

8
^

Рецептура виготовлення торту “Лілея”


10000

12000

13500

9

Автофургон


21000

36000

24000

10
^

Робочий інструмент


3600

4200

5300

11

Будівля заводоуправління


45000

36000

48000


3. Визначити суму податку з доходів фізичних осіб, використовуючи дані розрахунково-платіжної відомості. Для розрахунку використовуємо нормативні показники поточного року, враховуючи, що працівник Устименко Р.Л. має трьох дітей віком до 14 років; працівник Столяров П.Ю. є студентом ВНЗ. Всі документи, які дають право на застосування податкової соціальної пільги наявні та оформленні згідно законодавчим вимогам.
^ Розрахунково-платіжна відомість за місяць

№ з/п

Прізвище, ініціали

Нараховано, грн.

Утримано, грн.

Належить до виплати

1-й вар.

2-й вар.

3-й вар.

Єдиний соціальний внесок, 3,6%

Податок з доходів фізичних осіб

Разом утримань

1

2

3

4

5

6

9

10

11

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
2.
2.1

2.2

2.3

2.4

Робітники основного виробництва, всього

Петренко М.О.

Устименко Р.Л.

Якова Т.І.

Бондарчук С.П.

Ковальов М.С.

Столяров П.Ю.
Адміністрація підприємства, всього

Іванченко В.П.

Дмитрук В.Б.

Носмова К.Г.

Баюн В.Д.14000
2800

2850

2520

1680

2660

1490

10100
3600

2500

1200

2800
14200
2880

3250

2920

2050

2010

1090

10500
2750

2540

2460

275016000
3300

3520

2980

2260

2340

1600

9500
3300

2990

1050

2160


3

^ Всього по підприємству за місяць

24100

24700

25500

4.

^ Всього по підприємству за ІІ квартал

72300

74100

76500

*Примітка. Для розрахунку оподатковуваного прибутку (додаток 1, операція 4 - 5) взяти значення нарахованої зарплати за квартал, враховуючи призначення нарахованої зарплати для працівників основного виробництва та адмінперсоналу.
Результати подати у наступному вигляді.
Додаток 1

Журнал реєстрації господарських операцій


№ операції


Зміст господарської операції


За даними бухгалтерського обліку


За даними податкового обліку

дебет

кредит

сума, грн..

Опод. дохід

Опод. витрати

ПЗ з ПДВ

ПК з ПДВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

…..

18
ВсьогоПДВ = ???

Додаток 2

Відомість нарахування амортизації

Група, найменування необоротних активів


Балансова вартість на початок звітного періоду, грн

Норма амортизації (квартальна), %


Сума амортизаційних відрахувань за квартал, грн..


В дебет рахунків

23

92

93

Основні засобиГрупа…..Разом основних засобівМалоцінні активи довгострокового використанняГрупа…..Нематеріальні активиГрупа^ Всього необоротних активів
Додаток 3

Розрахунок податку на прибуток


Показник

Код рядка

Сума, грн.

Доходи (ряд.02+ ряд.03)

01
Дохід від операційної діяльності

02
Інші доходи

03
Витрати (ряд. 05 + ряд. 06)

04
Витрати операційної діяльності

05
Інші витрати (ряд. 06.2+ ряд.06.3 + ряд.06.4 + ряд.06.5)

06
Адміністративні витрати

06.2
Витрати на збут

06.3
Фінансові витрати

06.4
Інші витрати звичайної діяльності

06.5
Об’єкт оподаткування (ряд.01 – ряд.04)

07
Ставка податку

10
Податок на прибуток

14
Схожі:

Методичні рекомендації та завдання для виконання самостійної роботи з курсу “Податковий облік” для студентів спеціальності “Облік І аудит” Контрольна робота з курсу “Податковий облік” є складовою частиною по вивченню дисципліни iconБ ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять
Радченко О. Д., Душкевич В. Г. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів...
Методичні рекомендації та завдання для виконання самостійної роботи з курсу “Податковий облік” для студентів спеціальності “Облік І аудит” Контрольна робота з курсу “Податковий облік” є складовою частиною по вивченню дисципліни iconМетодичні поради І завдання для виконання контрольних робіт з курсу “Управлінський облік”
Рекомендовано до видання науково-методичною комісією зі спеціальності “Облік І аудит”
Методичні рекомендації та завдання для виконання самостійної роботи з курсу “Податковий облік” для студентів спеціальності “Облік І аудит” Контрольна робота з курсу “Податковий облік” є складовою частиною по вивченню дисципліни iconДля студентів І курсу напряму підготовки 030509 „Облік І аудит“
Методичні вказівки та завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни „Регіональна економіка” для студентів І курсу напряму...
Методичні рекомендації та завдання для виконання самостійної роботи з курсу “Податковий облік” для студентів спеціальності “Облік І аудит” Контрольна робота з курсу “Податковий облік” є складовою частиною по вивченню дисципліни iconДержавний вищий навчальний заклад
Методичні вказівки та навчальні завдання з виконання індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни "Облік в банках" для студентів...
Методичні рекомендації та завдання для виконання самостійної роботи з курсу “Податковий облік” для студентів спеціальності “Облік І аудит” Контрольна робота з курсу “Податковий облік” є складовою частиною по вивченню дисципліни iconМетодичні рекомендації для практичних занять для студентів 4-го курсу...
Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік в галузях народного господарства» розробили
Методичні рекомендації та завдання для виконання самостійної роботи з курсу “Податковий облік” для студентів спеціальності “Облік І аудит” Контрольна робота з курсу “Податковий облік” є складовою частиною по вивченню дисципліни iconТематичний план навчальної дисципліни (модулю) «Облік в банках» для...

Методичні рекомендації та завдання для виконання самостійної роботи з курсу “Податковий облік” для студентів спеціальності “Облік І аудит” Контрольна робота з курсу “Податковий облік” є складовою частиною по вивченню дисципліни iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит»...
Методичні рекомендації та завдання для виконання самостійної роботи з курсу “Податковий облік” для студентів спеціальності “Облік І аудит” Контрольна робота з курсу “Податковий облік” є складовою частиною по вивченню дисципліни iconПодатковий облік та звітність робочий зошит для виконання практичних...
Друкується за рішенням науково-методичної комісії обліково-фінансового факультету Миколаївського національного аграрного університету...
Методичні рекомендації та завдання для виконання самостійної роботи з курсу “Податковий облік” для студентів спеціальності “Облік І аудит” Контрольна робота з курсу “Податковий облік” є складовою частиною по вивченню дисципліни iconНавчальний комплекс дисципліни за кредитно-модульною системою для...
«Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Уп­равлін­ський облік», «Бухгалтерський облік в торгівлі», «Бухгалтер­ський облік на...
Методичні рекомендації та завдання для виконання самостійної роботи з курсу “Податковий облік” для студентів спеціальності “Облік І аудит” Контрольна робота з курсу “Податковий облік” є складовою частиною по вивченню дисципліни iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету підготували: кандидати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка