Закон України «Про заставу»
НазваЗакон України «Про заставу»
Сторінка6/8
Дата конвертації16.09.2014
Розмір0.6 Mb.
ТипЗакон
mir.zavantag.com > Банк > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8
^

6. Реєстрація застав та іпотек


Відповідно до законодавства, обтяження майна заставою (зокрема, іпотекою) підлягає державній реєстрації уповноваженим органом у спеціальному реєстрі. Сутність реєстрації застав полягає в тому, що реєстрація обтяження надає йому чинності у відносинах з третіми особами.

Реєстрація застав (іпотек) не є умовою дійсності договору застави (іпотеки), але необхідна для досягнення кількох цілей:

1) для забезпечення пріоритетності вимог заставодержателя: заставодержатель зареєстрованої застави має переважне право на задоволення вимог із заставленого майна перед заставодержателями незареєстрованих застав і застав, зареєстрованих пізніше (ст. 15 Закону «Про заставу», ст. Закону «Про іпотеку»).

Особливі правила діють щодо реєстрації застави речей, які є предметом купівлі-продажу в кредит з відстроченням або розстроченням платежу. Така застава набуває пріоритет з моменту реєстрації відповідного обтяження, і такий пріоритет є вищим за інші обтяження майна боржника, встановлені на користь інших обмежувачів, навіть якщо такі обтяження були зареєстровані раніше;

2) для забезпечення публічності правочинів щодо застави (через запровадження Державних реєстрів, доступ до інформації, вміщеної в які, має будь-який суб’єкт за умови дотримання порядку запиту). З практичної точки зору це означає, що у разі продажу майна, яке перебуває під заставою, покупець не може посилатися на добросовісність свого набуття речі, якщо відомості про обтяження майна містяться в Державному реєстрі.

Реєстрацію застав слід відрізняти від схожих правових інститутів:

реєстрації правочинів: здійснюється відповідно до ст. 210 ЦК та є умовою укладення певної категорії правочинів, щодо яких вимога реєстрації прямо встановлена законом. Так, підлягають, поряд із нотаріальним посвідченням, державній реєстрації договори купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, жилого будинку (квартири) або іншого нерухомого майна (ст. 657 ЦК); договори ренти нерухомості (ч. 2 ст. 732 ЦК) та довічного утримання (догляду) щодо нерухомості (ст. 745 ЦК); договір найму будівлі або іншої капітальної споруди строком понад 1 рік (ст. 794 ЦК), тощо. Реєстрація правочинів здійснюється відповідно до Тимчасового порядку державної реєстрації правочинів.8 Держателем реєстру правочинів є Міністерство юстиції. Недотримання вимоги щодо державної реєстрації правочину тягне неукладеність договору.

реєстрації прав на нерухоме майно: згідно зі ст. 182 ЦК, право власності та інші речові права на нерухоме майно (зокрема, сервітути, суперфіції), обмеження цих прав, їх виникнення, перехід та припинення підлягають державній реєстрації. Реєстрація прав на нерухоме майно та їх обмежень здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень»9. Держателем Державного реєстру прав є центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Але оскільки такого реєстру поки що не створено, а орган не визначено, реєстрація об'єктів нерухомості проводиться комунальними підприємствами бюро технічної інвентаризації (БТІ);

реєстрації майна. У деяких випадках законодавство встановлює необхідність проведення державної реєстрації окремих видів майна, зокрема, транспортних засобів (автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок). Так, відповідно до Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок10, власники транспортних засобів зобов'язані зареєструвати їх протягом 10 діб після придбання або митного оформлення, чи тимчасового ввезення на територію України, після чого власникам видається свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки встановленого зразка. Недотримання вимоги про реєстрацію майна призводить до неможливості користування цим майном.

Законодавство побудовано таким чином, що застава рухомого майна та іпотека нерухомого майна реєструються відповідно до різних порядків.

^ 1. Реєстрація застави рухомого майна здійснюється відповідно до Закону «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» від 18 листопада 2003 року.

Реєстрація здійснюється шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (створеного на основі Державного реєстру застав рухомого майна).

Держателем Державного реєстру обтяжень рухомого майна є Міністерство юстиції України; адміністратором державного реєстру є державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції. Реєстраторами Державного реєстру обтяжень рухомого майна є державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, державні нотаріальні контори та приватні нотаріуси. Ведення державного реєстру обтяжень рухомого майна регулюється Порядком ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5.07.2004 р. № 83011.

Уся інформація щодо проведення державної реєстрації обтяження рухомого майна, та форми необхідних документів розміщені на сайті «Інформаційного центру» Міністерства юстиції України за адресою http://www.informjust.kiev.ua/?do=section_recurse&pid=registers_15&sort=a

^ 2. Реєстрація іпотек. Реєстрація обтяження нерухомого майна іпотекою здійснюється відповідно до Закону «Про іпотеку» та Тимчасового положення про реєстрацію іпотек12.

Хоча у ст. 4 Закону «Про іпотеку» зазначено, що реєстрація іпотек має здійснюватися на підставі спеціального закону, такого Закону ще не прийнято, а отже діє Тимчасове положення.

Державна реєстрація іпотек проводиться шляхом внесення запису до Державного реєстру іпотек (далі — Реєстр) про обтяження чи зміну умов обтяження нерухомого майна іпотекою, відступлення прав за іпотечним договором та передачу, анулювання, видачу дубліката заставної та видачу нової заставної.

Держателем Реєстру визначено Міністерство юстиції України, на яке покладено обов'язок по забезпеченню ведення Реєстру. Адміністратором Реєстру Кабінет Міністрів визначив державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, що відповідатиме за збереження єдиної електронної бази даних Реєстру.

Обов'язок по внесенню до Реєстру інформації щодо іпотек покладено на реєстраторів, якими визначено державні нотаріальні контори, приватних нотаріусів, які згідно з договорами, укладеними з адміністратором Реєстру, здійснюють державну реєстрацію іпотек, відомостей про обтяження чи зміну умов обтяження нерухомого майна іпотекою, відступлення прав за іпотечним договором, передачу, анулювання, видачу дубліката заставної та видачу нової заставної на підставі повідомлення іпотекодержателя або уповноваженої ним особи чи рішення суду, приймають запити, видають завірені витяги з Реєстру тощо.

Внесення до Реєстру відомостей про обтяження майна іпотекою може здійснюватись реєстратором на підставі повідомлення іпотекодержателя або уповноваженої ним особи чи рішення суду, а у разі коли іпотекодержателем за іпотечним договором виступає кілька осіб, повідомлення може бути надіслано однією з них за взаємною домовленістю.

^ Обов'язковою умовою державної реєстрації іпотеки є подання разом із повідомленням засвідченої в установленому порядку копії іпотечного договору чи рішення суду, примірника заставної (у разі її державної реєстрації) та документа, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію іпотек, заставної (у разі коли іпотекодержатель разом з державною реєстрацією обтяження нерухомого майна іпотекою подає її для державної реєстрації).

Датою державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою вважається дата та час внесення про це запису до Реєстру, що дозволяє в подальшому визначити пріоритет іпотекодержателів та черговість задоволення їх вимог за рахунок нерухомого майна, обтяженого іпотекою.

Про внесення до Реєстру запису про обтяження майна іпотекою та/або реєстрацію заставної реєстратор видає іпотекодержателю або уповноваженій ним особі примірник витягу. Другий примірник витягу протягом п'яти днів надсилається реєстратором іпотекодавцеві.

Оскільки інформація в Реєстрі є відкритою, фізичні та юридичні особи мають можливість користуватися інформацією з Реєстру через єдину комп'ютерну базу даних, підключення до якої здійснюється державним підприємством "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, на підставі укладеного з ним договору. Будь-яка фізична чи юридична особа має право отримати витяг з Державного реєстру іпотек через реєстратора. Для цього реєстратору подається запит про наявність або відсутність запису в Реєстрі про обтяження і зміну умов обтяження нерухомого майна іпотекою, відступлення прав за іпотечним договором, передачу, видачу дубліката заставної та видачу нової заставної, видачу витягу про державну реєстрацію обтяження майна іпотекою. Витяг, що надається реєстратором, скріплюється його печаткою.

За внесення запису до Державного реєстру іпотек, змін до запису або за видачу витягу з Державного реєстру іпотек постановою Кабінету Міністрів встановлено плату в розмірі 34 гривні (з урахуванням податку на додану вартість).

Органи державної влади звільняються від плати за видачу інформаційних довідок, якщо такі довідки видаються у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законодавством.

Виключення запису з Реєстру здійснюється безоплатно на підставі письмового повідомлення про виключення запису з Реєстру, з обов'язковим зазначенням порядкового номера запису.

Таке повідомлення іпотекодержатель зобов'язаний надіслати реєстратору протягом 10 днів після виконання зобов'язання, забезпеченого іпотекою. Також запис про обтяження майна іпотекою може бути виключений на підставі рішення суду, в якому також повинен бути зазначений порядковий номер відповідного запису.

Усю інформацію щодо подання заяв про реєстрацію іпотек та ведення Державного реєстру іпотек розміщено на сайті «Інформаційного центру» Міністерства юстиції України за адресою http://www.informjust.kiev.ua/?do=section_recurse&pid=registers_12&sort=a
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Закон України «Про заставу» iconГенеральний директор тов “Альянс”
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...
Закон України «Про заставу» icon1 Дана інструкція є нормативним документом в межах відділу освіти
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...
Закон України «Про заставу» iconНе : Способи забезпечення виконання зобов’язань. Припинення зобов’язань
Закон України “Про заставу” №2654-xii від 02. 10. 1992 // Українська Інвестиційна Газета 2001, N27 від 03. 07. 2001
Закон України «Про заставу» iconЗакон України «Про інформацію»
Податковий кодекс України : від 02. 12. 2010 р. №2755-vi закон України «Про державний ринковий нагляд І контроль нехарчової продукції»...
Закон України «Про заставу» iconЗакон України "Про туризм"
Закон України "Про страхування": Збірник нормативно-правових актів. Т ужгород, 1999
Закон України «Про заставу» iconЗакон України "Про туризм"
Закон України "Про страхування": Збірник нормативно-правових актів. Т ужгород, 1999
Закон України «Про заставу» iconЗакон України „Про оперативно-розшукову діяльність” (ч ст. 6, ч ч...
План семінарських занять (С. 8) зі студентами 1 року денної форми навчання з дисципліни: Прокурорський нагляд за додержанням законів...
Закон України «Про заставу» iconЗакон України «Про освіту»
Закон України «Про загальну середню освіту» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №28
Закон України «Про заставу» iconЗакон україни «Про вищу освіту»
Цей Закон відповідно до Конституції України встановлює засади правового регулювання відносин у системі вищої освіти України
Закон України «Про заставу» iconЛекція з курсу розгляд окремих категорій
Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (надалі – Закон про банкрутство)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка