A *Друга група здоров’я. Використовувати йодовану сіль B
НазваA *Друга група здоров’я. Використовувати йодовану сіль B
Сторінка1/11
Дата конвертації23.06.2013
Розмір1.77 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Биология > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Материалы testcentr.org.ua

Крок 2. Загальна лікарська підготовка

5. Гігієна, ООЗ

1

Комплексна оцінка здоров’я дітей, які проживають в Закарпатському регіоні України,

показала, що 20% обстежених спостерігалося збільшення долей щитовидної залози

(залозу видно під час ковтання), 15% дітей мали низький рівень фізичного розвитку.

Вміст йоду у воді, якою користуються жителі, вкладає 0,2 мкг/л. До якої групи здоров’я

відносяться діти з такою патологією? Які заходи необхідно передбачити щодо

поліпшення цієї ситуації?

A *Друга група здоров’я. Використовувати йодовану сіль

B ІІІ група здоров’я . Використовувати йодовану сіль.

C IV група здоров’я. Відселення дітей з району проживання

D ІІІ група здоров’я. Призначення препаратів, які підвищують функцію щитовидної залози

E ІІ група здоров’я –функціональний стан залози у дитячому віці.

2

Учні 10-х класів загальноосвітньої школи під час занять з основ інформатики та

обчислювальної техніки працюють на протязі 40 хв. за одним персональним

комп‘ютером. В кінці заняття скаржаться на біль в очах, зниження функцій зору. За

період навчання у школі у 17% учнів діагностовано міопію слабкого та середнього

ступеню, астигматизм. Визначте групу здоров’я для учнів, передбачте заходи з

профілактики порушень органів зору.

A Група здоров’я ІІ. Безперервна робота за комп’ютером повинна бути не більше 25 хв.

Кожний учень повинен бути забезпечений окремим робочим місцем.

B Група здоров’я ІІ. Обмежити тривалість роботи за комп’ютером до 20 хв.

C Група здоров’я ІІІ. Кожен учень повинен мати окреме робоче місце.

D Група здоров’я ІІІ. Заборонити роботу на персональних компютерах.

E Група здоров’я ІІІ обмежити тривалість роботи за комп’ютером до 10 хв.

3

У населеному пункті планується будівництво лікарні. При обгрунтуванні площі земельної

ділянки, яка відводиться під будівництво, лікарю в першу чергу необхідно звернути увагу

на:

A * ліжковий фонд лікарні

B територіальні розміри населеного пункту

C систему лікарняного будівництва

D категорійність населеного пункту

E рівень захворюваності населення

4

У населеному пункті N планується будівництво інфекційної лікарні на 100 ліжок. Стічні

води перед скидом у міську каналізацію проходять попереднє очищення та

знезаражування. Яка з приведених споруд можна використати для попереднього

очищення?

A * Септик полями підземної фільтрації

B Піщано-гравійний фільтр

C Фільтруючий колодязь

D Фільтруючу траншею

E Біофільтри малої потужності

5

При експертизі проекту лікарні було встановлено: операційний блок, до складу якого

входить 4 операційних, знаходиться на другому поверсі, розміри операційних 56 м2,

вікна операційних орієнтовані на північ, на відстані 10 м знаходиться головний корпус

висотою 20 м. Що з приведених даних не відповідає гігієнічним вимогам?

A * недостатня площа операційної

B невірна орієнтація вікон

C недостатня кількість операційних

D недостатня відстань до головного корпусу

E невірно вибраний поверх для операційної

6

В місті Н. заплановано будівництво промислового підприємства ( 1 А класу небезпеки ) у

викидах якого будуть міститися діоксид сірки і діоксид азоту. На якій відстані від джерела

викиду даного підприємства концентрації зазначених інгредієнтів в атмосферному

повітрі повинні відповідати ГДК ?

A * 3000 м

B 1000 м

C 500 м

D 100 м

E 50 м

7

На хімічному виробництві робітниця зайнята дозуванням, зважуванням та

завантаженням в камеру реакції вихідних продуктів синтезу полімерних матеріалів.

Лікарем акушером-гінекологом у робітниці встановлено вагітність. Які профілактичні

заходи необхідно застосувати для запобігання негативного впливу хімічних чинників на

організм робітниці та майбутньої дитини?

A *перевід на роботу не пов’язану з дією шкідливих чинників

B зменшення тривалості робочого дня

C зменшення часу дії хімічних чинників

D збільшення кількості регламентованих перерв

E надання додаткових вихідних днів

8

Оператор комп’ютерного набору зайнята вводом тексту, редагуванням та друком

документів на персональному комп’ютері. Тривалість її робочого дня становить 8 годин.

Лікарем акушером-гінекологом у робітниці встановлено вагітність. Які профілактичні

заходи необхідно застосувати для запобігання негативного впливу виробничих чинників

на організм робітниці та майбутньої дитини?

A *перевід на роботу не пов’язану з роботою на персональному комп’ютері

B зменшення тривалості робочого дня

C зменшення часу роботи на комп’ютері

D збільшення кількості регламентованих перерв

E надання додаткових вихідних днів

9

При аналізі захворюваності з тимчасовою непрацездатністю робітників машинобудівного

заводу було використане поглиблене вивчення захворюваності. Назвати обліковий

документ, що використовується при цьому.

A *Карта обліку тимчасової непрацездатності

B Особова карта робітника

C Лікарняний листок

D Звіт про причини тимчасової непрацездатності

E -

10

До лікаря-терапевта районної поліклініки звернувся хворий, що працює у цеху меблевої

фабрики, де покривають меблі фарбами і лаком. Скарги хворого і об’єктивні дані

свідчили про гостре професійне отруєння. Лікар тимчасово звільнив постраждалого від

роботи, призначив лікування і надіслав „Екстрене повідомлення” у таку установу:

A *Районну санітарно-епідеміологічну станцію

B Підприємство, де працює постраждалий

C Медико-санітарну частину підприємства

D Головному лікарю ТМО

E Спеціалізовану клініку, що підтверджує захворювання

11

Робітник, що працює з лазером (довжина хвилі= 0,63-1,5 мкм), піддається несприятливій

дії на шкіру дифузно відбитого випромінювання і знаходиться на відстані 10 см від

дифузно відбитої поверхні. До якого класу за ступенем небезпеки відноситься даний

лазерний генератор?

A * IV

B III

C II

D I

E ––

12

Праця оператора машинного набору вимагає запам’ятовування на короткий проміжок

часу великої кількості послідовних окремих елементів роботи. Який вид пам’яті

характеризує працю оператора?

A * оперативна

B довгострокова

C короткострокова

D логічна

E рухова

13

Робота оптичного квантового генератора супроводжується виникненням деяких

несприятливих факторів виробничого середовища, що можуть негативно впливати на

організм робітників, які його обслуговують. Назвіть ці фактори.

A *Лазерне випромінювання, шум, УФ-випромінювання, електромагнітні поля

радіочастот, м’яке рентгенівське випромінювання, озон і оксиди азоту.

B Лазерне випромінювання, УФ-випромінювання.

C Електромагнітні поля радіочастот, шум.

D М’яке рентгенівське випромінювання.

E Озон і оксиди азоту

14

Робітники обслуговують лазер, який становить небезпеку при опроміненні очей прямим,

дзеркально відбитим, а також дифузно відбитим випромінюванням на відстані 10 см від

дифузно відбитої поверхні та при опроміненні шкіри прямим і дзеркально відбитим

випромінюванням. Вкажіть, до якого класу за ступенем небезпеки відноситься цей

лазер.

A *До 3-го класу

B До 1-го класу

C До 4-го класу

D До 2-го класу

E При дії на очі до3-го, а при дії на шкіру до 2-го класу

15

При обробці деревини на меблевій фабриці на робочих місцях робітників протягом

робочої зміни встановлена наявність виробничого шуму, рівні якого при виконанні різних

операцій становили 81, 84 і 85 дБА. При вимірюванні рівнів звукового тиску за окремими

октавними смугами встановлено перевищення допустимих рівнів в октавній смузі 2000Гц

на 2 дБ, в октавній смузі 4000 Гц - на 6 дБ і октавній смузі 8000 Гц - на 3 дБ. Вкажіть

характер даного шуму за часовою, спектральною і частотною характеристиками.

A *Шум постійний, широкосмуговий, високочастотний.

B Шум непостійний, тональний, середньочастотний.

C Шум непостійний, широкосмуговий, високочастотний.

D Шум постійний, тональний, низькочастотний.

E Шум непостійний, широкосмуговий, низькочастотний.

16

Для збирання врожаю картоплі у сільськогосподарському підприємстві "Мрія", яке

знаходиться в зоні гарантованого добровільного відселення планується залучити

школярів 10-11 класів. Яке рішення повинна прийняти дирекція школи з даного

питання?

A Заборонити роботу школярів

B Заборонити роботу школярів тривалістю більше 2 годин

C Заборонити роботу школярів тривалістю більше 6 годин

D Заборонити залучення до роботи дівчат

E Заборонити залучення до роботи школярів 10 класу.

17

Сім’я пенсіонерів, яка була евакуйована після аварії на ЧАЕС до Харківської області,

вирішила повернутися для постійного проживання до села К., яке знаходиться в зоні

безумовного (обов’язкового) відселення. Які рекомендації є найбільш правильними в

даному випадку?

A Постійне проживання категорично заборонено

B Заборонено проживання більше 1 року

C Заборонено проживання більше 3 років

D Заборонено проживання більше 5 років

E Заборонено проживання без прийняття додаткових профілактичних заходів

18

Основний спектральний склад штучного джерела ультрафіолетового випромінювання

складає 280... 10 нм. Якої специфічної біологічної дії слід очікувати?

A *Сильна бактерицидна

B Слабка загальностимулююча

C Пігментоутворення

D Синтез холекальциферолу

E Загальностимулююча

19

Якій з молочних продуктів патогенетично обґрунтовано включати в дієту хворих з

гіперацидним гастритом, виразковою хворобою шлунку та 12 – палої кишки?

A *Вершки

B Дієтична сметана

C Слабкий (одноденний) кефір

D Симбівіт

E Кумис

20

Якій сік порекомендуєте включити в комплексну медикаментозно- дієтичну терапію

хворим з виразковою хворобою шлунку або 12 – палої кишки з низькою або нульовою

кислотністю шлункового соку з метою прискорення загоєння виразкового дефекту?

A *Капустяний, капустяно – моркв’яний

B Яблучний, березово – яблучний

C Гарбузовий

D Картопляний, картопляно – моркв’яний

E Селери, петрушки

21

Громадянин К. , перебуваючи у відрядженні в іншому місті, захворів і звернувся по

медичну допомогу до найближчої поліклініки. Чий дозвіл необхідний для видачі листка

непрацездатності цьому громадянину ?

A *Головного лікаря

B Лікуючого лікаря

C Завідувача відділенням

D Заступника головного лікаря з ЛТЕ

E Лікарської консультативної комісії

22

Громадянину, вчителю загальносвітньої школи, після обстеження виставлено діагноз:

Туберкульоз легень. На який максимальний термін з дня настання непрацездатності

йому може бути видано листок непрацездатності ?

A *На 10 місяців

B 5 місяців

C 4 місяці

D 2 місяці

E 1 місяць

23

З метою оцінки раціональності використання ліжкового фонду проводиться реєстрація

госпіталізованої захворюваності. Який статистичний документ є основним джерелом

інформації в цьому випадку?

A *Статистична карта хворого, що вибув із стаціонару

B Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діяагнозів.

C Медична карта стаціонарного хворого

D Виписка із медичної карти стаціонарного хворого

E Звіт лікувально-профілактичного закладу за рік

24

У дитини після обстеження було встановлено діагноз: епідемічний паротит. Який

документ слід заповнити для обліку даного захворювання?

A *Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання.

B Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів.

C Історія розвитку дитини.

D Талон амбулаторного пацієнта.

E Медична карта стаціонарного хворого.

25

Жінку виписали зі стаціонару з живою дитиною, яка народилася на 29 тижні вагітності.

На який максимальний термін жінці буде видано листок непрацездатності в зв’язку з

вагітністю та пологами?

A *На 140 днів.

B На 126 днів.

C На 90 днів.

D На 70 днів.

E На 56 днів.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

A *Друга група здоров’я. Використовувати йодовану сіль B iconA *Друга група здоров’я. Використовувати йодовану сіль B
Комплексна оцінка здоров’я дітей, які проживають в Закарпатському регіоні України
A *Друга група здоров’я. Використовувати йодовану сіль B icon1. Здоров'я, хвороба й профілактика
Мета заняття: Ознайомити студентів з поняттям «здоров'я», компонентами здоров'я, концепціями здоров'я, поняттям хвороба, факторами,...
A *Друга група здоров’я. Використовувати йодовану сіль B iconГрупа компаній «интерсертифика»
Системи менеджменту охорони здоров'я І забезпечення безпеки праці
A *Друга група здоров’я. Використовувати йодовану сіль B iconМакарова Л. Л., Синельников В. М. Загальна психологія : методичні...
Ключові поняття теми: Група, реальна група, умовна група, колектив, статус, лідер, соціальна спільність, групові ролі, конформізм,...
A *Друга група здоров’я. Використовувати йодовану сіль B iconРозділ 28. Людина І здоров’Я
Цій моделі найбільш повно відповідає визначення здоров’я, яке сформулювала вооз (Всесвітньою організацією охорони здоров’я)
A *Друга група здоров’я. Використовувати йодовану сіль B iconOverview Група 2 Група 3 Sheet 1: Група 2

A *Друга група здоров’я. Використовувати йодовану сіль B iconКонспект змісту лекції н. Е тема: Злочини проти життя та здоров’я особи
України, життя особи та її здоров’я є однією із основних цінностей держави. Життя та здоров’я в першу чергу охороняється кримінальним...
A *Друга група здоров’я. Використовувати йодовану сіль B iconЗагальнодержавна програма "Здоров'я 2020: український вимір" Загальна частина
В сучасних умовах значущість здоров'я суттєво переосмислюється з урахуванням розуміння його як невід'ємного права людини, з точки...
A *Друга група здоров’я. Використовувати йодовану сіль B icon«Медико-соціальні основи здоров’я»
Характеристика ціннісних рівнів здоров’я (біологічного, психологічного, соціального)
A *Друга група здоров’я. Використовувати йодовану сіль B iconСтудент – альджамал мохаммад саміх Курс 5 група 50- курація почата:...
Міністерство охорони здоров'я України Івано-Франківська державна медична академія Кафедра дитяча інфкція
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка