Закон України «Про заставу»
НазваЗакон України «Про заставу»
Сторінка4/8
Дата конвертації16.09.2014
Розмір0.6 Mb.
ТипЗакон
mir.zavantag.com > Банк > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8
^

4. Окремі види застави


1. Застава товарів в обороті або в переробці. Цей вид застави передбачає, що реалізовані заставодавцем товари перестають бути предметом застави з моменту їх вибуття з володіння заставодавця (вручення набувальнику або транспортній організації для відправлення набувальнику або передачі на пошту для пересилки набувальнику), а придбані заставодавцем товари, передбачені в договорі застави, стають предметом застави з моменту виникнення на них права власності.

Предметом такої застави є рухоме майно – сировина, напівфабрикати, що комплектують вироби, готова продукція і т.п., індивідуалізовані в договорі застави шляхом вказівки знаходження товарів у володінні заставодавця або їх розташування в певному цеху, складі, іншому приміщенні або іншим способом, достатнім для ідентифікації сукупності рухомих речей.

Права володіння, користування і розпорядження залишаються у заставодавця. Проте у разі відчуження заставодавець зобов'язаний замінити їх іншими товарами такої ж або більшої вартості. Зменшення вартості замінених товарів допускається тільки у випадках, коли це здійснено за домовленістю сторін відносно погашення частки початкової заборгованості.
2. Заклад. За цим видом застави предмет застави – рухоме майно – передається заставодавцем у володіння заставодержателя або за угодою залишається у заставодавця під замком і печаткою заставодержателя («твердий заклад»). Індивідуально визначена річ може бути залишена у заставодавця з накладенням знаків, що засвідчують заставу.

Заклад як вид застави широко використовується для забезпечення повернення кредитів при ломбардному кредитуванні.

Предметом закладу може бути тільки рухоме майно. На практиці найчастіше предметом закладу стає тільки цінне рухоме майно, таке, як вироби з дорогоцінних металів

^ Обов'язки заставодержателя:

― вживати заходів, необхідних для збереження предмету застави. Ломбарди, будучи професійними учасниками ринку фінансових послуг, одночасно розглядаються законом як професійні зберігачі майна (ст. 967  ЦК), а отже несуть підвищену відповідальність за збереження заставленого майна;

― у випадках, передбачених договором, отримувати з предмету застави доход на користь заставодавця;

― регулярно надсилати заставодавцеві звіт про користування предметом застави, якщо користування ним допускається;

― застрахувати предмет застави в обсязі його вартості за рахунок і на користь заставодавця;

― платити податки і збори, пов'язані з володінням заставленою річчю, за рахунок заставодавця;

― негайно повідомляти заставодавця про виникнення загрози загибелі або пошкодження предмету застави;

― негайно повернути предмет застави після виконання заставодавцем або третьою особою забезпеченого заставою зобов'язання.

Відповідальність. У разі загибелі, втрати або пошкодження предмету застави заставодавець несе за нього відповідальність, якщо не доведе, що втрата, пошкодження або загибель застави відбулися не з його вини (отже, діє презумпція винуватості заставодержателя за загибель або пошкодження предмету застави). Якщо заставодержателем є ломбард або інша організація, для якої надання кредитів громадянам під заставу є предметом її професійної діяльності, такий професійний заставодержатель несе підвищену відповідальність – відповідальність без вини: його звільнення від відповідальності може мати місце лише за умови, що заставодержатель має докази, що втрата, недостача або пошкодження предмету закладу відбулися в результаті непереборної сили.
^ 3. Застава майнових прав. За цим видом застави предметом є права вимоги за зобов'язаннями, в яких заставодавець бере участь як кредитор, як наявні, так і ті, що виникнуть в майбутньому. Строкове право вимоги, що належить заставодавцеві-кредитору, може бути предметом застави тільки до закінчення строку його дії.

Істотні умови договору застави майнових прав: особа, що є боржником по відношенню до заставодавця, вартість майнових прав.

Вартість прав, що не мають грошової оцінки, визначається угодою сторін.

^ Обов'язки заставодавця:

― здійснювати дії, необхідні для забезпечення дійсності заставленого права;

― не здійснювати відступлення заставленого права;

― не виконувати дій, які тягнуть припинення заставленого права або зменшення його вартості;

― вживати заходів, необхідних для захисту заставленого права від посягань з боку третіх осіб;

― надавати заставодержателеві відомості про зміни, які відбулися в заставленому праві, про його порушення з боку третіх осіб і про претензії третіх осіб на це право.

^ Права заставодержателя:

― якщо заставодавець порушив свої обов'язки за основним договором або договором застави незалежно від настання строку виконання забезпеченого заставою зобов'язання ― вимагати в судовому порядку переведення на себе заставленого права,;

― вступати в справу як третя особу в судовому спорі, в якому розглядається позов про заставлене право;

― у разі порушення заставодавцем обов'язків щодо охорони заставленого права ― самостійно вживати всіх заходів, необхідних для захисту заставленого права проти порушень з боку третіх осіб.

Якщо боржник заставодавця до виконання заставодавцем зобов'язання, забезпеченого заставою, виконає своє зобов'язання, все одержане при цьому заставодавцем автоматично стає предметом застави, про що заставодавець зобов'язаний негайно повідомити заставодержателя.

При отриманні від свого боржника в рахунок виконання зобов'язання грошових сум заставодавець зобов'язаний на вимогу заставодержателя перерахувати відповідні суми в рахунок виконання зобов'язання, забезпеченої заставою, якщо інше не встановлено договором застави.

^ 4. Застава цінних паперів. Предметом цього виду застави є цінні папери, що мають оборотоздатність (тобто, за змістом закону, будь-які цінні папери крім ощадних сертифікатів, які не можуть відчужуватися). Слід мати на увазі, що акції ПрАТ можуть передаватися в заставу тільки іншим членам ПрАТ (право переважної покупки)

Купонні листи на виплату процентів, дивідендів та інші доходи від зазначеного в цінному папері права є предметом договору застави тільки у випадках, якщо вони передані кредиторові заставного зобов'язання.

Застава цінних паперів проводиться шляхом їх передачі заставодержателю або третій особі – депозитарію (як правило, на депозит банку або нотаріальної контори).

Передача цінних паперів у заставу здійснюється на підставі укладеного в обов’язковій письмовій формі договору застави. Порядок передачі залежить від типу цінних паперів:

ордерні цінні папери (векселі тощо) передаються шляхом здійснення індосаменту і вручення заставодержателю індосованого цінного паперу;

іменні цінні папери (іменні акції, облігації) передаються шляхом укладення угоди між заставодержателем і держателем цінного паперу (тобто, фактично здійснюється умовна передача предмету кредиторові).

Норми про певні види цінних паперів сконструйовані так, що прямо передбачають можливість їх передання у заставу. Так, відповідно до ст. 963 ЦК та Закону «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» від 23 грудня 2004 р.5 договір зберігання на сертифікованому товарному складі оформлюється, зокрема, шляхом видачі подвійного складського свідоцтва. Подвійне складське свідоцтво може бути розділене на 2 документи: складське свідоцтво та заставне свідоцтво; ці документи можуть окремо передаватися за індосаментом. Володілець складського та заставного свідоцтва має право на власний розсуд розпоряджатися товаром, що зберігається на товарному складі. Володілець лише складського свідоцтва має право розпоряджатися товаром, але цей товар не може бути взятий зі складу до погашення кредиту, виданого за заставним свідоцтвом. Володілець лише заставного свідоцтва має право застави на товар на суму відповідно до суми кредиту та процентів за користування ним. У разі застави товару відмітка про це робиться на складському свідоцтві.
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Закон України «Про заставу» iconГенеральний директор тов “Альянс”
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...
Закон України «Про заставу» icon1 Дана інструкція є нормативним документом в межах відділу освіти
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...
Закон України «Про заставу» iconНе : Способи забезпечення виконання зобов’язань. Припинення зобов’язань
Закон України “Про заставу” №2654-xii від 02. 10. 1992 // Українська Інвестиційна Газета 2001, N27 від 03. 07. 2001
Закон України «Про заставу» iconЗакон України «Про інформацію»
Податковий кодекс України : від 02. 12. 2010 р. №2755-vi закон України «Про державний ринковий нагляд І контроль нехарчової продукції»...
Закон України «Про заставу» iconЗакон України "Про туризм"
Закон України "Про страхування": Збірник нормативно-правових актів. Т ужгород, 1999
Закон України «Про заставу» iconЗакон України "Про туризм"
Закон України "Про страхування": Збірник нормативно-правових актів. Т ужгород, 1999
Закон України «Про заставу» iconЗакон України „Про оперативно-розшукову діяльність” (ч ст. 6, ч ч...
План семінарських занять (С. 8) зі студентами 1 року денної форми навчання з дисципліни: Прокурорський нагляд за додержанням законів...
Закон України «Про заставу» iconЗакон України «Про освіту»
Закон України «Про загальну середню освіту» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №28
Закон України «Про заставу» iconЗакон україни «Про вищу освіту»
Цей Закон відповідно до Конституції України встановлює засади правового регулювання відносин у системі вищої освіти України
Закон України «Про заставу» iconЛекція з курсу розгляд окремих категорій
Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (надалі – Закон про банкрутство)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка