Плани практичних занять заочна форма навчання
Скачати 43.64 Kb.
НазваПлани практичних занять заочна форма навчання
Дата конвертації22.11.2013
Розмір43.64 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Биология > Документы
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Заочна форма навчання
5 семестр
Змістовий модуль 1. Загальні питання методики навчання шкільного курсу “Біологія”. Методика вивчення розділів “Рослини” і “Тварини”.
Практичний модуль.

 1. Наскрізний аналіз чинної програми. Аналіз нової програми з біології. Методичний аналіз підручників 7 і 8 класів. Методика організації самостійної роботи учнів з підручником біології.

 2. Планування роботи вчителя. Організація процесу цілепокладання.

 3. Методи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології. Методика складання конспекту уроку.


Практичне заняття 1.

Наскрізний аналіз чинної програми. Аналіз нової програми з біології. Методичний аналіз підручників 7 і 8 класів. Методика організації самостійної роботи учнів з підручником біології.


 1. Структура шкільної програми з біології.

 2. Методичний аналіз програми згідно алгоритму.

 3. Вимоги до знань і вмінь учнів за рівнями засвоєння змісту.

 4. Структура шкільних підручників біології.

 5. Методичний аналіз підручників згідно алгоритму.

 6. Сутність самостійної роботи учнів з друкованими джєерелами інформації.

 7. Методика організації самостійної роботи учнів з текстовим, ілюстративним апаратами за рівнями засвоєння.


Література.

 1. Загальна методика навчання біології. Навчальний посібник для студентів ВНЗ / За ред. І.В. Мороза. − К.: Либідь, 2006.

 2. Мирська Г., Гадюк Т. Підручник біології – навчальна книжка чи довідник //Біологія і хімія в школі. – 1998. - №1. – С. 31-32.

 3. Зорина Л.Я. Програма – учебник – учитель. – М.: Знание, 1989. – С. 7-32.

 4. Донской Г.М., Типологические свойства современного учебника.// Про-блемы школьного учебника. – М.: Просвещение, 1985.

 5. Горяна Л.Г. Методика організації роботи учнів з підручником у процесі навчання біології. //Хімія. Біологія. – 2003. - №20. - С. 1-20.

 6. Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность учащихся. – М.: Педагогика, 1998.-138с.

 7. Розенштейн А.М. Самостоятельные работы учащихся по ботанике. – М.: Просвещение, 1977.

 8. Гончар О.Д. Форми і методичні прийоми навчання біології в 7 класі. – К.: Генеза, 2001. – 112 с.

 9. Луцкина Л.А., Никишов А.И. Самостоятельные работы учащихся по зоологии. – М.: Просвещение, 1987. – 112с.


Практичне заняття 2.

Планування роботи вчителя. Організація процесу цілепокладання.


 1. Організація процесу цілепокладання.

 2. Етапи процесу цілереалізації.

 3. Методика визначення мети навчання на різних етапах навчального процесу.

 4. Методика визначення завдань всіх типів.

Література.

  1. Загальна методика навчання біології. Навчальний посібник для студентів ВНЗ / За ред. І.В. Мороза. − К.: Либідь, 2006.

  2. Мирська Г., Гадюк Т. Підручник біології – навчальна книжка чи довідник //Біологія і хімія в школі. – 1998. - №1. – С. 31-32.

  3. Зорина Л.Я. Програма – учебник – учитель. – М.: Знание, 1989. – С. 7-32.

  4. Монахов В.М. Технологические основы проектирования и конструирования учебного процесса. – Волгоград: Мир, 1995. – 168 с.

  5. Подмазін С.І. Особистісно-зорієнтована освіта як особливий вид діяльності // Директор школи. – 2002. - №8. – С. 22-25.Практичне заняття 3.

Методи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології. Методика складання конспекту уроку.


 1. Структура пізнавальної діяльності учнів.

 2. Структура уроку як відображення процесу пізнання.

 3. Відбір методів і методичних прийомів відповідно до етапів пізнання.

 4. Визначення типів уроку.

 5. Визначення мети уроку на основі аналізу програми.

 6. Складання конспекту уроку комбінованого.

 7. Складання конспекту уроку узагальнення і систематизації знань.

Література.

 1. Голобородько Є. П. Загальні питання інтерактивного навчання: Досвід впровадження / За ред. В. Д. Шарко.-Херсон: „Олді- Плюс”, 2000.-С.3-7.

 2. Домарацкая С. И. Интерактивные формы работы, как факторы повышения познавательной активности учащихся. //(Інтерактивне навчання: Досвід впровадження) За ред. В.Д. Шарко.-Херсон: „Олді-Плюс”, 2000.-С.7-11.

 3. Ковтарадзе Д.Н. Интерактивные методы: обучение пониманию // Биология в школе. – 1998.-№3.-с.30-34.

 4. Суворова Н. Интерактивное обучение: новые подходы. – М.: Учитель, 2000.-68с.6: семестр

Змістовий модуль 2. Методика вивчення розділів “Людина”

і “Загальна біологія”
Практичний модуль:

 1. Методика санітарно-гігієнічного виховання учнів у розділі “Людина”.

 2. Методика проведення уроків-лекцій. Методика організації й проведення уроків-семінарів (розділ “Організмовий рівень організації життя”).Практичне заняття 4.

Методика санітарно-гігієнічного виховання учнів у розділі “Людина”.


 1. Методи санітарно-гігієнічного виховання учнів.

 2. Методика проведення лабораторних робіт.

 3. Методика проведення практичних робіт.

Література.

1. Болтарович З.Є. Народна медицина українців. – К.: Наук. думка, 1990. –230 с.

2. Биологический эксперимент в школе / Бинас А.В., Маш Р.Д., Никишов А.И. и др. – М.: Просвещение, 1990. – 192 с.

3. Воронин Л.Г., Маш Р.Д. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, физиологии и гигиене человека. – М.: Просвещение, 1983. – 160 с.

4. Зверев И.Д., Мягкова А.Н., Бруновт Е.П. Воспитание учащихся в процессе обучения биологи. – М.: Просвещение. 1984.

5. Розенштейн А.М. Самостоятельные работы учащихся по ботанике. – М.: Просвещение, 1977.

Практичне заняття 5.

Методика проведення уроків-лекцій. Методика організації й проведення уроків-семінарів (розділ “Організмовий рівень організації життя”)


 1. Тематичне планування розділу “Організмовий рівень організації життя” в умовах лекційно-семінарської системи навчання.

 2. Вимоги до проведення уроків-лекцій..

 3. Складання конспекту уроку-лекції.

 4. Методична розробка кроку-семінару.

Література.

 1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989. – 302 с.

 2. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Просвіта, 2000. – 368 с.

 3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

 4. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика. К.: Либідь, 1997. – 127 с.

Схожі:

Плани практичних занять заочна форма навчання iconПлани семінарських (практичних ) занять для вечірньої форми навчання зі спецкурсу
Тема Земельний фонд України. Управління в галузі охорони та використання земель
Плани практичних занять заочна форма навчання iconМетодика навчання біології заочна форма навчання
Змістовий модуль Загальні питання методики навчання шкільного курсу “Біологія”. Методика вивчення розділів “Рослини” І “Тварини”
Плани практичних занять заочна форма навчання iconКорп. "Д" актова зала Зустріч з деканом Харченко О. А. та керівниками...
Розклад занять студентів 5 курсу Обліково економічний факультет Заочна форма навчання
Плани практичних занять заочна форма навчання iconДипломної та заочної освіти Форма навчання заочна

Плани практичних занять заочна форма навчання iconДипломної та заочної освіти Форма навчання заочна

Плани практичних занять заочна форма навчання iconДипломної та заочної освіти Форма навчання заочна

Плани практичних занять заочна форма навчання iconДипломної та заочної освіти Форма навчання заочна

Плани практичних занять заочна форма навчання iconДипломної та заочної освіти Форма навчання заочна

Плани практичних занять заочна форма навчання iconДипломної та заочної освіти Форма навчання заочна

Плани практичних занять заочна форма навчання iconДипломної та заочної освіти Форма навчання заочна

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка